top of page

Tilgjengelighetserklæring

Sist oppdatert: 25. februar 2020

Wix.com er forpliktet til å sikre digital tilgjengelighet for alle brukere, uavhengig av funksjonsevne. Vi forbedrer stadig brukeropplevelsen for alle, og legge til relevante tilgjengelighetsstandarder.

Samsvarsstatus

Vi forholder oss nøye til Retningslinjer for tilgjengelighet på nettsider (WCAG 2.0, Nivå AA) som er publisert av World Wide Web Consortium (W3C). Retningslinjene forklarer hvordan nettbasert innhold kan gjøres mer tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vår tilgjengelighetstest på nettsiden inkluderer, men er ikke begrenset til, testing av riktig overskriftsstruktur, god funksjonsdyktighet for tastatur, tilstrekkelig fargekontrast og støtte for skjermleser. Vi tester våre sider med NVDA-skjermleser på Windows-skrivebord, og med voice-over-leser på mobile iOS-enheter.

Vi er klar over at tilgjengelighet kan forbedres på enkelte områder av nettsiden.
Vi søker stadig etter løsninger som kan føre til at alle områder av nettsiden er på lik nivå når det gjelder tilgjengelighet.

For ytterligere informasjon angående nettsider opprettet på vår plattform, les følgende artikkel Creating a WCAG2.0 AA Compliant Website

Tilbakemeldinger

Vi ønsker din tilbakemelding angående tilgjengeligheten til Wix.com.

La oss vite om du møter hindringer med tilgjengeligheten på Wix.com ved å sende en e-post til: Neil Osman, tilgjengelighetsingeniør, accessibility@wix.com

bottom of page