top of page

Brukervilkår for Wix.com

Sist revidert: 10. februar 2020

Velkommen til brukervilkårene for Wix.com!

Det gleder oss stort å ha deg om bord. Takk for at du valgte å bruke våre tjenester.

Nedenfor finner du en oversikt over viktige juridiske begrep som gjelder for alle som besøker nettstedet vårt eller benytter seg av tjenestene våre. Disse vilkårene er nødvendige for å beskytte både deg og oss, og for å gjøre det mulig å levere tjenestene og gjøre dem bedre for alle. Wix tilbyr et bredt utvalg av tjenester og funksjoner, og deler av vilkårene nedenfor er kanskje ikke relevante for de spesielle tjenestene du bruker.

 

Vi vet at juridiske begreper kan være krevende å lese og vi har derfor forsøkt å bedre opplevelsen. Har du forslag om hvordan vi kan gjøre dem enda bedre, er du velkommen til å kontakte oss på support@wix.com.

1. Innledning
1.1. Vårt formål

Tjenestene våre tilbyr brukerne muligheten til enkelt å kunne opprette en vakker og svært funksjonell tilstedeværelse på nettet, for å administrere og markedsføre forretningsinnhold og ideer, og totalt sett ha en flott opplevelse med dette – helt uten å være teknologisk begavet eller en dyktig på design. Som beskrevet nedenfor tilbyr vi brukerne en rekke verktøy og funksjoner som lar dem opprette, publisere og bruke praktfulle nettsteder, e-handelsplattformer, nyhetsbrev, gallerier, mediespillere, mobilapper og andre apper på nett og mobil, verktøy og tjenester. De nettbaserte og mobile nettstedene og plattformene opprettet av brukerne, kalles i fellesskap.

ItsThatEasy

Wix.com tilbyr nettbaserte og mobile tjenester og verktøy, der du kan opprette, administrere og/eller bruke din egen tilstedeværelse på nett og mobil.

1.2. Juridisk avtale

Disse brukervilkårene for Wix.com («brukervilkårene»), sammen med eventuelle andre vilkår som spesifikt gjelder for noen av våre tjenester og funksjoner slik de fremføres på nettstedene til Wix.com (“Wix-nettstedet», og i fellesskap – «Wix-vilkårene»), utgjør sammen de totale vilkårene og betingelsene som gjelder alle besøkende eller brukere («bruker» eller «du/deg») på Wix-nettstedet, Wix-mobilappen («Wix-appen») og/eller eventuelle andre tjenester, applikasjoner og funksjoner vi tilbyr i så måte, unntatt der vi uttrykkelig sier noe annet  (alle tjenester tilbudt via Wix-nettstedet eller Wix-appen, i fellesskap kalt – «Wix-tjenestene» eller “tjenestene”).

Wix-vilkårene utgjør en bindende juridisk kontrakt mellom Wix.com Ltd. og deres tilknyttede selskaper og underselskaper verden over («Wix», «oss» eller «» vi») og deg i forhold til bruk av evt. Wix-tjenester. Vi ber derfor om at du leser dem nøye.

Du kan kun besøke og/eller bruke Wix-tjenestene og/eller Wix-appen hvis du helt og holdent samtykker i Wix' vilkår. Ved å bruke og/eller registrere deg på en eller flere av Wix-tjenestene, bekrefter og godtar du at du med vitende og vilje har samtykket i disse brukervilkårene og i eventuelle andre Wix-vilkår som gjelder for din bruk av Wix-tjenestene.

Hvis du ikke leser, helt og holdent forstår og samtykker i Wix-vilkårene, må du umiddelbart avslutte bruken av Wix-nettstedet og unngå eller avbryte all bruk av Wix-tjenestene.

Ved å bruke tjenestene våre, bekrefter du at du har lest våre personvernregler på http://www.wix.com/about/privacy ("Personvernpolicy").

ItsThatEasy

Når du besøker nettstedet eller bruker appen og/eller tjenestene våre, inngår du en juridisk avtale med oss, som består av disse brukervilkårene og de juridiske vilkårene for tilleggstjenestene våre.

Ved å benytte deg av tjenestene våre, samtykker du til våre vilkår og bekrefter at du har lest våre retningslinjer for personvern. Du kan ikke bruke tjenestene våre hvis du ikke samtykker i samtlige vilkår.

1.3. Brukerkonto.

For å få tilgang til og bruke enkelte deler og funksjoner i Wix-tjenestene, må du først registrere og opprette konto hos Wix («brukerkonto»).

Hvis andre enn deg selv får tilgang til brukerkontoen og/eller innstillinger for bruker-plattformen, kan de utføre alle handlinger som er tilgjengelige for deg (med mindre annet spesifikt oppgis på Wix-tjenestene), foreta endringer på bruker-plattformen(e) og brukerkontoen, og godta eventuelle juridiske vilkår som er tilgjengelige der, fremføre framstillinger og garantier, m.m. – og all slik aktivitet skal anses for å ha blitt foretatt på dine vegne og i ditt navn.

Derfor anbefaler vi på det sterkeste at du holder påloggingsinformasjonen for brukerkontoen hemmelig, og at du kun gir slik tilgang til personer du stoler på, da du helt og holdent vil være ansvarlig for all aktivitet som forekommer på din brukerkonto og/eller bruker-plattformene dine (inkludert eventuelle fremføringer, garantier og lovnader foretatt der), uavhengig av om de er spesifikt godkjent av deg, og for eventuelle skader, kostnader og tap som slik aktivitet kan medføre.

Du må gi nøyaktig og fullstendig informasjon når du registrerer brukerkontoen og bruker Wix-tjenestene, som du ene og alene og eksklusivt er rettighetshaver til. Vi anbefaler på det sterkeste at du oppgir dine egne (eller din egen forretnings) kontakt- og fakturainformasjon, inkludert din egen, gyldige e-postadresse, da vi kan bruke disse til å identifisere og fastslå den faktiske og virkelige eieren av brukerkontoen og/eller bruker-innholdet (slik det defineres nedenfor) som sendes til oss.

Ved tvist om eierskap til en brukerkonto forbeholder vi oss retten til å avgjøre eierskap for en brukerkonto basert på vår rimelige vurdering, uavhengig om vi har fått utført en uavhengig granskning. Dersom vi imidlertid ikke fatter en slik avgjørelse (som vi kan foreta helt etter eget forgodtbefinnende), forbeholder vi oss retten til å unnlate å gjøre dette, og/eller suspendere en brukerkonto til partene som strides om slikt eierskap, komme frem til en løsning, uten å være ansvarlig overfor deg eller andre parter. Vi kan kreve dokumentasjon (f.eks. en offentlig utstedt ID, en forretnings lisens) som kan hjelpe oss til å fastsette eierskapet. Blant annet kan vi vurdere prinsippene som fremsettes nedenfor.

 1. Wix vil anse innehaveren av en brukerkonto og/eller brukerplattform og/eller brukerinnhold som er opprettet og/eller lastet opp til den relevante Wix-tjenesten som personen eller enheten som har tilgang til e-postadressen som er angitt i Wix' arkiver for brukerkontoen der bruker-plattformen eller bruker-innholdet ble opprettet.

 2. Hvis eventuelle betalingstjenester (slik de er definert i avsnitt 5 nedenfor) ble kjøpt via brukerkontoen, vil Wix anse eieren av brukerkontoen og/eller eventuelle bruker-plattformen og/eller bruker-innholdet som er opprettet derunder for å være personen eller enheten hvis fakturainformasjon ble brukt til å kjøpe betalingstjenestene («faktureringsinformasjon»). Uavhengig av det foregående, hvis en brukerplattform eventuelt var tilknyttet et eksternt domenenavn (enten importert eller kjøpt som en del av bestemte betalingstjenester, slik de er definert nedenfor), og dette domenets registreringsinformasjon er offentlig tilgjengelig via databasen WHOIS på nettstedet www.whois.net, eller i Wix’ database. Wix vil anse at eieren av denne bruker-plattformen er personen eller enheten som har registrert domenet. Dersom både en enkeltperson og en organisasjon står registrert som personen eller organisasjonen som har registrert et slikt domene, vil Wix anse organisasjonen som den faktiske eieren av domenet, og derfor som eier av bruker-plattformen knyttet til domenet. Dersom faktureringsinformasjonen angir en person som eier av brukerplattformen, og domeneregistreringen angir en annen eier, vil Wix anse personen som er registrert som eier av domenet tilknyttet Wix-kontoen som eier av bruker-plattformen

 3. Uavhengig av det ovenstående skal Wix ha rett til å fastsette eierskapet til brukerinnholdet og/eller en brukerplattformen etter eget valg, inkludert ved å ignorere momentene angitt ovenfor, dersom Wix anser, etter eget skjønn, at situasjonen rettferdiggjør en slik avgjørelse, basert på den faktiske situasjonen, slik Wix oppfatter den.

ItsThatEasy

Du må opprette en brukerkonto for å kunne bruke enkelte av tjenestene våre.

Du bør holde brukernavnet og passordet hemmelig og beskyttet, og kun la personer du stoler på få tilgang til kontoen eller innstillinger for nettsiden.

All aktivitet som foregår på brukerkontoen eller nettstedet ditt er ditt ansvar.

Kontoinformasjonen du gir oss må være din egen (eller selskapets) og skal være nøyaktig og fullstendig.

Dersom en brukerkonto er omtvistet, kan vi avgjøre eierskapet til en slik brukerkonto.

2. Dine plikter
2.1. Du erklærer og garanterer at:
 1. du er minst tretten (13) år eller seksten (16) år hvis du er en person i Den europeiske union (EU), eller har myndighetsalder i din jurisdiksjon, og har juridisk myndighet, rett og frihet til å inngå Wix-vilkårene og til å danne en bindende avtale, for deg selv eller på vegne av personen eller enheten som du er forpliktet til Wix-vilkårene;

 2. du ikke er bosatt i (eller skal bruke Wix-tjenestene) i land som amerikanske myndigheter boikotter mht. bruk av Wix-tjenestene, eller at du står oppført på listen over Specially Designated Nationals fra det amerikanske finansdepartementet, eller på andre gjeldende regler for sanksjonerende handel;

 3. landet du bor i og/eller landet selskapet ditt er registrert i er det samme som landet du spesifiserte i kontrakten og/eller fakturaadressen du har oppgitt til oss;

 4. du forstår at Wix ikke tilveiebringer juridisk bistand eller anbefalinger mht. lover og krav som kan gjelde for din bruk av eller for sluttbrukerne dine, eller din overholdelse av dette;
  Og spesifikt med hensyn til bruker-innholdet dit:

 5. du bekrefter at du eier alle rettigheter for og til alt innhold du laster opp eller viser frem, eller som Wix’ tjenester importerte, kopierte eller lastet opp for deg, til din brukerplattform («Brukerinnhold»), inkludert alle design, bilder, animasjoner, videoer, lydfiler, skrifttyper, logoer, kode, illustrasjoner, komposisjoner, tegninger, grensesnitt, brukernavn, informasjon du oppgir i forbindelse med opprettelse av et underdomene, tekster, litterære verker og eventuelt annet materiale («innhold» ), eller på annen måte ha (og vil fortsette å ha) fullstendig myndighet, tittel, lisens, samtykke og autoritet for og til bruker-innholdet, slik det er nødvendig for lovlig å få tilgang til, importere, kopiere, bruke, publisere, overføre eller lisensiere slikt brukerinnhold av deg og oss eller noen av våre tilknyttede enheter;

 6. du har (og vil fortsette å ha) full råderett, eiendomsrett, lisenser, innhold og myndighet til å tillate at Wix’ tjenester får tilgang til evt. nettsteder, nettsider og/eller andre nettbaserte tjenester for å importere, kopiere, vise, laste opp, overføre og/eller på annen måte bruke ditt brukerinnhold.

 7. bruker-innholdet er (og vil fortsette å være) riktig, aktuelt, presist, ikke i strid med tredjeparters rettigheter og på ingen måte ulovlig for deg å laste opp, importere, kopiere, være i besittelse av, legge ut, overføre, vise eller på annen måte bruke, i landet der du eller bruker-plattformens besøkende og brukere («sluttbrukerne») er bosatt, eller for Wix og/eller sluttbrukerne å få tilgang til, importere, kopiere, laste opp, bruke eller besitte i forbindelse med Wix-tjenestene;

 8. du har anskaffet alt samtykke og alle tillatelser som kreves under alle gjeldende lover mht. å legge ut, overføre og publisere all personlig informasjon og/eller bilder eller skikkelser som forestiller personer, enheter eller eiendom som utgjør en del av brukerinnholdet, og at du vil overholde alle lover som gjelder for disse.

ItsThatEasy

For å kunne bruke våre tjenester må du overholde visse forpliktelser og vilkår.

Blant annet må du være over myndighetsalder, bo i og bruke tjenesten i et tillatt område.

I tillegg må du eie alle rettigheter til alt innhold du laster opp eller publiserer eller som vi får tilgang til, importerer og/eller laster opp for deg via tjenestene våre, sikre at dette innholdet er lovlig og pålitelig, og at alt du gjør med det (eller gjør det mulig for Wix og sluttbrukerne å gjøre med det) er lovlig.

2.2. Du lover og samtykker å:
 1. helt og holdent overholde alle gjeldende lover og eventuelle andre kontraktsmessige vilkår som styrer din bruk av Wix-tjenestene (og eventuelle andre, tilknyttede samhandlinger eller transaksjoner), inkludert de spesifikke lovene som gjelder for deg eller for sluttbrukerne dine i alle dine geografiske lokasjoner;

 2. være ene og alene ansvarlig, juridisk og ellers, med hensyn til bruk av Wix-tjenestene som gjennomføres av deg under din brukerkonto og/eller bruker-plattformene dine, og for alt brukerinnhold (inkludert eventuelle følger av å få tilgang til, importere, laste opp, kopiere, bruke eller publisere dette bruker-innholdet eller med hensyn til Wix-tjenestene);

 3. regelmessig og uavhengig lagre og sikkerhetskopiere alt brukerinnhold og informasjonen som behandles av deg med hensyn til bruker-plattformen, inkludert i forhold til sluttbrukere, bruker-rodukter og eventuelle applikasjoner og/eller tredjeparters tjenester som benyttes av deg;

 4. fra tid til annen kan motta reklame-meldinger og -materialer fra Wix og/eller Wix' samarbeidspartnere, via post, e-post eller annen kontaktinformasjon som du gjør tilgjengelig for oss (inkludert telefonnummeret ditt for oppringninger eller tekstmeldinger). Hvis du ikke ønsker å motta slikt reklamemateriell eller -meldinger, kan du når som helst melde fra til oss;

 5. tillate Wix å bruke, i all fremtid, verden over og uten vederlag, alle versjoner av bruker-plattformen din (eller deler derav), i alle Wix' markedsførings- og promoterings aktiviteter, både på nett og ellers, og modifisere dem i den grad det med rimelighet er nødvendig for slike formål, og du frasier deg alle krav mot Wix eller andre på dets vegne, knyttet til alle tidligere, aktuelle eller fremtidige moralske rettigheter, opphavsrettigheter, eller lignende rettigheter, verden over, som du kan ha i eller til bruker-plattformen, med hensyn til slik begrenset og tillatt bruk.

 6. Wix' eget skjønn med hensyn til midler, måte og metode for utføring av Wix-tjenestene, inkludert de som gjelder webhosting, overføring, publisering og/eller visning av alle bruker-plattformene og/eller innhold (inkludert inkludering og presentasjon av reklame og annet kommersielt innhold i så måte).

 7. Wix skal ha rett til å tilby Wix’ tjenester til alternative prisplaner og pålegge ulike restriksjoner når det gjelder opplastning, lagring, nedlasting og bruk av Wix’ tjenester i hver prisplan, inkludert, uten begrensning, restriksjoner på nettverkstrafikk og båndbredde, størrelse og/eller lengde på innhold, kvalitet og/eller format på innhold, kilder for innhold, volum på nedlastingstid, antall abonnenter på ditt innhold etc.

ItsThatEasy - Liste over ting

du må gjøre

Du må overholde alle gjeldende lover.

Du er ansvarlig for egne handlinger og for handlingene til hver og en som bruker brukerkontoen eller bruker-plattformen.

Du skal sikkerhetskopiere innholdet ditt regelmessig.

Du samtykker i at vi eller våre samarbeidspartnere kan sende deg reklamer og -meldinger. Du kan enkelt takke nei til å motta reklame-meldinger, ved å kontakte oss.

Du tillater oss å bruke nettstedet til våre kampanjeaktiviteter og til å bestemme hvordan tjenestene skal utføres.

Du godtar at Wix har rett til å pålegge og endre prisplaner for sine tjenester. I tillegg kan Wix pålegge restriksjoner avhengig av din spesifikke bruk av tjenesten.

2.3. Du samtykker i og lover ikke å:
 1. kopiere, modifisere, gjenbruke, opprette verker avledet av, laste ned, tilpasse, utføre omvendt utvikling på, imitere, flytte til en annen tjeneste, overføre, samle sammen, ta fra hverandre eller demontere Wix-nettstedet, Wix-tjenestene (eller deler av disse), innhold levert av Wix eller tredjeparter, til bruk og visning på bruker-plattformene («lisensiert innhold») og/eller deler av dette på noen måte, eller offentlig vise, utføre, overføre eller distribuere en eller flere av de foregående uten Wix' skriftlige og spesifikke forhåndsgodkjenning, og/eller der det er uttrykkelig tillatt under Wix-vilkårene;

 2. sende, overføre eller vise brukerinnhold, eller bruke lisensiert innhold i en kontekst som kan anses som ærekrenkende, injurierende, obskønt, besværlig, truende, oppviglersk, mishandlede, rasistisk, støtende, villedende eller bedragersk, oppfordre til kriminelle handlinger eller ulovlig oppførsel, eller som på andre måter bryter med rettighetene til Wix eller til tredjeparter (inkludert eiere av immaterielle rettigheter, personvernrettigheter, kontraktsmessige eller tillits rettigheter), eller som på andre måter fremstiller personer, enheter eller merker i et dårlig eller nedsettende lys, uten deres uttrykkelige forhåndsgodkjenning;

 3. Benytte deg av noen ulovlig handling for å samle inn påloggingsdata og/eller passord for andre nettsteder, tredjeparter, programvare eller tjenester;

 4. bedrive phishing, samle inn, laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig kredittkortinformasjon eller andre former for økonomiske opplysninger som brukes til å innkreve betalinger, med mindre det gjøres i samsvar med gjeldende lovgivning, inkludert med PCI DSS-standarden når det passer;

 5. laste opp, sette inn, samle inn eller på annen måte gjøre tilgjengelig på Wix-nettstedet eller Wix’ tjenester (eller deler av dette) (i) noe ondsinnet, ulovlig, sjikanerende eller obskønt innhold; og/eller (ii) eventuell «Beskyttet helseinformasjon» som definert i den føderale loven Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA").

 6. publisere og/eller bruke Wix-tjenestene eller lisensiert innhold på nettsteder, medier, nettverk eller systemer som ikke er levert av Wix, og/eller ramme, «dyplenking», "sideskrape", speile og/eller opprette nettlesere eller miljø av grensesnitt rundt Wix-tjenester, lisensiert innhold og/eller bruker-plattformen (eller deler av dette), unntatt der det er uttrykkelig tillatt av Wix, på forhånd og skriftlig;

 7. bruke «robot», «spider» eller andre automatiske enheter, programmer, skript-er, algoritmer eller metoder, eller lignende eller tilsvarende manuelle prosesser, til å bruke, innhente, kopiere eller overvåke hele eller deler av Wix-tjenestene (eller data og/eller innhold deri), eller på noen måte gjenskape eller omgå navigasjons oppbygningen eller presentasjonen av Wix-tjenestene, for på noen måte å anskaffe eller prøve å skaffe materialer, dokumenter, tjenester eller informasjon, dersom disse ikke med hensikt er gjort tilgjengelige gjennom Wix-tjenestene;

 8. opptre på en måte som kan oppfattes som skadelig for Wix' rykte og goodwill, eller som kan bringe Wix i vanry eller skade Wix;

 9. kjøpe nøkkelord i søkemotorer eller andre nøkkelord som betales per klikk (f.eks. Google AdWords) eller domenenavn som bruker Wix eller Wix-merker og/eller varianter eller feilstavinger av disse;

 10. utgi deg for å være en annen person eller enhet eller fremføre uriktig informasjon om Wix-tjenestene og/eller bruker-plattformen, enten direkte eller indirekte, eller på andre måter manipulere for å skjule din egen identitet eller opphavet til meldinger eller overføringer du sender til Wix og/eller sluttbrukere;

 11. uriktig erklære eller på andre måter feilaktig fremstille din tilknytning til personer eller enheter, eller uriktig uttrykke eller antyde at Wix eller en tredjepart går god for deg, bruker-plattformen, virksomheten, bruker-produktene eller erklæringer du fremfører;

 12. omvendt søke, spore eller prøve å spore andre brukere av Wix-tjenestene, eller på andre måter forstyrre eller utføre brudd på andre brukeres rett til personvern eller andre rettigheter, eller sanke eller samle personlig identifiserbar informasjon om besøkende og brukere av Wix-tjenestene og/eller bruker-plattformen uten deres uttrykkelige og medvitende samtykke;

 13. deaktivere, omgå, forbigå eller på andre måter omgå tiltak som brukes for å hindre eller begrense adgang til Wix-tjenestene, bruker-plattformen, andre brukeres konti eller andre systemer eller nettverk koblet til Wix-tjenestene, ved hjelp av hacking, innsanking av passord eller andre ulovlige eller forbudte metoder;

 14. teste, skanne eller prøve sårbarheten til Wix-tjenestene eller nettverk koblet til Wix-tjenestene;

 15. laste opp på Wix-tjenestene og/eller bruker-nettsted, eller på andre måter bruke dem for å designe, utvikle distribuere og/eller på andre måter overføre eller kjøre virus, ormer, trojanske hester, tidsbomber, skjulte sporingsbilder, spionprogramvare, ondsinnet programvare eller annen datakoding, filer eller programmer som kan eller er ment å skade eller ta over betjening av maskinvare, programvare eller telekommunikasjonsutstyr, eller annen faktisk eller potensielt skadelig, forstyrrende eller inngripende kode eller komponenter;

 16. begå handlinger som påfører en urimelig eller uforholdsmessig stor byrde på infrastrukturen til Wix-tjenestene eller Wix-systemene, eller på nettverkene som er koblet til Wix-tjenestene, eller som på andre måter forstyrrer eller avbryter driften av Wix-tjenester, eller serverne eller nettverkene der disse er plassert, eller gjøre dem tilgjengelig, eller unnlate å etterfølge eventuelle krav, prosedyrer, retningslinjer eller bestemmelser for slike servere eller nettverk;

 17. bruke Wix-tjenester og/eller bruker-nettsteder i forbindelse med enhver form for søppelpost, uønsket post, bedrageri, svindel, phishing, «kjedebrev» «pyramidespill» og lignende oppførsel, eller på annet vis ta del i uetisk markedsføring eller reklamering;

 18. tilgang til Wix’ tjenester, brukerkontoer, lisensiert innhold og/eller brukerinnhold, med hjelp av metoder eller teknologi (f.eks. scraping og crawling), bortsett fra vårt offentlig støttede brukergrensesnitt;

 19. selge, lisensiere eller utnytte til kommersielle formål all bruk av eller tilgang til det lisensierte innholdet og/eller Wix-tjenestene, unntatt der dette er spesifikt tillatt i Wix-vilkårene;

 20. fjerne eller endre meldinger om opphavsrett, vannmerker, begrensninger og skilt som indikerer opphavsrett for våre lisensgivere, inkludert copyright-merket [©], Creative Commons [(cc)]-indikatorer og varemerker [® eller ™] som finnes i eller følger med Wix-tjenestene og/eller det lisensierte innholdet; eller

 21. bryte, prøve å bryte eller på andre måter unnlate å overholde Wix-vilkårene eller lover og krav som gjelder for din bruk av Wix-tjenestene.

 22. få tilgang til eller bruke tjenester for benchmarking eller lignende konkurranseanalyser eller bygge opp et konkurrerende produkt eller en tjeneste

Du godkjenner og samtykker i at dersom du ikke overholder en eller flere av de foregående, eller foretar feilaktige fremstillinger i så måte, kan det medføre umiddelbar avslutning av brukerkontoen og/eller tjenestene du mottar – med eller uten videre beskjed fra oss, og uten noen form for refusjon på beløp betalt på kontoene for slike tjenester.

ItsThatEasy - Liste over ting du ikke må gjøre

Generelt vil vi bare at du skal være grei og ikke gjøre ting som kan skade oss eller andre.

Blant annet kan du ikke kopiere vårt materiale, bruke innhold på ulovlige eller skadelige måter, bruke tjenestene eller innholdet vårt på plattformer eller nettstedet som ikke er levert av oss, eller uriktig fremstille eller misbruke tjenestene våre, eller på andre måter krenke andres rettigheter eller gjeldende lover.

 

Dersom du unnlater å overholde disse reglene, kan det medføre at vi avslutter kontoen din og slutter å levere tjenestene våre til deg.

3. Innhold og eierskap
3.1. Din immaterielle eiendom

Mellom Wix og deg eier du all immateriell eiendom i forbindelse med bruker-innholdet og annet materiale opprettet av deg, inkludert all design, bilder, animasjoner, videoer, lydfiler, skrifttyper, logoer, illustrasjoner, komposisjoner, tegninger, kode, grensesnitt, tekst og litterære verker. Wix gjør ikke krav på eiendomsrett til ditt innhold. Du er klar over og samtykker i at vi kun for å levere tjenesten til deg må få tilgang til, laste opp og/eller kopiere ditt brukerinnhold til vår plattform, inkludert skytjenester og CDN-er, for å foreta justering av visning, duplisere for sikkerhetskopiering og utføre andre tekniske handlinger og/eller bruk som kreves for å utføre våre tjenester etter vårt eget skjønn.

ItsThatEasy

Du eier alle rettigheter til innholdet ditt. For å levere tjenestene fåre til deg håndterer, lagrer, sikkerhetskopierer og kopierer vi ditt innhold mellom servere.

3.2. Wix' immaterielle rettigheter

Alle rettigheter, titler og interesser i og for Wix-tjenestene, inkludert alt rettighetsbeskyttet materiale og alt annet innhold derav, som er eller kan underlegges immaterielle rettigheter under gjeldende lover (inkludert alle tegninger, illustrasjoner, bilder, templater for nettsted og miniprogrammer, litterære verker, kilder og objektkode, datakode (inkludert html), applikasjoner, lyd, musikk, video og andre medier, utforminger, animasjon, grensesnitt, dokumentasjon, avledede verk og versjoner av dette, "utseendet og opplevelsen" til Wix-tjenestene, metoder, produkter, algoritmer, data, interaktive funksjoner og objekter, verktøy for reklame og -innhenting, og -metoder, oppfinnelser, forretningshemmeligheter, logoer, domener, tilpassede URL-er, varemerker, servicemerker, handelsnavn og andre eiendoms identifikatorer, uavhengig av om de er registrerte og/eller kan registreres (samlet, «immateriell eiendom») og avledninger av disse, eies og/eller lisensieres av Wix.

Forutsatt at du overholder Wix-vilkårene til fulle og betaler alle gjeldende avgifter i tide, gir Wix deg herved, ved opprettelse av brukerkontoen og så lenge Wix ønsker å levere Wix-tjenestene til deg, en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, fullt gjenkallelig og begrenset lisens for bruk av Wix-tjenestene og det lisensierte innholdet, for å generere og vise bruker-plattformen til sluttbrukere og tilby bruker-produktene (som definert nedenfor), kun som uttrykkelig tillatt i Wix-vilkårene, og utelukkende innenfor Wix-tjenestene.

Wix- vilkårene medfører ingen rett eller interesse til eller for Wix' immaterielle rettigheter (eller noen del av disse), kun med unntak av den begrensede lisensen som uttrykkelig gis ovenfor. Det er ingenting i Wix-vilkårene som utgjør en tildeling eller fraskriving av Wix' immaterielle rettigheter under noen lov.

I tillegg til det ovennevnte, er visse fonter som er tilgjengelig for deg i Wix-tjenestene, lisensiert til Wix av en tredjepartsleverandør, og er derfor underlagt ytterligere lisensvilkår som gjelder for denne leverandøren, og som er oppsummert og tilgjengelig for din gjennomgang på https://www.wix.com/about/mono-terms-of-use

ItsThatEasy

Vi eier alle rettigheter til og for våre tjenester, innhold, data, teknologi og funksjoner.

Du kan bruke tjenestene og innholdet vårt, såfremt du helt og holdent overholder disse vilkårene og sørger for komplett og betimelig betaling.

Enkelte fonter som er tilgjengelige for deg, er lisensiert av en tredjepart, sørg for at du også leser deres vilkår.

3.3. Tilbakemeldinger og forslag

Hvis du gir oss forslag, kommentarer eller andre tilbakemeldinger i forbindelse med Wix-tjenestene (enten eksisterende, foreslåtte eller tenkte) som er eller kan være underlagt lover om immaterielle rettigheter («tilbakemeldinger»), skal slike tilbakemeldinger utelukkende eies av Wix. Ved å gi slike tilbakemeldinger til Wix, bekrefter og godtar at de kan brukes av Wix til følgende: (i) videreutvikle, tilpasse og forbedre Wix’ tjenester, (ii) gi løpende hjelp og teknisk støtte, (iii) kontakte deg med generelle eller personlige Wix-relaterte meldinger og/eller intervjuforespørsler basert på dine tilbakemeldinger eller på annen måte, (iv) tilrettelegge, sponse og tilby visse kampanjer, og overvåke resultater, (v) opprette aggregerte statistiske data og annen aggregert og/eller dedusert informasjon som Wix kan bruke for å levere og forbedre tjenestene, (vi) for å forbedre Wix’ datasikkerhet og forebygging av muligheter for bedrageri og (vii) etterleve evt. gjeldende lover og forskrifter. Dessuten vil du (1) fremføre og garantere at slike tilbakemeldinger er nøyaktige, fullstendige og ikke bryter med rettighetene til tredjeparter; (2) ugjenkallelig gi Wix alle rettigheter, titler og interesser du kan ha i tilbakemeldingen og (3) uttrykkelig og ugjenkallelig frasi deg alle krav i forbindelse med tidligere, nåværende eller fremtidige moralske rettigheter, opphavsrettigheter eller lignende rettigheter, verden over, til tilbakemeldingen.

ItsThatEasy

Vi tar gjerne i mot alle former for tilbakemeldinger og forslag. Hvis du ønsker å gi oss dette, må du sørge for at det er nøyaktig og lovlig.

4. Personvern

Enkelte deler av Wix-tjenestene (inkludert enkelte tjenester fra tredjeparter som er tilgjengelige deri, som videre forklart i avsnitt 8 nedenfor) krever eller innebærer innsending, innhenting og/eller bruk av personidentifiserende eller -identifiserbar informasjon. Spesifikt, og som en del av din tilgang til eller bruk av Wix-tjenestene, kan Wix og tredjeparts tjenestene innhente, få tilgang til og bruke data som tilhører brukere og sluttbrukere, inkludert aktivitetene og navigasjonen som utføres av brukere og sluttbrukere gjennom Wix-tjenestene og/eller bruker-plattformene. Vi anbefaler at du leser vår personvernpolitikk og alle relevante retningslinjer fra tredjeparter regelmessig, for å få en beskrivelse av slik datainnhenting og praksis for bruk.

ItsThatEasy

Vi bryr oss om personvern, og det bør du også gjøre Les vår personvernpolitikk, så får du vite mer om vår praksis mht. personinformasjon.

5. Serviceavgifter
5.1. Betalingstjenester

Bruk av bestemte Wix-tjenester kan være gjenstand for betaling av bestemte avgifter, som avgjort av Wix for Wix' eget forgodtbefinnende (henholdsvis «betalingstjenester» og «avgifter»). Wix vil melde fra om slike avgifter som gjelder for øyeblikket i forbindelse med betalingstjenestene. Hvis du vil motta eller bruke slike betalingstjenester, må du foreta alle aktuelle betalinger på forhånd.

Wix forbeholder seg retten til å endre prisene når som helst, uten å melde fra til deg, hvis slike endringer kan påvirke dine eksisterende abonnementer. Hvis du mottar rabatt eller andre kampanjetilbud, har Wix rett til å automatisk og uten forvarsel fornye ditt abonnement på slike Wix-tjenester, mot full gjeldende betaling.

Alle priser skal anses for å være i amerikanske dollar, med mindre annet er spesifikt og skriftlig angitt av Wix. I den grad loven tillater det (og med mindre annet er skriftlig spesifisert av Wix) er alle priser uten all skatt (inkludert merverdiavgift, salgsavgift, skatt på varer og tjenester, osv), avgifter og toll som kreves av skattemyndighetene («skatt»), og du er ansvarlig for å betale all aktuell skatt i forbindelse med din bruk av Wix-tjenestene, eller for eventuelle betalinger eller kjøp foretatt av deg. Wix er pålagt å innkreve eller betale skatt for beløpene du betaler, og uavhengig av om slik skatt ble lagt til eller innhentet fra deg for tidligere transaksjoner, kan slik skatt legges til betalingen for eventuelle utestående beløp. Dette vil vises i fakturaen for den aktuelle transaksjonen. Vi anbefaler at du kontrollerer at det finnes eventuelle tilleggskostnader som tredjeparter kan kreve av deg i forbindelse med kjøp av betalingstjenester eller i forbindelse med fornyelse av slike (f.eks. internasjonale transaksjonskostnader, avgifter for valutaveksling pga. banker eller kredittkortselskaper). Wix er ikke ansvarlig for slike tilleggsavgifter eller kostnader.

Som del av registrering og innhenting av informasjon for å motta betalingstjenester gir du også Wix tillatelse til (enten direkte eller gjennom sine samarbeidspartnere, datterselskaper eller andre tredjeparter) å etterspørre og innkreve betaling og tjenesteavgifter (eller på andre måter belaste, refundere eller gjennomføre andre faktura-relaterte handlinger) fra betalingsleverandøren eller din utnevnte bankkonto, og til å gjennomføre forespørsler som Wix eller deres tilknyttede selskaper kan anse som nødvendige for å gjøre gyldig din valgte betalingskonto eller finansinformasjon, for å sikre betimelig betaling, inkludert med hensikt å motta oppdatert betalingsinformasjon for betalingen, kredittkortet eller bankkontoleverandøren (f.eks. oppdatert utløpsdato eller kortnummer som vi mottar fra ditt kredittkortselskap).

Du må oppbevare et kredittkort lagret hos Wix for å betale for dine Betalte tjenester ("Lagret kort"). Du vil kunne identifisere det lagrede kortet med de fire siste sifrene i dine Kontoinnstillinger.

ItsThatEasy

Enkelte av tjenestene våre koster penger. Vi lar deg vite hvor mye før du kjøper.

Prisene våre er oppgitt i amerikanske dollar og før skatt, med mindre annet er angitt.

Om nødvendig kan vi eller våre tilknyttede selskaper etterspørre og innkreve betaling og tilknyttet informasjon fra de relevante betalingsleverandører og banker.

5.2. Fakturaer

Wix og/eller deres tilknyttede selskaper utsteder en faktura eller kreditnota for alle betalinger eller refusjoner til eller fra Wix («faktura»). Hver faktura utstedes elektronisk og er basert på landet angitt i fakturaadressen din. De gjøres tilgjengelige for deg på brukerkontoen din og/eller på e-post. For å kunne utstede fakturaen kan det være nødvendig at du tilveiebringer visse personopplysninger (slik uttrykket er definert i personvernpolitikken), for å overholde lokale lover. Merk at fakturaen som presenteres i brukerkontoen din kan være utilstrekkelig i forhold til kravene som stilles av lokale lover, og i slike tilfeller vil de kun brukes til pro forma-formål.

ItsThatEasy

Fakturaer for betalingstjenestene våre gjøres tilgjengelig på brukerkontoen din.

5.3. Automatisk fornyelse av abonnementer

For å sikre at du ikke opplever avbrytelser eller tap av tjenesten, inkluderer enkelte betalte tjenester en automatisk fornyelse der man som standard, med mindre du slår av den automatiske fornyelsen, vil fornye slike betalte tjenester automatisk etter utløp av den aktuelle abonnementsperioden i en fornyelsesperiode i et tilsvarende tidsrom som opprinnelig (unntatt forlengede perioder) og med mindre annet er gitt beskjed om, til den samme prisen (med forbehold om gjeldende skatteendringer og uten de rabatter eller tilbud som var gitt i den første perioden) ("Fornyelse av Betalte Tjenester").

For eksempel, hvis den opprinnelige abonnementsperioden for en tjeneste var på én måned, vil hver av fornyelsesperiodene (hvis aktuelt) gjelde i én måned. Tilsvarende vil Wix evt. forsøke automatisk å belaste deg for de aktuelle utgiftene med Lagret Kort, opptil to (2) uker før fornyelsesperioden starter. Dersom vi ikke kan innkreve betalingen du skylder oss, kan vi etter eget skjønn (men er ikke pålagt å) prøve å innkreve det senere, og/eller suspendere eller avslutte brukerkontoen, uten videre beskjed. Hvis din Fornyelse av Betalte Tjenester er gjenstand for en årlig eller flerårig abonnementsperiode, vil Wix forsøke å gi deg et varsel før fornyelsen av slike betalte tjenester minst tretti (30) dager før fornyelsesdatoen.

Du kan slå av det alternativet for  automatiske fornyelse for Fornyelse av Betalte Tjenester når som helst gjennom brukerkontoen din eller ved å besøke Wix Help Center.

Enkelte domener har avvikende retningslinjer for fornyelse som beskrevet i Avtale for domeneregistrering.

 

Uavhengig av eventuelle motstridende opplysninger i det foregående, er og skal du være ene og alene ansvarlig for å verifisere og sikre vellykket fornying av Wix-tjenestene du bruker (uavhengig av om disse Wix-tjenestene er gjenstand for automatisk fornying av abonnement). Derfor er du ene og alene ansvarlig for avvikling av Wix-tjenester du tidligere har kjøpt, inkludert som følge av avslutning, manglende belastning av de aktuelle løpende betalingene, eller som følge av at Wix-tjenestene ikke er gjenstand for automatisk fornyelse av abonnement. Du godtar og samtykker i at du ikke skal kunne fremme krav mot Wix i forbindelse med avvikling av Wix-tjenester eller tjenester fra tredjeparter, uansett grunn.

ItsThatEasy

For å sikre at du ikke mister domenet eller opplever avbrytelser på nettstedet ditt når abonnementet utløper, fornyer vi tjenesten automatisk og fakturerer deg tilsvarende i regelmessige intervaller som ditt start-abonnement med mindre du slår av automatisk fornyelse.

Enkelte tjenester, enten med hensikt eller ved feil, vil ikke nødvendigvis fornyes automatisk. Du bør sørge for at abonnementene dine fornyes i tide.

5.4. Pengene-tilbake-garanti

Hvis du ikke er fornøyd med Wix' betalingstjenester som er underlagt en tjenesteperiode- eller abonnements forpliktelse, og som er ditt første kjøp av en slik tjeneste, kan du melde fra om kanselleringen, uten å måtte oppgi grunn, i løpet av fjorten (14) dager etter at du først bestilte eller aktiverte Wix-tjenestene («refusjon» eller «refusjons periode»). Refusjonskravet gjelder kun for det første kjøpet av Wix-tjenestene som er en oppgradering av et gratis nettsted ved å kjøpe en Premium-abonnement (slik dette tilbys på nettstedet til Wix). Refusjonskravet gjelder ikke for ytterligere kjøp, oppgraderinger, modifikasjoner eller fornyelser av Wix-tjenester. Hvis du er bosatt i en jurisdiksjon som krever en lenger refusjons periode, vil vi naturligvis imøtekomme slike krav, i henhold til alle gjeldende lover. Hvis Wix mottar slik melding i løpet av den nevnte refusjons perioden, vil Wix refundere beløpet Wix belastet deg for slike Wix-tjenester, i valutaen du opprinnelig ble belastet i, og avslutte dem deretter. Vær oppmerksom på at refusjonsbeløpet kan avvike fra beløpet du ble belastet pga. valutaendringer og tredjeparts avgifter. Wix vil ikke være ansvarlig for avvik pga. endringer i valutakurser eller avgifter du ble belastet av tredjeparter. Etter refusjons perioden vil beløp du har betalt ikke kunne refunderes eller avbrytes. I tillegg, hvis vi finner at et varsel om avslutning ble gitt i dårlig ånd eller som et ulovlig forsøk på å unngå å betale for tjenester som faktisk ble mottatt og brukt, forbeholder vi oss retten til å likevel belaste brukeren som leverte varselet for faktisk mottatte Wix-tjenester, i den grad loven tillater det. 

 

Merk: Enkelte tjenester som kjøpes på eller gjennom Wix-tjenestene kan være ikke-refunderbare. Dette omfatter tjenester fra tredjeparter som domener, forretningsverktøy og applikasjoner. Vilkårene for hver tjeneste eller applikasjon du kjøper er indikert på Wix-nettstedet og/eller som del av eller i prosessen med å kjøpe slike tjenester eller applikasjoner. Der er ditt ansvar å verifisere hvorvidt du kan kansellere en tjeneste før du kjøper den. Wix refunderer ikke beløp som er betalt for ikke refunderbare betalingstjenester, applikasjoner og tjenester fra tredjeparter.

ItsThatEasy

Vi tilbyr med glede en 14 dagers pengene-tilbake-garanti for våre månedlige eller årlige betalings-tjenester ved førstegangs-kjøp. Disse kan utvides i henhold til loven.

Vi ber om at du sjekker vilkårene for hver tjeneste nøye før du kjøper, da enkelte tjenester ikke kan refunderes.

5.5. Tilbakeføring

Hvis vi på noe tidspunkt registrerer en avvisning, tilbakeføring eller annen nekting av å betale en av de aktuelle avgiftene på din Wix-konto («tilbakeføring»), vil dette anses som et brudd på betalingsforpliktelsene dine herunder, og din bruk av Wix-tjenestene kan bli deaktivert eller avsluttet automatisk. 

Dersom tilbakeføring utføres, vil brukerkontoen din kunne stenges, uten mulighet for å kjøpe eller bruke den på nytt, og eventuelle data på brukerkontoen, inkludert alle domener, applikasjoner og tjenester fra tredjeparter, kunne avsluttes, med kapasitetstap (som definert i avsnitt 6.3 nedenfor). 

Din bruk av Wix-tjenestene fortsetter ikke før du abonnerer på nytt på slike Wix-tjenester og betaler alle aktuelle beløp til fulle, inkludert eventuelle gebyr og utgifter påløpt Wix og/eller tjenester fra tredjeparter fra hver tilbakeføring mottatt (inkludert gebyr for Wix-tjenester levert før tilbakeføring, ekspedisjons- og behandlingsgebyr og utgifter påløpt av betalings ekspeditøren).

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om en betaling foretatt til Wix, anbefaler vi at du først tar kontakt med vår kundestøtte, før du ber om tilbakeføring eller tilbakebetaling, for å hindre at Wix-tjenestene avsluttes og brukerkontoen din låses, og for å unngå at det feilaktig eller uten grunn søkes om tilbakeføring, hvilket kan medføre at du kan være ansvarlig for tilhørende avgifter, i tillegg til å på ny måtte betale alle avgifter som gjelder for kjøpte Wix-tjenester (og betalt tilbake) av deg.

Vi forbeholder oss retten til å motsi oss eventuelle tilbakeføringer vi mottar, inkludert ved å gi det aktuelle kredittkortselskapet eller finansinstitusjonen all informasjon og dokumentasjon som viser at brukeren som er ansvarlig for chargeback faktisk autoriserte transaksjonen og bruker tjenestene som deretter ble ytt.

ItsThatEasy

Tilbakeføring kan føre til at vi avslutter kontoen din, så derfor ber vi om at du sørger for å ikke forårsake slike.

Ta kontakt med kundestøtte før du søker om tilbakeføring. Du er ansvarlig for eventuelle ugyldige avgifter, tap og utgifter som følger.

6. Avslutning
6.1. Avslutning fra brukeren

Du kan slutte å bruke og be om å avslutte brukerkontoen og/eller Wix-tjenestene når som helst, i henhold til instruksjonene som er tilgjengelige på Wix-tjenestene. Effektiv dato og tidspunkt for kanselleringen er dato og klokkeslettet der du har fullført modelleringsprosessen for Wix-tjenestene, og den effektive datoen for kansellering av betalingstjenester er ved utløp av abonnementsperioden for disse betalingstjenestene.

Uavhengig av eventuell motstridende informasjon i det ovenstående, med hensyn til abonnement på Fornyelse av Betalte Tjenester, skal slike abonnementer kun avsluttes når den aktuelle tidsperioden du allerede har betalt for utløper. Merk at modelleringsprosessen kan ta et par dager, så for å unngå neste automatiske fornyelsesperiode og den tilhørende avgiften, bør du levere forespørsel om kansellering minst fjorten (14) dager før den da aktuelle tjeneste-perioden utløper.

For å få mer informasjon om kansellering av dine betalingstjenester kan du besøke Wix’ hjelpesenter.

ItsThatEasy

Du kan når som helst avslutte kontoen eller tjenestene. Så snart vi har behandlet kansellerings forespørselen, vil vi ikke kreve betaling av deg for eventuelle ytterligere abonnementsperioder.

6.2. Kansellering fra Wix

Dersom du ikke overholder Wix-vilkårene og/eller betaler forfalte avgifter, har Wix rett til å suspendere (til full betaling er mottatt) eller avslutte brukerkontoen og bruker-plattformen (eller enkelte funksjoner deri), i tillegg til leveransen av eventuelle tilknyttede Wix-tjenester (f.eks. betalingstjenester) eller tjenester fra tredjeparter til deg.

ItsThatEasy

Hvis du bryter ett eller flere av disse vilkårene eller ikke betaler i tide, kan vi suspendere eller avslutte kontoen din.

6.3. Tap av data, innhold og kapasitet

Hvis brukerkontoen din eller Wix-tjenestene eller tjenester fra tredjeparter i forbindelse med brukerkontoen din avsluttes (enten på forespørsel fra deg eller etter Wix' forgodtbefinnende), kan det medføre eller forårsake tap av innhold, funksjoner eller kapasitet fra brukerkontoen din, inkludert alt brukerinnhold, data fra sluttbrukerne eller annen bruksdata som holdes deri, og inkludert eventuelle reserverte domenenavn eller registreringer som ble inkludert i disse tjenestene (« tap av kapasitet»). Wix er ikke på noen måte ansvarlig for slik tapt kapasitet eller for å lagre sikkerhetskopier av brukerkontoen, brukerinnholdet eller sluttbrukerdataene dine. Merk også at det kan tilkomme tilleggsgebyrer for å reaktivere en brukerkonto og/eller Wix-tjenester etter kansellering, i henhold til Wix' eget forgodtbefinnende.

ItsThatEasy

Hvis kontoen din eller noen av tjenestene avsluttes, kan det medføre tap av innhold og data. Du er ansvarlig for å sikkerhetskopiere dataene og materialene dine.

7. E-handel
7.1. Generelt

Wix’ tjenester inkluderer også visse funksjoner som lar deg selge varer, innhold, media og tjenester gjennom din brukerplattform ("Bruker-produkter", og samler "E-handel").

Du er alene ansvarlig for dine bruker-produkter og e-handelsrelaterte aktiviteter, og eventuelle kampanjer og relatert innhold på din side eller som er referert til i din brukerplattform, og overholdelse av gjeldende lover og regler. Vi tilbyr kun en plattform hvor du kan administrere dine nettbaserte e-handels-aktiviteter. Vi er ikke involvert i ditt forhold og/eller transaksjoner med faktiske eller potensielle kjøpere av dine bruker-produkter.

år noen kjøper bruker-produktene dine, vil betalingen for slike transaksjoner bli behandlet gjennom Wix Betalinger eller gjennom en tredjeparts leverandør av betalingstjenester ("Leverandører av betalingstjenester").

ItsThatEasy

Du kan bruke tjenestene våre til å selge produkter, innhold og tjenester på nett.

Wix kan automatisk koble deg til Wix Betalinger for å tillate deg å motta betalinger fra dine kunder.

Du er ansvarlig for alle salgsaktiviteter, inkludert dine forhold til kunder og eventuelle leverandører av betalingstjenester.

7.2. Leverandører av betalingstjenester

Avhengig av hvor du befinner deg, kan Wix, når du kjøper visse Premium-planer (som tilbys på Wix-nettstedet), automatisk koble til en Wix Betalingskonto i ditt navn, slik at du kan godta betaling fra kundene dine. Enhver utbetaling fra en slik konto gjøres med forbehold om din fullførelse av registrering for Wix Betaling. En slik Wix Betalingskonto skal reguleres av Wix Betalings bruksvilkår, som herved er innarbeidet som referanse.

Vennligst les disse bruksvilkårene før du publiserer nettstedet ditt og godtar betalinger. Kontoer som er tilkoblet andre leverandører av betalingstjenester skal reguleres av disse leverandørenes tjenestevilkår. Vi er verken part i eller på noen måte ansvarlig for ditt forhold til slike leverandører av betalingstjenester, eller for handlinger begått av disse leverandørene for betalingstjenester. Du erkjenner og godtar at Wix Betaling (dersom det er tilgjengelig i ditt land) vil være din standard leverandørene for betalingstjenester. Dersom du ikke ønsker å holde verken Wix Betaling eller noen annen betalingsleverandør aktiv, er det ditt ansvar å deaktivere dem.

ItsThatEasy

Vi kan belaste deg for tjenesteavgifter for billetter til arrangementer solgt gjennom ditt nettsted.

7.3. Arrangementer

Avhengig av avtalen din kan Wix belaste deg for tjeneste-avgifter i forbindelse med billetter til arrangementer som selges via nettstedet ditt. Du samtykker herved til å betale slike avgifter, som kreves av Wix, og gir Wix fullmakt til å instruere sine partnere for betalingsbehandling eller din leverandør av betalingstjenester, til å trekke slike gebyrer fra dine relevante transaksjoner, eller på annen måte innkreve slike gebyrer.

7.4. Bekreftelser og garantier for e-handel

Ved å bruke noen av våre e-handels-funksjoner, bekrefter, garanterer og godtar du at: Du skal være alene og fullt ansvarlig for alle skatter og avgifter av enhver art som er knyttet til dine e-handels-aktiviteter, inkludert alle avgifter relatert til kjøp eller salg av bruker-produktene, og for å samle inn, rapportere og tilbakebetale de riktige beløpene til de aktuelle myndigheter og/eller informere sluttbrukere om slikt og gi dem en riktig utstedt faktura slik loven krever;

Eventuelle skatter angitt av e-handels-funksjonene levert av Wix er kun gitt for illustrasjonsformål, og kan ikke påberopes på noen måte;

Du skal være ansvarlig for å bære alle kostnader ved anskaffelse og levering av dine bruker-produkter, og for å levere dem på en trygg og profesjonell måte, i samsvar med bransjestandarder;

Du er alene ansvarlig for alle uttalelser og løfter du gir og for all assistanse, garantier og tjenester angående bruker-produktene, og må oppgi riktig kontaktinformasjon på din brukerplattform for spørsmål, klager eller krav; og

Du kan ikke tilby eller selge bruker-produkter, eller gi informasjon, innhold eller materiale angående bruker-produkter, som kan anses som farlige, forfalskede, stjålne, uredelige, krenkende eller fornærmende; som er forbudt for salg, distribusjon eller bruk; eller som ellers ikke overholder gjeldende lover, inkludert med hensyn til forbrukerrettigheter, immaterielle rettigheter eller personvern, produktsikkerhet, handels forskrifter og sanksjoner, støtte, vedlikehold og eksport; og –

Wix kan når som helst og etter eget skjønn suspendere, deaktivere tilgang til eller fjerne din brukerplattform og/eller eventuelle bruker-produkter – uavhengig av om de er innarbeidet, blitt publisert på eller gjort til en del av din brukerplattform på dette tidspunktet, uten noe ansvar overfor deg eller overfor sluttbrukere, inkludert eventuelt tap som følge av dette.

7.5 Apple Pay

Med forbehold om terriorielle begrensninger, kan du godta betalinger med Apple Pay. Ved å bruke Apple Pay godtar og samtykker du til Apple Pay Platform Web Merchant Terms and Conditions (på engelsk), som kan endres av Apple fra tid til annen. Vi kan aktivere Apple Pay-kontoen din på dine vegne, eller du kan aktivere Apple Pay-kontoen din via dashbordet ditt for brukerkontoen din. Dersom du ikke ønsker å beholde Apple Pay-kontoen din aktiv, er det ditt ansvar å deaktivere den. For å unngå tvil er Apple Pay en tredjepartstjeneste, som beskrevet i avsnitt 9 nedenfor.

8. Videotjenester

Som en del av Wix-tjenestene kan Wix levere videotjenester (f.eks. Wix Video eller Wix Pro Gallery) til å administrere videoer på bruker-nettsteder («videotjenester»). 

 

Bruken av video-tjenestene til ditt bruker-nettsted kan kreve at du mottar en lisens til å bruke enkelte patenter fra MPEG–LAlisensen»).  Det er ditt eksklusive ansvar å avgjøre om din aktivitet krever en lisens og å anskaffe en slik. Informasjon om lisensen kan fås fra MPEG LA L.L.C. på http://www.mpegla.com.

 

I tillegg til det som er nevnt i del 13 i disse brukervilkårene, og uten noen begrensning av ansvaret, skal du i sin helhet holde skadesløs, forsvare og holde Wix, dets ledere, styremedlemmer, aksjonærer, medarbeidere, tilknyttede selskaper og agenter, fra eventuelle og alle skader og kostnader, forpliktelser, tap, erstatningsansvar, forpliktelser og utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), som påløper, som utspringer fra eller er tilknyttet krenkelse av og/eller misbruk av patent-poolen som tilhører MPEG-LA-konsortiet.

Hvis din bruk krever en mer inkluderende plan enn de som normalt tilbys av oss, kan du kontakte vårt støtteteam på: contactvideo@wix.com.

ItsThatEasy

Bruk av Wix Video-tjenester kan kreve en lisens for bruk av enkelte patenter. Du må kontrollere om du må anskaffe slike lisenser.

 

Wix shall har rett til å avslutte tilbudet på video-tjenestene eller deler av slike tjenester når som helst.

9. Tredjepartstjenester

Wix-tjenestene lar deg aktivere og kjøpe enkelte tjenester, produkter og verktøy fra tredjeparter, som gir deg et bedre brukernettsted og en bedre brukeropplevelse, inkludert, men ikke begrenset til, domeneregistatorer som du kan kjøpe domenenavn fra til brukerplattformen din, applikasjoner og miniprogrammer fra tredjeparter som tilbys gjennom Wix-nettstedet (inkludert Wix App Market), lisensiert innhold fra tredjeparter, mediedistribusjonstjenester, leverandører av betalingstjenester for e-handel, selgere av materielle produkter, eksterne designere som kan bistå deg med brukerplattformen, osv (samlet, «tjenester fra tredjeparter»).

Du godtar og samtykker i at, uavhengig av hvordan du tilbys slike tjenester fra tredjeparter (sammen med eller integrert i enkelte Wix-tjenester, for seg fra Wix eller fra personer som er sertifisert eller autorisert av Wix, eller ellers tilbys som en del av Wix-tjenestene), er Wix kun en plattform som knytter deg og disse tjenestene fra tredjeparter, og går på ingen måte god for slike tjenester fra tredjeparter eller er på noen måte ansvarlig, strafferettslig eller på annen måte, i så henseende. Wix skal ikke være part i eller på noen måte ansvarlig for overvåkning, samhandling eller transaksjoner mellom deg og tjenester fra tredjeparter.

Du bekrefter at slike tjenester kan kreve betaling av tilleggsbeløp til Wix og/eller leverandørene av slike tredjepartstjenester.

All bruk av slike tjenester fra tredjeparter skal utelukkende utføres på egen risiko og eget ansvar, og kan være underlagt juridiske og økonomiske vilkår som styrer slike tjenester fra tredjeparter, som det anbefales at du gjennomgår før du samhandler med disse.

Dersom du bruker tredjeparts tjenester, programvare eller produkter mens du bruker våre tjenester, erklærer du at du opptrer i samsvar med deres vilkår for bruk. Hvis du for eksempel bruker YouTube mens du bruker tjenestene, må du overholde de regler som gjelder for YouTube https://www.youtube.com/t/terms og personvernregler https://www.google.com/intl/no/retningslinjer/personvern/ som i den effektive versjonen fra datoen for bruk av slike tjenester.

Selv om vi håper å unngå slike tilfeller, kan Wix når som helst, og etter eget forgodtbefinnende, suspendere, deaktivere tilgang til eller fjerne fra brukerkontoen, brukerplattformene eller Wix-tjenestene dine, tjenester fra tredjeparter – uavhengig av om disse var innlemmet i eller utgjorde en del av brukerkontoen og/eller brukerplattformene dine på det aktuelle tidspunktet – uten å være ansvarlig overfor deg eller sluttbrukere.

ItsThatEasy

Våre tjenester gjør det mulig for deg å motta en rekke tjenester og verktøy fra tredjeparter som ikke er tilknyttet oss.

Siden vi kun opptrer som en mellomliggende plattform mellom deg og disse partene, er det kun du som er ansvarlig for dine samhandlinger med dem.

Vi kan når som helst fjerne tjenestene, hvilket kan påvirke nettstedet, brukerkontoen eller den totale opplevelsen for deg.

10. Wix Logo Maker

Som en del av Wix-tjenestene kan vi forbedre ditt varemerke ved å lage din egen tilpassede bedriftslogo ("Wix Logo") ved hjelp av vår Wix Logo Maker. Tilleggsvilkårene som er tilgjengelige på https://www.wix.com/about/logo-terms-of-use gjelder for din bruk av Wix Logo Maker, og kommer i tillegg til, og ikke istedenfor Wix-vilkårene, med mindre noe annet er angitt.

ItsThatEasy

Sørg for å lese tilleggs-vilkårene om Wix Logo Maker som kommer i tillegg til våre generelle vilkår.

11. Uakseptabel oppførsel og opphavsrett
11.1. Uakseptabel oppførsel og misbruk

Når du bruker Wix-tjenestene, kan du eksponeres for brukernettsteder, brukerinnhold og tjenester fra tredjeparter fra flere kilder, som kan være unøyaktige, støtende, smakløse eller ulovlige. Du frasier deg herved alle juridiske og rettferdige rettigheter og rettsmidler du har eller kan ha mot Wix i så henseende.

Hvis du mener at en bruker eller tjeneste fra en tredjepart har opptrådt upassende eller på annen måte har misbrukt Wix-tjenester, ber vi om at du umiddelbart melder fra om brukeren og/eller tredjeparttjenesten til oss, via dette skjemaet. Du samtykker i at rapporten din ikke skal medføre ansvar eller skadeansvar for Wix, og at Wix kan vurdere rapporten og handle basert på den, avstå fra å handle eller kreve ytterligere informasjon eller dokumentasjon for å kunne gjøre dette, etter Wix' eget forgodtbefinnende.

ItsThatEasy

Hvis du er vitne  til eller opplever uakseptabel oppførsel eller misbruk fra personer eller enheter som bruker tjenestene våre, ber vi om at du melder fra om dette.

11.2. Opphavsrett

Wix overholder sin tolkning av Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Hvis du mener at dine verker har blitt kopiert eller på andre måter brukt på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, kan du varsle oss som bruddet med dette skjemaet, eller på andre måter tilveiebringe følgende informasjon, skriftlig, til vår utnevnte representant for opphavsrett: (1) kontraktinformasjonen for personen som har autorisasjon til å handle på vegne av eieren av opphavsretten; (2) en beskrivelse av det opphavsrettslig beskyttede arbeidet du mener er brutt; (3) en beskrivelse av materialet du mener er brutt eller emnet for den krenkende aktiviteten og som skal fjernes eller der tilgang skal fjernes, og tilstrekkelig informasjon til å la Wix finne materialet (inkludert URL-adressen); (4) en erklæring om at du i godt ro mener at bruk av materialet på måten det klages om ikke er autorisert av innehaveren av opphavsretten, dennes representant eller loven; og (5) en erklæring om at informasjonen i varselet er riktig, og, uten å avgi falsk forklaring, at du er innehaveren av opphavsretten og har autorisasjon til å handle på vegne av innehaveren av den påstått krenkede opphavsretten.

Wix' representant for opphavsrett har følgende adresse:

Wix.com Inc.

500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

Attn: Copyright Agent

Telefonnummer: 1-415-358-0857 | Faks: 1-415-358-0884

E-post: abuse@wix.com

Dersom Wix får melding om et brudd på opphavsretten i forbindelse med brukerkontoen eller brukerplattformen ditt, kan vi avslutte brukerkontoen, stenge hjemmesiden din eller fjerne innhold etter eget forgodtbefinnende, uten å måtte varsle deg først. I slike tilfeller kan du sende et egnet motvarsel, i henhold til avsnitt 512 i DMCA. Varselet må inneholde: (1) ditt fulle navn, adresse, telefonnummer og fysisk eller elektronisk signatur; (2) identifikasjon for materialet og dets lokasjon før fjerning; (3) en svoren erklæring om at materialet ble fjernet ved en feiltakelse eller feilidentifisering; (4) ditt samtykke for en passende rettsmyndighet; og (5) eventuelle andre opplysninger som kreves under de relevante bestemmelsene i DMCA. Varsler som leveres i henhold til dette avsnitt 9 kan godkjennes, finnes gyldige og i overholdelse med DMCA, eller ikke, etter Wix' eget forgodtbefinnende. Wix forbeholder seg retten til å varsle personen eller enheten som leverer meldingen om brudd om dette motvarselet, og tilveiebringe eventuelle detaljer i denne.

ItsThatEasy

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter.

Hvis dine kopibeskyttede verker ble brukt upassende av en av våre brukere, ber vi deg la oss få vite om det og tilveiebringe all nødvendig informasjon, så skal vi ta hånd om det i henhold til DMCA.

Hvis vi mottar en melding om brudd på opphavsrett i forbindelse med nettstedet eller innholdet, kan vi fjerne eller avslutte nettstedet og kontoen din.

12. Garantifraskrivelse

Wix-tjenestene leveres «som de er», «med alle feil» og «etter tilgjengelighet», uten noen form for garanti, inkludert eventuelle underforståtte garantier eller salgbarhetsforhold, lovnader om egnethet til et bestemt formål, utførlighet, overholdelse av opphavsrett eller andre garantier – alle i den grad det er tillatt i henhold til loven. Vi verken fremfører eller garanterer at Wix-tjenestene (eller deler, funksjoner eller innhold i disse) er fullstendige, nøyaktige eller av en bestemt kvalitet, pålitelige eller på noen måte sikre, egnet for eller kompatible med noen av dine (eller dine sluttbrukeres) tiltenkte aktiviteter, enheter eller operativsystemer, nettlesere, programvare eller verktøy), eller at de overholder lovene som gjelder for deg eller sluttbrukerne dine (inkludert i jurisdiksjonen du driver fra), eller at de vil kunne drives fri for virus, programvarefeil eller andre skadelige komponenter eller programbegrensninger. Videre anbefaler vi ingen enhet, produkt eller tjeneste (inkludert tjenester fra tredjeparter) som nevnes på eller gjøres tilgjengelige via Wix-tjenestene – derfor må du sørge for å verifisere disse før du bruker eller på andre måter aktiverer dem.

 

Wix kan, etter eget forgodtbefinnende (men er på ingen måte pålagt å gjøre det), filtrere, overvåke og/eller redigere brukerplattformen og/eller brukerinnholdet, når som helst og uansett grunn, med eller uten varsel.

Uavhengig av motsetninger i det foregående skal Wix ikke under noen omstendighet anses som «utgiver» av brukerinnholdet, og Wix gir ingen godkjennelse av brukerinnhold, og påtar seg intet ansvar for brukerinnhold som lastes opp, legges ut, publiseres og/eller gjøres tilgjengelig av brukere eller andre parter på og/eller gjennom Wix-tjenestene, uansett bruk og uansett part, eller for eventuelle tap, sletting og skader dertil eller derav, eller for tap, skade, kostnader eller utgifter som du eller andre kan påføres som resultat av eller i forbindelse med publisering, tilgang og/eller bruk av brukerinnholdet. Videre skal Wix ikke være ansvarlig for feil, ærekrenking, injuriering, løgner, obskønt materiale, pornografi, oppvigleri og/eller annet ulovlig eller krenkende brukerinnhold som du eller andre parter kan komme over.

Du samtykker i at det er risiko forbundet med bruk av Wix-tjenestene og/eller i tilkobling eller samhandling med tjenester fra tredjeparter eller i forbindelse med Wix-tjenester, og at Wix ikke kan og ikke vil garantere spesifikke utfall fra slik bruk og/eller samhandling, og du påtar deg herved all slik risiko, ansvar og/eller skade av noe slag som oppstår i forbindelse med og/eller som resultat av slik samhandling. Slik risiko kan blant annet inkludere feilrepresentasjon av informasjon om og/eller fra tredjeparters tjenester og/eller lisensiert innhold, brudd på garanti og/eller kontrakter, brudd på rettigheter og eventuelle påfølgende krav.

Wix anbefaler ikke at nettstedet brukes til å legge ut personlig innhold og påtar seg ikke sikkerhetsrisiko eller integritetsrelaterte plikter for brudd på eller skade på brukerinnhold.

Merk at enkelte Wix-tjenester for tiden tilbys i BETA-versjon og gjennomgår BETA-testing. Du forstår og samtykker i at enkelte av Wix-tjenestene fortsatt kan inneholde programvarefeil, avbrytes og ikke fungere som tenkt eller uttalt. Din bruk av Wix-tjenestene på dette BETA-stadiet betyr at du samtykker i å delta i BETA-testingen av Wix-tjenestene.

ItsThatEasy

Vi gir ingen garanti om våre tjenester, inkludert kvalitet, pålitelighet, sikkerhet, kompatibilitet og tilstand.

Vi kan overvåke og redigere nettsiden og innholdet ditt.

Vi er derimot ikke å anse som en «utgiver» av innholdet ditt, vi gir ingen anbefaling av innholdet ditt, og vi er ikke ansvarlig for innhold som brukes av deg eller andre.

Bruk av våre og andres tjenester medfører risiko. Du godtar slik risiko.

Noen av tjenestene våre har fortsatt BETA-status og kan inneholde programfeil eller være gjenstand for avbrytelser.

13. Ansvarsbegrensning

I den grad loven tillater det i hver aktuelle jurisdiksjon, er Wix, dets representanter, direktører, ansatte, aksjonærer, funksjonærer, tilknyttede selskaper og/eller direktører ansvarlige overfor deg for noen som helst eventuelle direkte, indirekte, følgelige, spesielle, strafferettslige, eksemplariske eller konsekvensielle skader, som følge av (1) feil, misoppfatninger eller unøyaktighet av eller i innholdet; (2) personskader eller skade på eiendom i forbindelse med din bruk av Wix-tjenestene; (3) ikke-autorisert adgang til eller bruk av våre servere og/eller eventuell personinformasjon og/eller annen informasjon som er lagret deri; (4) avbrytelser eller opphøring av overføring til eller fra Wix-tjenestene; (5) bruk eller visning av innhold eller brukerinnhold som legges ut, sendes på e-post, overføres eller på andre måter gjøres tilgjengelig via Wix-tjenestene; og/eller (6) hendelser som ikke med rimelighet er under Wix' kontroll, inkludert internettsvikt, utstyrssvikt, strømbrudd, streik, arbeidskonflikt, opprør, uro, sivil ulydighet, arbeidsknapphet eller materialknapphet, brann, flom, storm, jordskjelv, eksplosjoner, naturkatastrofer, krig, terror, intergalaktisk krigføring, myndighetstiltak, pålegg fra domstoler, myndigheter eller rettssaker, eller for manglende ytelse fra tredjeparter, og/eller tap av data, gevinster, goodwill eller andre immaterielle tap som følge av bruk eller manglende evne til å bruke noen av eller alle Wix-tjenestene.

Du godtar og samtykker i at disse ansvarsbegrensningene er avtalte risikoer som i del består av betalingen for Wix' tjenester til deg, og at slike begrensninger gjelder selv om Wix har blitt fortalt om muligheten for slikt ansvar.

ItsThatEasy

Underlagt gjeldende lover er vi ikke ansvarlig for eventuelle skader.

14. Skadesløsholdelse

Du samtykker i å forsvare og holde skadesløs Wix, dets representanter, direktører, aksjonærer, ansatte, tilknyttede selskaper og agenter, fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, ansvar, kostnader eller gjeld og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, advokatkostnader) som skyldes: (1) ditt brudd på ett eller flere vilkår i disse brukervilkårene eller andre Wix-vilkår; (2) ditt brudd på tredjeparters rettigheter, inkludert opphavsrett, tilgangsrett, eiendomsrett eller rett til personvern, som oppstår som følge av brukerplattformen eller brukerinnholdet og/eller din bruk av Wix’ tjenester; inkludert, men ikke begrenset til, handlingene til Wix’ tjenester til din fordel; og/eller (3) andre typer krav som brukerplattformen og/eller brukerinnholdet har påført en tredjepart.

ItsThatEasy

Hvis vi saksøkes eller på andre måter utsettes for fare på grunn av noe du har gjort, er det du som skal betale de tilknyttede kostnader og erstatninger.

15. Generelt
15.1. Endringer og oppdateringer

Wix forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avslutte hvilke som helst av Wix-tjenestene (eller funksjoner av disse, eller priser som gjelder for disse), og/eller avbryte din tilgang til noen av Wix’ tjenester (inkludert fjerning av materiell opprettet av deg i forbindelse med Wix’ tjenester) av noen grunn og/eller endre noen av Wix’-vilkårene med eller uten forhåndsvarsel, når som helst og på hvilken som helst måte. Du godtar at Wix ikke blir ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for modifikasjon, suspensjon eller opphør av slike tjenester fra Wix.

Hvis slike endringer innebærer betaling av ytterligere avgifter, vil vi varsle deg om disse avgiftene før vi setter disse endringene i kraft. Hvis du unnlater eller nekter å betale slike avgifter kan vi (etter eget forgodtbefinnende) avslutte brukerkontoen din (som videre forklart i avsnitt 6 ovenfor), fortsette å støtte dine da aktuelle Wix-tjenester, uten å iverksette slike endringer, eller gi deg de alternative tjenestene.

ItsThatEasy

Vi kan når som helst foreta endringer i tjenestene eller i disse brukervilkårene.

15.2. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Wix-vilkårene, rettighetene og rettsmidlene som tilveiebringes herunder, samt alle krav og tvister knyttet til disse og/eller til Wix-tjenestene, tolkningen av disse, eller brudd, avslutning eller gyldigheten til tjenestene, forhold som er et resultat av eller i henhold til Wix-vilkårene, eller tilknyttede transaksjoner eller kjøp, skal styres av, opprettes under og på alle måter håndheves utelukkende i henhold til de interne materielle lover i staten Israel, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt.

Ethvert slikt krav og enhver slik tvist skal fremsettes, og du samtykker herved i at de utelukkende skal avgjøres av, en domstol med kompetent jurisdiksjon, i Tel Aviv, Israel. Bruk av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er herved uttrykkelig utelukket.

Uavhengig av hva som står i dette punkt 14.2, hvis du befinner deg i USA, (i) vil den juridiske jurisdiksjonen som regulerer alle aspekter av betalingstransaksjoner iht.  § 5 mellom deg og Wix være staten New York, uten hensyn til lovkonflikter, og (ii) der alle krav og tvister knyttet til slike betalingstransaksjoner som omfattes av § 5 skal bringes inn, og du samtykker herved i at de kun kan pådømmes eller avgjøres av en kompetent domstol lokalisert i New York i staten New York.

ItsThatEasy

Disse vilkårene og vårt forhold skal styres av lovene i Israel. Eventuelle tvister mellom oss kan kun fremsettes for domstolene i Tel Aviv, Israel.

15.3. Varsler

Vi kan varsle deg på en eller flere av følgende måter: (1) via Wix-tjenestene, inkludert i en banner eller popup-vindu på Wix-nettstedet, brukerkontoen eller andre steder; (2) via e-post, sendt til e-postadressen du ga oss; og/eller (3) på andre måter, inkludert telefonnumre eller fysiske adresser du har gitt oss. Wix' varsel til deg skal anses for å ha blitt mottatt og iverksatt innen tjuefire (24) timer etter at det ble publisert eller sendt på en av de ovennevnte måtene, med mindre annet er angitt i varselet.

ItsThatEasy

Vi kan varsle deg via våre tjenester, gjennom e-post eller gjennom andre kontaktmåter som du har gitt oss.

15.4. Forhold

Wix-vilkårene og din bruk av Wix-tjenestene verken kan eller skal oppfattes som opprettelse av et forhold av typen partnerskap, fellesforetak, arbeidsgiver-arbeidstaker, agentur eller franchisegiver-franchisetaker mellom Wix og deg.

ItsThatEasy

Din godtakelse av disse vilkårene utgjør ikke et partnerskap eller spesielt forhold mellom oss.

15.5. Hele avtalen

Disse brukervilkårene, sammen med Wix-vilkårene og eventuelle andre juridiske varsler eller varsler om avgifter du har mottatt fra Wix, skal utgjøre hele avtalen mellom deg og Wix med hensyn til emnet heri eller deri, og ha forrang før alle tidligere eller samtidige avtaler, forståelser, lovnader, forhold, forhandlinger, bestemmelser eller fremføringer, både skriftlige og muntlige, mellom Wix og deg, inkludert de som er foretatt av eller mellom våre respektive representanter, med hensyn til Wix-tjenestene. Du samtykker videre i at du ikke støtter deg på noen lovnader, incentiver, fremstillinger, utsagn, avsløringer eller pliktige avsløringer fra Wix når du samtykker i Wix-vilkårene.

ItsThatEasy

Disse vilkårene (sammen med andre vilkår) skal utgjøre den eneste og hele avtalen mellom oss.

15.6. Tildeling

Wix kan tildele sine rettigheter og/eller forpliktelser herunder og/eller overføre eierrettigheter og titler til Wix-tjenester og/eller lisensiert innhold til en tredjepart, uten ditt samtykke og forhåndsvarsel til deg. Du kan ikke tildele eller overføre dine rettigheter eller forpliktelser herunder uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Wix. Alle forsøk på eller faktiske tildelinger derav uten Wix' uttrykkelige og skriftlige forhåndsgodkjenning er ikke gjeldende. Uansett skal ikke noen tildeling eller overføring i henhold til dette avsnitt ‎13.6 i seg selv gi verken Wix eller deg rett til å avslutte Wix-tjenester eller tjenester fra tredjeparter som er aktive.

ItsThatEasy

Vi kan gi våre rettigheter og plikter til andre parter. Du kan kun gjøre dette med vår skriftlige forhåndsgodkjenning.

15.7. Tilsidesetting og fraskrivelser

Hvis en eller flere bestemmelser i Wix-vilkårene finnes av en domstol eller kompetent jurisdiksjon å være ugyldig, ulovlig, maktesløs eller av andre årsaker ikke kan overholdes, skal nevnte bestemmelse kunne tilsidesettes og ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til de resterende bestemmelsene. Ingen fraskrivelse av eventuelle brudd eller mislighold av Wix-vilkår skal anses som en fraskrivelse av foregående eller påfølgende brudd eller mislighold.

ItsThatEasy

Disse vilkårene er uavhengige av hverandre, dersom en eller flere av dem finnes ugyldige.

15.8. Tolkning

Alle overskrifter, bildetekster og avsnittstitler heri, samt alle forklaringer og oppsummeringer under kolonnen “#ItsThatEasy” til høyre, tilveiebringes kun for enkelhets skyld og skal ikke på noen måte definere eller forklare avsnitt eller bestemmelser heri, eller være juridisk bindende for noen av oss, på noen måte.

 

Disse brukervilkårene ble skrevet på engelsk og oversatt til andre språk, for enkelhets skyld. Du kan få tilgang til og se versjoner på andre språk ved å endre språkinnstillingene på Wix-nettstedet. Hvis en oversatt (ikke-engelsk) versjon av disse brukervilkårene på noen måte motstrider den engelske versjonen, skal bestemmelsene i den engelske versjonen være gjeldende.

ItsThatEasy

Det er kun venstre kolonne som er juridisk bindende (denne kolonnen er kun til forklaring).

Oversatte (ikke-engelske) versjoner av disse vilkårene tilveiebringes kun for enkelhets skyld.

15.9. Kundeservicekontakt

Vil du kontakte kundeservice, kan du bruke et av alternativene nedenfor:

 1. Gå til Wix brukerstøtte, som du finner på: https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-support

 2. Send en e-post til: support@wix.com

ItsThatEasy

Har du spørsmål eller forslag? Da vil vi gjerne høre fra deg!

bottom of page