top of page

Personvernerklæring for Wix.com

Gjelder fra 3. mars 2024

Velkommen til Wix.com sin personvernerklæring

1. Les dem grundig

Wix.com har et sterkt fokus på personvernet til besøkende og brukere. I den forbindelsen beskriver denne personvernerklæringen («personvernerklæring») hvordan Wix.com Ltd., sammen med tilknyttede selskaper over hele verden («Wix»,«vi»,«vår» eller «oss»), samler inn, bruker og deler dine personlige opplysninger, samt en forklaring på rettighetene du måtte ha til disse personlige opplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder for alle Wix-brukerne, inkludert uregistrerte besøkende, registrerte brukere og premium-brukere (i fellesskap kalt «brukere»,«du» eller «din»), og for alle Wix-tjenester, inkludert våre nettsteder (inkludert www.wix.com og noen av underdomenene, «nettsted»), nettapper («Wix-apper»), mobilapper («mobilapper») og beslektede tjenester (i fellesskap kalt «tjenester»). Denne personvernerklæringen har ikke til hensikt å overstyre vilkårene i evt. kontrakter du har med oss og heller ikke noen rettigheter du måtte ha i henhold til andre gjeldende personvernlover.

Før du åpner eller bruker tjenestene våre, må du lese denne erklæringen og sørge for at du forstår vår praksis i forhold til dine personlige opplysninger.  Hvis du leser og forstår denne personvernerklæringen og er imot vår praksis, må du øyeblikkelig forlate og avbryte all bruk av våre tjenester.  Hvis du har spørsmål eller er i tvil, kan du kontakte oss her.

#ItsThatEasy

Denne erklæringen beskriver vår personvernpraksis – hvilke personlige opplysninger vi samler inn om brukerne våre, hva vi gjør med dem, hvordan vi deler dem og rettighetene dine når det gjelder disse personlige opplysninger.

Ved å få tilgang til eller bruke noen av våre tjenester, bekrefter du at du har lest denne personvernerklæringen.

2. Hvilke personlige opplysninger vi samler inn
2.1. Brukerinformasjon:

For å levere tjenestene må vi samle inn personlige opplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («personlige opplysninger»). Vi samler inn personlige opplysninger du gir oss, fra bruken din av tjenestene og fra andre kilder. Her er typene personlige opplysninger vi samler inn om deg:

 1. Personlige opplysninger du gir oss. Når du registrerer deg for våre tjenester, kjøper og/eller registrerer domenenavn, bruker noen av våre tjenester; og/eller når du kontakter oss direkte via en hvilken som helst kommunikasjonskanal (f.eks. henvendelser via Wix sin brukerstøtte, e-postmeldinger), kan du kanskje gi oss personlige opplysninger, f.eks. navn, e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon (for brukere med betalte tjenester), personlige opplysninger du inkluderer i kommunikasjonen med oss, og personlige opplysninger i skannede identifikasjonsdokumenter (f.eks. et ID-kort, førerkort, pass eller offisielle dokumenter for bedriftsregistrering). 

 2. Personlige opplysninger vi samler inn når du bruker tjenestene. Når du besøker, laster ned og/eller bruker noen av tjenestene våre, kan vi samle inn personlige opplysninger om samlet bruk, f.eks. besøkende og brukeres surfing og «klikk-stream»-aktivitet på tjenestene, populære steder under øktene og surfing, ikke-identifiserbare personlige opplysninger om besøkende eller brukerenheter, operativsystem, nettleser, skjermoppløsning, språk- og tastaturinnstillinger, Internettleverandør, henvisnings- eller opprinnelsessider, dato-/tidsstempler osv.

 3. Personlige opplysninger vi samler inn fra andre kilder. Vi kan motta personlige opplysninger om deg fra tredjepartskilder, f.eks. i) sikkerhetsleverandører, leverandører av bedrageriregistrering og -forebygging, f.eks. for å hjelpe oss med å sjekke ut brukere som kan assosieres med bedrageri, ii) sosiale media-plattformer, når du logger deg på eller registrerer deg ved å bruke en sosial medie-konto, kan vi motta personlige opplysninger fra denne tjenesten (f.eks. brukernavn, grunnleggende profil, personlige opplysninger), og i noen tilfeller kan vi samle inn personlige opplysninger fra firmaer som forbedrer søk etter leads og som hjelper oss med å forbedre tjenestetilbudet; iii) reklame- og markedsføringspartnere for å overvåke, administrere og måle annonsekampanjene våre.

#ItsThatEasy

For å tilby tjenestene våre samler vi inn personlige opplysninger om brukerne våre.

Personlige opplysninger kommer fra deg når du besøker eller bruker tjenestene våre, personlige opplysninger vi samler inn automatisk, og personlige opplysninger vi samler inn fra andre kilder.

2.2. Brukere-av-brukers «personlige opplysninger»

Vi kan også samle inn personlige opplysninger som gjelder besøkende og brukere av våre brukeres nettsteder eller tjenester («brukere-av-brukere»), kun for og på våre brukeres vegne (nærmere beskrevet i avsnitt 6 nedenfor).

2.3. Brukere-av-brukers «personlige opplysninger»

Vi samler også inn informasjon som gis til oss av Wix-jobbkandidater («søkere»), når de søker på noen av de ledige stillingene publisert på https://www.wix.com/jobs, via e-post eller på annen måte (som nærmere beskrevet i personvernerklæring for arbeidssøkere).

3. Hvorfor vi samler inn slike «personlige opplysninger»

Vi bruker dine personlige opplysninger til følgende formål:

 1. For å tilby og drive tjenestene;

 2. For å videreutvikle, tilpasse, utvide og forbedre tjenestene, basert på brukernes vanlige eller personlige preferanser, erfaringer og vanskeligheter;

 3. For å gi brukerne løpende brukerstøtte og teknisk brukerstøtte;

 4. For å kunne kontakte brukerne med generelle eller personalisert tjeneste-tilknyttet informasjon og kampanjer (som nærmere beskrevet i avsnitt 8 under);

 5. For å hjelpe oss med å oppdatere, utvide og analysere registreringene våre for å identifisere nye kunder;

 6. For å forenkle, sponse og tilby visse konkurranser, arrangementer og kampanjer, bestemme deltakernes kvalifisering, overvåke resultater, kontakte vinnere og utlevere premier og fordeler;

 7. For å analysere vår ytelse og markedsføringsaktiviteter;

 8. For å skape aggregerte statistiske data og annen aggregert og/eller utledet informasjon, som vi eller våre forretningspartnere kan bruke til å levere og forbedre våre respektive tjenester;

 9. For å gi deg profesjonell hjelp, bare på forespørsel;

 10. For å forbedre våre datasikkerhets- og bedrageri-forebyggende muligheter; og

 11. For å overholde gjeldende lover og forskrifter

Vi kan bruke teknikker som «maskinlæring» (europeisk lov refererer til dette som «automatisk avgjørelsestaking») for å hjelpe oss å forbedre våre tjenester. Nå vi bruker maskinlæring, har vi enten: (i) fortsatt et menneske som er involvert i prosessen (og er derfor ikke fullstendig automatisert); eller (ii) vi bruker maskinlæring på måter som ikke har betydelige personvernimplikasjoner (for eksempel å omorganisere applikasjoner som kan vises når du besøker Wix App Market). Vi kan også bruke maskinlæring for å hjelpe oss å overvåke, identifisere og avslutte kontoer som sender spam, eller som er involvert i andre ulovlige eller straffbare aktiviteter.
 

Vi bruker din personlige opplysninger til formålene som er beskrevet i avsnitt 3, der:

 1. vår bruk av personlige opplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller iverksette tiltak for å inngå en kontrakt med deg (f.eks. for å gi deg en nettstedbygger, for å gi deg brukerstøtte og teknisk støtte);

 2. Vår bruk av personlige opplysninger er nødvendig for å overholde en relevant juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse som vi har; eller

 3. ​Vår bruk av dine personlige opplysninger er nødvendig for å støtte legitime interesser og forretningsformål (f.eks. for å opprettholde og forbedre tjenestene våre og effektiviteten til Wix ved å identifisere tekniske problemer), forutsatt at den blir utført på en måte som er proporsjonal og som respekterer personvernrettigheter.

#ItsThatEasy

Vi bruker personopplysningene vi samler inn om deg til å tilby våre tjenester og gjøre dem bedre og tryggere.

Vi samler også inn og bruker personopplysninger for å kontakte brukere og for å overholde lovene som gjelder oss.

4. ​Hvordan vi bruker personopplysninger
4. ​​Hvordan vi deler «personlige opplysninger»

Tredjeparts tjenesteleverandører: Wix samarbeider med en rekke utvalgte tjenesteleverandører, som leverer tjenester og løsninger som kompletterer, forenkler og forbedrer våre egne. Disse inkluderer verts- og serverlokaliseringstjenester, kommunikasjons- og innholdsleveringsnettverk (CDN-er), data- og cybersikkerhetstjenester, fakturering og betalingstjenester, domenenavn-registratorer, bedrageri-registrerings- og -forebyggingstjenester, webanalyse, e-postdistribusjon og overvåkingstjenester, økt-registrering og ekstern tilgang-tjenester, måling av ytelse, dataoptimaliserings- og markedsføringstjenester, innholdsleverandører og våre juridiske og økonomiske rådgivere (samlet kalt «tredjeparts tjenesteleverandører»).

Wix kan dele følgende kategorier av personlige opplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører for et forretningsformål:

 • Identifikatorer, inkludert navn, alias, postadresse, unik personlig identifikator, online identifikator, Internett-protokolladresse, e-postadresse, kontonavn eller andre lignende identifikatorer.

 • Kommersielle personlige opplysninger, f.eks. personlige opplysninger om produkter eller tjenester som er kjøpt, anskaffet eller vurdert.

4.1.

#ItsThatEasy

Vi kan dele personlige opplysninger til våre brukere og brukere-av-brukere med forskjellige tredjeparter, inkludert enkelte tjenesteleverandører og myndigheter.

Personlige opplysninger kan bare deles i samsvar med denne erklæringen.

Rettshåndhevelse, juridiske forespørsler og plikter: Wix kan avsløre eller på annen måte tillate tilgang til alle kategorier av personopplysningene dine beskrevet i denne personvernerklæringen i henhold til en juridisk forespørsel, for eksempel en stevning, rettssak, ransakingsordre eller rettskjennelse, eller i samsvar med gjeldende lover, dersom vi har en god tro på at loven krever at vi gjør det, med eller uten varsel til deg.

4.2.

Beskytte rettigheter og sikkerhet: Wix kan dele alle deler av dine personlige opplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen dersom vi i god tro tror at dette vil bidra til å beskytte rettighetene, eiendommen eller den personlige sikkerheten til Wix, noen av våre brukere, brukere-av-brukere eller noen medlemmer av allmennheten, med eller uten varsel til deg.

4.3.

Wix-datterselskaper og tilknyttede selskaper: Vi kan dele dine personlige opplysninger internt innen våre selskaper, for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi kan for eksempel registrere dine personlige opplysninger med Wix.com Inc., våre USA-baserte datterselskaper i løpet av tiden vi tilbyr og gir deg (og dine brukere-av-brukere) våre tjenester.
Deling av personlige opplysninger fra Wix sine datterselskaper og tilknyttede selskaper i Den europeiske union, Storbritannia og Sveits med Wix sine datterselskaper utenfor disse regionene vil kun finne sted under en godkjent overføringsmekanisme, som de relevante standardkontraktklausulene.

4.4.

I forbindelse med endring i selskapskontroll: I tillegg, dersom Wix eller noen av dets tilknyttede selskaper gjennomgår en endring i kontroll, inkludert ved hjelp av fusjon, oppkjøp eller kjøp av praktisk talt alle dets eiendeler, kan dine personlige opplysninger bli delt med partene som er involvert i en slik hendelse.

4.5.

Etter dine anvisninger: Wix-tjenestene gjør det mulig for deg, gjennom forskjellige teknikker, å engasjere og skaffe deg ulike tredjepartstjenester, -produkter og -verktøy for å forbedre nett- og mobilnettstedene dine, inkludert, uten begrensninger, applikasjoner og widgeter som tilbys deg av tredjeparter via Wix-nettstedet (inkludert Wix App Market), betalingsleverandører for e-handel, tredjeparts designere som kan hjelpe deg med nettstedet ditt osv. (samlet, «tredjepartstjenester»). Dersom du velger å engasjere med slike tredjepartstjenester, kan de ha tilgang til og behandle personlige opplysninger om dine brukere-av-brukere samlet inn gjennom dine nett- eller mobilnettstedet. For eksempel: a) Innrammede sider: Våre tjenester kan tillate deg å integrere tredjepartstjenester direkte i dine nett- eller mobilnettstedet, for eksempel via teknikker for sideinnramming for å vise innhold eller fra tredjepartstjenester eller andre parter («rammer»). I disse tilfellene kan tredjepartstjenestene samle inn personlige opplysninger om dine brukere-av-brukere.

b)
App Market-utviklere: Vi lar tredjepartsutviklere («tredjepartsutviklere») utvikle og tilby deres egne applikasjoner via Wix App Market («tredjepartsapper») til brukere, som kan integreres i dine nett- og mobilnettsteder. Alle tredjepartsutviklere er bundet av Wix App Market-partneravtalen, som blant annet begrenser måtene slike utviklere kan få tilgang til, lagre, dele og bruke personlige opplysninger du og/eller dine brukere-av-brukere gir til dem.

c)
Sosiale media-funksjoner: Tjenestene våre kan gjøre det mulig for deg å integrere visse sosiale media-funksjoner, widgeter og enkeltpåloggings funksjoner, for eksempel «Facebook Connect» eller «Google-pålogging» («sosiale media-funksjoner») på nett- eller mobilnettstedene dine. Disse sosiale media-funksjonene kan samle inn visse personlige opplysninger fra dine brukere-av-brukere, for eksempel identifikatorer, inkludert navn, alias, unik personlig identifikator, nettidentifikator, internettprotokolladresse, e-postadresse eller andre lignende identifikatorer. Sosiale media-funksjoner holdes enten av en tredjepart eller direkte i våre tjenester.

Vær oppmerksom på at i eksemplene som er oppgitt ovenfor i avsnitt 4.6, fungere Wix kun som en mellomliggende plattform som lar deg skaffe tjenestene til slike tredjepartstjenester (inkludert, men ikke begrenset til, tredjepartsutviklere, tredjepartsapper og sosiale media-funksjoner) som du samhandler direkte med, og etter eget skjønn. I denne forbindelsen opptrer Wix som en tjenesteleverandør til deg, og avslører opplysninger til tredjepartstjenester på dine vegne. Wix deler personlige opplysninger om dine brukere-av-brukere med tredjepartstjenester kun etter dine anvisninger eller med din tillatelse og er ikke, og skal ikke på noen måte være ansvarlig for slike tredjepartstjenesters behandling av slike personlige opplysninger, eller ansvarlig med hensyn til dette.

Wix kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for handlinger eller retningslinjer fra noen tredjepartstjenester, og din bruk av tredjepartstjenester er på egen risiko. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå personvernerklæringer som følger med en tredjepartstjenester og be slike tredjepartstjenester om eventuelle avklaringer du har behov for før du bestemmer deg for å installere og/eller bruke tjenestene deres.

4.6.

5. Hvor lagrer vi «personlige opplysninger»?

Wix behandler data om personer verden over og kan overføre dine personlige opplysninger utenfor ditt land. Din sikkerhet, personvern og konfidensialitet er vår høyeste prioritet, og det er derfor Wix gjennomfører en kontrollprosess som inkluderer en vurdering av personvernlover i disse landene for å bekrefte at de har solide lover for databeskyttelse.

5.1.

Brukeres personlige opplysninger blir kontrollert av Wix.com Ltd. i Israel, som EU-kommisjonen anser som et land som tilbyr et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personlige opplysninger i EU. Innbyggere i medlemsstater (se her).

5.2.

Dersom du befinner deg i Europa, Storbritannia eller Sveits, når vi overfører dine personlige opplysninger utenfor Europa, sørger vi for at; (i) det er et beskyttelsesnivå som anses som tilstrekkelig av EU-kommisjonen, eller (ii) at de relevante standardkontraktklausulene er på plass (dvs. den gjeldende modulen i standardkontraktklausulene for overføring av personlige opplysninger til tredjeland i henhold til forskrift (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og rådet fra 4. juni 2021, som er tilgjengelig her, og ICOs International Data Transfer Addendum [ICOs internasjonale databehandlingstillegg] for EU. Commission Standard Contractual Clauses [Kommisjonens standard kontraktsklausuler] versjon B1.0, i kraft fra 21. mars 2022, slik den er revidert under avsnitt ‎‎18 i de obligatoriske klausulene).
Når Wix overfører EU. Personlige opplysning til et tredjeland som EU-kommisjonen ikke mener vil beskytte opplysningene dine i tilstrekkelig grad, sikrer Wix at det vil bli tatt ytterligere tiltak for å overholde de europeiske databeskytteleseslovene.

5.3.

#ItsThatEasy

Vi kan lagre og behandle personlige opplysninger i USA, Europa, Israel eller andre jurisdiksjoner, enten selv eller med hjelp fra våre tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører.
Wix sine  leverandører av datalagringstjenester plikter å beskytte og sikre dine data.
Wix vil blant annet sørge for at det er tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller at relevante klausuler for standardkontrakt er på plass for internasjonal overføring av EU-brukernes data.

Privacy Shield Certification [Sertifisering for personvern]: Wix og dets tilknyttede selskaper, inkluder DeviantArt Inc., deltar i og har sertifisert sitt samsvar med EU-USA. Privacy Shield Framework [Rammeverk for personvern] og Sveits-USA. Rammeverk for personvern. For å finne ut mer om rammeverk for personvern, besøk USA. Department of Commerce’s Privacy Shield List [Handelsdepartementets personvernliste] her.

Med hensyn til personlige opplysninger mottatt eller overført i henhold til rammeverk for personvern, er Wix.com underlagt de regulatoriske håndhevelsesmyndighetene til USA. Federal Trade Commission (FTC) [Føderalt forvaltningsorgan]. I samsvar med Person Shield-prinsippene forplikter Wix.com seg til å løse klager på vår innsamling eller bruk av dine personlige opplysninger.  Person i EU eller Sveits med forespørsler eller klager angående vår Privacy Shield-erklæring bør først kontakte oss på: privacy@wix.com.

Wix.com har videre forpliktet seg til å henvise uløste Privacy Shield-klager til en alternativ tvisteløsningsleverandør lokalisert i USA. Dersom du ikke mottar rettidig bekreftelse på klagen din fra oss, eller dersom vi ikke har behandlet klagen din til din tilfredshet, kan du, under visse betingelser beskrevet i Privacy Shield-nettstedet, berope deg bindende voldgift når andre tvisteløsningsprosedyrer er uttømt. Dersom du har en uløst bekymring for personvern eller databruk som vi ikke har løst på tilfredsstillende måte, kan du kontakte vår USA-baserte tredjepartsleverandør for tvisteløsning på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request for mer informasjon eller innsending av klager.  Tjenestene tilbys deg kostnadsfritt.


For å unngå tvil stoler ikke Wix på Privacy Shield som mekanisme for overføring av GDPR-beskyttede personlige opplysninger. Foreløpig stoler Wix kun på andre overføringsmekanismer, som beskrevet ovenfor, for eksempel SCC eller en beslutning om tilstrekkelighet.

5.4.

6. Brukere-av-brukeres personopplysninger
6. Brukere-av-brukeres «personlige opplysninger»

Wix kan samle inn, lagre og behandle personlige opplysninger om brukere-av-brukere («brukere-av-brukeres personlige opplysninger») kun på våre brukeres vegne og etter deres instruksjoner. For eksempel kan våre brukere importere e-post-kontaktene sine fra tredjeparts tjenester som Gmail, eller på annen måte samle inn og administrere kontakter via deres brukernettsted. Slike kontakter lagres deretter hos Wix på brukerens vegne.

Til slike formål betjener Wix og skal betraktes som en «databehandler» og ikke som «datakontrollør» (siden begge begrepene er definert i EUs generelle personvernforordning («GDPR») for slike brukere-av-brukeres personlige opplysninger.

Brukerne som kontrollerer og driver av slike brukernettsteder, skal betraktes som «Datakontrollører» av slike brukere-av-brukeres personlige opplysninger og er ansvarlig for å overholde alle lover og forskrifter som gjelder for innsamling og kontroll av slike brukere-av-brukeres personlige opplysninger, inkludert alle lover om personvern og databeskyttelse i alle relevante jurisdiksjoner.

Behandlingen av brukernes personlige opplysninger skal foregå innenfor territoriet til Den europeiske union, Israel eller et tredjeland, territorium eller en eller flere spesifiserte sektorer innenfor det tredjelandet som EU-kommisjonen har bestemt at den sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå og slik behandling og overføring vil være i samsvar med Databehandlingstillegg – Brukere («DPA»). Enhver overføring til og behandling i et tredjeland utenfor EU som ikke sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til EU-kommisjonen, skal utføres under en godkjent overføringsmekanisme, som beskrevet i DPA.


Du er ansvarlig for sikkerhet, integritet og autorisert bruk av personlige opplysninger om brukere-av-brukere og for å innhente samtykker, tillatelser og gi evt. nødvendige datasubjektrettigheter og rimelige behandlingsvarsler som kreves for innsamling og bruk av slik personlige opplysninger.

Wix kan ikke gi juridisk rådgivning til brukers eller brukere-av-brukere, men vi anbefaler at alle brukere publiserer og opprettholder en klar og omfattende personvernerklæring for sine brukernettsteder i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og at alle brukere-av-brukere nøye leser gjennom denne erklæringen og sørger for at de forstår og, i den grad det kreves i gjeldende lover, samtykker i dem.

Du finner mer informasjon om hvordan brukere-av-brukeres personlige opplysninger vil kunne håndteres av Wix (og som kan være relevant for spesifikke varsler du gir til og/eller samtykker du samler inn fra brukere-av-brukere) i avsnitt 4, 12 og 13.

Hvis du er en besøkende, bruker eller kunde hos noen av våre brukere, bør du lese følgende: Wix har ikke noe direkte forhold til brukere-av-brukere som vi behandler personlige opplysninger for. Hvis du er besøkende, bruker eller kunde hos noen av våre brukere og ønsker å komme med forespørsler eller spørsmål om dine personlige opplysninger, kan du kontakte slike brukere direkte. Hvis du f.eks. ønsker å be om å få tilgang til, rette, endre eller slette unøyaktig personlige opplysninger behandlet av Wix på vegne av sine brukere, kan du rette spørsmål om dette til den relevante brukeren (hvem som er «Datakontrollør» for slike opplysninger). Hvis Wix av brukerne blir bedt om å fjerne evt. brukere-av-brukeres personlige opplysninger, vil vi besvare slike forespørsler innen rimelig tid etter bekreftelse og i samsvar med gjeldende lovgivning (f.eks. tretti (30) dager iht. GDPR). Med mindre annet blir instruert av vår bruker, vil vi beholde brukere-av-brukeres personlige opplysninger i perioden angitt i avsnitt 12 under.

#ItsThatEasy

Wix kan samle inn og behandle personlige opplysninger om brukere-av-brukere.

Vi gjør dette kun på brukernes vegne og iht. deres instruksjoner.

Våre brukere er emneansvarlige for brukere-av-brukeres personlige opplysninger, inkludert lovlighet, sikkerhet og integritet.

Wix har ingen direkte forhold til noen av sine brukeres brukere. Hvis du er en bruker-av-bruker, kan du kontakte eieren av nettstedet til Wix direkte.

7. Bruk av informasjonskapsler og andre tredjeparts teknologier
7. Bruk av informasjonskapsler og andre tredjeparts teknologier

Vi og våre tredjeparts tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler og andre lignende teknologier («informasjonskapsler») for at vi skal kunne tilby tjenesten vår og sørge for at den fungerer riktig, for å analysere resultatene og markedsføringsaktivitetene våre og tilpasse opplevelsen din.

Du kan lese mer om hvordan vi bruker og hvordan du kan utøve kontroll over dem i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Vær oppmerksom på at vi ikke endrer praksisen vår som følge av et «Ikke spor»-signal i HTTP-toppteksten fra en nettleser eller mobilapp, men de fleste nettlesere lar deg kontrollere informasjonskapsler, inkludert om du vil godta dem eller ikke, og hvordan du kan fjerne dem. Du kan stille inn de fleste nettlesere til å varsle deg hvis du mottar en informasjonskapsel, eller du kan velge å blokkere informasjonskapsler med nettleseren din.

#ItsThatEasy

Vi og enkelte tredjepartstjenester kan bruke informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi i våre tjenester.

Disse teknologiene brukes mest for stabilitet, sikkerhet, funksjonalitet, ytelse og reklameformål.

8. Meldinger fra Wix
8. Kommunikasjon fra Wix
8.1. Markedsføringsmeldinger

Vi kan bruke personlige opplysningene dine til å sende deg markedsføringsinnhold og -meldinger via e-post, tekstmeldinger, varsler på plattformen vår, markedsføringsanrop og lignende kommunikasjonsformer fra Wix eller våre partnere (som opptrer på Wix sine vegne) på slike måter.
Hvis du ikke ønsker å motta slike markedsføringsmeldinger eller -anrop, kan du når som helst varsle Wix eller følge «avslutte abonnement» eller STOPP-instruksjonene i markedsføringsmeldingene du mottar.

#ItsThatEasy

Vi kan også kontakte deg med tjeneste- og faktureringsrelaterte meldinger og innhold. Du vil ikke kunne velge bort å motta slike meldinger.

8.2. Tjeneste- og faktureringsmeldinger

Wix kan også kontakte deg med viktig informasjon om tjenestene våre eller bruken din av disse. Vi kan f.eks. sende deg et varsel (på en hvilken som helst tilgjengelig måte) hvis en bestemt tjeneste er stanset midlertidig for vedlikehold, svar på henvendelser via brukerstøtte eller e-postmeldinger; sende deg påminnelser eller advarsler om kommende betalingsforfall eller forsinkede betalinger for aktuelle eller kommende abonnementer, videresende klager over misbruk på nettstedet ditt eller varsle deg om vesentlige endringer i tjenestene våre.
Det er viktig at du alltid er i stand til å motta slike meldinger. Derfor kan du ikke velge bort mottak av slike tjeneste- og faktureringsmeldinger med mindre du ikke lenger er Wix-bruker (da må du i så fall deaktivere kontoen din).

9. Rettighetene dine i forhold til personopplysninger
9. Rettighetene dine i forhold til «personlige opplysninger»

Wix mener at det er avgjørende at alle Wix-brukere har kontroll over sine personlige opplysninger. Avhengig av måten du bruker Wix-tjenestene på, kan du derfor ha rett til å be om tilgang til, motta en kopi av, oppdatere, endre, eller slette, overføre visse personlige opplysninger til en annen tjeneste, begrenset eller protestere mot visse bruk av dine personlige opplysninger (for eksempel for direkte markedsføringsformål). Når det gjelder ditt samtykke for behandling av dine personlige opplysninger (for eksempel for direkte markedsføring), kan du trekke tilbake samtykket ditt når som helst, og slik avslutning trer i kraft fra det tidspunktet.

Wix vil ikke belaste deg mer hvis du utøver noen av disse rettighetene og vil fortsette å gi deg samme tjenestenivå.

Hvis du er en Wix-bruker, kan du få tilgang til og korrigere mye av dine personlige opplysninger direkte gjennom kontoen din, eller via nettskjemaer Wix gjør tilgjengelig for deg (som beskrevet nedenfor). Du kan også utøve rettighetene dine ved å sende forespørselen din til privacy@wix.com, sende den til Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel, eller kontakte brukerstøtte. Når vi mottar den rette forespørselen din, kan vi komme i gang ved å bekrefte identiteten din før vi etterkommer forespørselen for å beskytte personvernet og sikkerheten din.

Før vi besvarer forespørselen din, kan vi be om mer informasjon for å bekrefte identiteten din og for sikkerhetsformål. Vi forbeholder oss retten til å kreve et gebyr der loven tillater det (f.eks. hvis forespørselen din er grunnløs eller overdreven).

Du har rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet for personvern  (men vi anbefaler fortsatt at du kontakter oss først).

Hvis du er en Wix-bruker, og du ønsker å motta en kopi, få tilgang til og/eller be oss om å foreta korrigeringer av personlige opplysningene du har lagret hos oss (enten din eller dine brukere-av-brukeres), eller ønsker å be om en liste over hvilken personlige opplysninger (hvis noen) om deg vi har gitt til tredjeparter for direkte markedsføringsformål, vennligst følg instruksjonene i disse støtteartiklene: «Hente data fra Wix-konto» eller «Permanent sletting av Wix-konto» . Du kan også sende forespørselen din til Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel. Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å imøtekomme forespørselen din umiddelbart (med mindre vi trenger ytterligere informasjon fra deg for å oppfylle forespørselen din), underlagt juridiske og andre tillatte hensyn.

Vær oppmerksom på at permanent sletting av Wix-kontoen din sletter alle dine personlige opplysninger fra Wix sine databaser. Etter å ha fullført denne prosessen kan du ikke lenger bruke noen av Wix-tjenestene dine, kontoen din og alle dens data vil bli fjernet permanent, og Wix vil ikke kunne gjenopprette kontoen din eller hente dataene dine i fremtiden. Hvis du kontakter vår brukerstøtte i fremtiden, vil ikke systemet gjenkjenne kontoen din, og vår brukerstøtte vil ikke kunne finne den slettede kontoen.

#ItsThatEasy

Når det gjelder personlige opplysninger du har gitt oss, har du rett til å: Få tilgang til, motta en kopi av, oppdatere, endre eller slette dine personlige opplysninger, nyte dataportabilitet (i visse tilfeller) begrense eller protestere mot visse bruksområder av dine personlige opplysninger og trekke tilbake samtykket du har gitt oss før til behandling.

Ta kontakt med oss via e-post, post eller gjennom vår brukerstøtte eller, når tilgjengelig, fyll ut relevant skjema.

Du kan også korrigere og/eller oppdatere dine personlige opplysninger gjennom din brukerkonto, hvis du har en.

Du kan også slette dine personlige opplysninger ved å slette hele kontoen din. Vi vil svare på dine forespørsler innen rimelig tid.

10.  Spørsmål og klagerr
10.  Spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål eller problemer rundt vår innsamling, bruk eller utlevering av personlige opplysninger, eller hvis du mener at vi ikke har overholdt denne personvernerklæringen eller gjeldende personvernlover, kan du kontakte oss. Våre kontaktopplysninger finnes på slutten av denne personvernerklæringen.

Teamet vårt for personvern vil undersøke klagen og avgjøre om det har skjedd et brudd og hvilke evt. tiltak som skal iverksettes. Vi tar alle personvernklager på alvor og vil gjøre alle rimelige anstrengelser for å løse klagen omgående og i samsvar med gjeldende lovgivning. 

​Du kan når som helst sende inn en klage til de lokale tilsynsmyndighetene for personvern, men vi anbefaler at du kontakter oss først, så vi kan forsøke å løse sakene.

#ItsThatEasy

Du kan når som helst sende inn en klage til dine lokale tilsynsmyndigheter for personvern.  Kontakt oss først, så vil vi forsøke å løse saken.

11. Oppbevaring av data
11. Lagring av data

Vi kan lagre dine personlige opplysninger (og brukere-av-brukeres personlige opplysninger) så lenge brukerkontoen din er aktiv, som angitt i denne  personvernerklæringen, eller som ellers er nødvendig for å levere tjenestene våre.

Vi kan fortsette å lagre dine personlige opplysninger etter at du har deaktivert brukerkontoen og/eller sluttet å bruke noen spesielle tjenester, som rimelig nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, for å løse tvister med brukere eller brukere-av-brukere, hindre bedrageri og misbruk, håndheve avtaler og/eller beskytte våre legitime interesser.

​For å bestemme passende lagringsperiode for personlige opplysninger, vurderer vi mengden, arten og sensitiviteten til slike data, den mulige risikoen for skade fra uautorisert bruk eller utlevering av slike data. formålene vi behandler dem for, og gjeldende juridiske krav.

#ItsThatEasy

Vi kan lagre dine personlige opplysninger så lenge kontoen din er aktiv og i lengre tid ved behov (f.eks. hvis vi er pålagt iht. loven til å lagre dem lenger, eller trenger dem for å beskytte våre interesser).

12. Sikkerhet
12. Sikkerhet

Wix har iverksatt sikkerhetstiltak utviklet for å beskytte dine personlige opplysninger du deler med oss, inkludert fysiske, elektroniske og prosedyretiltak. Blant annet tilbyr vi HTTPS sikker tilgang til de fleste områdene på tjenestene våre; overføring av sensitiv betalingsinformasjon (f.eks. et kredittkortnummer) med våre spesielle kjøpsskjemaer er beskyttet av en industristandard SSL/TLS-kryptert forbindelse; og vi vedlikeholder regelmessig en PCI DSS-sertifisering (Payment Card Industry Data Security Standards). Vi overvåker også regelmessig systemene våre for mulige sårbarheter og angrep, og søker jevnlig etter nye måter og tredjepartstjenester for ytterligere å forbedre sikkerheten til tjenestene våre og ivareta personvernet til besøkende og brukere.

Uansett tiltak og innsats fra Wix' side, kan vi ikke garantere absolutt beskyttelse og sikkerhet for dine personlige opplysninger, brukere-av-brukeres personlige opplysninger eller annen informasjon du laster opp, publiserer eller på annen måte deler med Wix eller andre. Vi oppfordrer deg til å opprette sterke passord for brukerkonto og brukernettsted og unngå å gi oss eller andre sensitive personlige opplysninger som du mener kan forårsake betydelig eller uopprettelig skade dersom de blir kjent.

Dessuten, fordi enkelte områder på tjenestene våre er mindre sikre enn andre (f.eks. hvis du angir at din forespørselen skal være «offentlig» i stedet for «privat», eller hvis du blar til en side som ikke er SSL-beskyttet), og siden e-post og direktemeldinger ikke aksepteres som sikre kommunikasjonsformer, ber vi deg og oppfordrer deg til ikke å dele personlige opplysninger på noen av disse områdene eller via noen av disse metodene.

​Hvis du har spørsmål om sikkerheten til våre tjenester, kan du kontakte oss her.

#ItsThatEasy

Wix verdsetter sikkerheten til kundenes personlige opplysninger, og vi gjør alt for å beskytte dem.

Siden vi ikke kan garantere absolutt beskyttelse, oppfordrer vi deg til å være forsiktig, opprette et sterkt passord for kontoen og unngå å sende inn sensitiv informasjon som kan forårsake alvorlig skade hvis de blir kjent.

13. Tredjeparts nettsteder
13. Tredjeparts nettsteder

Våre tjenester kan inneholde koblinger til andre nettsteder eller tjenester. Vi er ikke ansvarlige for personvernpraksis på slike nettsteder eller for slike tjenester. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater tjenestene våre og lese personvernerklæringer på hvert eneste nettsted og tjeneste du besøker før du oppgir personlige opplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for slike koblede tredjeparts nettsteder og tjenester.

#ItsThatEasy

Tjenestene våre kan inneholde koblinger til andre nettsteder eller tjenester.

14. Wix jobbsøknader 
14. Wix jobbsøknader

Wix ønsker velkommen alle kvalifiserte søkere til å søke på ledige stillinger som er publisert på https://www.wix.com/jobs. I søknaden skal inkludere kontaktinformasjon og CV og annen relevant informasjon, og sendes gjennom vårt søknadsskjema på nettstedet vårt. Wix behandler denne informasjonen i henhold til vår personvernerklæring for arbeidssøkere.

#ItsThatEasy

Vi ønsker alle kvalifiserte jobbsøkere velkommen til å søke på våre ledige stillinger ved å sende oss din kontaktinformasjon og CV.
Vi vil bruke slike personlige opplysninger bare til våre interne rekrutterings-, ansettelses- og forretningsformål.

15. Offentlige forumer og brukerinnhold
15. Offentlig fora og brukerinnhold

Tjenestene våre tilbyr offentlig tilgjengelige blogger, nettsamfunn og støttefora. Vær oppmerksom på at alle personlige opplysninger du legger inn på slike områder kan bli lest, samlet inn og brukt av andre som får tilgang til dem. For å be om fjerning av personlige opplysninger fra våre blogger, nettsamfunn eller forumer, må du gjerne kontakte oss her. I enkelte tilfeller kan det ikke være mulig for oss å fjerne personlige opplysninger fra slike områder. Hvis du f.eks. bruker en tredjeparts app til å legge inn en kommentar (f.eks. Facebooks sosiale plugin-apper) mens du er logget på den tilknyttede profilen hos en slik tredjepart, må du logge på en slik app eller kontakte leverandøren hvis du vil fjerne personlige opplysninger du la ut på plattformen.

Under alle omstendigheter fraråder vi å legge ut personlige opplysninger (på noen måte) du ikke ønsker å offentliggjøre.

Hvis du laster opp brukerinnhold til brukerkontoen din eller legger den ut på brukernettstedet ditt og/eller utleverer det på annen måte som en del av bruken av en tjeneste, gjør du det på eget ansvar.

Vi har etablert tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger. Vi kan imidlertid ikke kontrollere andre brukeres eller publikums handlinger som kan få tilgang til brukerinnholdet ditt og er ikke ansvarlige for omgåelse av personverninnstillinger eller sikkerhetstiltak du eller vi måtte ha lagt inn på brukernettstedet ditt (inkludert f.eks. passordbeskyttede områder på brukernettstedet ditt). Du forstår og bekrefter at, selv etter at det er fjernet av deg eller oss, kan kopier av brukerinnhold fortsatt være synlig på hurtigbufrede og arkiverte sider eller hvis tredjeparter (inkludert brukere-av-brukere) har kopiert eller lagret slikt brukerinnhold.
For å være tydelige, fraråder vi å laste opp eller legge ut informasjon du ikke ønsker å være offentlig.

#ItsThatEasy

Unngå å legge ut personlige opplysninger på noen av de offentlige områdene på tjenestene våre eller på ditt eget nettsted, hvis du ikke vil at de skal være offentlig tilgjengelige.

16. Oppdateringer og tolkning
16. Oppdateringer og tolkning

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen som det kreves i gjeldende lover og for å reflektere endringer i vår personlige praksis innen innsamlings-, bruks- og lagring. Hvis vi foretar endringer som vi anser som vesentlige (etter vår egen skjønn), vil vi varsle deg (ved å bruke en av varslingsmåtene beskrevet i avsnitt 15.3 i brukervilkår) før endringen trer i kraft. I forhold til evt. oppdatert personvernerklæring vil vi, som det kreves i gjeldende lover, varsle deg, be om ditt samtykke og/eller iverksette andre tiltak. Vi oppfordrer brukerne til å lese gjennom denne siden for å få den nyeste informasjonen om vår personvernerklæring. Med mindre annet er angitt, gjelder vår nyeste personvernerklæring for all informasjon vi har om deg og brukere-av-brukere, med hensyn til nettstedet vårt, Wix-apper, mobilapper og andre tjenester.

Enhver overskrift, bildetekst eller avsnittstittel her, og enhver forklaring eller sammendrag under høyre «#ItsThatEasy»-kolonne, er kun tilgjengelig for enkelhets skyld, og definerer eller forklarer på ingen måte avsnittene eller bestemmelsene her, eller binder noen av oss juridisk på noen måte.

Denne personvernerklæringen er skrevet på engelsk, men kan oversettes til andre språk for enkelhets skyld. Du kan få tilgang til og se andre språkversjoner ved å endre språkinnstillingene for Wix-nettstedet. Hvis en oversatt (ikke-engelsk) versjon av denne personvernerklæringen på noen måte er i konflikt med den engelske versjonen, skal bestemmelsene i den engelske versjonen gjelde.

#ItsThatEasy

Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst. Vi vil varsle deg om endringer slik det kreves i gjeldende lover.

Bare venstre kolonne er juridisk bindende (denne kolonnen er bare for å gi økt klarhet).

Oversatte (ikke-engelske) versjoner av denne erklæringen er kun tilgjengelig for enkelhets skyld.

17. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen eller ønsker å benytte deg av noen av rettighetene dine som beskrevet i seksjon 9 eller 10, se disse seksjonene eller kontakt personvernteamet via e-post på dpo@wix.com. Vi vil forsøke å løse eventuelle klager på bruken av dine personlig opplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

Du kan også kontakte oss skriftlig via vanlig post:

 • Wix.com, Inc.: 100 Gansevoort Street, New York, NY 10014.

 • Wix.com Ltd.: Yunitsman 5 St, Tel Aviv, Israel.

 

I forbindelse med GDPR (artikkel 27) kan du kontakte vår EU-representant på Wix Online Platforms Limited, 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Irland.

I forbindelse med Storbritannias GDPR (Artikkel 27), kan du kontakte vår britiske representant hos Wix.com (UK) Limited, Tower Bridge House, St Katharine's Way, London E1W 1DD, Storbritannia.

#ItsThatEasy

Vi kan endre denne policyen når som helst. Vi vil varsle deg om endringer som kreves av gjeldende lov.

​Kun venstre kolonne er juridisk bindende (denne kolonnen er kun for klarhets skyld).

Oversatte (ikke-engelsk) versjoner av denne erklæringen er kun gitt for enkelhets skyld.

Tilleggsinformasjon for innbyggere i amerikanske delstater

Denne delen av personvernerklæringen vår beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn om deg i henhold til gjeldende amerikanske personvernlover og -forskrifter, kildene til personopplysningene, formålene med bruk og utlevering og hvilke kategorier av tredjeparter som kan motta disse personopplysningene. Informasjonen i dette avsnittet gjelder for deg hvis du er bosatt i USA i en stat med en gjeldende personvernlov eller -forskrift.

Les dette avsnittet i kombinasjon med de andre avsnittene av personvernerklæringen for en fullstendig forståelse av hvordan vi samler inn, bruker og utleverer personopplysningene dine.

Dine rettigheter og hvordan du utøver dem:

Her er en kort oversikt over rettighetene dine:
 

 • Rett til å slette informasjonen din: På din forespørsel vil vi slette personopplysningene vi har samlet inn fra deg, med forbehold om visse lovlig tillatte unntak.

  • Følg instruksjonene i denne brukerstøtteartikkelen: <«Permanently Deleting Your Wix Account».>, som forklarer hvordan du sletter personopplysningene dine. Du kan også velge å be om sletting gjennom dette nettskjemaet eller ved å kontakte oss som beskrevet i denne personvernerklæringen.
    

 • Rett til å vite og få tilgang til personopplysningene dine: Du har rett til å be oss om å bekrefte om vi behandler personopplysningene dine og om en kopi av de personopplysningene vi har om deg.

  • Følg instruksjonene i denne brukerstøtteartikkelen: <«Retrievering Your Wix Account Data».>, som forklarer hvordan du kan hente personopplysningene dine. Du kan også sende inn en forespørsel om å få tilgang til personopplysningene dine via dette nettskjemaet eller ved å kontakte oss som beskrevet i denne personvernerklæringen
    

 • Rett til å korrigere unøyaktige personopplysninger: Du har rett til å be om at vi korrigerer unøyaktige personopplysninger om deg. Noen personopplysninger kan endres eller korrigeres direkte av deg gjennom appene og nettsidene våre.

  • For eventuelle spørsmål kan du kontakte oss ved å bruke metoden beskrevet i denne personvernerklæringen
    

 • Rett til å reservere deg mot salg av dine personopplysninger: Du kan be oss om å ikke «selge» personopplysningene dine i henhold til gjeldende lovgivning, selv om vi teknisk sett ikke selger opplysningene dine i tradisjonell forstand. Vi kan dele visse kategorier av personopplysninger med våre tredjeparts tjenesteleverandører. Den gjeldende forskriften bruker imidlertid en veldig bred (og noe skremmende) definisjon av «salg».

 • Rett til å begrense bruken av personopplysningene dine for målrettet annonsering (definert i California som «deling»): Du kan be oss om ikke å bruke eller utlevere personopplysningene dine til målrettet reklame. Bare gå til siden Ikke selg eller del mine personopplysninger. Du kan også bruke den globale personvernkontrollen til å signalisere dine preferanser for å velge bort. For å lære mer om GPC, besøk https://globalprivacycontrol.org.Du kan utøve noen av rettighetene beskrevet ovenfor, du kan også sende inn en forespørsel via e-post til privacy@wix.com, eller via post til Wix.com, 5 Yunitsman St., Tel Aviv, Israel.

Når du sender inn en forespørsel, vil vi vanligvis be deg om å oppgi en e-postadresse for å bekrefte identiteten din og forhindre svindel.

Du kan også utpeke en autorisert agent til å sende inn en forespørsel på dine vegne.
Avhengig av forespørselens art, kan vi autentisere forespørselen ved å be om tilleggsinformasjon eller dokumentasjon, for eksempel kontorelatert informasjon, faktureringsinformasjon som brukes til å kjøpe betalte tjenester og innsending av spesifikke dokumenter.


Ingen diskriminering. Wix diskriminerer ingen individer for å utøve sine rettigheter i henhold til denne delen.

Hvis vi avslår forespørselen din eller ikke kan oppfylle den, kan du anke avgjørelsen vår ved å kontakte oss som beskrevet i denne personvernerklæringen for å be oss vurdere forespørselen din på nytt. Kommunikasjonen bør inneholde «Anke» i emnefeltet.

Informasjonskategorier:

I løpet av de siste 12 månedene har vi samlet inn følgende kategorier av personopplysninger (de samme kategoriene som vi samler inn fra alle brukere globalt):
 

 • Personlige og elektroniske identifikatorer

 • Kommersiell informasjon og transaksjonsinformasjon

 • Informasjon om journalføring

 • Internett eller annen informasjon om elektronisk nettverksaktivitet

 • Ikke-nøyaktige data om geolokalisering (kun IP-adresse)

 • Lyd, elektronisk, visuell eller lignende informasjon

 • Konklusjoner trukket fra informasjonen ovenfor

Informasjonskilder

Vi samler inn personopplysninger:

 • Du gir oss disse opplysningene når du registrerer deg for tjenestene våre, melder deg på Wix-arrangementer, abonnerer på blogg(ene) eller nyhetsbrev(ene) våre, kjøper og/eller registrerer domenenavn, bruker noen av tjenestene våre og/eller når du kontakter oss direkte via kommunikasjonskanaler
   

 • Når du bruker tjenestene ved å besøke, laste ned og/eller bruke noen av våre tjenester.
   

 • Fra tredjepartskilder, som sikkerhetsleverandører, tjenester for svindeldeteksjon, sosiale medieplattformer, bedrifter som forbedrer potensielle salg, reklame- og markedsføringspartnere.

Offentliggjøring av informasjon for forretningsformål:

I løpet av de siste 12 månedene kan vi ha utlevert hver av kategoriene av personopplysninger som er oppført ovenfor, til våre tilknyttede selskaper, tredjeparts tjenesteleverandører, sosiale medieplattformer, annonsepartnere, analysepartnere og reklamepartnere.

Salg eller deling av informasjonen din:

Merk: Vi er ikke ute etter å auksjonere bort dine data til høystbydende.
I løpet av de siste 12 månedene kan vi ha «solgt» (i henhold til det ganske brede og dramatiske begrepet som er definert i amerikanske personvernlover og -forskrifter) eller delt kategoriene av personopplysninger som er oppført ovenfor, til våre tilknyttede selskaper, tredjeparts tjenesteleverandører, reklamepartnere, annonsepartnere, analysepartnere og sosiale medieplattformer.

Wix samler ikke bevisst inn, bruker, selger eller deler personopplysningene til barn under 16 år.

Sensitive personopplysninger:

Vi kan behandle sensitive personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og bruker eller utleverer ikke sensitive personopplysninger på noen måte som krever at vi gir en mulighet til å melde seg ut i henhold til gjeldende lover.

Lagring av opplysninger:

Vi lagrer personopplysningene dine i den tidsperioden som med rimelighet er nødvendig for å oppnå de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, eller eventuelle andre varsler som ble gitt på tidspunktet for innsamling.

For å fastsette en passende lagringsperiode for personopplysninger tar vi hensyn til mengden, arten og sensitiviteten til slike opplysninger, den potensielle risikoen for skade som følge av uautorisert bruk eller utlevering av slike opplysninger, formålene vi behandler dem for og gjeldende lovkrav.

bottom of page