top of page

 Brukervilkår for
Wix Marketplace

Oppdater: 01. mars 2021

Velkommen til Wix Marketplace: Et sted der Wix-brukere kan se arbeid til frilansere og byråer, og be om å kjøpe tjenester til sine Wix-nettsteder («Tjenester»). VED Å BRUKE OG/ELLER BESØKE NETTSTEDET (samlet, inkludert alt innhold som er tilgjengelig via domenet Wix.com/marketplace: «Wix Marketplace»), som eies, vedlikeholdes og drives av Wix.com Ltd. («Wix»), godtar du følgende vilkår («Vilkår for Wix Marketplace») OG de generelle brukervilkårene for Wix.com, som finnes på http://no.wix.com/About/Terms-Of-Use, OG brukervilkårene for partnerprogrammet, som finnes på https://no.wix.com/partner-program-terms-of-use (etter hva som er relevant), alle som oppdatert til enhver tid (samlet, «Wix-vilkårene»), og du bekrefter også at du har lest vilkårene i Wix sin personvernerklæringen, som er publisert på  http://no.wix.com/about/privacy («Personvernerklæring»), som oppdatert til enhver tid. Både Wix-vilkårene og personvernerklæringen er innlemmet her ved referanse og regulerer din bruk av Wix Marketplace. Wix Marketplace er en del av Wix-nettstedet, og plattformen som tilbys av Wix på Wix Marketplace, er en del av Wix-tjenestene.

Vi anbefaler deg å gjennomgå disse vilkårene for Wix Marketplace. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene, ber vi deg om ikke å bruke Wix Marketplace. Begreper med store bokstaver som ikke er definert her, skal ha betydningen som er angitt i Wix-vilkårene eller i personvernerklæringen.

 

Disse vilkårene for Wix Marketplace ble utarbeidet og skrevet på engelsk, og er oversatt til andre språk for din bekvemmelighet. I tilfelle konflikt mellom en oversatt (ikke-engelsk) versjon av disse vilkårene for Wix Marketplace og den engelske versjonen av disse programvilkårene for Wix Marketplace, skal språket i den engelske versjonen ha forrang.

Wix sine generelle brukervilkår, vilkårene for partnerprogrammet og personvernerklæringen 

gjelder også for Wix Marketplace.

1. Generell beskrivelse

Wix Marketplace (i) gir arbeidere, -frilansere og byråer på nett og andre bedrifter (enkeltpersoner eller enheter) med en gyldig brukerkonto («Wix-partnere») en mulighet til å vise frem ferdighetene sine på nett ved å presentere en profil med arbeidene sine («profilen») knyttet til Wix-brukernettsteder de har vært engasjert til å jobbe med; (ii) gir besøkende muligheten til å se gjennom Wix-partnernes profiler og gir Wix-brukere med en gyldig brukerkonto («Wix-medlemmer») muligheten til å finne Wix-partnere (enten manuelt eller ved bruk av funksjonen «Finn en partner») som kan passe til deres behov; og (iii) legger til rette for den innledende kommunikasjonen mellom et Wix-medlem og den valgte Wix-partneren, slik at de kan opprette direkte kontakt og bli enige seg imellom om vilkårene som skal gjelde for Wix-partnerens levering av tjenester til Wix-medlemmet (Wix-partnere og Wix-medlemmer: «brukere» og hver for seg: «bruker» eller «du/deg»).

1.1

Wix Marketplace er en møteplass for Wix-brukere og webfrilansere/-byråer. Wix-brukere kan kommunisere med disse uavhengig, for det formål å engasjere en Wix-partner til å arbeide med et Wix-nettsted.

Innenfor Wix Marketplace kan Wix-medlemmer be om og anskaffe tjenester både for gratis nettsteder på Wix-plattformen og for nettsteder under enhver Wix Premium-pakke. Tjenestene ytes ikke gratis, og Wix-partnere og Wix-medlemmer skal fritt forhandle om pris og betalingsvilkår for hvert oppdrag seg imellom.

1.2

Wix leverer ikke selv slike skreddersydde tjenester for nettsider i tilknytning til Wix Marketplace og har ikke noe ansvar for noen tjenester som Wix-partnere yter til Wix-medlemmer innenfor Wix Marketplace.

1.3

Wix Marketplace er en møteplass mellom Wix-medlemmer og kvalifiserte Wix-partnere der Wix-medlemmer kan kommunisere med Wix-partnere direkte for det formål å engasjere en Wix-partner til å jobbe med et Wix-nettsted. Wix Marketplace er imidlertid ikke et rekrutterings- eller matchingbyrå, og med unntak av det som eksplisitt fremgår her, opptrer Wix Marketplace ikke som en henvisnings-, matching- eller rekrutteringstjeneste, og verken gir, henviser, tilbyr eller søker å oppnå ansettelse eller oppdrag for sine brukere.

1.4

Wix Marketplace-tjenestene kan brukes for både gratis og Wix Premium-nettsteder.

Wix tilbyr ikke selv nettstedstjenester på Wix Marketplace og er ikke ansvarlig for tjenester som leveres av Wix-partnere på Wix Marketplace.

Wix Marketplace er ikke et rekrutterings- eller matchingbyrå.

2. Slik bruker du Wix Marketplace

Wix-partnere

2.1

Wix-partnere kan være kvalifisert til å få tilgang til og bruke Wix Marketplace ved å delta som en Wix-partner i Wix sitt partnerprogram, underlagt vilkårene for partnerprogrammet og vilkårene som er angitt nedenfor:

Wix-partnerprogrammet, slik det for tiden tilbys av Wix på no.wix.com/partners, er et program som er utviklet for å hjelpe Wix-partnere med å utvide sine bedrifter ved å gi tilgang til bestemte fordeler, som kan omfatte en egen success manager for partner, opplæring, prioritert brukerstøtte og/eller bruk av Wix Marketplace (etter hva som er relevant). Wix sitt partnerprogram reguleres av bruksvilkårene for Wix sitt partnerprogram, som finnes på https://no.wix.com/partner-program-terms-of-use, og er innlemmet her ved referanse («vilkår for partnerprogrammet»). Som en Wix-partner som bruker Wix Marketplace via Wix sitt partnerprogram, forstår du og bekrefter at du har lest, forstått og godtar vilkårene for partnerprogrammet.

2.1.1

Tilgang til Wix Marketplace er en spesialfordel som Wix-partnere kan bli kvalifisert for gjennom Wix sitt partnerprogram.

Som deltaker i Wix sitt partnerprogram og som angitt i vilkårene for partnerprogrammet kan Wix-partnere bli kvalifisert til å få tilgang til Wix Marketplace, blant andre bestemte fordeler, ved enten å (1) tjene opp poeng som kreves for å låse opp visse nivåer i partnerprogrammet, og/eller (2) abonnere på visse partnerpakker (slik disse vilkårene er definert i vilkårene for partnerprogrammet). Så snart tilgang til Wix Marketplace åpnes opp, vil Wix-partneren ha muligheten til å opprette sin profil, og Wix-medlemmer skal kunne se en slik profil etter at Wix-partneren fullfører og klikker på  «Oppdater profil» som angitt.

2.1.2

Wix-partnere kan få tilgang til Wix Marketplace som en fordel ved å delta i Wix sitt partnerprogram som beskrevet i vilkårene for partnerprogrammene.

Wix forbeholder seg retten til fra tid til annen å gjøre endringer i partnerprogrammet, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller endringer av kvalifikasjon for partnerprogrammet, kvalifikasjon for partnerpakken og fordelene som tilbys under ethvert partnerprogramnivå eller partnerpakke, inkludert, men ikke begrenset til, tilgjengelighet og bruk av Wix Marketplace, som beskrevet i vilkårene for partnerprogrammet.

2.1.3

Alle Wix-partnere som søkte og ble akseptert for Wix Marketplace før mai 2020, kan imidlertid fortsette å få tilgang til og bruke Wix Marketplace, underlagt alle vilkår som er angitt her, til tross for at de ikke har deltatt i partnerprogrammet før denne datoen.

2.1.4

Wix skal etter eget skjønn alene bestemme hvilken Wix-partner som er kvalifisert til å få tilgang til og bruke Wix Marketplace, og garanterer ikke at noen Wix-partner vil bli presentert på Wix Marketplace i noen minimumsperiode eller i det hele tatt. Wix forbeholder seg retten til å fjerne enhver Wix-partner fra Wix Marketplace, og kan kreve at en Wix-partner fjerner brukerinnhold på sin profil, etter Wix sitt eget skjønn. Wix skal ikke være forpliktet til å forklare sine beslutninger i denne forbindelse.

2.1.5

Ved å bruke Wix Marketplace bekrefter, forstår og garanterer du at:

  • Alle opplysninger du gir til Wix og/eller på Wix Marketplace, er sanne og riktige. Du er alene ansvarlig for å redigere og oppdatere slike opplysninger på profilen din. Du skal holde alt brukerinnhold på profilen din oppdatert uten brutte lenker eller feilinformasjon. Du er ansvarlig for å fjerne alt brukerinnhold du ikke har tillatelse til å bruke, fra profilen din. Alle opplysninger du oppgir, må være riktige og oppdatert.

  • Du har alle rettigheter og myndighet til å presentere og publisere brukerinnholdet som presenteres på profilen og i porteføljen din (inkludert, men ikke begrenset til, lenker og tredjepartsnettsteder). Du kan ikke sende inn, laste opp, legge ut, vise eller dele noe brukerinnhold som du ikke har rett til å kopiere, bruke, lenke til eller dele for formålet du bruker Wix Marketplace til. Du er alene ansvarlig for alle skader som følge av brudd på opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter, eller annen skade som følge av at du laster opp, legger ut eller publiserer brukerinnhold på Wix Marketplace. Du må ha alle rettigheter som kreves for å kunne presentere porteføljen din.

  • Alle  nettstedene som oppgis av deg som en del av profilen din, ble utført av deg alene og er alle nettsteder som er designet på Wix-plattformen. Du kan ikke annonsere og/eller vise til nettsteder og/eller plattformer som ikke er tilknyttet Wix, på profilen din. Nettstedene du presenterer på profilen din, skal gjenspeile ferdighetene og tjenestene du engasjeres for å utføre, på en riktig måte.

2.1.6

Du gir herved Wix retten til å bruke enhver versjon av porteføljen og/eller profilen din (eller en del av denne) på ubegrenset tid, over hele verden og gratis (i) for det formål å markedsføre tjenester til Wix-medlemmer som angitt her, (ii) for enhver av Wix sine egne markedsførings- og promoterings aktiviteter,  på nett og/eller offline og/eller (ii) for publisering av porteføljen din. Du sier fra deg alle rettigheter overfor Wix eller noen som opptrer på Wix sine vegne, med hensyn til alle tidligere, nåværende eller fremtidige moralske rettigheter, kunstneres rettigheter eller lignende typer rettigheter over hele verden som du kan ha knyttet til  brukernettstedene i porteføljen din, med hensyn til slik tillatt bruk.

2.1.7

Du bekrefter og forstår at alle personopplysninger og andre opplysninger (slik disse begrepene er definert i Wix sin personvernerklæring) som du gir til Wix, kan bli offentlige og tilgjengelige for Wix-medlemmer og andre besøkende på  Wix-nettstedet som ser på profilen din på Wix Marketplace, og kan brukes i forbindelse med funksjonen  «Finn en Wix-partner».

2.1.8

Du skal følge god praksis for forretningsvirksomhet og etikk i all samhandling med Wix-medlemmer. Du må opptre på en rettferdig og passende måte overfor alle kunder.

2.1.9

Rekkefølgen Wix-partnernes profiler  som presenteres på Wix Marketplace er underlagt Wix sitt skjønn alene. Rangeringen bestemmes av parametere som er fastsatt av Wix. Parametere som kan påvirke rangeringen din, inkluderer blant annet antall  brukernettsteder du presenterer i profilen din, og tilbakemeldingene vi kan motta fra Wix-medlemmer som har brukt tjenestene dine.

2.1.10

Wix er ikke en arbeidsformidlingstjeneste og fungerer ikke som arbeidsgiver for noen Wix-partner. Wix-partnerne er derfor alene ansvarlige for alle plikter knyttet til avgifter, skattetrekk, rapportering osv. Dersom Wix blir funnet å være ansvarlig for noen plikter knyttet til avgifter, skattetrekk eller rapportering i forbindelse med tjenester levert eller mottatt av deg, forstår og bekrefter du at du umiddelbart vil refundere og holde Wix skadesløs for alle kostnader, utgifter og ansvar (inkludert eventuelle renter og straffer) i forbindelse med dette. Hver enkelt Wix-partner er ansvarlig for å betale egne skatter.

2.1.11

All informasjon som kommuniseres til deg om et Wix-medlem via Wix Marketplace, skal formidles i samsvar med informasjonen som Wix-medlemmet gir til Wix. Wix er ikke ansvarlig for riktigheten og gyldigheten av informasjon gitt av noen Wix-medlemmer. Wix er ikke ansvarlig for informasjon gitt av tredjeparter.

2.1.12

Wix har rett til å bestemme instruksjoner og retningslinjer i forbindelse med bruk av Wix Marketplace, inkludert angående alle språk som skal brukes i profilene og porteføljene, og kan instruere Wix-partnerne om å bruke bestemte språk. Wix kan gi Wix-partnere retningslinjer for deres bruk av Wix Marketplace, inkludert, men ikke begrenset til, retningslinje for matching av leads for Wix Marketplace på https://no.wix.com/marketplace/terms-of-use og, i Wix eneste skjønn forbeholder Wix seg retten til å suspendere eller fjerne enhver Wix-partner for manglende overholdelse av eller følge slike retningslinjer. Wix kan instruere deg hvilke språk du skal bruke i profilen din.

2.1.13

Wix-partnere må publisere og presentere startpriser for hver tjeneste de tilbyr gjennom sin profil.

2.1.14

En Wix-partner kan bare ha én profil presentert på Wix Marketplace. Du kan ikke ha flere enn én profil på Wix Marketplace.

2.1.15

Wix forbeholder seg retten til å fjerne enhver Wix-partner fra Wix Marketplace uten varsel av hvilken som helst grunn.

2.1.16

Wix forbeholder seg retten til å gjøre endringer og oppdateringer av partnerprogrammet.

Wix kan etter eget skjønn bestemme hvem som godtas som en Wix-partner, og som presenteres på Wix Marketplace.

Alle opplysninger du oppgir, må være riktige og oppdatert.

Du må ha alle rettigheter som kreves for å kunne presentere porteføljen din.

Du alene må ha designet nettstedene som presenteres i porteføljen din.

Du gir Wix rett til å bruke porteføljen din for det formål å markedsføre Wix Marketplace og/eller tjenestene dine.

Informasjon du gir til oss, kan bli gjort offentlig.

Du må opptre på en rettferdig og passende måte overfor alle kunder.

Rekkefølgen profilene på Wix Marketplace presenteres i, bestemmes av Wix.

Hver enkelt Wix-partner er ansvarlig for å betale egne skatter.

Wix er ikke ansvarlig for informasjon gitt av tredjeparter.

Wix kan gi deg retningslinjer for din bruk av Wix Marketplace og kan bestemme hvilke språk du skal bruke på profilen din. Du må overholde Wix sine retningslinjer og anvisninger.

Wix-partnere må presentere satsene sine i sine profiler.

Du kan ikke ha flere enn én profil på Wix Marketplace.

Wix kan fjerne enhver Wix-partner fra Wix Marketplace uten varsel.

Wix-medlemmer

2.2

Som et Wix-medlem som deltar på Wix Marketplace, forstår og godtar du det følgende:

  • Wix er ikke arbeidsgiver for noen Wix-partner og verken overvåker, styrer eller kontrollerer Wix-partnerens arbeid eller tjenester på noen måte. Wix gir ingen opplæring eller utstyr til Wix-partnere og har ingen kontroll over verken kvalitet, rettidighet, lovlighet, manglende levering, betalingsprosedyrer eller andre aspekter ved tjenestene som tilbys av Wix-partnerne.

  • Hver Wix-partner yter tjenester som en uavhengig leverandør og er ikke ansatt, partner, agent eller franchisetaker hos Wix for noe som helst formål.

  • Enhver oppføring av en Wix-partner på Wix Marketplace skal være i tråd med informasjonen og profilen oppgitt av en slik Wix-partner. Wix er ikke ansvarlig for riktigheten og gyldigheten av informasjon presentert av noen Wix-partner. Wix har ingen plikt til uavhengig å verifisere informasjon gitt til Wix av noen Wix-partner om deres erfaring eller opplæring, og er ikke ansvarlig for noen opplysninger eller handlinger fra noen Wix-partner på Wix Marketplace.

2.2.1

Wix fører ikke tilsyn med Wix-partnere.

Wix-partnere er webeksperter som tilbyr tjenester som uavhengige leverandører.

Wix er ikke ansvarlig for informasjon gitt av Wix-partnere.

Ved å oppgi informasjonen som kreves for å delta på Wix Marketplace (inkludert, men ikke begrenset til, e-postadresse og telefonnummer), og bruke Wix Marketplace bekrefter du at Wix kan overføre slik informasjon til Wix-partnere du har valgt, eller som ble indikert for deg under  «Finn en Wix-partner», og at både Wix og Wix-partnere kan, i den grad det er tillatt etter gjeldende lov, bruke både dine personopplysninger og ikke-personlig informasjon for å legge til rette for og levere dine forespurte tjenester. Wix kan overføre personopplysninger til Wix-partnerne du har valgt på Wix Marketplace.

2.2.2

Wix kan overføre personopplysninger til Wix-partnerne du har valgt.

Du er ansvarlig for å gi Wix og Wix-partnere du kontakter via Wix Marketplace, riktig, oppdatert og fullstendig informasjon i forbindelse med din forespørsel om tjenester.

2.2.3

Under ingen omstendigheter skal noen henvisninger fra Wix til noen Wix-partner (inkludert, men ikke begrenset til, via funksjonen «Finn en Wix-partner») tolkes som en godkjenning eller anbefaling fra Wix av en slik Wix-partner eller av noen tjenester levert av dem. På samme måte innebærer en lenke til et Wix-partners nettsted heller ikke at vi anbefaler eller tar på oss noe ansvar for innholdet på eller bruken av et slikt nettsted. Som ved kjøp av et produkt eller en tjeneste gjennom ethvert medium eller i ethvert miljø er du ansvarlig for å utøve hensiktsmessig skjønn og varsomhet.

2.2.4

Du samtykker i å motta meldinger og  annonser fra Wix fra tid til annen på e-post eller en hvilken som helst annen kontaktmetode du har oppgitt til oss (inkludert telefonnummeret ditt for samtaler eller tekstmeldinger), inkludert, men ikke begrenset til, meldinger som inneholder profiler fra forskjellige Wix-partnere. Hvis du ikke ønsker å motta slik annonser eller meldinger, kan du når som helst gi oss beskjed om dette.

2.2.5

Bortsett fra å tilby plattformen for levering av den første forespørselen fra et Wix-medlem til en Wix-partner, er Wix ikke part i noen samhandling mellom Wix-medlemmer og Wix-partnere. Brukere av Wix Marketplace kjøper tjenester direkte fra andre brukere. Enhver relasjon mellom et Wix-medlem og en Wix-partner som er oppført på Marketplace, vil være i samsvar med vilkårene som avtales mellom et slikt Wix-medlem og den bestemte Wix-partneren de bestemmer seg for å samarbeide med. Alle betalinger for tjenestene skal gjøres direkte til Wix-partneren uten at Wix er involvert. Wix tar ikke på noen måte ansvar for kvaliteten på tjenestene som leveres til noe Wix-medlem av noen Wix-partnere.

2.3

Du tar på deg det hele og fulle ansvaret for alle aktivitetene dine ved bruk av Wix Marketplace, inkludert din atferd på nettstedet og alt innhold du sender inn eller presenterer via Wix Marketplace.

2.4

Du skal ikke delta i aktiviteter som forstyrrer driften av Wix Marketplace.

2.5

Wix gjør det mulig for både Wix-partnere og Wix-medlemmer å gi tilbakemeldinger om Wix Marketplace og tjenester som er levert. Slike tilbakemeldinger kan ses av andre brukere. Wix kan etter eget skjønn fjerne tilbakemeldinger, inkludert tilbakemeldinger som kan betraktes som ærekrenkende, uanstendige, trakasserende, truende, provoserende, voldelige, rasistiske, støtende, villedende eller falske, som oppmuntrer til kriminell eller skadelig atferd, eller som ellers bryter med rettighetene til Wix eller en eller flere tredjeparter (inkludert immaterielle rettigheter, personvernrettigheter, kontraktsmessige rettigheter eller formynderskaps rettigheter), eller på annen måte fremstiller en person, enhet eller merkevare i et dårlig eller negativt lys uten deres forutgående eksplisitte godkjenning. Du kan gi Wix tilbakemeldinger om enhver samhandling med andre brukere og Wix-partnere i forbindelse med Wix Marketplace.

2.6

Opplysninger du oppgir, må være riktige og oppdatert.

Wix anbefaler ingen Wix-partnere.

Du samtykker i å motta annonser fra Wix.

Wix er ikke involvert i transaksjoner mellom Wix-brukere og Wix-partnere.

Wix er ikke involvert i transaksjoner mellom Wix-brukere og Wix-partnere.

Du kan gi Wix tilbakemeldinger om enhver samhandling med andre brukere og Wix-partnere i forbindelse med Wix Marketplace.

3. Personopplysninger

Du kan motta personopplysninger fra en annen bruker, enten via Wix Marketplace eller direkte fra en slik bruker. Ved forespørsel om ansettelse vil de valgte Wix-partnerne for eksempel få kontaktinformasjonen til de respektive Wix-medlemmene. All personlig informasjon du mottar via Wix Marketplace, kan bare brukes til å levere tjenester på Wix-plattformen. Eventuelle forespørsler som sendes av Wix-medlemmer til Wix-partnerne via Wix Marketplace, bør være begrenset til forespørsel om tjenester for et slik Wix-medlems brukernettsted og kan ikke inneholde andre ikke-relaterte forespørsler, tilbud eller forslag.

Wix Partners: For å tillate deg å tilby tjenestene dine på Marketplace, kan Wix gi deg tilgang til Wix-brukernes kontakter, som kan omfatte personopplysninger, på Wix-plattformen, i samsvar med Wix-vilkårene og personvernerklæringen og i samsvar med og underlagt gjeldende personvernregler.  Du bekrefter og godtar at du og Wix hver vil fungere som en separat, uavhengig behandlingsansvarlig av Wix-brukernes personlige data som deles med deg av Wix som en del av aktiviteten din på Wix Marketplace (dersom du har noen aktivitet der) når de behandles på Wix-plattformen. Både du og Wix skal hver være uavhengig ansvarlige for overholdelse av hver parts respektive forpliktelser som behandlingsansvarlig med hensyn til personopplysninger om Wix-brukere som behandles på Wix-plattformen. Du bekrefter videre og godtar at Wix ikke er og ikke skal anses som ansvarlig for behandling av personopplysninger til Wix-brukere som blir utført av deg utenfor Wix-plattformen, enten via din bedriftse-post eller din personlige e-post eller på annen måte. Begrepene «GDPR», «Personopplysninger», «Behandlingsansvarlig» og «Behandling», skal ha de betydninger som er tildelt dem i personvernerklæringen.

Alle personopplysninger om tredjeparter som blir overført til deg, må bare brukes til det formålet de ble gitt for. Slike opplysninger kan ikke utleveres til andre.

Partnere: Du og Wix fungerer hver som en separat, uavhengig kontrollør av all personlig informasjon om brukere som blir gitt til deg for å tillate deg å tilby dine tjenester på Wix Marketplace, når slik personlig informasjon blir behandlet på Wix-plattformen. Wix er ikke og skal ikke anses som en kontroller av noen behandlingsaktiviteter av slik personlig informasjon som du gjør utenfor Wix-plattformen.

4. Tvister mellom tredjeparter

Ettersom vi verken er involvert i samhandlingen direkte mellom ulike brukere eller kontrollerer brukernes atferd, må brukerne løse alle saker, tvister eller problemer direkte med hverandre. All kommersiell samhandling med en annen part eller person enn Wix eller kjøp av tjenester fra en slik part gjøres på egen risiko. Hvis du har en tvist med en bruker, inkludert, men ikke begrenset til, vedrørende brukerens støtte, tjenester, ytelse, betaling og/eller atferd, må du håndtere dette på de måtene brukeren åpner for. Wix megler ikke i tvister mellom brukere.

Wix involverer seg ikke i tvister mellom Wix-brukere og Wix-partnere. Slike tvister må løses direkte mellom brukerne og partnerne.

Wix involverer seg ikke i tvister mellom Wix-brukere og Wix-partnere. Slike tvister må løses direkte mellom brukerne og partnerne.

5. Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

Følgende fraskrivelser og ansvarsbegrensninger kommer i tillegg til fraskrivelsene og ansvarsbegrensningene under Wix-vilkårene og vilkårene for partnerprogrammet:

A. DU SAMTYKKER I AT BRUKEN DIN AV WIX MARKETPLACE, ENTEN SOM WIX-PARTNER ELLER WIX-MEDLEM, SKAL VÆRE PÅ DIN RISIKO ALENE. I DEN FULLE UTSTREKNING TILLATT VED LOV AVVISER WIX, DERES FUNKSJONÆRER, LEDERE, ANSATTE OG AGENTER (SAMLET: "WIX-REPRESENTANTER") ALLE GARANTIER, BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE, OG PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR I FORBINDELSE MED (A) TJENESTENE WIX-PARTNERNE TILBYR PÅ WIX MARKETPLACE OG EN BRUKERS BRUK AV DISSE; (B) RIKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV  DETTE NETTSTEDETS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOEN  NETTSTEDER SOM ER LENKET TIL DETTE NETTSTEDET; (C) WIX-PARTNERES REGISTRERING ELLER FAGLIGE AKKREDITERING; (D) RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS FRA BRUKEN AV WIX MARKETPLACE; (E) RIKTIGHETEN, NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN, KVALITETEN, EGNETHETEN, SIKKERHETEN OG FULLSTENDIGHETEN AV ELLER INNHOLDET I TJENESTENE ELLER I PRODUKTER, VARER, INNHOLD, INFORMASJON ELLER MATERIALER LEVERT GJENNOM ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV WIX MARKETPLACE; OG (F) WIX-PARTNERES EGNETHET, LOVLIGHET ELLER EVNE TIL Å LEVERE TJENESTER.

VERKEN WIX ELLER WIX-REPRESENTANTER ER ANSVARLIG FOR ATFERDEN – ONLINE ELLER OFFLINE – TIL NOEN BRUKERE AV WIX MARKETPLACE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ATFERDEN TIL WIX-MEDLEMMER ELLER WIX-PARTNERE).

B. I TILLEGG TIL ANSVARSBEGRENSNINGENE SOM ER ANGITT I WIX-VILKÅRENE OG VILKÅRENE FOR PARTNERPROGRAMMET, SKAL VERKEN WIX ELLER WIX-REPRESENTANTER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFEERSTATNINGSMESSIGE SKADER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED KOMMUNIKASJON MELLOM ET WIX-MEDLEM OG EN WIX-PARTNER OPPFØRT PÅ WIX MARKETPLACE.

DU FRASIER DEG UTTRYKKELIG OG FRITAR WIX OG WIX-REPRESENTANTER FRA ALLE TYPER ANSVAR, KRAV ELLER SKADER SOM PÅ NOEN MÅTE OPPSTÅR I FORBINDELSE MED TJENESTENE. DERSOM DU HAR EN TVIST MED EN ELLER FLERE BRUKERE, FRITAR DU WIX- OG WIX-REPRESENTANTER FRA ALLE TYPER KRAV ELLER SKADER (FAKTISKE, DIREKTE ELLER INDIREKTE) – KJENTE OG UKJENTE, FORVENTEDE OG IKKE FORVENTEDE, KOMMUNISERTE ELLER SKJULTE – SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER SOM PÅ NOEN MÅTE ER FORBUNDET MED EN SLIK TVIST. SOM VED KJØP AV ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE GJENNOM ETHVERT MEDIUM ELLER I ETHVERT MILJØ MÅ BRUKERNE UTØVE SITT BESTE SKJØNN OG UTVISE HENSIKTSMESSIG VARSOMHET. DIN BRUK AV WIX MARKETPLACE OG TJENESTENE GJØRES PÅ DIN EGEN RISIKO. DE NEVNTE ANSVARSBEGRENSNINGENE SKAL GJELDE I DEN FULLE UTSTREKNING DET ER TILLATT VED LOV I DEN RELEVANTE JURISDIKSJONEN.  BRUKERE MÅ UTØVE SITT BESTE SKJØNN NÅR DE KJØPER ELLER LEVERER EN TJENESTE.

INGENTING I VILKÅRENE ELLER VEDTEKTENE FOR WIX MARKETPLACE UTGJØR ELLER ER MENT SOM RÅD AV NOE SLAG.

Wix gir ingen garantier om eller beskrivelser av tjenestene på Wix Marketplace.

Wix er ikke ansvarlig for opptredenen til brukere på Wix Marketplace.

Brukere må utøve sitt beste skjønn når de kjøper eller leverer en tjeneste.

6. Skadesløsholdelse

I tillegg til din erstatningsplikt i henhold til Wix-vilkårene og vilkårene for partnerpakker godtar du å forsvare og holde Wix, deres funksjonærer, ledere, aksjonærer, ansatte, tilknyttede selskaper og agenter skadesløse fra alle typer krav, skader, forpliktelser, tap, ansvar, kostnader, gjeld og utgifter (inkludert advokatsalærer) som oppstår fra: (1) ditt brudd på tredjeparters rettigheter, inkludert opphavsrett, eiendomsrett eller personvernrett, gjennom porteføljen din, brukerinnholdet ditt eller din bruk av tjenestene; og/eller (2) din bruk av Wix Marketplace og/eller tjenestene, inkludert i forbindelse med transaksjoner og samhandling som følger av slik bruk; og/eller (3) andre typer krav om at porteføljen din og/eller brukerinnholdet ditt og/eller din bruk av informasjon gitt til deg av en annen bruker har forårsaket skade på noen bruker eller annen tredjepart.

7. Kontakt kundestøtte

Ta kontakt med oss ved å henvende deg til vår kundestøtte.

8. Endringer

Wix kan når som helst og på hvilken som helst måte, og med og uten varsel, endre, stoppe eller avbryte enhver funksjon på Wix Marketplace og/eller  gjøre endringer i vilkårene for Wix Marketplace.

bottom of page