top of page

Brukervilkår for Wix.com

Sist revidert: 8. januar 2024

Velkommen til brukervilkårene til Wix.com! Det gleder oss stort å ha deg om bord. Takk for at du valgte å bruke våre tjenester.

 

Nedenfor finner du en oversikt over viktige juridiske begrep som gjelder for alle som besøker nettstedet vårt eller benytter seg av tjenestene våre. Disse vilkårene er nødvendige for å beskytte både deg og oss, og for å gjøre det mulig å levere tjenestene og gjøre dem bedre for alle. Wix tilbyr et bredt utvalg av tjenester og funksjoner, og deler av vilkårene nedenfor er kanskje ikke relevante for de spesielle tjenestene du bruker.

 

Vi vet at juridiske begreper kan være krevende å lese og vi har derfor forsøkt å bedre opplevelsen. Har du forslag om hvordan vi kan gjøre dem enda bedre, er du velkommen til å kontakte oss.

1. Introduksjon
 
1.1. Vårt formål

Våre tjenester tilbyr våre brukere (som beskrevet nedenfor) muligheten til å enkelt skape  en flott og funksjonell tilstedeværelse på nett, administrere og markedsføre bedrifter, innhold og ideer, samt en generelt god opplevelse selv uten å være teknisk kyndig eller en designekspert. Som beskrevet under, tilbyr vi våre brukere flere verktøy og funksjoner for opprettelse, publisering og bruk av flotte nettsteder, e-handelsplattformer, nyhetsbrev, bildesamlinger, mediespillere, mobilapper, og andre nettbaserte- og mobilapplikasjoner, verktøy og tjenester. Funksjonaliteten til  nettbaserte- og mobilnettstedene, samt plattformer opprettet av brukere blir her samlet referert til som «brukerplattform».

ItsThatEasy

Wix.com tilbyr nettbaserte og mobile tjenester og verktøy, der du kan opprette, administrere og/eller bruke din egen tilstedeværelse på nett og mobil.

1.2. Juridisk avtale

Disse brukervilkårene for Wix.com («brukervilkårene»), sammen med eventuelle andre vilkår som spesifikt gjelder for noen av våre tjenester og funksjoner slik de fremføres på nettstedene til Wix.com («Wix-nettstedet», og i fellesskap – «Wix-vilkårene»), utgjør sammen de totale vilkårene og betingelsene som gjelder alle besøkende eller brukere («bruker» eller «du/deg») på Wix-nettstedet, Wix-mobilappen («Wix-appen») og/eller eventuelle andre tjenester, applikasjoner og funksjoner vi tilbyr i så måte, unntatt der vi uttrykkelig sier noe annet  (alle tjenester tilbudt via Wix-nettstedet eller Wix-appen, i fellesskap kalt – «Wix-tjenestene» eller «tjenestene»). For å unngå tvil inkluderer ikke Wix-tjenester (som beskrevet i disse brukervilkårene) tjenester, applikasjoner, funksjoner eller komponenter som ble bygget, utviklet, tilknyttet eller tilbudt av en Wix-bruker, selv om de presenteres på Wix-nettstedet eller Wix-appen.

 

Wix-vilkårene utgjør en bindende og håndhevbar juridisk kontrakt mellom Wix.com Ltd. og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper over hele verden («Wix», «oss» eller «vi») og deg i forhold til bruken av Wix-tjenester. Vennligst les dem nøye.

 

Du kan besøke og/eller bruke Wix-tjenestene og/eller Wix-appen kun dersom du fullstendig samtykker til Wix-vilkårene, og ved å bruke og/eller registrere deg for noen Wix-tjenester, bekrefter du om ditt informerte samtykke til disse brukervilkårene og eventuelle andre Wix-vilkår som gjelder for din bruk av Wix-tjenester. Dersom du ikke leser eller forstår, eller dersom du ikke samtykker til Wix-vilkårene, må du umiddelbart forlate Wix-nettstedet og unngå eller avslutte all bruken av Wix-tjenester eller Wix-appen.


Ved å bruke våre tjenester, erkjenner du  også at du har lest vår personvernerklæring som er tilgjengelig i vår personvernerklæring.

ItsThatEasy

Når du besøker nettstedet eller bruker appen og/eller tjenestene våre, inngår du en juridisk avtale med oss, som består av disse brukervilkårene og de juridiske vilkårene for tilleggstjenestene våre.

Ved å benytte deg av tjenestene våre, samtykker du til våre vilkår og bekrefter at du har lest våre retningslinjer for personvern. Du kan ikke bruke tjenestene våre hvis du ikke samtykker i samtlige vilkår.

1.3. Brukerkonto.

For å få tilgang til og bruke enkelte deler og funksjoner i Wix-tjenestene, må du først registrere og opprette konto hos Wix («brukerkonto»).

Opprettelse av en brukerkonto eller kjøp av betalte tjenester (som beskrevet nedenfor i avsnitt 6), kan utføres enten direkte på Wix-nettstedet eller gjennom en ikke-relatert tredjepart som, med autorisasjon, selger Wix-abonnementer til brukerkontoer og andre betalte tjenester (en «forhandler») etter egen avtale med Wix (en «forhandleravtale»).

 

Dersom du registrer deg for Wix-tjenester eller kjøper betalte tjenester via en forhandler (referert til her som en «forhandlerbruker»), vær oppmerksom på følgende:

 • Disse brukervilkårene gjelder i tillegg til eventuelle avtaler av og mellom deg og forhandler, og de styrer din bruk av Wix-tjenestene.

 • Mellom deg og Wix, i henhold til ditt forhold til Wix, og med mindre annet er spesifikt angitt i disse brukervilkårene, erstatter disse brukervilkårene enhver ordning mellom deg og forhandleren med hensyn til din bruk av Wix-tjenestene og/eller aktiviteter i brukerkontoen din (eller brukerkontoen du er lagt til).

 • Det er mulig at enkelte tjenester, applikasjoner og funksjoner fra Wix-tjenestene ikke er tilgjengelige for deg eller kun tilgjengelig for deg gjennom en forhandlerplattform.

ItsThatEasy

Du kan også opprette en konto og kjøpe tjenester fra en tredjepart som er autorisert til å selge Wix (forhandler). Dersom du registrerer deg hos Wix eller kjøper tjenester via en forhandler, godtar og aksepterer du disse brukervilkårene for Wix (i tillegg til enhver ordning mellom deg og forhandler).You can create an account and purchase services also via a third-party authorized to sell Wix (Reseller), og at det er mulig at enkelte Wix-tjenester og -funksjoner ikke er tilgjengelige for deg, eller kun er tilgjengelige for deg via forhandlerplattformen.

1.4. Tilgang til kontoer: roller og tillatelser

Du kan invitere andre til din brukerkonto og din brukerplattform, og tildele dem enkelte roller og tillatelser for å utføre enkelte aktiviteter på din brukerkonto eller brukerplattform.

 

En person som får tillatelse til å utføre aktiviteter på en brukerkonto, som personen selv ikke eier, refereres her til som en «bidragsyter».

 

Dersom noen andre enn deg selv (inkludert bidragsytere) får tilgang til brukerkontoen din og/eller noen av innstillingene til brukerplattformene dine, kan de også (og dersom det gjøres av en bidragsyter, avhengig av rollene og tillatelsene du tildeler dem), utføre handlinger som er tilgjengelige for deg (med mindre annet er spesifikt angitt på Wix-tjenestene), gjør endringer i brukerplattformen(e) og brukerkontoen din, og godtar alle juridiske vilkår som er tilgjengelige der, gir ulike representasjoner og garantier og mer – og alle slike aktiviteter vil bli ansett som har skjedd på dine vegne og i ditt navn som eier av brukerkontoen, enten spesifikt autorisert av deg eller ikke.

 

​Derfor oppfordrer vi deg på det sterkeste å (i) holde påloggingsinformasjonen til brukerkontoen din konfidensiell, og (ii) tillate tilgang til brukerkontoen din, kun til personer du stoler på, ettersom du vil være ene og fullt ansvarlig for alle aktiviteter som oppstår under din brukerkonto og/eller brukerplattformer (inkludert for eventuelle representasjoner, garantier og forpliktelser som er gjort deri og inkludert av enhver bidragsyter), og for eventuelle skader, utgifter eller tap som kan følge av slike aktiviteter.

 

​Du må oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon når du registrerer din brukerkonto og bruker Wix-tjenester. Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å oppgi din egen (eller eventuelt bedriftens) kontakt- og faktureringsinformasjon, inkludert en gyldig e-postadresse, da vi kan bruke den til å identifisere og fastslå den faktiske og sanne eieren av brukerkontoen og/eller brukerinnholdet (som beskrevet nedenfor) sendt til oss.

 

​Dersom du er en bidragsyter, er du pålagt å registrere og opprette en egen brukerkonto for å kunne få tilgang til brukerkontoen der du er en bidragsyter. Derfor gjelder disse brukervilkårene også for bidragsytere.

 

​Dersom du er en forhandlerbruker, kan en slik forhandler være eieren av brukerplattformen, avhengig av avtalen mellom deg og forhandleren, og du kan bli invitert av forhandleren som en bidragsyter til en slik brukerplattform.

 

​Dersom du blir invitert som en bidragsyter til en brukerplattform eller dersom du er en forhandlerbruker, erkjenner du at eieren av en slik brukerplattform og/eller forhandleren (ii) skal ha fullstendig tilgang til all informasjon (inkludert personopplysninger) som er lagret av deg eller på dine vegne på en slik brukerplattform; og (ii) skal ha alle rettighetene og funksjonalitetene tildelt en brukerkontoeier i forbindelse med en slik brukerplattform.

ItsThatEasy

Du kan invitere andre (bidragsytere) for utførelse av aktiviteter på din brukerkonto ved å tildele dem bestemte roller og tillatelser.

Dersom du er invitert til å være en bidragsyter på noen andres brukerplattform, må du opprette en egen brukerkonto før du får tilgang til den andre brukerplattformen.

Dersom du er en forhandlerbruker, kan forhandleren være eieren av brukerplattformen og ha tilgang til informasjon om en slik brukerplattform. Forhandler vil også ha alle rettigheter og funksjoner tildelt en brukerkontoeier. Du kan bli invitert av forhandleren som en bidragsyter til en slik brukerplattform.

1.5. Kontoeierskap

For hver brukerplattform vil Wix anse eieren av en slik brukerplattform som personen eller enheten dersom e-postadressen er oppført i Wix sitt register, som eier av brukerkontoen som brukerplattformen ble opprettet under.

 

​I tilfelle en tvist om eierskap av brukerkontoer, forbeholder vi oss retten til å fastslå eierskap til en brukerkonto basert på vår rimelige vurdering, selv om en uavhengig undersøkelse har blitt utført av oss eller ikke. Men dersom vi ikke kan ta en slik avgjørelse (som vi kan vurdere etter eget skjønn), forbeholder vi oss retten til å unngå å gjøre det og/eller suspendere en brukerkonto inntil partene som bestrider slikt eierskap, finner en løsning, uten at Wix har noen ansvar overfor deg eller noen annen part. Vi kan be om dokumentasjon (f.eks. statlig ID-kort, bedriftslisens) som kan bistå oss med å beslutte eierskap.

 

Dersom du opprettet din brukerkonto direkte på Wix-nettstedet (og ikke via forhandler), kan vi ta i betraktning prinsippene nedenfor for å fastslå eierskap.

Dersom du blir invitert som en bidragsyter til en brukerplattform eller dersom du er en forhandlerbruker, erkjenner du at eieren av en slik brukerplattform og/eller forhandleren (ii) skal ha fullstendig tilgang til all informasjon (inkludert personopplysninger) som er lagret av deg eller på dine vegne på en slik brukerplattform; og (ii) skal ha alle rettighetene og funksjonalitetene tildelt en brukerkontoeier i forbindelse med en slik brukerplattform.

 

 1. Wix vil anse personen eller enheten som har tilgang til e-postadressen (oppført i Wix sitt register for en brukerkonto som slik brukerplattform eller brukerinnhold ble opprettet under) som eieren av en brukerkonto, brukerplattform og/eller brukerinnhold opprettet og/eller lastet opp til den relevante Wix-tjenesten.

 2. Dersom noen betalte tjenester ble kjøpt via en brukerkonto, kan Wix anse eieren av en slik brukerkonto og/eller den relevante brukerplattformen og/eller brukerinnholdet opprettet under denne, som personen eller enheten dersom faktureringsinformasjon ble brukt til å kjøpe slike betalte tjenester («faktureringsinformasjon»). Til tross for det foregående, når det er aktuelt, dersom en brukerplattform var tilknyttet et eksternt domenenavn (enten importert eller kjøpt som en del av enkelte betalte tjenester, som beskrevet nedenfor), og slik domenes registreringsinformasjon er offentlig tilgjengelig via WHOIS-databasen på www.whois.net-nettstedet eller på Wix sin database, kan Wix anse eieren av en slik brukerplattform som den personen eller enheten som er registrert som registranten av et slikt domene under denne. I tilfelle en person og en organisasjon begge er registrert som registrant eller registrantorganisasjon for et slikt domene, vil Wix anse organisasjonen som den faktiske eieren av domenet. I tilfelle faktureringsinformasjonen indikerer én person som eier av brukerplattformen og domeneregistreringen indikerer en annen eier, skal Wix anse personen som er registrert som eier av domenet knyttet til Wix-kontoen som eieren av brukerplattformen.

 

Til tross for det foregående, skal Wix ha rett til å fastslå eierskapet til brukerinnhold og/eller et brukernettsted etter eget valg, inkludert ved å ignorere indikasjonene som er angitt ovenfor, i tilfelle Wix anser, etter eget skjønn, at situasjonen rettferdiggjør slik avgjørelse, alt basert på den faktiske situasjonen som bestemt etter eget skjønn fra Wix.

 

Dersom du er en forhandlerbruker, kan eierskapet til den respektive brukerkontoen fastslås av Wix i henhold til vilkårene i forhandleravtalen.

2. Dine plikter
2.1. Du erkjenner og garanterer at:
 1. du er minst tretten (13) år gammel, eller seksten (16) år gammel dersom du er en person i Den europeiske union (EU), eller har myndighetsalder i din jurisdiksjon, og har juridisk myndighet, rett og frihet til å inngå Wix-vilkårene og til å danne en bindende avtale, for deg selv eller på vegne av personen eller enheten som du er forpliktet til Wix-vilkårene;

 2. du er ikke vanligvis bosatt i, og vil ikke bruke eller distribuere Wix-tjenestene eller Wix-appen i, noe land eller region som er underlagt USAs omfattende land- eller regionale embargoer. Du bekrefter videre at du ikke er inkludert i noen saksjonslister, inkludert, uten begrensning, USA. Liste over spesielt utpekte statsborgere og blokkerte personer [Specially Designated Nationals and Blocked Persons List], opprettholdes av USA («SDN-listen») [«SDN List»], eller enhver annen gjeldende sanksjonsliste som opprettholdes av EU, Storbritannia eller andre, og at du eies 50 prosent eller mer, direkte eller indirekte i aggregat, av en sanksjonert part og ikke på noen måte kontrollert av en slik part («sanksjonert part»).  Du bekrefter videre at du ikke vil bruke eller distribuere Wix-tjenestene eller Wix-appen, direkte eller indirekte, til eller til fordel for en sanksjonert part.  Du samtykker til å holde Wix skadesløs mot ethvert og alle tap, inkludert, uten begrensning, pengestraff og juridiske avgifter, som Wix kan lide dersom du bryter noen av de foregående bekreftelsene angående din ikke-sanksjonerte status.

 3. landet du bor i og/eller landet selskapet ditt er registrert i er det samme som landet du spesifiserte i kontrakten og/eller fakturaadressen du har oppgitt til oss;

 4. du forstår at Wix ikke tilveiebringer juridisk bistand eller anbefalinger mht. lover og krav som kan gjelde for din bruk av eller for sluttbrukerne dine, eller din overholdelse av dette;

  Og spesifikt med hensyn til brukerinnholdet ditt:

   

 5. du  bekrefter at du eier alle rettigheter i og til alt innhold som er lastet opp, utviklet eller levert av deg, eller importert, tilknyttet, kopiert eller lastet opp av Wix-tjenester for deg, til din brukerplattform («brukerinnhold»), inkludert utforming, bilder, animasjoner, videoer, lydfiler, skrifttyper, logoer, kode, algoritmer, SPI-er, API-er, databaser, illustrasjoner, komposisjoner, kunstverk, grensesnitt, brukernavn, informasjon du oppgir med det formål å lage et underdomenenavn, tekst, litterære verk og ethvert annet materiale («innhold»), eller på annen måte har (og vil fortsette å ha) den fulle makten, tittelen, lisensene, samtykkene og autoritetene, i og til brukerinnholdet, etter behov for juridisk tilgang til, importere, kopiere, bruke , tilknytte, utvikle, publisere, overføre eller lisensiere slikt brukerinnhold, av deg og oss eller noen av våre tilknyttede selskaper;

 6. du har (og vil fortsette å ha) full råderett, eiendomsrett, lisenser, innhold og myndighet til å tillate at Wi sine’ tjenester får tilgang til evt. nettsteder, nettsider og/eller andre nettbaserte tjenester for å importere, kopiere, vise, laste opp, overføre og/eller på annen måte bruke ditt brukerinnhold.

 7. brukerinnholdet er (og vil fortsette å være) riktig, aktuelt, presist, ikke i strid med tredjeparters rettigheter og på ingen måte ulovlig for deg å laste opp, importere, kopiere, være i besittelse av, legge ut, overføre, vise eller på annen måte bruke, i landet der du eller bruker-plattformens besøkende og brukere («sluttbrukerne») er bosatt, eller for Wix og/eller sluttbrukerne å få tilgang til, importere, kopiere, laste opp, bruke eller besitte i forbindelse med Wix-tjenestene;

 8. du har anskaffet alt samtykke og alle tillatelser som kreves under alle gjeldende lover mht. å legge ut, overføre og publisere all personlig informasjon og/eller bilder eller skikkelser som forestiller personer, enheter eller eiendom som utgjør en del av brukerinnholdet, og at du vil overholde alle lover som gjelder for disse.

ItsThatEasy

For å kunne bruke våre tjenester må du overholde visse forpliktelser og vilkår.

Blant annet må du være over myndighetsalder, bo i og bruke tjenesten i et tillatt område.

I tillegg må du eie alle rettigheter til alt innhold du laster opp eller publiserer eller som vi får tilgang til, importerer og/eller laster opp for deg via tjenestene våre, sikre at dette innholdet er lovlig og pålitelig, og at alt du gjør med det (eller gjør det mulig for Wix og sluttbrukerne å gjøre med det) er lovlig.

2.2. Du lover og samtykker å:
 1. helt og holdent overholde alle gjeldende lover og eventuelle andre kontraktsmessige vilkår som styrer din bruk av Wix-tjenestene (og eventuelle andre, tilknyttede samhandlinger eller transaksjoner), inkludert de spesifikke lovene som gjelder for deg eller for sluttbrukerne dine i alle dine geografiske lokasjoner;

 2. være ene og alene ansvarlig, juridisk og ellers, med hensyn til bruk av Wix-tjenestene som gjennomføres av deg under din brukerkonto og/eller bruker-plattformene dine, og for alt brukerinnhold (inkludert eventuelle følger av å få tilgang til, importere, laste opp, kopiere, bruke eller publisere dette brukerinnholdet eller med hensyn til Wix-tjenestene);

 3. regelmessig og uavhengig lagre og sikkerhetskopiere alt brukerinnhold og informasjonen som behandles av deg med hensyn til bruker-plattformen, inkludert i forhold til sluttbrukere, brukerprodukter og eventuelle applikasjoner og/eller tredjeparters tjenester som benyttes av deg;

 4. fra tid til annen kan motta reklame-meldinger og -materialer fra Wix og/eller Wix sine samarbeidspartnere, via e- post, e-post eller annen kontaktinformasjon som du gjør tilgjengelig for oss (inkludert telefonnummeret ditt for oppringninger eller tekstmeldinger). Dersom du ikke ønsker å motta slikt reklamemateriell eller -meldinger, kan du når som helst melde fra til oss;

 5. tillate Wix å bruke, i all fremtid, verden over og uten vederlag, alle versjoner av bruker-plattformen din (eller deler derav), i alle Wix sine markedsførings- og promoterings aktiviteter, både på nett og ellers, og modifisere dem i den grad det med rimelighet er nødvendig for slike formål, og du frasier deg alle krav mot Wix eller andre på dets vegne, knyttet til alle tidligere, aktuelle eller fremtidige moralske rettigheter, opphavsrettigheter, eller lignende rettigheter, verden over, som du kan ha i eller til bruker-plattformen, med hensyn til slik begrenset og tillatt bruk.

 6. Wix sitt eget skjønn med hensyn til midler, måte og metode for utføring av Wix-tjenestene, inkludert de som gjelder webhosting, overføring, publisering og/eller visning av alle bruker-plattformene og/eller innhold (inkludert inkludering og presentasjon av reklame og annet kommersielt innhold i så måte).

 7. ​Wix skal ha rett til å tilby Wix-tjenestene i alternative prispakker og pålegge ulike begrensninger for opplasting, lagring, nedlasting og bruk av Wix-tjenestene i hver prispakke, inkludert, uten begrensning, begrensninger på nettverkstrafikk og båndbredde, størrelse og/eller lengden på innholdet, kvaliteten og/eller formatet på innholdet, innholdskilder, mengde på nedlastingstid, antall abonnenter på innholdet ditt, lagringsmengde osv.

ItsThatEasy - Liste over ting

du må gjøre

Du må overholde alle gjeldende lover.

Du er ansvarlig for egne handlinger og for handlingene til hver og en som bruker brukerkontoen eller bruker-plattformen.

Du skal sikkerhetskopiere innholdet ditt regelmessig.

Du samtykker i at vi eller våre samarbeidspartnere kan sende deg reklamer og -meldinger. Du kan enkelt takke nei til å motta reklame-meldinger, ved å kontakte oss.

Du tillater oss å bruke nettstedet til våre kampanjeaktiviteter og til å bestemme hvordan tjenestene skal utføres.

Du godtar at Wix har rett til å pålegge og endre prisplaner for sine tjenester. I tillegg kan Wix pålegge restriksjoner avhengig av din spesifikke bruk av tjenesten.

2.3. Du samtykker i og lover ikke å:
 1. kopiere, modifisere, gjenbruke, opprette verker avledet av, laste ned, tilpasse, utføre omvendt utvikling på, imitere, flytte til en annen tjeneste, overføre, samle sammen, ta fra hverandre eller demontere Wix-nettstedet, Wix-tjenestene (eller deler av disse), innhold levert av Wix eller tredjeparter, til bruk og visning på bruker-plattformene («lisensiert innhold») og/eller deler av dette på noen måte, eller offentlig vise, utføre, overføre eller distribuere en eller flere av de foregående uten Wix sin skriftlige og spesifikke forhåndsgodkjenning, og/eller der det er uttrykkelig tillatt under Wix-vilkårene;

 2. sende, overføre eller vise brukerinnhold, eller bruke lisensiert innhold i en kontekst som kan anses som ærekrenkende, injurierende, obskønt, besværlig, truende, oppviglersk, mishandlede, rasistisk, støtende, villedende eller bedragersk, oppfordre til kriminelle handlinger eller ulovlig oppførsel, eller som på andre måter bryter med rettighetene til Wix eller til tredjeparter (inkludert eiere av immaterielle rettigheter, personvernrettigheter, kontraktsmessige eller tillits rettigheter), eller som på andre måter fremstiller personer, enheter eller merker i et dårlig eller nedsettende lys, uten deres uttrykkelige forhåndsgodkjenning;

 3. Benytte deg av noen ulovlig handling for å samle inn påloggingsdata og/eller passord for andre nettsteder, tredjeparter, programvare eller tjenester;

 4. bedrive phishing, samle inn, laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig kredittkortinformasjon eller andre former for økonomiske opplysninger som brukes til å innkreve betalinger, med mindre det gjøres i samsvar med gjeldende lovgivning, inkludert med PCI DSS-standarden når det passer;

 5. laste opp, sette inn, samle inn eller på annen måte gjøre tilgjengelig på Wix-nettstedet eller Wix sine tjenester (eller deler av dette) (i) noe ondsinnet, ulovlig, sjikanerende eller obskønt innhold; og/eller (ii) eventuell «Beskyttet helseinformasjon» som definert i den føderale loven Health Insurance Portability and Accountability Act («HIPAA»).

 6. publisere og/eller bruke Wix-tjenestene eller lisensiert innhold på nettsteder, medier, nettverk eller systemer som ikke er levert av Wix, og/eller ramme, «dyplenking», «sideskrape», speile og/eller opprette nettlesere eller miljø av grensesnitt rundt Wix-tjenester, lisensiert innhold og/eller bruker-plattformen (eller deler av dette), unntatt der det er uttrykkelig tillatt av Wix, på forhånd og skriftlig;

 7. bruke «robot», «spider» eller andre automatiske enheter, programmer, skript-er, algoritmer eller metoder, eller lignende eller tilsvarende manuelle prosesser, til å bruke, innhente, kopiere eller overvåke hele eller deler av Wix-tjenestene (eller data og/eller innhold deri), eller på noen måte gjenskape eller omgå navigasjons oppbygningen eller presentasjonen av Wix-tjenestene, for på noen måte å anskaffe eller prøve å skaffe materialer, dokumenter, tjenester eller informasjon, dersom disse ikke med hensikt er gjort tilgjengelige gjennom Wix-tjenestene;

 8. opptre på en måte som kan oppfattes som skadelig for Wix sitt rykte og goodwill, eller som kan bringe Wix i vanry eller skade Wix;

 9. kjøpe nøkkelord i søkemotorer eller andre nøkkelord som betales per klikk (f.eks. Google AdWords) eller domenenavn som bruker Wix eller Wix-merker og/eller varianter eller feilstavinger av disse;

 10. utgi deg for å være en annen person eller enhet eller fremføre uriktig informasjon om Wix-tjenestene og/eller bruker-plattformen, enten direkte eller indirekte, eller på andre måter manipulere for å skjule din egen identitet eller opphavet til meldinger eller overføringer du sender til Wix og/eller sluttbrukere;

 11. uriktig erklære eller på andre måter feilaktig fremstille din tilknytning til personer eller enheter, eller uriktig uttrykke eller antyde at Wix eller en tredjepart går god for deg, bruker-plattformen, virksomheten, bruker-produktene eller erklæringer du fremfører;

 12. omvendt søke, spore eller prøve å spore andre brukere av Wix-tjenestene, eller på andre måter forstyrre eller utføre brudd på andre brukeres rett til personvern eller andre rettigheter, eller sanke eller samle personlig identifiserbar informasjon om besøkende og brukere av Wix-tjenestene og/eller bruker-plattformen uten deres uttrykkelige og medvitende samtykke;

 13. deaktivere, omgå, forbigå eller på andre måter omgå tiltak som brukes for å hindre eller begrense adgang til Wix-tjenestene, bruker-plattformen, andre brukeres konti eller andre systemer eller nettverk koblet til Wix-tjenestene, ved hjelp av hacking, innsanking av passord eller andre ulovlige eller forbudte metoder;

 14. teste, skanne eller prøve sårbarheten til Wix-tjenestene eller nettverk koblet til Wix-tjenestene;

 15. laste opp på Wix-tjenestene og/eller bruker-nettsted, eller på andre måter bruke dem for å designe, utvikle distribuere og/eller på andre måter overføre eller kjøre virus, ormer, trojanske hester, tidsbomber, skjulte sporingsbilder, spionprogramvare, ondsinnet programvare eller annen datakoding, filer eller programmer som kan eller er ment å skade eller ta over betjening av maskinvare, programvare eller telekommunikasjonsutstyr, eller annen faktisk eller potensielt skadelig, forstyrrende eller inngripende kode eller komponenter;

 16. begå handlinger som påfører en urimelig eller uforholdsmessig stor byrde på infrastrukturen til Wix-tjenestene eller Wix-systemene, eller på nettverkene som er koblet til Wix-tjenestene, eller som på andre måter forstyrrer eller avbryter driften av Wix-tjenester, eller serverne eller nettverkene der disse er plassert, eller gjøre dem tilgjengelig, eller unnlate å etterfølge eventuelle krav, prosedyrer, retningslinjer eller bestemmelser for slike servere eller nettverk;

 17. bruke Wix-tjenester og/eller bruker-nettsteder i forbindelse med enhver form for søppelpost, uønsket post, bedrageri, svindel, phishing, «kjedebrev» «pyramidespill» og lignende oppførsel, eller på annet vis ta del i uetisk markedsføring eller reklamering;

 18. bruke noen av Wix-tjenestene eller Wix-systemer for å lagrings- og/eller videostrømmingsformål (enten for hovedstrømmingsformål eller ikke). For eksempel, lage og drive nettsteder dersom formålet er videostrømming eller hovedformålet er fillagring. Inkludert indirekte bruk, gjennom integrasjon eller tilknytning med tredjeparts plattformer eller -tjenester;

 19. tilgang til Wix-tjenester, brukerkontoer, lisensiert innhold og/eller brukerinnhold, på alle måter eller teknologi (f.eks. scraping og crawling), annet enn våre offentlig støttede grensesnitt.

 20. selge, lisensiere eller utnytte for kommersielle formål all bruk av eller tilgang til det lisensiere innholdet og/eller Wix-tjenester, med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i Wix-vilkårene;

 21. selge, lisensiere eller utnytte for kommersielle formål all bruk av eller tilgang til det lisensiere innholdet og/eller Wix-tjenester, med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i Wix-vilkårene;

 22. bryte, forsøke å bryte eller på annen måte unnlate å overholde noen av Wix-vilkårene eller eventuelle lover eller krav som gjelder for din bruk av Wix-tjenester.

 23. tilgang eller bruk av tjenestene for benchmarking eller lignende konkurranseanalyseformål eller for å bygge et konkurransedyktig produkt eller tjenester.

  Du godkjenner og samtykker i at dersom du ikke overholder en eller flere av de foregående, eller foretar feilaktige fremstillinger i så måte, kan det medføre umiddelbar avslutning av brukerkontoen og/eller tjenestene du mottar – med eller uten videre beskjed fra oss, og uten noen form for refusjon på beløp betalt på kontoene for slike tjenester.

ItsThatEasy - Liste over ting du ikke må gjøre

Generelt vil vi bare at du skal være grei og ikke gjøre ting som kan skade oss eller andre.

Blant annet kan du ikke kopiere vårt materiale, bruke innhold på ulovlige eller skadelige måter, bruke tjenestene eller innholdet vårt på plattformer eller nettstedet som ikke er levert av oss, eller uriktig fremstille eller misbruke tjenestene våre, eller på andre måter krenke andres rettigheter eller gjeldende lover.

 

Dersom du unnlater å overholde disse reglene, kan det medføre at vi avslutter kontoen din og slutter å levere tjenestene våre til deg.

3. Innhold og eierskap
3.1.  Dine immaterielle rettigheter
 

Mellom Wix og deg, skal du eie alle immaterielle rettigheter knyttet til ditt brukerinnhold og til alt annet materiale opprettet, utviklet eller tilknyttet Wix-tjenester av deg, inkludert utforming, bilder, animasjoner, videoer, lydfiler, skrifttyper, logoer , illustrasjoner, komposisjoner, kunstverk, kode, algoritmer, SPI-er, API-er, databaser, grensesnitt, tekst og litterære verk. Wix gjør ikke krav på eiendomsrett på ditt brukerinnhold eller innholdet du knytter til Wix-tjenestene. Du vet og samtykker at for å kunne tilby tjenestene til deg og for å opprettholde og forbedre tjenestene («formålet») må vi få tilgang til, laste opp og/eller kopiere brukerinnholdet ditt til plattformen vår, inkludert skytjenester og CDN-er, for å foreta skjermjusteringer, for å lære opp våre programvareverktøy (f.eks. kunstig intelligens og maskinlæringsmodeller), for å duplisere for sikkerhetskopiering og utføre eventuelle andre tekniske handlinger, og/eller bruk som kreves for å utføre tjenestene våre, slik vi finner passende. Du gir oss herved en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, royalty-fri og verdensomspennende lisens til å bruke brukerinnholdet ditt til formålet.

ItsThatEasy

Du eier alle rettigheter til innholdet ditt. For å levere tjenestene fåre til deg håndterer, lagrer, sikkerhetskopierer og kopierer vi ditt innhold mellom servere.

3.2. Wix sine immaterielle rettigheter
 

Alle rettigheter, titler og interesser i og for Wix-tjenestene, inkludert alt rettighetsbeskyttet materiale og alt annet innhold derav, som er eller kan underlegges immaterielle rettigheter under gjeldende lover (inkludert alle tegninger, illustrasjoner, bilder, templater for nettsted og miniprogrammer, litterære verker, kilder og objektkode, datakode (inkludert html), applikasjoner, lyd, musikk, video og andre medier, utforminger, animasjon, grensesnitt, dokumentasjon, avledede verk og versjoner av dette, utseendet og opplevelsen til Wix-tjenestene, metoder, produkter, algoritmer, data, interaktive funksjoner og objekter, verktøy for reklame og -innhenting, og -metoder, oppfinnelser, forretningshemmeligheter, logoer, domener, tilpassede URL-er, varemerker, servicemerker, handelsnavn og andre eiendoms identifikatorer, uavhengig av om de er registrerte og/eller kan registreres (samlet, «immaterielle rettigheter») og avledninger av disse, eies og/eller lisensieres av Wix.

 

Forutsatt at du overholder Wix-vilkårene til fulle og betaler alle gjeldende avgifter i tide, gir Wix deg herved, ved opprettelse av brukerkontoen og så lenge Wix ønsker å levere Wix-tjenestene til deg, en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, fullt gjenkallelig og begrenset lisens for bruk av Wix-tjenestene og det lisensierte innholdet, for å generere og vise bruker-plattformen til sluttbrukere og tilby bruker-produktene (som definert nedenfor), kun som uttrykkelig tillatt i Wix-vilkårene, og utelukkende innenfor Wix-tjenestene.

Wix- vilkårene medfører ingen rett eller interesse til eller for Wix sine immaterielle rettigheter (eller noen del av disse), kun med unntak av den begrensede lisensen som uttrykkelig gis ovenfor. Det er ingenting i Wix-vilkårene som utgjør en tildeling eller fraskriving av Wix sine immaterielle rettigheter under noen lov.

​I tillegg til det ovennevnte, er visse fonter som er tilgjengelig for deg i Wix-tjenestene, lisensiert til Wix av en tredjepartsleverandør, og er derfor underlagt ytterligere lisensvilkår som gjelder for denne leverandøren, og som er oppsummert og tilgjengelig for din gjennomgang på https://www.wix.com/about/mono-terms-of-use

ItsThatEasy

Vi eier alle rettigheter til og for våre tjenester, innhold, data, teknologi og funksjoner.

Du kan bruke tjenestene og innholdet vårt, såfremt du helt og holdent overholder disse vilkårene og sørger for komplett og betimelig betaling.

Enkelte fonter som er tilgjengelige for deg, er lisensiert av en tredjepart, sørg for at du også leser deres vilkår.

3.3. Tilbakemeldinger og forslag

Dersom du gir oss forslag, kommentarer eller andre tilbakemeldinger i forbindelse med Wix-tjenestene (enten eksisterende, foreslåtte eller tenkte) som er eller kan være underlagt lover om immaterielle rettigheter («tilbakemeldinger»), skal slike tilbakemeldinger utelukkende eies av Wix. Ved å gi slike tilbakemeldinger til Wix, bekrefter og godtar at de kan brukes av Wix til følgende: (i) videreutvikle, tilpasse og forbedre Wix sine tjenester, (ii) gi løpende hjelp og teknisk støtte, (iii) kontakte deg med generelle eller personlige Wix-relaterte meldinger og/eller intervjuforespørsler basert på dine tilbakemeldinger eller på annen måte, (iv) tilrettelegge, sponse og tilby visse kampanjer, og overvåke resultater, (v) opprette aggregerte statistiske data og annen aggregert og/eller redusert informasjon som Wix kan bruke for å levere og forbedre tjenestene, (vi) for å forbedre Wix sin datasikkerhet og forebygging av muligheter for bedrageri og (vii) etterleve evt. gjeldende lover og forskrifter. Dessuten vil du (1) fremføre og garantere at slike tilbakemeldinger er nøyaktige, fullstendige og ikke bryter med rettighetene til tredjeparter; (2) ugjenkallelig gi Wix alle rettigheter, titler og interesser du kan ha i tilbakemeldingen og (3) uttrykkelig og ugjenkallelig frasi deg alle krav i forbindelse med tidligere, nåværende eller fremtidige moralske rettigheter, opphavsrettigheter eller lignende rettigheter, verden over, til tilbakemeldingen.

 

ItsThatEasy

Vi tar gjerne i mot alle former for tilbakemeldinger og forslag. Hvis du ønsker å gi oss dette, må du sørge for at det er nøyaktig og lovlig.

4. Personvern

Enkelte deler av Wix-tjenestene (inkludert enkelte tjenester fra tredjeparter som er tilgjengelige der, som videre forklart i avsnitt 10 nedenfor) krever eller innebærer innsending, innhenting og/eller bruk av personidentifiserende eller -identifiserbar informasjon. Spesifikt, og som en del av din tilgang til eller bruk av Wix-tjenestene, kan Wix og tredjepartstjenestene innhente, få tilgang til og bruke data som tilhører brukere og sluttbrukere, inkludert aktivitetene og navigasjonen som utføres av brukere og sluttbrukere gjennom Wix-tjenestene og/eller bruker-plattformene. Vi anbefaler at du leser vår personvernerklæring og alle relevante retningslinjer fra tredjeparter regelmessig, for å få en beskrivelse av slik datainnhenting og praksis for bruk.

ItsThatEasy

Vi bryr oss om personvern, og det bør du også gjøre Les vår personvernpolitikk, så får du vite mer om vår praksis mht. personinformasjon.

5. KI-tjenester

Som en del av Wix-tjenestene kan Wix gi deg tilgang til kunstig intelligens og maskinlæringsverktøy og produkter, som vil hjelpe deg med å bygge brukerplattformen din ved å generere innhold («KI-verktøyene»). I tillegg kan Wix gi deg tilgang til kunstig intelligens og maskinlæringsverktøy og produkter for deg å aktivere og gir dermed sluttbrukerne muligheten til å engasjere seg med KI («KI-produkter», og sammen med KI verktøy – «KI-tjenester»). Denne delen gjelder bare i den grad KI-tjenester brukes av deg som en del av Wix-tjenestene.

5.1. Inndata og utdata.

KI-tjenestene gjør det mulig for deg eller dine sluttbrukere å legge inn, levere, eller send inn en melding (i form av tekst, bilde eller annet) (en «inndata») til KI-tjenestene, og dermed lede KI-tjenestene til å generere innhold som en utgang (en «utdata»).

5.2. Utdatanøyaktighet.

Arten av KI-teknologi er slik at det er vanskelig å fullt ut kontrollere og forutsi utdata. Som sådan representerer eller garanterer ikke Wix at Utdata generert av KI-tjenestene vil møte dine eller dine sluttbrukeres behov eller forventninger, og vi fraskriver oss alt ansvar og ansvar for nøyaktigheten, fullstendighet, relevans, overholdelse av immaterielle rettigheter, lovlighet, anstendighet, kvalitet, upartiskhet eller andre aspekter ved slik utdata. Dette kan skje, for for eksempel i tilfeller der den genererte utgangen er relatert til medisinsk, juridisk eller økonomiske temaer. Utdata kan også krenke andres rettigheter, slik som f.eks personvern eller immaterielle rettigheter. Utdata er kanskje ikke unik for deg eller dine sluttbrukere og andre brukere av KI-tjenestene kan generere sine egne utdata som er identisk med eller lignende utganger som kan genereres for deg, eller dine sluttbrukere. Tilsvarende:

 1. Du er ansvarlig for å gjennomgå alle utdata fra KI-verktøy før du bruker, publisere, overføre eller viser utdata på noen måte, og for å sikre at du har lov til å bruke slike utdata.

 2. Du må behandle utdata som et rent forslag og bestemme deg basert på ditt eget skjønn om det representerer dine synspunkter eller ikke, tjener dine tiltenkte formål, og formidler budskapet du ønsker å formidle.

 3. Du er ansvarlig for å informere sluttbrukerne dine, hvis og når det kreves av gjeldende lover og forskrifter, av eventuelle restriksjoner, begrensninger eller forpliktelser Sluttbrukere må overholde når de bruker utdataene til KI-produkter, inkludert behovet for å gjennomgå utdata før du bruker den.

 4. Du erkjenner at de genererte utdataene ikke representerer Wix sine synspunkter.

5.3. Dine innspill.

Du godtar at din, og dine sluttbrukeres, inndata skal anses som brukerinnhold (som definert ovenfor) og vilkårene skal gjelde, i den grad det tillates av gjeldende lov, for alle slike inndata som om det var brukerinnhold.

5.4. Eierskap av utdata.

Hvis du velger å bruke, publisere, overføre eller vise utdata på noen måte, skal det betraktes som ditt brukerinnhold (som definert ovenfor), og vilkårene skal gjelde, i den grad det er tillatt av gjeldende lov, som om det var brukerinnhold. Som mellom deg (eller dine sluttbrukere) og Wix, krever ikke Wix noe eierrettigheter i utdata i den grad utdata ikke inneholder enhver eksisterende immateriell eiendom som eies av Wix.

5.5. Lisens gitt til Wix.

I den grad det kreves lisens i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og i tillegg til lisensen du gir oss under avsnitt 3.1 ovenfor, gir du oss også en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, lisensfri og verdensomspennende lisens for å: (a) få tilgang til, laste opp, kopiere, lage og vise justeringer, trene programvareverktøyene våre, duplisere og utføre annen teknisk handlinger og/eller bruk med dine (og dine sluttbrukere) inndata og utdata for å: forbedre Wix sine tjenester; gjennomgå inndata og utdata for samsvar med gjeldende lover og håndheve vilkårene; og (b) gi kopier av dine (og dine sluttbrukeres) Inndata og utdata til våre tredjepartstjenester eller til våre underleverandører, som kreves for å gi våre brukere Wix-tjenester.

5.6. Tredjepartstjenester.

Wix kan bruke tredjepartstjenester for å tilby KI-tjenestene til deg og bruk av slike tredjepartstjenester vil være underlagt seksjon 10 i disse Vilkårene. I din bruk av Wix sine KI tjenester, inkludert bruken av eventuelle inndata og utdata erkjenner du og godtar å gjennomgå og overholde og kreve hver av dine sluttbrukere å gjennomgå og overholde, tredjeparts KI-tjenester retningslinjer, som kan endres fra tid til annen.

6. Tjenesteavgifter
6.1.  Betalte tjenester

Bruken av enkelte Wix-tjenester kan være gjenstand for betaling av bestemte avgifter, som fastslått av Wix etter eget skjønn (henholdsvis «betalte tjenester» og «gebyr(er)»). 

Viktig: Dersom du er en forhandlerbruker og betalingen din er gjort til forhandleren, gjelder bestemmelsene i underavsnitt 6.1 (1), 6.1 (4), 6.2, 6.3 (2), 6.4 (1) og 6.5 i dette avsnittet 5 med hensyn til slike spesifikke betalte tjenester gjelder muligens ikke for deg, og betaling og administrasjon av slik betalt tjeneste skal gjøres direkte med forhandleren i henhold til vilkårene som er avtalt mellom deg og forhandleren.

1. Wix vil varsle deg om avgiftene som da gjelder, du må betale direkte til Wix i forhold til de betalte tjenestene du bestemmer deg for å kjøpe fra Wix. Dersom du ønsker å motta eller bruke betalte tjenester, er du påkrevd å betale alle gjeldende avgifter på forhånd

2. Wix forbeholder seg retten til å endre sine avgifter når som helst etter eget skjønn. Wix vil sende en melding angående endringen til deg eller din forhandler dersom en slik endring vil påvirke dine eksisterende abonnementer

3. du har mottatt en rabatt eller et annet kampanjetilbud, enten fra Wix eller fra en forhandler, henholdsvis Wix eller forhandleren, skal ha rett til ved slutten av den gjeldende rabatterte perioden, automatisk og uten varsel, å fornye abonnementet ditt på slike Wix-tjenester til total da gjeldende avgift.

4. Alle avgifter som betales direkte til Wix skal anses å være i amerikanske dollar, med mindre annet er spesifikt oppgitt skriftlig av Wix. I den grad det er tillatt ved lov (og med mindre annet er spesifisert skriftlig av Wix), er alle avgifter eksklusive alle skatter (inkludert merverdiavgift, omsetningsavgift, avgifter for varer og tjenester, osv.), skatter eller avgifter pålagt av skattemyndighetene («skatter»), og du skal være ansvarlig for betaling av alle gjeldende skatter knyttet til din bruk av Wix-tjenestene, eller til eventuelle betalinger eller kjøp gjort av deg. Dersom Wix er forpliktet til å innkreve eller betale skatter for avgiftene som skal betales av deg, og uansett om slike skatter ble lagt til og innkrevd fra deg for tidligere transaksjoner, kan slike skatter legges til betalingen av eventuelle utestående avgifter og vil bli reflektert i fakturaen for en slik transaksjon. Vi anbefaler at du verifiserer eksistensen av eventuelle tilleggsavgifter du kan bli belastet av tredjeparter i forbindelse med kjøp av betalte tjenester, eller i forbindelse med fornyelse av disse (som internasjonale transaksjonsgebyrer, valutavekslingsgebyrer, eller avgifter som skyldes banker eller kredittkortselskaper). Wix er ikke ansvarlig for noen ytterligere avgifter eller kostnader.

5. Dersom du kjøper betalte tjenester direkte fra Wix, vil du, som en del av registrering eller innsending av informasjon for å motta betalte tjenester, også autorisere Wix (enten direkte eller gjennom dets tilknyttede selskaper, datterselskaper og andre tredjeparter) til å be om og samle inn betalings- og tjenesteavgifter (eller på annen måte belaste, refundere eller foreta andre fakturerings handlinger) fra betalingsleverandøren vår eller den angitte bankkontoen din, og for å foreta eventuelle forespørsler som Wix eller dets tilknyttede selskaper anser som nødvendige for å validere din angitte betalingskonto eller finansiell informasjon, for å sikre rask betaling, inkludert for å motta oppdaterte betalingsinformasjon fra din betalings-, kredittkort- eller bankkontoleverandør (f.eks. oppdatert utløpsdato eller kortnummer som kan gis til oss av kredittkortselskapet ditt).

6. Du må lagre et kredittkort hos Wix for å betale for dine betalte tjenester («lagret kort») som kjøpes direkte fra Wix. Du vil være i stand til å identifisere ditt lagrede kort etter de siste sifrene i siden for kontoinnstillinger.

ItsThatEasy

Enkelte av tjenestene våre koster penger. Vi lar deg vite hvor mye før du kjøper.

Prisene våre er oppgitt i amerikanske dollar og før skatt, med mindre annet er angitt.

Om nødvendig kan vi eller våre tilknyttede selskaper etterspørre og innkreve betaling og tilknyttet informasjon fra de relevante betalingsleverandører og banker.

6.2. Fakturaer

Dersom du er en forhandlerbruker og du betaler forhandleren og ikke direkte til Wix, gjelder ikke avsnitt 6.2 for deg.


Wix og/eller dets tilknyttede selskaper vil utstede en faktura eller betalingspåminnelse for betaling av avgifter eller refusjon til eller av Wix («faktura»). Hver faktura vil bli utstedt i elektronisk form og basert på landet som er oppgitt i faktureringsadressen din, og vil bli gjort tilgjengelig for deg via din brukerkonto og/eller via e-post. For det formål å utstede fakturaen, kan du bli bedt om å oppgi enkelte personopplysninger (som et slikt begrep er beskrevet i personvernerklæringen) for å overholde lokale lover. Vær oppmerksom på at fakturaen som vises i brukerkontoen din kan være utilstrekkelig med dine lokale lovkrav, og kan i slike tilfeller kun brukes for formalitetens skyld.

ItsThatEasy

Fakturaer for våre betalte tjenester blir tilgjengelige i din brukerkonto, med mindre du er en forhandlerbruker.

6.3. Automatisk fornyelse av abonnementer
 1. For å sikre at du ikke opplever noen avbrudd eller tap av tjenester, inkluderer enkelte betalte tjenester et automatisk fornyelses alternativ som standard, med mindre du eller din forhandler slår av alternativet for automatisk fornyelse, vil betalte tjenester automatisk fornyes ved slutten av den gjeldende abonnementsperioden, for en fornyelsesperiode som er lik den opprinnelige abonnementsperioden (unntatt forlengede perioder) og, med mindre annet er varslet til deg, (av Wix eller din forhandler), til samme pris (med forbehold om gjeldende avgiftsendringer og ekskludert eventuelle rabatter eller andre kampanjetilbud gitt for den første perioden) («fornyelse av betalte tjenester»). For eksempel, dersom den opprinnelige abonnementsperioden for en tjeneste er én måned, vil hver av dens fornyelsesperioder (der det er aktuelt) være på én måned.

 2. Følgelig, der det er aktuelt og når det gjelder avgifter betalt direkte til Wix, vil Wix forsøke å automatisk belaste deg gjeldende avgifter ved bruk av det lagrede kortet, innen opptil to (2) uker før en slik fornyelsesperiode starter. I tilfelle unnlatelse av å samle inn avgifter du skylder, kan vi etter eget skjønn, (men skal ikke være forpliktet til), prøve å innkreve på et senere tidspunkt, og/eller suspendere eller kansellere brukerkontoen din uten ytterligere varsel. Dersom din fornyelse av betalte tjeneste er underlagt en årlig eller flere års abonnementsperiode, vil Wix bestrebe seg på å gi deg et varsel før fornyelsen av slik betalt tjeneste minst tretti (30) dager før fornyelsesdatoen.

 3. Ved å inngå disse brukervilkårene og ved å kjøpe en fornyelse av betalt tjeneste, erkjenner og samtykker du til at fornyelse av betalt tjeneste automatisk skal fornyes i samsvar med vilkårene ovenfor.

 4. Du (eller forhandleren du kjøper de betalte tjenestene fra) kan når som helst slå av alternativet for automatisk fornyelse av betalte tjenester via brukerkontoen din eller ved å besøke Wix sitt hjelpesenter.

 5. Enkelte domener er underlagt andre retningslinjer for fornyelse som beskrevet i Web.com Reseller Domain Name Registration Agreement [Web.com registreringsavtale for forhandlerdomenenavn] og Tucows Reseller Domain Name Registration Agreement [Tucows registreringsavtale for forhandlerdomenenavn], avhengig av hva som er aktuelt.

 6. Til tross for det motsatte i det foregående, er og skal du være eneansvarlig for å verifisere og sikre vellykket fornyelse av Wix-tjenestene du bruker (uansett om slike Wix-tjenester er gjenstand for automatiske abonnementsfornyelse eller ikke). Følgelig er du eneansvarlig med hensyn til eventuelle avslutninger av Wix-tjenester som du tidligere har kjøpt, inkludert på grunn av en kansellering, unnlatelse av å belaste gjeldende gjentakende avgifter, eller på grunn av at Wix-tjenester ikke er gjenstand for automatiske abonnementsfornyelse. Du erkjenner og samtykker til at du ikke skal ha noen krav mot Wix i forhold til avvikling av noen Wix-tjenester eller tredjepartstjenester, uansett årsak.

ItsThatEasy

For å sørge for at du ikke mister ditt domene eller opplever avbrudd med ditt nettsted på slutten av abonnementsperioden, fornyer vi automatisk våre tjenester og fakturerer deg deretter med ordinære intervaller slik som ditt opprinnelige abonnement,  med mindre du (eller forhandleren du kjøpte betalte tjenester fra) slår av automatisk fornyelse.

Noen tjenester, enten med vilje eller ved en feil, kan ikke fornyes automatisk. Du bør sørge for at dine abonnementer fornyes i tide.

6.4. Pengene-tilbake-garanti

Dersom du er en forhandlerbruker og du betaler forhandleren og ikke direkte til Wix, gjelder ikke avsnitt 6.4 for deg.

 

 1. Dersom du ikke er fornøyd med ditt første kjøp av en Premium-pakke, kan du gi varsel om kansellering av en eller annen grunn innen fjorten (14) dager etter at du først har bestilt eller aktivert en slik Premium-pakke («refusjon» og «refusjonsperiode»). Refusjonen gjelder kun for første kjøp av en Premium-pakke, som er en oppgradering av et gratis nettsted. Refusjonen gjelder ikke for ytterligere kjøpe, oppgraderinger, endringer eller fornyelser av Wix-tjenester. Dersom du bor i en jurisdiksjon som krever en lengre refusjonsperiode, vil vi imøtekomme slike krav i samsvar med alle gjeldende lover. Dersom Wix mottar et slikt varsel innen refusjonsperioden, vil Wix refundere deg beløpet Wix belastet deg for slike Wix-tjenester, i valutaen du opprinnelig ble belastet i, og kansellere tjenestene deretter. Vær oppmerksom på at refusjonsbeløpet kan være forskjellig fra beløpet du ble belastet på grunn av valutaendringer og tredjepartsavgifter. Wix vil ikke være ansvarlig for eventuelle forskjeller forårsaket av endringer i valutakurser eller avgifter du ble belastet av tredjeparter. Etter refusjonsperioden vil avgiftene du har betalt, ikke kunne refunderes og ikke kanselleres. I tillegg, dersom vi finner ut at et varsel om kansellering er gitt av en bruker i ond tro eller i et illegitimt forsøk på å unngå betaling for faktisk mottatt tjenester, forbeholder vi oss retten til fortsatt å belaste brukeren for eventuelle Wix-tjenester som faktisk er mottatt, som tillatt av gjeldende lov.
   

 2. Merk: Enkelte tjenester som blir kjøpt på eller gjennom Wix-tjenester kan helt og holdent  ikke refunderes. Disse inkluderer tredjepartstjenester som domener, bedriftsverktøy og        applikasjoner. Vilkår for kjøpte tjenester eller applikasjoner er beskrevet på Wix-nettstedet og/eller som en del av eller under kjøpsprosessen for slike tjenester og applikasjoner. Det er ditt ansvar å verifisere muligheten til å kansellere en tjenester før et eventuelt kjøp. Wix vil ikke refundere beløp som er betalt for betalte tjenester, applikasjoner eller tredjepartstjenester som ikke er refunderbare.

ItsThatEasy

Vi tilbyr med glede en 14 dagers pengene-tilbake-garanti for våre månedlige eller årlige betalings-tjenester ved førstegangs-kjøp. Disse kan utvides i henhold til loven.

Vi ber om at du sjekker vilkårene for hver tjeneste nøye før du kjøper, da enkelte tjenester ikke kan refunderes.

6.5. Tilbakeføring

Dersom vi på noe tidspunkt registrerer en avvisning, tilbakeføring eller annen nekting av å betale en av de aktuelle avgiftene på din Wix-konto («tilbakeføring»), vil dette anses som et brudd på betalingsforpliktelsene dine herunder, og din bruk av Wix-tjenestene kan bli deaktivert eller avsluttet automatisk.

 

Dersom tilbakeføring utføres, vil brukerkontoen din kunne stenges, uten mulighet for å kjøpe eller bruke den på nytt, og eventuelle data på brukerkontoen, inkludert alle domener, applikasjoner og tjenester fra tredjeparter, kunne avsluttes, med kapasitetstap (som definert i avsnitt 7.3 nedenfor). 

 

Din bruk av Wix-tjenestene fortsetter ikke før du abonnerer på nytt på slike Wix-tjenester og betaler alle aktuelle beløp til fulle, inkludert eventuelle gebyr og utgifter påløpt Wix og/eller tjenester fra tredjeparter fra hver tilbakeføring mottatt (inkludert gebyr for Wix-tjenester levert før tilbakeføring, ekspedisjons- og behandlingsgebyr og utgifter påløpt av betalings ekspeditøren).

 

Dersom du har spørsmål eller bekymringer om en betaling foretatt til Wix, anbefaler vi at du først tar kontakt med vår kundestøtte, før du ber om tilbakeføring eller tilbakebetaling, for å hindre at Wix-tjenestene avsluttes og brukerkontoen din låses, og for å unngå at det feilaktig eller uten grunn søkes om tilbakeføring, hvilket kan medføre at du kan være ansvarlig for tilhørende avgifter, i tillegg til å på ny måtte betale alle avgifter som gjelder for kjøpte Wix-tjenester (og betalt tilbake) av deg.

 

Vi forbeholder oss retten til å motsi oss eventuelle tilbakeføringer vi mottar, inkludert ved å gi det aktuelle kredittkortselskapet eller finansinstitusjonen all informasjon og dokumentasjon som viser at brukeren som er ansvarlig for chargeback faktisk autoriserte transaksjonen og bruker tjenestene som deretter ble ytt.

ItsThatEasy

Tilbakeføring kan føre til at vi avslutter kontoen din, så derfor ber vi om at du sørger for å ikke forårsake slike.

Ta kontakt med kundestøtte før du søker om tilbakeføring. Du er ansvarlig for eventuelle ugyldige avgifter, tap og utgifter som følger.

7. Avslutning
7.1. Avslutning fra brukeren

Du kan slutte å bruke og be om å avslutte brukerkontoen og/eller Wix-tjenestene når som helst, i henhold til instruksjonene som er tilgjengelige på Wix-tjenestene. Effektiv dato og tidspunkt for kanselleringen er dato og klokkeslett der du har fullført modelleringsprosessen for Wix-tjenestene, og den effektive datoen for kansellering av betalingstjenester er ved utløp av abonnementsperioden for disse betalingstjenestene.

Til tross for det ovennevnte, er enhver betalt tjeneste (inkludert fornyelse av betalte tjenester) kjøpt fra en forhandler underlagt slike kanselleringsvilkår som er avtalt mellom deg og din forhandler.

 

Uavhengig av noe som er motsatt i det foregående, med hensyn til slike abonnementer på fornyelse av betalte tjenester, vil slike abonnementer kun avsluttes ved utløpet av den respektive perioden som du allerede har betalt for. Merk at modelleringsprosessen kan ta et par dager, så for å unngå neste automatiske fornyelsesperiode og den tilhørende avgiften, bør du levere forespørsel om kansellering minst fjorten (14) dager før den da aktuelle tjeneste-perioden utløper.

 

For mer informasjon om kansellering av betalte tjenester som du har kjøpt fra Wix, kan du besøke Wix sitt hjelpesenter.

 

For mer informasjon om kansellering av betalte tjenester som du har kjøpt fra en forhandler, må du kontakte din forhandler.

ItsThatEasy

Du kan kansellere kontoen din eller andre tjenester når som helst. Nå vi behandler forespørselen om kansellering, belaster vi deg ikke mer for ytterligere abonnementsfornyelser. Avslutning av betalte tjenester som er kjøpt fra en forhandler er underlagt vilkår som ble avtalt mellom deg og forhandleren.

7.2. Avslutning fra Wix

Dersom du ikke overholder Wix-vilkårene og/eller betaler forfalte avgifter, har Wix rett til å suspendere (til full betaling er mottatt) eller avslutte brukerkontoen og bruker-plattformen (eller enkelte funksjoner deri), i tillegg til leveransen av eventuelle tilknyttede Wix-tjenester (f.eks. betalingstjenester) eller tredjepartstjenester til deg.

 

Dersom du åpner en brukerkonto via en forhandler eller kjøper betalte tjenester fra en forhandler, er Wix berettiget til å suspendere, avslutte eller blokkere tilgangen til brukerkontoen din og brukerplattformen (eller enkelte funksjoner derav) så vel som til levering av relaterte Wix-tjenester eller tredjepartstjenester til deg, også dersom: (a) Wix blir bedt om å gjøre det av din forhandler, eller dersom (b) forhandler unnlater å betale Wix noen beløp som er skyldig Wix i henhold til forhandleravtalen. Du samtykker til disse suspensjons- og oppsigelsesrettighetene og erkjenner og godtar at Wix ikke skal stilles ansvarlig overfor deg av noe slag med hensyn til slik suspensjon eller oppsigelse. Din eneste klage med hensyn til en slik suspensjon eller oppsigelse skal være mot forhandleren.

ItsThatEasy

Hvis du bryter ett eller flere av disse vilkårene eller ikke betaler i tide, kan vi suspendere eller avslutte kontoen din.

7.3. Tap av data, innhold og kapasitet

Dersom brukerkontoen din eller Wix-tjenestene eller tjenester fra tredjeparter i forbindelse med brukerkontoen din avsluttes (enten på forespørsel fra deg eller etter Wix sitt eget skjønn), kan det medføre eller forårsake tap av innhold, funksjoner eller kapasitet fra brukerkontoen din, inkludert alt brukerinnhold, data fra sluttbrukerne eller annen bruksdata som holdes deri, og inkludert eventuelle reserverte domenenavn eller registreringer som ble inkludert i disse tjenestene («tap av kapasitet»). Wix er ikke på noen måte ansvarlig for slik tapt kapasitet eller for å lagre sikkerhetskopier av brukerkontoen, brukerinnholdet eller sluttbrukerdataene dine. Merk også at det kan tilkomme tilleggsgebyrer for å reaktivere en brukerkonto og/eller Wix-tjenester etter kansellering, i henhold til Wix sitt eget skjønn.

 

Etter oppsigelse av din brukerkonto eller brukerplattform, forbeholder Wix seg retten til å slette alle data i normal drift. Data kan ikke gjenopprettes etter at din brukerkonto eller brukerplattform er avsluttet.

 

ItsThatEasy

Hvis kontoen din eller noen av tjenestene avsluttes, kan det medføre tap av innhold og data. Du er ansvarlig for å sikkerhetskopiere dataene og materialene dine.

8. E-handel
8.1. Generelt

Wix-tjenestene inkluderer også enkelte funksjoner som lar deg selge varer, innhold, media, arrangementsbilletter og tjenester gjennom din brukerplattform («brukerprodukter», og samlet med Wix-tjenester referert til som «e-handel»).

 

Du er eneansvarlig for dine brukerprodukter og e-handels relaterte aktiviteter, og noen markedsføring og relatert innhold på eller referert til på din brukerplattform, og samsvarer med alle gjeldende lover. Vi tilbyr kun plattformen for deg til å administrere dine nettbaserte e-handelsaktiviteter. Vi er ikke involvert i ditt forhold og/eller noen transaksjoner med noen aktuelle eller potensielle kjøpere av dine brukerprodukter.

Når noen kjøper dine brukerprodukter, vil betaling for slike transaksjoner behandles gjennom Wix Payments eller en tredjeparts betalingsleverandør («betalingsleverandør(er)»).

 

ItsThatEasy

Du kan bruke våre tjenester for å selge dine produkter, innhold og tjenester på nett. 

Wix kan automatisk knytte deg til Wix Payments for å la deg godta betalinger fra dine kunder.


Du er ansvarlig for all salgsaktivitet, inkludert dine forhold med kunder og eventuelle betalingsleverandører.

8.2. Betalingsleverandører

Du erkjenner og samtykker til at Wix Payments (dersom tilgjengelig i ditt land) blir din standard betalingsleverandør.

 

Wix Payments-kontoen skal styres av tjenestevilkår for Wix Payments, som herved er innlemmet ved referanse. Vennligst les disse vilkårene for tjenestebruk før du publiserer nettstedet ditt og godtar betalinger.

 

 I tillegg, underlagt territorielle begrensninger, kan du godta betalinger med Apple Pay. Ved å bruke Apple Pay, godtar og samtykker du til Apple Pay Platform Web Merchant Terms and Conditions [Apple Pay-plattformens vilkår og betingelser for nettforhandlere].

 

Behandling av betalinger utført av andre betalingsleverandører skal styres av den aktuelle betalingsleverandørens tjenestevilkår. Vi er verken en part i eller er ansvarlige på noen måte for forholdet ditt til slike betalingsleverandører, eller for handlingene til noen av disse betalingsleverandørene.

ItsThatEasy

Du kan belaste tjenesteavgifter for arrangementsbilletter som blir solgt gjennom ditt nettsted.

8.3. Arrangementer

Wix kan belaste deg for tjenesteavgifter for arrangementsbilletter solgt gjennom nettstedet ditt, avhengig av din pakke. Du samtykker herved til å betale slike avgifter, som kreves av Wix, og autoriserer Wix til å instruere partnere for betalingsbehandling eller betalingsleverandøren din, etter behov, om å trekke slike avgifter fra dine relevante transaksjoner, eller på annen måte innkreve slike avgifter

8.4. Erkjennelser og garantier for e-handel

Ved å bruke noen av e-handels funksjonene, erkjenner, garanterer og samtykker du til at:

1. du er ene og fullt ansvarlig for skatter og avgifter av enhver art knyttet til dine e-handels aktiviteter, inkludert eventuelle skatter knyttet til kjøp eller salg av brukerproduktene, og for å samle inn, rapportere og sende de riktige beløpene til de aktuelle myndighetene og/eller informere sluttbrukerne om slikt og gi dem en behørig utstedt faktura som kreves av loven;
 

2. eventuelle skatter angitt av e-handels funksjonene gitt til deg av Wix er utelukkende gitt illustrasjonsformål, og kan på ingen måte stoles på;
 

3. du er ansvarlig for og bærer alle kostnader ved anskaffelse og levering av brukerproduktene dine, og for å tilby dem på en sikker og profesjonell måte, i samsvar med bransjestandarder;
 

4. du er eneansvarlig for alle utsagn og løfter du oppgir og for all assistanse, garanti og støtte angående brukerproduktene, og skal gi sann kontaktinformasjon på brukerplattformen for spørsmål. klager eller krav; og

5. du kan ikke tilby eller selge noen brukerprodukter, eller gi informasjon, innhold eller materiale angående brukerprodukter, som kan anses som farlig, forfalsket, stjålet, uredelig, støtende eller fornærmende; som er forbudt for salg, distribusjon eller bruk; eller som på annen måte ikke overholder gjeldende lover, inkludert med hensyn til forbrukerrettigheter, immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter, produktsikkerhet, handels forskrifter og -sanksjoner, støtte, vedlikehold og eksport; og 
 

6.   Wix kan, når som helst og etter eget skjønn, suspendere, deaktivere tilgang til eller fjerne brukerplattformen din og/eller brukerprodukter - enten de er innlemmet, publisert med eller gjort til en del av brukerplattformen din på et slikt tidspunkt, uten noen ansvar overfor deg eller noen sluttbrukere, inkludert for ethvert kapasitetstap som følge av dette.

9. Videotjenester

Som en del av Wix-tjenestene kan Wix levere videotjenester (f.eks. Wix Video eller Wix Pro Gallery) til å administrere videoer på bruker-nettsteder («videotjenester»). 

 

Bruken av video-tjenestene til ditt bruker-nettsted kan kreve at du mottar en lisens til å bruke enkelte patenter fra MPEG–LAlisensen»). Det er ditt eksklusive ansvar å avgjøre om din aktivitet krever en lisens og å anskaffe en slik. Informasjon om lisensen kan fås fra MPEG LA L.L.C.

 

I tillegg til det som er nevnt i del 15 i disse brukervilkårene, og uten noen begrensning av ansvaret, skal du i sin helhet holde skadesløs, forsvare og holde Wix, dets ledere, styremedlemmer, aksjonærer, medarbeidere, tilknyttede selskaper og representanter, fra eventuelle og alle skader og kostnader, forpliktelser, tap, erstatningsansvar, forpliktelser og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), som påløper, som utspringer fra eller er tilknyttet krenkelse av og/eller misbruk av patent-poolen som tilhører MPEG-LA-konsortiet.

Dersom din bruk krever en mer inkluderende plan enn de som normalt tilbys av oss, kan du kontakte vårt støtteteam på: contactvideo@wix.com.

ItsThatEasy

Bruk av Wix Video-tjenester kan kreve en lisens for bruk av enkelte patenter. Du må kontrollere om du må anskaffe slike lisenser.

 

Wix shall har rett til å avslutte tilbudet på video-tjenestene eller deler av slike tjenester når som helst.

10. Tredjepartstjenester

Wix-tjenestene lar deg aktivere og kjøpe enkelte tjenester, produkter og verktøy fra tredjeparter, som gir deg et bedre brukernettsted og en bedre brukeropplevelse, inkludert, men ikke begrenset til, domeneregistatorer som du kan kjøpe domenenavn fra til brukerplattformen din, applikasjoner og miniprogrammer fra tredjeparter som tilbys gjennom Wix-nettstedet (inkludert Wix App Market), lisensiert innhold fra tredjeparter, mediedistribusjonstjenester, betalingsleverandører for e-handel, selgere av materielle produkter, eksterne designere som kan bistå deg med brukerplattformen, osv (samlet, «tredjepartstjenester»).

 

Du godtar og samtykker i at, uavhengig av hvordan du tilbys slike tjenester fra tredjeparter (sammen med eller integrert i enkelte Wix-tjenester, for seg fra Wix eller fra personer som er sertifisert eller autorisert av Wix, eller ellers tilbys som en del av Wix-tjenestene), er Wix kun en plattform som knytter deg og disse tjenestene fra tredjeparter, og går på ingen måte god for slike tjenester fra tredjeparter eller er på noen måte ansvarlig, strafferettslig eller på annen måte, i så henseende. Wix skal ikke være part i eller på noen måte ansvarlig for overvåkning, samhandling eller transaksjoner mellom deg og tjenester fra tredjeparter.

 

Du bekrefter at slike tjenester kan kreve betaling av tilleggsbeløp til Wix og/eller leverandørene av slike tredjepartstjenester.

 

All bruk av slike tjenester fra tredjeparter skal utelukkende utføres på egen risiko og eget ansvar, og kan være underlagt juridiske og økonomiske vilkår som styrer slike tjenester fra tredjeparter, som det anbefales at du gjennomgår før du samhandler med disse.

 

Dersom du bruker tredjepartstjenester, verktøy, kode, algoritmer, databaser, produkter, programvare eller varer mens du bruker våre tjenester, erklærer du at du handler i samsvar med deres brukervilkår. For eksempel, dersom du bruker YouTube mens du bruker tjenestene, må du overholde gjeldende YouTube-vilkår og dets personvernerklæring etter den gjeldende versjonen fra datoen for bruk av slike tjenester.

 

Selv om vi håper å unngå slike tilfeller, kan Wix når som helst, og etter eget skjønn, suspendere, deaktivere tilgang til eller fjerne fra brukerkontoen, brukerplattformene eller Wix-tjenestene dine, tjenester fra tredjeparter – uavhengig av om disse var innlemmet i eller utgjorde en del av brukerkontoen og/eller brukerplattformene dine på det aktuelle tidspunktet – uten å være ansvarlig overfor deg eller sluttbrukere.

ItsThatEasy

Våre tjenester gjør det mulig for deg å motta en rekke tjenester og verktøy fra tredjeparter som ikke er tilknyttet oss.

Siden vi kun opptrer som en mellomliggende plattform mellom deg og disse partene, er det kun du som er ansvarlig for dine samhandlinger med dem.

Vi kan når som helst fjerne tjenestene, hvilket kan påvirke nettstedet, brukerkontoen eller den totale opplevelsen for deg.

11. Wix Logo Maker

Som en del av Wix-tjenestene kan vi forbedre ditt varemerke ved å lage din egen tilpassede bedriftslogo («Wix Logo») ved hjelp av vår Wix Logo Maker. Tilleggsvilkårene som er tilgjengelige på https://no.wix.com/about/logo-terms-of-use gjelder for din bruk av Wix Logo Maker, og kommer i tillegg til, og ikke istedenfor Wix-vilkårene, med mindre noe annet er angitt.

 

ItsThatEasy

Sørg for å lese tilleggs-vilkårene om Wix Logo Maker som kommer i tillegg til våre generelle vilkår.

12. Wix Studio

Som en del av Wix-tjenestene kan du registrere deg for Wix Studio og få tilgang til Wix Studio-arbeidsområdet («Wix Studio Workspace»). Wix Studio Workspace er bare tilgjengelig for brukere som er byråer eller frilansere som bygger nettsteder eller applikasjoner for andre (inkludert de som bygger for bedriftskunder). Wix forbeholder seg retten til å deaktivere eller avslutte bruken av Wix Studio Workspace for brukere som ikke oppfyller de ovennevnte kriteriene.

13. Uakseptabel oppførsel og opphavsrett
13.1. Uakseptabel oppførsel og misbruk

Når du bruker Wix-tjenestene, kan du eksponeres for brukernettsteder, brukerinnhold og tjenester fra tredjeparter fra flere kilder, som kan være unøyaktige, støtende, smakløse eller ulovlige. Du frasier deg herved alle juridiske og rettferdige rettigheter og rettsmidler du har eller kan ha mot Wix i så henseende.

Dersom du mener at en bruker eller tjeneste fra en tredjepart har opptrådt upassende eller på annen måte har misbrukt Wix-tjenester, ber vi om at du umiddelbart melder fra om brukeren og/eller tredjeparttjenesten til oss, via dette skjemaet. Du samtykker i at rapporten din ikke skal medføre ansvar eller skadeansvar for Wix, og at Wix kan vurdere rapporten og handle basert på den, avstå fra å handle eller kreve ytterligere informasjon eller dokumentasjon for å kunne gjøre dette, etter Wix sitt eget skjønn.

ItsThatEasy

Hvis du er vitne  til eller opplever uakseptabel oppførsel eller misbruk fra personer eller enheter som bruker tjenestene våre, ber vi om at du melder fra om dette.

13.2. Opphavsrett

Wix overholder sin tolkning av Digital Millennium Copyright Act («DMCA»). Dersom du mener at dine verker har blitt kopiert eller på andre måter brukt på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, kan du varsle oss som bruddet med dette skjemaet, eller på andre måter tilveiebringe følgende informasjon, skriftlig, til vår utnevnte representant for opphavsrett: (1) kontraktinformasjonen for personen som har autorisasjon til å handle på vegne av eieren av opphavsretten; (2) en beskrivelse av det opphavsrettslig beskyttede arbeidet du mener er brutt; (3) en beskrivelse av materialet du mener er brutt eller emnet for den krenkende aktiviteten og som skal fjernes eller der tilgang skal fjernes, og tilstrekkelig informasjon til å la Wix finne materialet (inkludert URL-adressen); (4) en erklæring om at du i godt ro mener at bruk av materialet på måten det klages om ikke er autorisert av innehaveren av opphavsretten, dennes representant eller loven; og (5) en erklæring om at informasjonen i varselet er riktig, og, uten å avgi falsk forklaring, at du er innehaveren av opphavsretten og har autorisasjon til å handle på vegne av innehaveren av den påstått krenkede opphavsretten.

Wix sin representant for opphavsrett har følgende adresse:

Wix.com Inc.

500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

Attn: Copyright Agent

Telefonnummer: 1-415-358-0857 | Faks: 1-415-358-0884

E-post: abuse@wix.com

Dersom Wix får melding om et brudd på opphavsretten i forbindelse med brukerkontoen eller brukerplattformen ditt, kan vi avslutte brukerkontoen, stenge hjemmesiden din eller fjerne innhold etter eget skjønn, uten å måtte varsle deg først. I slike tilfeller kan du sende et egnet motvarsel, i henhold til avsnitt 512 i DMCA. Varselet må inneholde: (1) ditt fulle navn, adresse, telefonnummer og fysisk eller elektronisk signatur; (2) identifikasjon for materialet og dets lokasjon før fjerning; (3) en svoren erklæring om at materialet ble fjernet ved en feiltakelse eller feilidentifisering; (4) ditt samtykke for en passende rettsmyndighet; og (5) eventuelle andre opplysninger som kreves under de relevante bestemmelsene i DMCA. Varsler som leveres i henhold til dette avsnitt 13 kan godkjennes, finnes gyldige og i overholdelse med DMCA, eller ikke, etter Wix sitt eget skjønn. Wix forbeholder seg retten til å varsle personen eller enheten som leverer meldingen om brudd om dette motvarselet, og tilveiebringe eventuelle detaljer i denne.

ItsThatEasy

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter.

Hvis dine kopibeskyttede verker ble brukt upassende av en av våre brukere, ber vi deg la oss få vite om det og tilveiebringe all nødvendig informasjon, så skal vi ta hånd om det i henhold til DMCA.

Hvis vi mottar en melding om brudd på opphavsrett i forbindelse med nettstedet eller innholdet, kan vi fjerne eller avslutte nettstedet og kontoen din.

14. Garantifraskrivelse

Wix-tjenestene leveres «som de er», «med alle feil» og «etter tilgjengelighet», uten noen form for garanti, inkludert eventuelle underforståtte garantier eller salgbarhetsforhold, lovnader om egnethet til et bestemt formål, utførlighet, overholdelse av opphavsrett eller andre garantier – alle i den grad det er tillatt i henhold til loven. Vi verken fremfører eller garanterer at Wix-tjenestene (eller deler, funksjoner eller innhold i disse) er fullstendige, nøyaktige eller av en bestemt kvalitet, pålitelige eller på noen måte sikre, egnet for eller kompatible med noen av dine (eller dine sluttbrukeres) tiltenkte aktiviteter, enheter eller operativsystemer, nettlesere, programvare eller verktøy), eller at de overholder lovene som gjelder for deg eller sluttbrukerne dine (inkludert i jurisdiksjonen du driver fra), eller at de vil kunne drives fri for virus, programvarefeil eller andre skadelige komponenter eller programbegrensninger. Videre anbefaler vi ingen enhet, produkt eller tjeneste (inkludert tjenester fra tredjeparter) som nevnes på eller gjøres tilgjengelige via Wix-tjenestene – derfor må du sørge for å verifisere disse før du bruker eller på andre måter aktiverer dem.

 

Wix kan, etter eget skjønn, (men er på ingen måte pålagt å gjøre det), filtrere, overvåke og/eller redigere brukerplattformen og/eller brukerinnholdet, når som helst og uansett grunn, med eller uten varsel.

Uavhengig av motsetninger i det foregående skal Wix ikke under noen omstendighet anses som «utgiver» av brukerinnholdet, og Wix gir ingen godkjennelse av brukerinnhold, og påtar seg intet ansvar for brukerinnhold som lastes opp, legges ut, publiseres og/eller gjøres tilgjengelig av brukere eller andre parter på og/eller gjennom Wix-tjenestene, uansett bruk og uansett part, eller for eventuelle tap, sletting og skader dertil eller derav, eller for tap, skade, kostnader eller utgifter som du eller andre kan påføres som resultat av eller i forbindelse med publisering, tilgang og/eller bruk av brukerinnholdet. Videre skal Wix ikke være ansvarlig for feil, ærekrenking, injuriering, løgner, obskønt materiale, pornografi, oppvigleri og/eller annet ulovlig eller krenkende brukerinnhold som du eller andre parter kan komme over.

Du samtykker i at det er risiko forbundet med bruk av Wix-tjenestene og/eller i tilkobling eller samhandling med tjenester fra tredjeparter eller i forbindelse med Wix-tjenester, og at Wix ikke kan og ikke vil garantere spesifikke utfall fra slik bruk og/eller samhandling, og du påtar deg herved all slik risiko, ansvar og/eller skade av noe slag som oppstår i forbindelse med og/eller som resultat av slik samhandling. Slik risiko kan blant annet inkludere feilrepresentasjon av informasjon om og/eller fra tredjeparterstjenester og/eller lisensiert innhold, brudd på garanti og/eller kontrakter, brudd på rettigheter og eventuelle påfølgende krav.

Wix anbefaler ikke at nettstedet brukes til å legge ut personlig innhold og påtar seg ikke sikkerhetsrisiko eller integritetsrelaterte plikter for brudd på eller skade på brukerinnhold.

Merk at enkelte Wix-tjenester for tiden tilbys i BETA-versjon og gjennomgår BETA-testing. Du forstår og samtykker i at enkelte av Wix-tjenestene fortsatt kan inneholde programvarefeil, avbrytes og ikke fungere som tenkt eller uttalt. Din bruk av Wix-tjenestene på dette BETA-stadiet betyr at du samtykker i å delta i BETA-testingen av Wix-tjenestene.

ItsThatEasy

Vi gir ingen garanti om våre tjenester, inkludert kvalitet, pålitelighet, sikkerhet, kompatibilitet og tilstand.

Vi kan overvåke og redigere nettsiden og innholdet ditt.

Vi er derimot ikke å anse som en «utgiver» av innholdet ditt, vi gir ingen anbefaling av innholdet ditt, og vi er ikke ansvarlig for innhold som brukes av deg eller andre.

Bruk av våre og andres tjenester medfører risiko. Du godtar slik risiko.

Noen av tjenestene våre har fortsatt BETA-status og kan inneholde programfeil eller være gjenstand for avbrytelser.

15. Ansvarsbegrensning

I den grad loven tillater det i hver aktuelle jurisdiksjon, er Wix, dets representanter, direktører, ansatte, aksjonærer, funksjonærer, tilknyttede selskaper og/eller direktører ansvarlige overfor deg for noen som helst eventuelle direkte, indirekte, følgelige, spesielle, strafferettslige, eksemplariske eller konsekvensielle skader, som følge av (1) feil, misoppfatninger eller unøyaktighet av eller i innholdet; (2) personskader eller skade på eiendom i forbindelse med din bruk av Wix-tjenestene; (3) ikke-autorisert adgang til eller bruk av våre servere og/eller eventuell personinformasjon og/eller annen informasjon som er lagret der; (4) avbrytelser eller oppheving av overføring til eller fra Wix-tjenestene; (5) bruk eller visning av innhold eller brukerinnhold som legges ut, sendes på e-post, overføres eller på andre måter gjøres tilgjengelig via Wix-tjenestene; og/eller (6) hendelser som ikke med rimelighet er under Wix sin kontroll, inkludert internettsvikt, utstyrssvikt, strømbrudd, streik, arbeidskonflikt, opprør, uro, sivil ulydighet, arbeidsknapphet eller materialknapphet, brann, flom, storm, jordskjelv, eksplosjoner, naturkatastrofer, krig, terror, intergalaktisk krigføring, myndighetstiltak, pålegg fra domstoler, myndigheter eller rettssaker, eller for manglende ytelse fra tredjeparter, og/eller tap av data, gevinster, goodwill eller andre immaterielle tap som følge av bruk eller manglende evne til å bruke noen av eller alle Wix-tjenestene.

 

Du godtar og samtykker i at disse ansvarsbegrensningene er avtalte risikoer som i del består av betalingen for Wix sine tjenester til deg, og at slike begrensninger gjelder selv om Wix har blitt fortalt om muligheten for slikt ansvar.

ItsThatEasy

Underlagt gjeldende lover er vi ikke ansvarlig for eventuelle skader.

16. Skadesløsholdelse

Du samtykker i å forsvare og holde skadesløs Wix, dets representanter, direktører, aksjonærer, ansatte, tilknyttede selskaper og agenter, fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, ansvar, kostnader eller gjeld og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, advokatkostnader) som skyldes: (1) ditt brudd på ett eller flere vilkår i disse brukervilkårene eller andre Wix-vilkår; (2) ditt brudd på tredjeparters rettigheter, inkludert opphavsrett, tilgangsrett, eiendomsrett eller rett til personvern, som oppstår som følge av brukerplattformen eller brukerinnholdet og/eller din bruk av Wix sine tjenester; inkludert, men ikke begrenset til, handlingene til Wix sine tjenester til din fordel; og/eller (3) andre typer krav som brukerplattformen og/eller brukerinnholdet har påført en tredjepart.

ItsThatEasy

Hvis vi saksøkes eller på andre måter utsettes for fare på grunn av noe du har gjort, er det du som skal betale de tilknyttede kostnader og erstatninger.

17. Generelt
17.1. Endringer og oppdateringer

Wix forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avslutte hvilke som helst av Wix-tjenestene (eller funksjoner av disse, eller priser som gjelder for disse), og/eller avbryte din tilgang til noen av Wix sine tjenester (inkludert fjerning av materiell opprettet av deg i forbindelse med Wix sine tjenester) av noen grunn og/eller endre noen av Wix-vilkårene med eller uten forhåndsvarsel, når som helst og på hvilken som helst måte. 

 

Du godtar at Wix ikke blir ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for modifikasjon, suspensjon eller opphør av slike tjenester fra Wix.

Dersom slike endringer innebærer betaling av ytterligere avgifter, vil vi varsle deg om disse avgiftene før vi setter disse endringene i kraft. Dersom du unnlater eller nekter å betale slike avgifter kan vi (etter eget skjønn) avslutte brukerkontoen din (som videre forklart i avsnitt 6 ovenfor), fortsette å støtte dine da aktuelle Wix-tjenester, uten å iverksette slike endringer, eller gi deg de alternative tjenestene.

ItsThatEasy

Vi kan når som helst foreta endringer i tjenestene eller i disse brukervilkårene.

17.2. Gjeldende lov og jurisdiksjon: Fraskrivelse av gruppesøksmål

Du erkjenner uttrykkelig og samtykker at Wix skal ha retten til å håndheve disse brukervilkårene mot deg.

 

Wix-vilkårene, rettighetene og rettsmidlene som tilveiebringes herunder, samt alle krav og tvister knyttet til disse og/eller til Wix-tjenestene, tolkningen av disse, eller brudd, avslutning eller gyldigheten til tjenestene, forhold som er et resultat av eller i henhold til Wix-vilkårene, eller tilknyttede transaksjoner eller kjøp, skal styres av, opprettes under og på alle måter håndheves utelukkende i henhold til de interne materielle lover i staten Israel, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt.

 

Ethvert slikt krav og enhver slik tvist skal fremsettes, og du samtykker herved i at de utelukkende skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon, i Tel Aviv, Israel. Bruk av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er herved uttrykkelig utelukket.

 

Med forbehold om gjeldende lov, skal alle tvister mellom deg og Wix bare løses på individuell basis, og du skal ikke ha rett til å fremme noe krav mot Wix som en saksøker eller et medlem av en gruppe, konsoliderte eller representative søksmål (eller andre rettssaker utført av en gruppe eller av representanter på vegne av andre).

 

Uansett annet i dette avsnitt 17.2, dersom du befinner deg i USA, (i) vil den juridiske jurisdiksjonen som regulerer alle aspekter av betalingstransaksjoner iht. § 6 mellom deg og Wix være staten New York, uten hensyn til lovkonflikter, og (ii) der alle krav og tvister knyttet til slike betalingstransaksjoner som omfattes av § 6 skal bringes inn, og du samtykker herved i at de kun kan pådømmes eller avgjøres av en kompetent domstol lokalisert i New York i staten New York.

ItsThatEasy

Disse vilkårene og vårt forhold skal styres av lovene i Israel. Eventuelle tvister mellom oss kan kun fremsettes for domstolene i Tel Aviv, Israel.

17.3. Varsler

Vi kan varsle deg på en eller flere av følgende måter: (1) via Wix-tjenestene, inkludert i en banner eller popup-vindu på Wix-nettstedet, brukerkontoen eller andre steder; (2) via e-post, sendt til e-postadressen du ga oss; (3) via din forhandler dersom du er en forhandlerbruker; og/eller (4) på andre måter, inkludert telefonnumre eller fysiske adresser du har gitt oss. Wix sitt varsel til deg skal anses for å ha blitt mottatt og iverksatt innen tjuefire (24) timer etter at det ble publisert eller sendt på en av de ovennevnte måtene, med mindre annet er angitt i varselet.

ItsThatEasy

Vi kan gi deg (eller din forhandler, dersom du er en forhandlerbruker) beskjeder via våre tjenester, via e-post eller andre kontaktopplysninger som du ga oss.

17.4. Forhold

Wix-vilkårene og din bruk av Wix-tjenestene verken kan eller skal oppfattes som opprettelse av et forhold av typen partnerskap, fellesforetak, arbeidsgiver-arbeidstaker, agentur eller franchisegiver-franchisetaker mellom Wix og deg.

ItsThatEasy

Din godtakelse av disse vilkårene utgjør ikke et partnerskap eller spesielt forhold mellom oss.

17.5. Hele avtalen

Disse brukervilkårene, sammen med Wix-vilkårene og eventuelle andre juridiske varsler eller varsler om avgifter du har mottatt fra Wix, skal utgjøre hele avtalen mellom deg og Wix med hensyn til emnet heri eller deri, og ha forrang før alle tidligere eller samtidige avtaler, forståelser, lovnader, forhold, forhandlinger, bestemmelser eller fremføringer, både skriftlige og muntlige, mellom Wix og deg, inkludert de som er foretatt av eller mellom våre respektive representanter, med hensyn til Wix-tjenestene. Du samtykker videre i at du ikke støtter deg på noen lovnader, incentiver, fremstillinger, utsagn, avsløringer eller pliktige avsløringer fra Wix når du samtykker i Wix-vilkårene.

ItsThatEasy

Disse vilkårene (sammen med andre vilkår) skal utgjøre den eneste og hele avtalen mellom oss.

17.6. Tildeling
 1. Wix kan tildele sine rettigheter og/eller forpliktelser herunder og/eller overføre eierrettigheter og titler til Wix-tjenester og/eller lisensiert innhold til en tredjepart, uten ditt samtykke og forhåndsvarsel til deg. Du kan ikke tildele eller overføre dine rettigheter eller forpliktelser herunder uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Wix. Alle forsøk på eller faktiske tildelinger derav uten Wix sin uttrykkelige og skriftlige forhåndsgodkjenning er ikke gjeldende. Uansett skal ikke noen tildeling eller overføring i henhold til dette avsnitt ‎17.6 i seg selv gi verken Wix eller deg rett til å avslutte Wix-tjenester eller tjenester fra tredjeparter som er aktive.

 2. Dersom du er en forhandlerbruker, kan abonnementet ditt hos forhandleren med hensyn til din brukerkonto eller brukerplattform (eller deler av denne) bli tildelt Wix. Du samtykker at dersom abonnementet ditt (eller deler av det) på en Wix-brukerkonto eller -brukerplattform hos forhandleren er tildelt Wix, vil dine fortsatte rettigheter til å få tilgang til og bruke din brukerkonto og brukerplattform være underlagt disse brukervilkårene, i sin helhet (som kan bli endret fra tid til annen) og du samtykker til den fullstendige anvendelsen av disse brukervilkårene, inkludert, uten begrensning, fakturerings- og betalingsbestemmelsene her. Du samtykker til at etter en slik tildeling, skal du, på forespørsel fra Wix, oppgi den informasjonen som kreves for å sikre betaling for eventuelle betalte tjenester som starter etter en slik tildeling.

ItsThatEasy

Du kan tildele våre rettigheter og forpliktelser til andre parter. Du kan kun gjøre det med vårt skriftlige samtykke på forhånd.

Dersom du er en forhandlerbruker kan din brukerkonto din tildeles Wix. I slik tilfelle, dersom du ønsker å fortsette å bruke din brukerkonto, samtykker du til å være bundet til Wix sine brukervilkår og å gi Wix all nødvendig informasjon for å sikre betaling for eventuelle betalte tjenester du kjøper.

17.7. Tilsidesetting og fraskrivelser

Dersom en eller flere bestemmelser i Wix-vilkårene finnes av en domstol eller kompetent jurisdiksjon å være ugyldig, ulovlig, maktesløs eller av andre årsaker ikke kan overholdes, skal nevnte bestemmelse kunne tilsidesettes og ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til de resterende bestemmelsene. Ingen fraskrivelse av eventuelle brudd eller mislighold av Wix-vilkår skal anses som en fraskrivelse av foregående eller påfølgende brudd eller mislighold.

ItsThatEasy

Disse vilkårene er uavhengige av hverandre, dersom en eller flere av dem finnes ugyldige.

17.8. Tolkning

Alle overskrifter, bildetekster og avsnittstitler heri, samt alle forklaringer og oppsummeringer under kolonnen «#ItsThatEasy» til høyre, tilveiebringes kun for enkelhets skyld og skal ikke på noen måte definere eller forklare avsnitt eller bestemmelser heri, eller være juridisk bindende for noen av oss, på noen måte.

 

Disse brukervilkårene ble skrevet på engelsk og oversatt til andre språk, for enkelhets skyld. Du kan få tilgang til og se versjoner på andre språk ved å endre språkinnstillingene på Wix-nettstedet. Dersom en oversatt (ikke-engelsk) versjon av disse brukervilkårene på noen måte motstrider den engelske versjonen, skal bestemmelsene i den engelske versjonen være gjeldende.

ItsThatEasy

Det er kun venstre kolonne som er juridisk bindende (denne kolonnen er kun til forklaring).

Oversatte (ikke-engelske) versjoner av disse vilkårene tilveiebringes kun for enkelhets skyld.

17.9. Kundeservicekontakt

Bruk valgene nedenfor for å ta kontakt med vår kundestøtte:

Gå til Wix sitt hjelpesenter som er tilgjengelig her: https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-support

ItsThatEasy

Har du spørsmål eller forslag? Da vil vi gjerne høre fra deg!

bottom of page