Wix.com Personvernpolicy

Policy sist oppdatert: 9. September 2019

Velkommen til Wix.coms Personvernpolicy!

 

Wix.com er svært opptatt av sine besøkendes og brukeres personvern og er helt og fullt opptatt av å beskytte deres personopplysninger og bruke disse på riktig måte i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Denne policyen beskriver hvordan vi kan samle inn og bruke personopplysninger, samt rettighetene og valgene for besøkende og brukere, når det gjelder slik informasjon.

 

Vi oppfordrer deg sterkt til å lese denne policyen og sørge for at du forstår den før du får tilgang til eller bruker noen av tjenestene våre.

 

Begreper skrevet med store bokstaver som ikke er definert heri, skal ha betydningen angitt i våre Vilkår for bruk.

1. Les grundig!

Denne Wix.com-Personvernpolicyen («Personvernpolicy») beskriver hvordan vi (Wix.com Ltd. sammen med våre tilknyttede selskaper verden over, inkludert DeviantArt, Inc. – «Wix», «vi» eller «oss») skal kunne samle inn og bruke informasjon knyttet til hver av våre uregistrerte besøkende og registrerte brukere inkludert Premium-brukere (hver av dem (henholdsvis) en «Besøkende» eller «Bruker» eller «du/deg»), i forbindelse med deres tilgang til og bruk av Wix-' nettsteder (herunder www.wix.com og alle dets underdomener, «Nettstedet»), nettapplikasjonene («Wix-Apper»), mobilapplikasjoner («Mobil-Apper») og relaterte tjenester (samlet «Tjenestene»).

 

Formålet med denne personvernpolicyen er å gi deg en klar forklaring på når, hvorfor og hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger, samt en forklaring på dine lovbestemte rettigheter. Denne personvernpolicyen er ikke ment å overstyre vilkårene i en kontrakt du har med oss, eller noen rettigheter du måtte ha i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Les denne policyen og sørg for at du forstår vår praksis fullt ut i forhold til dine personopplysninger, før du får tilgang til eller bruker noen av våre tjenester.

Hvis du leser og forstår denne personvernpolicyen fullt ut, og motsetter deg vår praksis, må du umiddelbart forlate dette nettstedet, appen eller tjenesten, og unngå eller avbryt all bruk av noen av våre tjenester. Hvis du har spørsmål om eller problemer med denne policyen, kan du kontakte oss på privacy@wix.com.

#ItsThatEasy

Denne policyen beskriver våre personvernmetoder – hva slags informasjon vi samler inn om våre besøkende og brukere, hvordan vi samler den inn, hva vi gjør med den og dine rettigheter hva gjelder din informasjon.

Ved å ha tilgang til eller bruke noen av våre tjenester bekrefter du at du har lest denne Personvern-policyen.

2. Hvilken informasjon samler vi inn?
2.1. Informasjon om Besøkende og Brukere

Vi samler inn to typer informasjon om våre Besøkende og Brukere:

 1. Uidentifisert og identifiserbar informasjon om en Besøkende eller uidentifisert Bruker som blir gjort tilgjengelig for oss eller samlet inn automatisk via hennes/hans bruk av Tjenestene («Ikke-personlig Informasjon»). Slik Ikke-personling Informasjon lar oss ikke identifisere den Besøkende eller Brukeren som den ble samlet inn fra.

 2. Den Ikke-personlige Informasjonen samlet inn av oss, består hovedsakelig av teknisk og aggregert bruksinformasjon slik som de Besøkendes og Brukernes titting og «klikk-strømme»-aktivitet på Tjenestene, fargediagram for økten [session heatmaps] og skrollinger, uidentifiserbar informasjon om den Besøkendes eller Brukerens enhet, operativsystem, internettleser, skjermoppløsning, språk og tastaturinnstillinger, internettjenesteleverandør, henvisnings‑/utgangssider, dato‑/tidsstempler osv. Individuelt identifiserbar informasjon, det er informasjon som identifiserer en person eller med rimelige anstrengelser vil kunne forårsake identifikasjon av en person eller kan være av privat eller sensitiv art («Personopplysninger»).
  De Personopplysningene vi samler inn, består i hovedsak av kontaktdetaljer (for eksempel e-postadresser eller telefonnummer), fakturadetaljer (navn, fysisk fakturaadresse, betalingsmetode og transaksjonsdetaljer), som vi bare samler inn fra brukere med betalte tjenester, detaljer om en tittings‑ eller bruksøkt (IP-adresse, Geo-lokasjon og/eller enhetsunik identifikasjonsenhet), detaljer om tilknyttede tredjepartskontoer (som e-posten eller brukernavnet til en tilknyttet PayPal‑, GOOGLE‑ eller Facebook-konto), skannede identifikasjonsdokumenter som er gitt oss (som et ID-kort, førerkort, pass eller offisielt selskapsregistreringsdokument), korrespondanse (inklusive slike som er gjort gjennom eller lastet opp til våre Tjenester) og mulig andre Personopplysninger gitt til oss av de Besøkende og/eller Brukerne gjennom deres tilgang til og/eller bruk av Tjenestene. For å unngå tvil: All Ikke-personlig Informasjon samlet inn eller linket til Personopplysninger (for eksempel for å bedre Tjenestene vi tilbyr), anses og behandles av oss som Personopplysninger så lenge slik forbindelse og linking finnes.

#ItsThatEasy

Vi samler inn to typer informasjon: Personopplysninger (som kan brukes til å identifisere en person) og Ikke-personlig Informasjon (som er ikke-identifiserende).

 

Vi samler inn slik informasjon om våre brukere og besøkende, våre brukeres brukere, jobbsøkere og enhver annen som måtte gi den til oss.

2.2. Brukerenav brukeres informasjon

Vi skal også kunne samle inn tilsvarende informasjon om de besøkende og brukerne av vår Brukers Nettsteder eller tjenester («Brukere-av-Brukere») alene for og på vegne av våre Brukere (som ytterligere beskrevet i Punkt 6 nedenfor).

2.3. Wix' jobbsøkerinformasjon

Vi samler også inn informasjon som er gitt oss fra Wix' jobbkandidater («Søkere») når de søker en av våre åpne stillinger på https://www.wix.com/jobs, med e-post eller på annen måte (som ytterligere beskrevet i Punkt 7 nedenfor).

3. Hvordan samler vi inn slik informasjon?

Det er to hovedmetoder som vi bruker:

 1. Vi samler inn informasjon gjennom din bruk av Tjenestene. Når du besøker eller bruker våre Tjenester, herunder når du titter på Nettstedet eller et Brukernettsted, registrerer en Brukerkonto, redigerer ditt Brukernettsted og laster opp informasjon og innhold og/eller laster ned og bruker noen av Wix-Appene og/eller Mobil-Appene, er vi klar over dette og vil vanligvis, samle inn, hente og registrere slik bruk, slike økter og slik relatert informasjon, enten selvstendig eller ved hjelp fra tredjepartstjenester som detaljert i punkt 8 nedenfor, herunder gjennom bruken av «informasjonskapsler» («cookies») og andre sporingsteknologier som ytterligere detaljert i punkt 9 nedenfor.

 2. Vi samler inn informasjon som du frivillig gir oss. For eksempel samler vi inn Personopplysninger du gir oss når du registrerer deg til våre Tjenester, når du logger inn på våre Tjenester via tredjepartstjenester som Facebook eller Google, når du legger inn kjøp og/eller registrerer domenenavn, når du sender inn eller laster opp slike Personopplysninger når du bruker våre Tjenester og/eller når du kontakter oss direkte med en annen kommunikasjonskanal (f.eks. Wix-kundestøttetickets, e-post).

 3. Vi samler også informasjon fra tredjeparts kilder som beskrevet i punkt 8 nedenfor. 

#ItsThatEasy

Når du besøker eller bruker våre tjenester – kan det også hende du gir oss en viss informasjon (enten automatisk gjennom prosessen med å bruke tjenesten, eller ved at du manuelt gir dem fra deg).

4. Hvorfor samler vi inn slik informasjon?

Vi samler inn slik upersonlig informasjon og personopplysninger for følgende formål:

 1. For å levere og å drive Tjenestene,

 2. For ytterligere å utvikle, tilpasse og bedre våre Tjenester basert på de Besøkendes og Brukernes felles eller personlige preferanser, erfaringer og vanskeligheter.

 3. For å gi våre Brukere løpende kundebistand og teknisk støtte,

 4. For å kunne kontakte våre Besøkende og Brukere med generelle eller personlig tilpassede meldinger og salgsfremmende beskjeder (som ytterligere detaljert i punkt 10 nedenfor),

 5. For å tilrettelegge, sponse og tilby visse konkurranser, begivenheter og salgsfremstøt, kontakte vinnere og tildele priser og goder,

 6. For å skape aggregerte, statistiske data og annen, aggregert og/eller dedusert, Ikke-personlig Informasjon som vi eller våre forretningspartnere vil kunne bruke og for å forbedre våre respektive tjenester,

 7. For å styrke vår datasikkerhets‑ og bedrageriverndyktighet

 8. For å vurdere Søkeres kandidatur for arbeid hos Wix (som ytterligere detaljert i punkt 7 nedenfor), og

 9. For å etterleve alle gjeldende lover og regler.

Vi vil bare bruke dine personopplysninger til formålene som er beskrevet i punkt 4 der vi sørger for at:

 1. Vår bruk av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller ta skritt for å inngå en kontrakt med deg (for eksempel å gi deg et nettstedverktøy, for å gi deg kundeservice og teknisk støtte), eller

 2. vår bruk av dine personopplysninger er nødvendig for å overholde en relevant juridisk eller lovlig forpliktelse som vi har, eller

 3. vår bruk av dine personlige opplysninger er nødvendig for å støtte legitime interesser som vi har som virksomhet (for eksempel opprettholde og forbedre tjenestene våre ved å identifisere brukertrender og effektiviteten av Wix-kampanjer og identifisere tekniske problemer), forutsatt at det alltid utføres på en måte som er forholdsmessig og respekterer ditt personvern.

Våre tjenester er ikke tillatt for barn under 18 år. Ingen under 18 år skal gi noen personopplysninger til oss gjennom noen av våre tjenester. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 18 år. Foreldre og verger skal overvåke barnas aktiviteter til enhver tid.

#ItsThatEasy

Vi samler inn og bruker informasjon for å levere våre tjenester og gjøre dem bedre og sikrere.

 

Vi samler også inn og bruker også informasjon for å kontakte våre besøkende, brukere og jobbsøkere og for å etterleve det lovverket som gjelder for oss.

5. Hvor lagrer vi personopplysningene dine?

Wix Besøkende, Wix Brukere og Brukere av brukeres personlig informasjon kan bli lagret i datasentre i USA, Irland, Sør-Korea, Taiwan og Israel. Hvis nødvendig, er det mulig at vi bruker andre jurisdiksjoner for riktig levering av våre tjenester og / eller som loven kan kreve (som nærmere forklart nedenfor).

Wix' Jobbsøkerinformasjon kommer til å bli ajourført, behandlet og lagret i Israel, i den gjeldende stillingens lokasjon(er) og, etter hva som er nødvendig, i sikrede skylagre besørget av være Tredjepartstjenester.

Wix.com Ltd. er basert i Israel, som av Europakommisjonen anses å gi et adekvat beskyttelsesnivå for vern av personopplysninger for beboere i EU-stater.

Wix' tilknyttede og tjenesteleverandører som lagrer eller behandler dine Personopplysninger på vegne av Wix, er alle forpliktet til å holde dem beskyttet og sikret i samsvar med bransjestandarder og uansett om svakere, rettslige krav måtte gjelde i deres jurisdiksjon.

5.1.

EU-US Personvernerklæring og sveitsisk-US Personvernerklæring: Wix.com deltar i og har bekreftet sin etterlevelse av EU-USA personvernerklæring samt sveitsisk-US personvernerklæring. Wix.com er forpliktet til å underlegge alle personopplysninger mottatt fra EU-medlemsland og hhv. Sveits til personvernbestemmelsenes gjeldende prinsipper. Du kan lese mer om personvernbestemmelsene på U.S. Department of Commerces Privacy Shield List her.

Wix.com er ansvarlig for å behandle personopplysninger som mottas iht. personvernbestemmelsene, og deretter overføre dem til en tredjepart som opptrer som en agent på sine vegne. Wix.com etterlever personvernprinsippene for alle videreoverføringer av personopplysninger fra EU, inkludert ansvarsbestemmelsene for videreoverføring.

Når det gjelder personopplysninger mottatt eller overført iht. personvernbestemmelsene, er Wix.com underlagt lovhåndhevelsesmakten til U.S. Federal Trade Commission (FTC). I enkelte situasjoner kan det kreves at Wix.com blir bedt om å fremlegger personopplysninger I forbindelse med lovlige henvendelser fra offentlige myndigheter, blant annet for å oppfylle krav ifm. nasjonal sikkerhet eller lovhåndhevende myndigheter, og vil gjøre dette der det er tillatt i lokal personvernlovgivning.

Hvis du har et uløst personvern- eller personopplysningsproblem som vi ikke har håndtert tilfredsstillende, kan du henvende deg til vår amerikanske tredjeparts tvisteløsningsleverandør (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.  

På forespørsel vil Wix gi deg informasjon om vi oppbevarer noen av dine personopplysninger. Du kan få tilgang til, korrigere eller kreve sletting av dine personopplysninger ved å følge instruksjonene gitt i disse dine personopplysninger ved å følge instruksjonene gitt i disse brukerstøttens artikler: "GDPR: Henter Wix-kontodata" eller "GDPR: Slett permanent Wix-kontoen din".

Vi vil besvare henvendelsen din innen tidsfristen angitt i lokal lovgivning eller innen rimelig tid.

Vær oppmerksom på at permanent sletting av Wix-kontoen sletter all informasjon fra Wix’ databaser. Etter at du har fullført denne prosessen, kan du ikke lenger bruke noen av Wix-tjenestene, brukerkontoen og alle dataene blir fjernet permanent, og Wix kan ikke gjenopprette kontoen eller hente dataene frem igjen i fremtiden. Hvis du kontakter Wix kundestøtte i fremtiden, vil systemet ikke gjenkjenne kontoen din, og kundestøttemedarbeiderne vil ikke kunne finne den slettede kontoen.

5.2.

#ItsThatEasy

Vi skal kunne lagre og behandle Personopplysninger i USA, Europa, Israel og andre jurisdiksjoner, enten selv eller med bistand fra våre tilknyttede og tjenesteleverandører.

 

Wix' datalagringsleverandører er forpliktet til å beskytte og sikre dine data.

Blant andre ting, holder Wix seg til EU-US personvern-erklæring og US-personvern-prinsippene for ytterligere beskyttelse og styrking av våre brukeres personvern.

Noen jurisdiksjoner krever at vi ajourfører og lagrer informasjon om deres beboere lokalt.

Vi skal også kunne samle inn, behandle, lagre og bruke slik informasjon andre steder, herunder i USA.

Noen jurisdiksjoner krever at vi ajourfører og lagrer informasjon om deres beboere lokalt.

Vi skal også kunne samle inn, behandle, lagre og bruke slik informasjon andre steder, herunder i USA.

Datalokaliseringsplikter: Hvis du bor i en jurisdiksjon som pålegger krav om «datalokalisering» eller «databopel» (det vil si krever at Personopplysninger om sine beboere oppbevares innenfor territorialgrensene til slik jurisdiksjon), og vi blir kjent med dette, kan det hende vi oppbevarer dine Personopplysninger innen slike territorialgrenser hvis vi er rettslig forpliktet til å gjøre det. For eksempel hvis vi får vite at du bor i Den russiske føderasjonen, kan det hende vi må ajourføre dine Personopplysninger der, enten selv eller hos en lokal datalagrings‑ og databehandlingsleverandør.


Du erkjenner og samtykker at ved å gjøre det, skal vi kunne fortsette å samle inn, lagre og bruke dine Personopplysninger andre steder, herunder USA som forklart ovenfor.

5.3.

 
6. Brukere av brukeres informasjon

Vi skal kunne samle inn, lagre og behandle visse typer Ikke-personlig Informasjon og Personopplysninger om Brukere-av-Brukere («Brukere-av-Brukeres Informasjon») kun på våre Brukeres vegne og etter deres veiledning. For slike formål virker Wix og skal anses som en «Dataprosessor» og ikke som «Kontrollør» (slik begge slike kapitaliserte begreper er definert i Det europeiske databeskyttelsesdirektivet) av slik Brukere-av-Brukeres Informasjon. Slike kontakter blir så lagret hos Wix på vegne av Brukeren.

For slike formål virker Wix og skal anses som en «Dataprosessor» og ikke som «Kontrollør» (slik begge slike begreper med store bokstaver er definert i Det europeiske personverndirektivet) av slik Brukere-av-Brukeres Informasjon. Brukerne som kontrollerer og drifter slike Nettsteder, skal anses som «Kontrollører» av slik Brukere-av-Brukeres Informasjon og er ansvarlige for å etterleve alle lover og regler som måtte gjelde for innsamlingen og kontrollen av slik Brukere-av-Brukeres Informasjon, herunder alle personvern‑ og datavernlovverk i alle relevante jurisdiksjoner.

Underlagt gjeldende lov, vil Wix behandle din informasjonen om Brukere av brukere i samsvar med databehandlingsavtalen her.

Du er ansvarlig for sikkerheten, integriteten og den autoriserte bruken av din Brukere-av-Brukeres Informasjon og for å skaffe til veie eventuelle samtykker, tillatelser og gi evt. rimelig behandlingsinformasjon som trengs for innsamlingen og bruken av slik informasjon.

 

Wix kan ikke gi rettslig råd til Brukere eller deres Brukere-av-Brukere, men vi anbefaler at alle Brukere publiserer og ajourfører tydelige og omfattende personvernpolicyer på sine Brukernettsteder i samsvar med gjeldende lover og regler, og at alle Brukere-av-Brukere grundig leser disse policyene og sørger for at de er enige i dem.

For mer informasjon om hvordan Brukere-av-Brukeres Informasjon skal kunne bli behandlet av Wix (som vil kunne være relevant for de spesifikke opplysningene du gir til og/eller samtykker i at du får fra dine Brukere-av-Brukere, skal du se på punkt 11 og 14 nedenfor.

 

Hvis du er en besøkende, bruker eller kunde til noen av våre Brukere, skal du lese følgende: Wix har ingen direkte forbindelse med individuelle Brukere-av-Brukere hvis Personopplysninger Wix behandler. Hvis du er en besøkende, bruker eller kunde av noen av våre Brukere og ønsker å komme med eventuelle anmodninger eller spørsmål om dine Personopplysninger, skal du kontakte slik(e) Bruker(e) direkte. Hvis du for eksempel ønsker å ha tilgang til, korrigere, endre eller slette unøyaktig informasjon behandlet av Wix på vegne av sine Brukere, skal du rette ditt spørsmål til den relevante Brukeren (som er «Kontrolløren» av slike data). Hvis vi anmodes om å fjerne Brukere-av-Brukeres Personopplysninger, besvarer vi slik anmodning innen tretti (30) dager. Med mindre vår Bruker har instruert oss om noe annet, beholder vi deres Brukere-av-Brukeres Informasjon i det tidsrommet som er fastsatt i punkt 13 nedenfor.

#ItsThatEasy

Wix skal kunne samle inn og behandle informasjon om brukerne av våre brukere.

Vi gjør dette kun på vegne av våre brukere og etter deres instrukser.

Våre brukere er alene ansvarlig for sine brukere-av-brukeres informasjon, herunder for dens lovlighet, sikkerhet og integritet.

Wix har ingen direkte forbindelse med noen av sine brukeres brukere. Hvis du er en bruker-av-bruker, skal du kontakte eieren av Wix-nettstedet direkte.

 
7. Wix' jobbsøknader

Wix ønsker alle kvalifiserte Søkere velkommen til å søke åpne stillinger publisert på https://www.wix.com/jobs, ved å sende oss sine kontaktdetaljer og sin CV («Søkerinformasjon») på det relevante Stillingssøknadsformularet på Nettstedet vårt eller ved bruk av andre metoder som vi besørger. Vi forstår at personvern og konfidensialitet er avgjørende for våre Søkere og er forpliktet til å holde Søkernes Informasjon privat og kun bruke den til Wix' interne rekrutteringsformål (herunder for å identifisere Søkere, evaluere deres søknader, foreta ansettelses‑ og sysselsettingsbeslutninger og kontakte Søkere per telefon eller skriftlig).

Legg merke til at Wix skal kunne oppbevare Søkerinformasjon maksimalt i to å etter at den søkte stillingen er blitt besatt eller avsluttet.

Dette skjer slik at vi kan bruke deres Søkerinformasjon som referanse for fremtidige søknader sendt dem og hvis Søkeren ansettes, for andre ansettelses‑ og forretningsformål relatert til hans/hennes arbeid hos Wix.

Hvis du tidligere har sendt inn din Søkerinformasjon til Wix og nå ønsker å ha tilgang til, oppdatere eller slette den fra Wix' systemer, kan du kontakte oss på jobs@wix.com.

#ItsThatEasy

Vi ønsker at alle kvalifiserte jobbsøkere søker noen av våre åpne stillinger ved å sende oss sine kontaktdetaljer og sin CV.

Vi kommer kun til å bruke slik informasjon til interne rekrutterings‑, ansettelses‑ og forretningsformål.

 
8. Dele personopplysninger med tredjeparter

Wix skal kun kunne dele dine Personopplysninger med tredjeparter (eller på annet vis tillate dem å ha tilgang til slike) på følgende måter og i følgende tilfeller:

8.1. Tredjepartstjenester:

Wix har inngått partnerskap med en rekke utvalgte tjenesteleverandører med tjenester og løsninger som utfyller, tilrettelegger og styrker våre egne. Disse omfatter vertskaps‑ og serverfelleslokaliseringstjenester, kommunikasjons‑ og innholdsleveringsnettverk (CDN-er = content delivery networks), data- og cybersikkerhetstjenester, fakturerings- og betalingsbehandlingstjenester, domenenavnsregisterførere, tjenester for å avsløre og beskytte mot bedrageri, nettanalyse, e-postdistribusjon og overvåkingstjenester, øktregistrerings- og fjernaksesstjenester, resultatmålings‑ og dataoptimerings- og markedsføringstjenester, innholdsleverandører og våre juridiske og finanskompetente rådgivere (samle «Tredjepartstjeneste(r)»).

Slike Tredjepartstjenester skal kunne motta eller på annen måte få full eller delvis tilgang til våre Besøkendes og Brukeres Personopplysninger – avhengig av hver sine spesielle roller og formål for å tilrettelegge og styrke våre Tjenester og virksomhet og skal kun kunne bruke denne til slike formål.

Legg merke til at selv om våre Tjenester kan inneholder linker til andre nettsteder eller tjenester, er vi ikke ansvarlige for slike nettsteders eller tjenesters personvernmetoder. Vi oppfordrer deg til å være på vakt når du forlater våre Tjenester og å lese personvernerklæringen for hvert nettsted og hver tjeneste du besøker før du oppgir personopplysninger. Denne Personvernpolicyen gjelder ikke for slike linkede tredjepartsnettsteder og -tjenester.

Wix er ansvarlig for personopplysninger som mottas iht. Privacy Shield og deretter overfører til en tredjepart som beskrevet i Privacy Shield-prinsippene. Wix er spesielt ansvarlig og erstatningspliktig iht. Privacy Shield-prinsippene hvis tredjepartsrepresentanter som selskapet engasjerer for å behandle personopplysninger på selskapets vegne, gjør dette på en måte som ikke er i samsvar med prinsippene, med mindre Wix beviser at selskapet ikke er ansvarlig for hendelsen som skaden utspringer fra.

#ItsThatEasy

Vi skal kunne dele informasjonen om våre besøkende, brukere og deres brukere-av-brukere med forskjellige tredjeparter inklusive visse tjenesteleverandører, lovhåndhevere og søknadsbehandlere.

Informasjonen skal kun kunne deles i henhold til denne policyen.

8.2. Lovhåndhevelse, Juridiske Anmodninger og Plikter

Der loven tillater det, skal Wix kunne røpe eller på annen måte tillate andre å ha tilgang til dine Personopplysninger som følge av en rettslig anmodning som en stevning, et rettergangsskritt, en ransakingsordre eller en domstolbeslutning eller i samsvar med gjeldende lovverk hvis vi i god tro mener at lovverket krever at vi gjør dette ved eller uten at du blir informert.

8.3. Beskytte Rettigheter og Sikkerhet

Wix skal kunne dele dine Personopplysninger med andre hvis vi i god tro mener at dette er med på å beskytte rettighetene, eiendommene eller den personlige sikkerheten til Wix, noen av våre Brukere, noen av Brukerne-av-Brukere eller et medlem av allmennheten ved eller uten at du blir informert.

8.4. Visning på Sosial Medier og Rammesider:

Våre Tjenester omfatter visse visninger på Sosiale Medier og widgeter som «Facebook Connect-Visninger» eller «Google Sign-in-Visninger», «Facebook Like»-knappen, «Share this»-knappen eller andre, interaktive miniprogrammer («Sosiale Medier-Visninger»). Disse Sosiale Medier-Visningene skal kunne samle inn informasjon som din IP-adresse eller hvilken side du besøker på Nettstedet vårt og skal kunne sette inn en informasjonskapsel for at de skal virke korrekt. Sosiale Medier-Visninger har enten en tredjepart som vert eller lagres direkte på våre Tjenester. Dine samhandlinger med slike tredjeparters funksjoner på sosiale medier reguleres av deres policyer og ikke av våre.

I tillegg vil våre Tjenester kunne sette deg i stand til å dele dine Personopplysninger med tredjeparter direkte slik som via rammesideteknikker for å forsyne innhold til eller fra Tredjepartstjenester eller andre parter, samtidig med at utseendet og følelsen av vårt Nettsted og Tjenester bevares («Rammer»). Vær klar over at hvis du velger å samhandle eller dele Personopplysninger med slike Rammer, gir du dem i virkeligheten til slike tredjeparter og ikke til oss, og slike samhandlinger og slik deling reguleres også av slike tredjeparters policyer og ikke av våre.

8.5. Appmarkedsutviklere:

Som en del av vårt Appmarkedsprogram lar vi tredjepartsutviklere («Tredjepartsutvikler(e)» utvikle og tilby sine egne applikasjoner via Wix' Appmarked («Tredjepartsapp(er)») sammen med Wix.

Hver tredjepartsutvikler må være bundet av Wix Appmarkeds Partnerprogramavtale [Wix App Market – Partner Program Agreement], som blant annet inneholder restriksjoner om hvordan de skal kunne ha tilgang til, lagre og bruke den/de Ikke-personlige Informasjonen og Personopplysningene du og/eller dine Brukere-av-Brukere gir dem eller oss.

Vi oppfordrer deg til å kontrollere enhver personvernerklæring som ledsager en Tredjepartsapp og be Tredjepartsutviklere om mulige redegjørelser du måtte trenge før du beslutter om du skal installere og bruke deres Tredjepartsapp. Wix kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for handlingene eller policyene til Tredjepartsutviklere, og din bruk av en Tredjepartsapp skjer på din risiko.

8.6. Wix-apper og / eller tredjepartsapper:

Ved installering av enkelte Wix-apper og / eller tredjepartsapper, vil du også tilltate deres respektive leverandør å dele og / eller ha tilgang til upersonlig- og personlig informasjon angående deg og / eller Brukere av brukere. Slik informasjon omfatter blant annet kontaktdetaljer, meldinger, forretningsapplikasjoner og visse aktiviteter på Tjenestene og/eller Brukernettstedet som er lagret og deretter tilgjengelig via din Brukerkonto. For ytterligere informasjon angående personlig informasjon som kan blir innsamle og delt, vennligst se bruksvilkår for Wix App Market.

For ytterligere å beskytte dine og dine Brukere-av-Brukeres personvern forbyr vi kontraktsmessig alle Tredjepartsutviklere å kombinere Personopplysninger innsamlet fra forskjellige Brukernettsteder og å dele Brukere-av-Brukeres Personopplysninger bortsett fra andre Apper installert på det samme Brukernettstedet med slik spesifikk Brukernettsteds formål. Hvis nødvendig, kan Wix imidlertid fortsatt ha tilgang og bruke informasjon som er innsamlet og lagret på tvers av ulike brukernettsider og apper for å tilby og forbedre dens tjenester.

Du er utelukkende ansvarlig for å varsle dine brukere om innsamlingen, behandlingen og bruken av deres personlige informasjon, og å informere dem at deres personlige informasjon vil overføres til og behandles av Wix på dine vegne.

For å forhindre innsamling eller deling av personlig informasjon, kan du enten unngå å installere apper i din brukernettside, oppheve tllatelser du gir apper som du installerer, eller avinstallere dem. Du må imidlertid være klar over at tidligere installerte Apper fortsatt vil kunne inneholde noe informasjon som ble samlet inn før tilbakekallingen, og hvis du vil at slik informasjon skal bli slettet, foreslår vi at du kontakter Wix eller tredjepartsutvikleren direkte og ber dem gjøre dette. 

8.7. Wix' Datterselskaper og Tilknyttede Selskaper:

Deling av personopplysninger fra Wix’ datterselskaper og tilknyttede selskaper I EU og Sveits til Wix’datterselskap I USA, overholder EU-US personvernerklæring og Sveits-US personvernerklæring.Vi skal kunne dele Personopplysninger internt med vår selskapsfamilie for de formålene som er beskrevet i denne Personvernpolicyen. For eksempel skal vi kunne dele dine Personopplysninger med Wix.com Inc., vårt USA-baserte datterselskap, når vi tilrettelegger og leverer våre Tjenester til deg (og dine Brukere-av-Brukere). I tillegg, hvis Wix eller noen av dets tilknyttede skulle få noen endring i kontrollen, herunder gjennom fusjon, erverv eller kjøp av stort sett alle sine aktiva, vil dine Personopplysninger kunne bli delt med de partene som er med i et slikt foretak. Hvis vi er i god tro og mener at slik endring i kontrollen i betydelig grad vil kunne påvirke dine Personopplysninger som da er lagret hos oss, kommer vi til å informere deg via e-post og/eller tydelig meddelelse på vårt Nettsted om dette foretaket og visse valg du muligens har når det gjelder dine Personopplysninger.

For å klarlegge: Wix skal kunne dele dine Personopplysninger på andre måter enn beskrevet ovenfor, etter din uttrykkelig godkjenning, eller hvis vi er rettslig forpliktet til å gjøre noe slikt. Videre skal Wix kunne overføre, dele, røpe eller på annen måte bruke Ikke-personlig Informasjon helt etter sitt eget skjønn og uten at det trengs ytterligere godkjenning.

 
9. Bruk av informasjonskapsler [cookies] og andre sporingsteknologier

Wix bruker sammen med sine markedsførings‑, analyse‑ og teknologipartnere visse overvåkings‑ og sporingsteknologier (slik som informasjonskapsler, beacons, piksler, faner og skript). Disse teknologiene brukes for å ajourføre, levere og forbedre våre Tjenester løpende og for å gi våre Brukere og deres Brukere-av-Brukere en bedre opplevelse. For eksempel er vi takket være disse teknologiene istand til å ajourføre og spore våre Brukeres preferanser og verifiserte økter, for bedre å sikre våre Tjenester, for å kartlegge tekniske problemer, brukertrender og virkningen av kampanjer og å overvåke og kontrollere det samlede resultatet av våre Tjenester.

 

Legg merke til at Tredjepartstjenester som plasserer informasjonskapsler eller gjør bruk av andre sporingsteknologier gjennom våre Tjenester, kan ha sine egne policyer om hvordan de samler inn og lagrer informasjon. Slike metoder dekkes ikke av vår Personvernpolicy, og vi har ingen kontroll over dem. 

 

Informasjonskapsler: For at noen av disse teknologiene skal kunne fungere på riktig måte, må en liten datafil («informasjonskapsel» [«cookie»] lastes ned og lagres på enheten din. Som standard bruker vi flere varige informasjonskapsler for økt‑ og brukerverifisering, sikkerhet, for å bevare Brukerens preferanser (for eksempel når det gjelder standardspråk og ‑innstillinger), forbindelsesstabilitet (for eksempel for å laste opp medier, for bruk av e-Handelsegenskaper osv.), overvåkingsvirksomhet av våre tjenester og markedsføringskampanjer og generelt for å levere og forbedre våre Tjenester.

Hvis du ønsker å slette eller blokkere noen av informasjonskapslene, skal du se på hjelp‑ og støtteområdet på internettleseren din for å få veiledninger om hvordan du finner filen eller katalogen som lagrer informasjonskapsler. Informasjon om sletting eller kontroll av informasjonskapsler er også tilgjengelig på www.aboutcookie.org (legg merke til at dette nettstedet ikke er levert av Wix, og vi kan derfor ikke sørge for at det er nøyaktig, fullstendig eller tilgjengelig).

Legg merke til at sletting av våre informasjonskapsler eller deaktivering av fremtidige informasjonskapsel‑ eller sporingsteknologier vil kunne hindre deg i å ha tilgang til visse områder på eller egenskaper ved våre Tjenester eller på annen måte negativt påvirke din brukererfaring.

 

Clear gifts: Vi og våre Tredjepartstjenester vil kunne gjøre bruk av en programvareteknologi som heter «clear gifts» (også kjent som Web Beacons/Web Bugs) som setter dem og oss istand til å forbedre våre Tjenester gjennom å måle virkningen og resultatet fra dem. Clear gifts er smågrafikk med en unik identifikasjonsenhet, lik virkemåten til informasjonskapsler, men lagres ikke på enheten din, men er isteden innebygd i våre Tjenester.

 

Flash og HTML5: Vi og noen Tredjepartstjenester skal også kunne gjøre bruk av visse sporingsteknologier kjent som «Flash Cookies» og «HTML5» i hovedsak for annonseformål. Forskjellige nettlesere vil kunne tilby sine egne Tredjepartstjenester for å fjerne eller blokkere slike teknologier. Mer informasjon om administrasjon av Flash-informasjonskapsler finnes her:  (legg merke til at dette nettstedet ikke er levert av Wix, og vi kan derfor ikke sørge for at det er nøyaktig, fullstendig eller tilgjengelig).

 

Atferdsmessig målretting / ny målretting: Visse tredjepartstjenester og -annonsenettverk vil kunne vise annonser på Nettstedet vårt eller Wix-appene og Wix-mobilappene eller administrere vår annonsering på andre nettsteder. Slike parter skal kunne bruke visse sporingsteknologier for å samle inn en viss informasjon om dine aktiviteter på Tjenesten og forskjellige tredjepartstjenester for å gi deg målrettet annonsering basert på dine interesser og preferanser. Du skal kunne velge bort mottak av målrettede annonser fra visse annonsører og annonsenettverk ved å klikke her (eller om du er plassert i EU, klikk her) (leveres av YourChoicesOnline.eu).  Legg merke til at dette ikke velger deg bort fra å motta all annonsering og at du velger bort bare vil være i forhold til den spesifikke reklamen. Du vil fortsette å motta reklame som du ikke har valgt bort..

Brukerdatasupplering: Vi kan få informasjon om deg fra andre kilder, inkludert offentlig tilgjengelige databaser eller tredjeparter som vi har kjøpt data av, og kombinere disse dataene med informasjonen vi allerede har om deg. Dette hjelper oss til å oppdatere, utvide og analysere våre registre, identifisere nye kunder og tilby produkter og tjenester som kan være av interesse for deg. Når vi henter dine personopplysninger fra disse tredjepartene, sørger vi for at slike parter er kontraktmessige forpliktet til å informere deg om at dine personopplysninger vil bli gitt til oss, og vi iverksetter skritt for å sikre nøyaktigheten av dine personopplysninger før vi bruker dem. Hvis du gir oss personopplysninger om andre, eller hvis andre gir oss informasjon om deg, vil vi bare bruke denne informasjonen til det spesifikke formålet den ble gitt oss til.

 

«Signaler om «Ikke-sporing»: Legg merke til at vi ikke endrer våre metoder som svar på et signal om «Ikke-sporing» i HTTP-overskriften fra en nettleser‑ eller mobilapplikasjon.

#ItsThatEasy

Vi og visse tredjepartstjenester kan bruke informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier i alle våre tjenester.

 

Disse teknologiene brukes for det meste for stabilitets‑, sikkerhets‑, funksjonalitets‑, resultat‑ og annonseformål.

 

Du skal selv kunne blokkere, velge bort eller på annen måte administrere slike sporingsteknologier via dine nettleserinnstillinger eller andre kilder – men legg merke til at dette vil kunne påvirke negativt hvordan du opplever våre tjenester.

 
10. Informasjon fra Wix
10.1. Markedsførings meldinger

Vi kan bruke dine personopplysninger til å sende deg markedsføringsinnhold og -meldinger via e-post, tekstmeldinger, direkte tekstmeldinger, markedsføringsanrop og lignende kommunikasjonsformer fra Wix eller våre partnere (som handler på Wixs vegne) på en slik måte.

Hvis du ikke ønsker å motta slike markedsførings meldinger eller anrop, skal du når som helst kunne informere Wix eller følge veiledningene om bortvalg eller STOPP som finnes i de markedsførings meldingene du mottar.

Vi iverksetter skritt for å begrense salgsfremmende innholdet vi sender deg til et rimelig og forholdsmessig nivå, og for å sende deg informasjon som vi mener kan være av interesse eller relevans for deg, basert på dine opplysninger.

10.2. Tjeneste ‑ og Faktureringsmeldinger:

Wix skal også kunne kontakte deg med viktig informasjon om våre Tjenester eller din bruk av slike.

For eksempel skal vi kunne sende deg en melding (via noen av de metodene som er tilgjengelige for oss) hvis en viss Tjeneste er midlertidig innstilt for vedlikehold, svare på din støttehenvendelse eller e-post, sende deg påminnelser eller advarsler om nærstående eller forsinkede betalinger for dine løpende eller kommende abonnementer, videresende misbruksklager vedrørende ditt Brukernettsted eller informere deg om vesentlige endringer i Tjenestene våre.

Det er viktig at du alltid er i stand til å motta slike meldinger. Derfor kan du ikke velge bort mottak av slike Tjeneste eller Fakturameldinger.

#ItsThatEasy

Vi kan sende deg promoteringsmeldinger og ‑innhold.

Du kan lett velge bort mottak av promoteringsmeldinger ved å kontakte oss eller velge det bort.

Vi skal også kunne kontakte deg med tjeneste‑ og fakturarelaterte meldinger og innhold. Du kommer ikke til å kunne velge bort mottak av slike meldinger.

 
11. Dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger

Det er viktig at du har kontroll over dine personopplysninger. Derfor iverksetter Wix tiltak for å gjøre det mulig for deg å få tilgang til, motta en kopi av, oppdatere, endre, slette eller begrense bruken av dine personopplysninger.

Før du oppgir de ønskede personopplysningene, kan vi be deg om mer informasjon for å bekrefte identiteten din og av sikkerhetsgrunner. Vi forbeholder oss retten til å kreve gebyr der loven tillater det (for eksempel hvis forespørselen din er ubegrunnet eller overdreven).

Du har rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet for personvern (men vi anbefaler fortsatt at du kontakter oss først).

Hvis du er en Wix-besøkende eller bruker, og du ønsker å motta en kopi, få tilgang til og/eller anmode oss om å foreta korrigeringer i dine Personopplysninger som du har lagret hos oss (enten dine eller dine Brukere-av-Brukeres) eller ønsker å be om en liste over hva slags Personopplysninger (om noen) som angår deg, og som vi har røpet til tredjeparter for direkte markedsføringsformål, følg instruksjonene i disse brukerstøtteartiklene: "GDPR: Hente opplysninger på din Wix-konto" eller "GDPR: Slette Wix-kontoen din permanent".

Du kan også sende oss en e-post til privacy@wix.com eller postsend din anmodning til Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel. Vi vil gjøre en rimelig innsats for å besvare forespørselen omgående (med mindre vi trenger flere opplysninger fra deg for å oppfylle forespørselen din), med forbehold om juridiske og andre rimelige hensyn.

Vær oppmerksom på at permanent sletting av Wix-kontoen sletter all informasjon fra Wix databaser. Etter at du har fullført denne prosessen, kan du ikke lenger bruke noen av Wix-tjenestene, kontoen og alle data vil bli fjernet permanent, og Wix kan ikke gjenopprette kontoen eller hente frem dataene i fremtiden. Hvis du kontakter Wix kundestøtte i fremtiden, vil systemet ikke gjenkjenne kontoen din, og brukerne vil ikke kunne finne den slettede kontoen.

#ItsThatEasy

Du kan be om å få tilgang til, motta en kopi av, oppdatere, endre, slette eller begrense bruken av dine personopplysninger du har lagret hos oss. Bare send oss en e-post eller fyll ut vårt GDPR-skjema.

Du kan også rette og/eller oppdatere informasjonen din via kontoinnstillinger eller nettstedet ditt.

Du kan slette dine personopplysninger ved å slette hele kontoen din. Vi vil svare på dine forespørsler innen rimelig tid.

 
12. Spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål eller problemer ifm. vår innsamling, bruk eller utlevering av personopplysninger, eller hvis du mener at vi ikke har overholdt disse personvernretningslinjene eller gjeldende personvernlovgivning, kan du kontaket oss - våre kontaktopplysninger er oppført på slutten av disse personvernretningslinjene. Vårt personvernteam vil undersøke klagen og avgjøre om det har skjedd et brudd, og hvilke eventuelle handlinger som skal iverksettes.

Vi tar alle klager om personvern alvorlig og vil foreta alle rimelige anstrengelser for å behandle klagen omgående. Vår målresponstid er 30 dager.

Vi forventer at våre prosedyrer vil håndtere klagen din raskt og rettferdig. Men hvis du fortsatt ikke er tilfreds, kan du også klage til din lokale tilsynsmyndighet for personvern.

Du kan når som helst sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet for personvern, men vi anbefaler at du kontakter oss først, slik at vi kan prøve å løse problemet.

#ItsThatEasy

Du kan sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet for personvern når som helst. Kontakt oss først, slik at vi kan forsøke å løse dine problemer.

 
13. Dataoppbevaring

Vi skal kunne oppbevare dine Personopplysninger (samt dine Brukere av brukeres Informasjon) så lenge din Brukerkonto er aktiv, som angitt i denne personvernpolicyen, eller ut fra hva som trengs for å levere deg Tjenestene.

Vi skal kunne fortsette å oppbevare slike Personopplysninger selv etter at du deaktiverer din Brukerkonto og/eller slutter å bruke spesielle Tjenester, ut fra hva som er rimelig nødvendig for å oppfylle våre rettslige plikter, for å løse tvister vedrørende våre Brukere eller deres Brukere-av-Brukere, hindre bedrageri og misbruk, oppfylle våre avtaler og/eller beskytte våre legitime interesser.

Vi har en dataoppbevaringspolicy som vi bruker på informasjon i vår varetekt. Der personopplysninger ikke lenger er nødvendige, vil vi sørge for at de blir slettet på en sikker måte.

#ItsThatEasy

Vi skal kunne ha din informasjon så lenge som kontoen din er aktiv og lengre om nødvendig (for eksempel hvis vi er rettslig forpliktet til å ha den lengre eller må beskytte våre interesser).

 
14. Sikkerhet

Wix har implementert sikkerhetstiltak lagd for å beskytte de Personopplysningene du deler med oss, herunder fysiske, elektroniske og prosedyrerelaterte tiltak. Blant annet tilbyr vi HTTPS-sikker tilgang til de fleste områdene på våre Tjenester; overføring av sensitiv betalingsinformasjon (som kredittkortnummer) gjennom våre utformede kjøpsformularer, beskyttet av en SSL/TLS-kryptert forbindelse som er bransjestandard, og vi ajourfører regelmessig vår PCI DSS-sertifisering (Payment Card Industry Data Security Standard).

Vi overvåker jevnlig også våre systemer for mulige sårbarhetspunkter og angrep og søker jevnlig etter nye måter og Tredjepartstjenester for ytterligere å forbedre sikkerheten for våre Tjenester og beskyttelsen av våre Besøkendes og Brukeres personvern.

Uavhengig av tiltakene og anstrengelsene Wix gjør, kan vi ikke gi og garantere absolutt beskyttelse og sikkerhet hva gjelder dine Personopplysninger, dine Brukere-av-Brukeres Informasjon og mulig annet Brukerinnhold du laster opp, publiserer eller på annet vis deler med Wix eller noen andre.

Vi oppfordrer deg derfor til å sette kraftige passord for din Brukerkonto og ditt Brukernettsted og unngå å gi oss ellera andre sensitiv informasjon du tror vil kunne påføre deg betydelig eller uopprettelig skade om den blir røpet.

Videre, og fordi visse områder på våre Tjenester er mindre sikre enn andre (for eksempel hvis du innstiller din Støtteforumshenvendelse til å være «Offentlig» istedenfor «Privat», eller hvis du søker til en ikke-SSL-side) og da e-post og tekstmeldinger ikke er anerkjent som sikre kommunikasjonsformer, anmoder vi om og oppmuntrer deg til ikke å dele Personopplysninger på noen av disse områdene eller via noen av disse metodene.

Hvis du har spørsmål hva gjelder sikkerheten på våre Tjenester, er du mer enn velkommen til å kontakte oss på privacy@wix.com.

#ItsThatEasy

Vi er opptatt av å sikre dine personopplysninger og bruker forskjellige sikkerhetstiltak for å beskytte dem bedre. Men, da vi ikke kan garantere absolutt beskyttelse – oppfordrer vi deg til å være varsom, bruke sterke passord for kontoen din og unngå innsending av noen slags sensitiv informasjon som vil kunne påføre deg stor skade hvis den blir eksponert.

 
15. Offentlige fora og brukerinnhold

Våre Tjenester tilbyr offentlig tilgjengelige blogger, fellesskaps‑ og støttefora. Vær oppmerksom på at informasjon du gir på slike områder, vil kunne bli lest, samlet inn og brukt av andre som har tilgang til dem. For å anmode om at dine Personopplysninger blir fjernet fra våre blogger, fellesskap eller fora, føl deg fri til å kontakte oss på: privacy@wix.com. I noen tilfeller kan det hende vi ikke er i stand til å fjerne dine Personopplysninger fra slike områder. Hvis du for eksempel bruker en tredjepartsapplikasjon for å slå opp en kommentar (for eksempel Facebooks sosiale innpluggingsapplikasjon) mens du er logget inn på din relaterte profil hos slik tredjepart, må du logge inn på slik applikasjon eller kontakte leverandøren av den hvis du vil at Personopplysningene du la inn på den plattformen, skal bli fjernet.

I alle fall fraråder vi at du legger inn informasjon (eller bruker en metode for å legge inn informasjon) du ikke vil publisere på disse plattformene.

 

Hvis du laster opp Brukerinnhold til din Brukerkonto eller slår det opp på ditt Brukernettsted og leverer det på andre måter enn som del av bruken av en tjeneste, gjør du det på egen risiko.

Vi har iverksatt adekvate sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger, men vi kan ikke kontrollere handlingene til andre Brukere eller medlemmer av offentligheten som vil kunne ha tilgang til ditt Brukerinnhold og er ikke ansvarlige for omgåelsen av personvernsinnstillinger eller ‑sikkerhetstiltak du eller vi kan ha plassert på ditt Brukernettsted (herunder for eksempel passordbeskyttede områder på ditt Nettsted). Du forstår og erkjenner at, selv etter at det er fjernet av deg eller oss, vil kopier av Brukerinnhold kunne forbli synlige på mellomlagrede og arkiverte sider, eller hvis tredjeparter (inklusive noen av dine Brukere-av-Brukere) har kopiert eller lagret slikt Brukerinnhold.

For å være klare fraråder vi at du laster opp eller legger inn informasjon du ikke vil skal bli offentlig tilgjengelig.

#ItsThatEasy

Unngå å slå opp informasjon på noen av de offentlige områdene på våre Tjenester eller på ditt eget nettsted hvis du ikke vil at den skal bli offentlig tilgjengelig.

 
16. Oppdateringer og tolkning

Vi kan oppdatere denne Personvernpolicyen iht. gjeldende lovgivning for å gjengi endringer i våre innsamlings‑, bruks‑ og lagringsmetoder for informasjonen. Hvis vi gjør endringer som vi anser «betydelige» (etter vårt skjønn i god tro), kommer vi til å informere deg (ved å bruke en av informasjonsmetodene fastsatt i punkt 15.3 i Bruksbestemmelsene) før endringen får virkning. Vi oppfordrer deg til jevnlig å sjekke denne siden for å få de siste opplysningene om våre personvernmetoder. Med mindre noe annet er angitt, gjelder vår seneste Personvernpolicy for all informasjon vi har om deg og dine Brukere-av-Brukere hva gjelder vårt Nettsted, Wix-Apper, Mobil-Apper og andre Tjenester.

 

Alle overskrifter, rubrikker eller utvalgstitler som finnes heri og enhver forklaring / ethvert sammendrag under høyrekolonnen «#ItsThatEasy» er kun gitt av bekvemmelighetshensyn og definerer eller forklarer på ingen måte noen av punktene eller bestemmelsene heri, og binder oss ikke på noe vis.

 

Denne Personvernpolicyen ble utarbeidet på engelsk og kan for å gjøre det bekvemmelig for deg, ha blitt oversatt til andre språk. Du skal kunne ha tilgang til og se på andre språkversjoner ved å endre dine språkinnstillinger for Wix' Nettsted. Hvis en oversatt (ikke engelsk) versjon av denne Personvernpolicyen på noe vis strider mot den engelske versjonen, skal bestemmelsene i den engelske versjonen ha forrang.

#ItsThatEasy

Vi kan endre denne policyen når som helst. Vi kommer til å informere deg om eventuelle, viktige forandringer.

Kun venstre kolonne er rettslig bindende (denne kolonnen er kun for tydeliggjøring).

Oversatte (ikke engelske) versjoner av disse bestemmelsene gis kun for bekvemmelighets skyld.

 
17. Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål om denne personvernpolicyen eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter som beskrevet i punkt 11, kan du kontakte teamet til den personvernansvarlige på privacy@wix.com. Vi vil forsøke å løse eventuelle klager angående bruk av dine personopplysninger i samsvar med denne personvernpolicyen.

Du skal også kunne kontakte oss med vanlig post på adressen: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel, på Wix.com Inc. , 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.

Når det gjelder GDPR (Artikkel 27), kan du kontakte vår EU-representant på Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Irland

#ItsThatEasy

Har du spørsmål?

Vi vil gjerne høre!