Brukervilkår for Wix Partnerprogram

Oppdatert: 8. april 2022

Velkommen til Wix Partnerprogram («partnerprogrammet»)! 

 

Wix Partnerprogram er utviklet for å hjelpe deg å utvide bedriften med fordeler slik som egen success manager for partner, opplæring og prioritert støtte.

1. Introduksjon

Disse brukervilkårene for Wix Partnerprogram («vilkårene for partnerprogrammet») er en juridisk avtale mellom Wix.com Ltd. (sammen med dets internasjonalt tilknyttede selskaper – «Wix», «vi» eller «oss») og hvert medlem av partnerprogrammet (heretter kalt «du», «deg», «din», «ditt», «dine», «bruker» eller «deltaker») og angir vilkårene som styrer din deltakelse i partnerprogrammet.

UANSETT HVORDAN DU VELGER Å DELTA I PARTNERPROGRAMMET, SKAL DET UTGJØRE DITT SAMTYKKE TIL DISSE VILKÅRENE FOR PARTNERPROGRAMMET, SOM HERVED OMFATTER WIX BRUKERVILKÅR, PERSONVERNERKLÆRING OG BRUKERVILKÅR FOR WIX MARKETPLACE (AVHENGIG AV HVA SOM ER RELEVANT) (SAMLET «VILKÅRENE»), OG DET SKAL UTGJØRE EN BEKREFTELSE PÅ AT DU HAR LEST OG GODTATT VILKÅRENE. DERSOM DET SKULLE OPPSTÅ KONFLIKT ELLER UOVERENSSTEMMELSE MELLOM DISSE VILKÅRENE FOR PARTNERPROGRAMMET OG WIX BRUKERVILKÅR, BRUKERVILKÅR FOR MARKETPLACE ELLER PERSONVERNERKLÆRINGEN, SKAL DISSE VILKÅRENE FOR PARTNERPROGRAMMET VÆRE GJELDENDE. DU SAMTYKKER TIL Å JEVNLIG GÅ GJENNOM VILKÅRENE FOR Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ ENHVER ENDRING, OG DIN KONTINUERLIGE DELTAKELSE I PARTNERPROGRAMMET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIN BRUK AV PARTNERMASKINEN OG PARTNERPROGRAMFORDELENE, SKAL ANSES SOM DITT SAMTYKKE TIL SLIKE ENDREDE VILKÅR. BEGREPER SOM ANGIS I ANFØRSELSTEGN I DETTE DOKUMENTET, SKAL MED MINDRE ANNET ANGIS, HA DEN BETYDNING DE ER GITT I WIX BRUKERVILKÅR OG PERSONVERNERKLÆRINGEN.

 

Disse vilkårene i partnerprogrammet ble utarbeidet og skrevet på engelsk, og er oversatt til andre språk for din bekvemmelighet. I tilfelle der det oppstår uoverensstemmelse mellom en oversatt (ikke-engelsk) versjon av disse vilkårene for partnerprogrammet og den engelske versjonen av disse vilkårene for partnerprogrammet, skal den engelske versjonen være gjeldende i en slik uoverensstemmelse.

2. Beskrivelse av partnerprogrammet

2.1 Hvem er kvalifisert til å delta i partnerprogrammet?

Byråer, frilansere og andre virksomheter som bygger nettsteder for kunder, kan delta i partnerprogrammet på forespørsel og godkjenning av Wix ved å registrere seg via partnerdashbordet i sin Wix-konto («deltaker» eller «deltakere»). I tillegg til andre rettigheter og beføyelser kan Wix uten videre med eller uten varsel til deg suspendere, avslutte eller diskvalifisere din deltakelse i eller tilgang til partnerprogrammet eller fordeler i det, dersom Wix etter eget skjønn avgjør at du har brutt vilkårene på en eller annen måte. Partnerprogrammet er for øyeblikket beregnet for deltakere som krever at partnerprogrammet er på engelsk. Wix garanterer ikke at partnerprogrammet kan brukes på et bestemt sted eller språk.   

2.2 Hvordan fungerer partnerprogrammet?

Ved å delta i partnerprogrammet kan du være kvalifisert for å få tilgang til visse fordeler og ressurser som Wix tilbyr, for eksempel prioritert støtte og teamledelse. Du blir kvalifisert til slike fordeler og ressurser ved enten å (1) tjene poeng som kreves for å få fordelene, og/eller (2) abonnere på en partnerpakke (som definert nedenfor). 

3. Lås opp fordeler ved å tjene poeng

Du kan få tilgang til spesifiserte fordeler som Wix tilbyr gjennom partnerprogrammet ved å tjene den nødvendige poengsaldoen for å nå et partnerprogramnivå (som beskrevet nedenfor). Hvert partnerprogramnivå gir spesifikke fordeler som er tilgjengelige for deg som deltaker så lenge du opprettholder den nødvendige poengsaldoen, underlagt disse vilkårene. Eventuelle endringer i poengsaldoen din kan til enhver tid føre til endring i partnerprogramnivået og dermed fordelene du er kvalifisert til å motta. 

3.1 Hvilke nivåer finnes i partnerprogrammet?

Partnerprogrammet inkluderer følgende partnerprogramnivåer som kan låses opp ved å tjene poeng:

  • Explorer: 0–300 poeng

  • Pioneer: 400–900 poeng

  • Creator: 1000–1900 poeng

  • Icon: 2000–4900 poeng

  • Legend: 5000+ poeng

Du kan få tilgang til et partnerprogramnivå ved å tjene gjeldende poengsaldo som beskrevet ovenfor. Hvert nivå i partnerprogrammet vil avgjøre om du er berettiget til å motta visse fordeler, da Wix tilbyr slike fordeler på https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levels. Disse fordelene kan når som helst bli endret. Fordelene du får tilgang til via partnerprogramnivået ditt, gjenspeiles i fanen «Fordeler» på partnerdashbordet i Wix-kontoen din. Partnerprogramnivåene, inkludert metoden for å tjene poeng, poengsaldoen som kreves for hvert partnerprogramnivå, og fordelene på det aktuelle nivået, kan til enhver tid bli oppdatert og/eller endret etter Wix sitt eget skjønn. 

3.2 Hvordan kan man tjene poeng?

3.2.1 Hvert Wix Premium-nettsted som du har bygget og lagt til i kontoen din, gir deg 100 poeng. For eksempel vil en deltaker med 50 aktive Wix Premium-nettsteder i kontoen sin ha en saldo på 5000 poeng. 

 

3.2.2 Hvert Wix Editor X Premium-nettsted som du har bygget og lagt til i kontoen din, gir deg 300 poeng. For eksempel vil en deltaker med 50 aktive Wix Editor X Premium-nettsteder i kontoen sin ha en saldo på 15 000 poeng.

 

3.2.3 Det totale antallet Premium- eller Editor X Premium-nettsteder du bygger og legger til i kontoen din blir oppført i ditt partnerdashbord. 

 

3.2.4 Premium- eller Editor X-nettstedet du bygger, vil gi deg poeng, enten du opprinnelig kjøpte den i henhold til en årlig eller månedlig Wix Premium-pakke.

3.2.5 Premium- eller Editor X Premium-nettstedet du bygger, vil gi deg poeng, enten du opprinnelig kjøpte den med en kupong eller rabatt.

3.2.6 Når mer enn én deltaker eller Wix-bruker bidrar til å bygge et Premium- eller Editor X Premium-nettsted, kan kun maksimalt to (2) av disse bidragsyterne være kvalifisert til å tjene poeng for det samme Premium- eller Editor X Premium-nettstedet (som beskrevet nedenfor).

3.2.7 Poeng for Premium- eller Editor X Premium-nettsteder som bygges gjennom din egen Wix-konto, blir automatisk kreditert Wix-kontoen din etter at Wix har mottatt betaling for Premium- eller Editor X Premium-pakke som er kjøpt i forbindelse med det aktuelle nettstedet.

 

3.2.8. Poeng for Premium- eller Editor X Premium-nettsteder du har bidratt til å bygge, utenfor din egen Wix-konto, blir kun kreditert Wix-kontoen din etter at du har sendt inn en forespørsel om å bli kreditert disse poengene gjennom skjemaet «Send inn et nettsted som er bygget utenfor kontoen din» i fanen «Hjem» på partnerdashbordet. Du vil ikke kunne sende inn et skjema og be om poeng for et Wix Premium- eller Editor X Premium-nettsted du ikke har bidratt til. 

 

3.2.9 Du taper poeng for hvert Wix Premium- eller Editor X Premium-nettsted som ikke fornyes eller kanselleres på andre måter. For eksempel, dersom ett av dine Premium-nettsteder ikke fornyes eller blir kansellert, vil poengsaldoen din reduseres med 100 poeng. 

3.2.10 Du kan kvalifiseres til å tjene poeng gjennom partneravtaler: Med forbehold for vilkårene i dette dokumentet kan deltakere som kjøpte aktiveringskuponger for Premium-pakker fra Wix i henhold til et godkjent og gjennomført samlede kjøp eller pakker og tjenestebestilling, alt etter hva som er aktuelt (hver en «partneravtale») gjennom partnerteamet vårt, motta poengene som er opptjent for disse kjøpte Premium-nettstedene, så lenge Premium-nettstedene som er kjøpt som en del av en partneravtale, ble aktivert og gjort aktive ved hjelp av aktiveringskupongene.

 

3.2.11 Poeng har ingen kontantverdi, kan ikke overføres eller overdras og kan ikke innløses i Wix-produkter eller -tjenester.

 

3.2.12 Etter Wix sitt eget skjønn kan Wix innføre nye metoder som du kan tjene poeng på, eller gi deg et høyere partnerprogramnivå og tilhørende fordeler, til tross for poengsaldoen din.

3.3 Hvordan blir poengsaldoen min regnet ut? 

3.3.1 I tråd med det ovennevnte kan poengsaldoen endres og påvirke partnerprogramnivået ditt til enhver tid. Enhver økning eller reduksjon i poengsaldoen kan føre til at du synker eller stiger til et nytt partnerprogramnivå, og derfor får eller mister fordeler knyttet til ditt tidligere partnerprogramnivå. 

 

3.3.2 Endringer i poengsaldoen kan også påvirke din rett til å delta i og bruke Wix Marketplace. Dersom en reduksjon i poengsaldoen fører til at du faller til et partnerprogramnivå som ikke inkluderer Wix Marketplace-tilgang som en fordel, mister du tilgangen til Wix Marketplace. I slike tilfeller vil du ikke miste henvisninger du fikk via Wix Marketplace før du mistet Wix Marketplace-tilgang; du vil imidlertid ikke få noen ekstra eller nye henvisninger med mindre og før du tjener de nødvendige poengene som trengs for å få Wix Marketplace-tilgang igjen. Din kvalifikasjon for og bruk av Wix Marketplace er til enhver tid underlagt brukervilkårene for Wix Marketplace. Disse kan når som helst bli endret. 

4. Lås opp fordeler ved å kjøpe en partnerpakke

Du kan også få tilgang til spesifiserte fordeler ved å abonnere på en partnerpakke mot en månedlig partnerpakkeavgift (slik disse begrepene er definert nedenfor). Hver partnerpakke har spesifiserte fordeler som er tilgjengelige for deg som deltaker så lenge du opprettholder abonnementet ditt på partnerpakken ved å betale den månedlige partnerpakkeavgiften i tråd med disse vilkårene, og den gjeldende årlige partnerpakkeavtalen mellom deg og Wix. Fordelene som tilbys i en partnerpakke, kan avvike fra fordelene på et bestemt partnerprogramnivå.

4.1 Hva er partnerpakker?

Dersom du kjøper en partnerpakke, blir du kvalifisert til å motta kuponger som kan innløses for et spesifisert antall Wix Premium-nettsteder, slik at du kan bygge slike Premium-nettsteder, samt få tilgang til visse fordeler som er inkludert i den aktuelle partnerpakken, som tilbys av Wix som en del av partnerprogrammet. Hver partnerpakke, inkludert partnerpakkeavgiften som kreves for hver partnerpakke, mengden kuponger du mottar med partnerpakken, og de andre fordelene som er inkludert i den, kan oppdateres og/eller endres fra tid til annen etter Wix sitt eget skjønn. For å abonnere på en partnerpakke må du undertegne en egen partnerpakkeavtale med Wix («partnerpakkeavtale»). I tilfeller der det oppstår konflikt mellom betingelsene i partnerpakkeavtalen og vilkårene, skal vilkårene i partnerpakkeavtalen være gjeldende.

4.2 Hva om jeg vil avslutte partnerpakken min?

For å kjøpe en partnerpakke må du undertegne og godta en egen partnerpakkeavtale. Du kan avslutte abonnementet på partnerpakken som angitt i vilkårene for en slik partnerpakkeavtale. Dersom du sier opp partnerpakken din, mister du tilgangen til fordelene knyttet til en slik partnerpakke, inkludert, men ikke begrenset til, alle kuponger som ble gitt til deg som et resultat av kjøpet av en slik partnerpakke, som beskrevet i partnerpakkeavtale. Til tross for dette kan du fremdeles være kvalifisert til å delta i partnerprogrammet ved å tjene nok poeng for å få tilgang til et partnerprogramnivå, underlagt disse vilkårene.

5. Hvor kan jeg se min nåværende poengsaldo, partnerprogramnivå eller partnerpakke? 

Du kan se nåværende poengsaldo, partnerprogramnivå eller partnerpakke via fanen «Startside» på partnerdashbordet i Wix-kontoen din eller i partnerprogramdelen av Wix-kontoen.

 

Merk at visse fordeler på spesifiserte partnerprogramnivåer og/eller i spesifiserte partnerpakker kan variere og kan være underlagt ytterligere vilkår, inkludert, men ikke begrenset til, Wix Marketplace. Ved å delta i og bruke Wix Marketplace godtar du brukervilkårene for Wix Marketplace. Ytterligere vilkår som gjelder partnerpakker, fastsettes i en egen partnerpakkeavtale.

6. Endringer i partnerprogrammet 

Wix har rett til enhver tid etter eget skjønn å endre partnerprogrammet, inkludert blant annet oppdatere eller endre poengsystemet, kvalifiseringen for partnerprogramnivå, kvalifiseringen for partnerpakke, fordeler og partnerpakkeavgifter. I slike tilfeller vil Wix treffe rimelige tiltak for å sende deg et varsel minst tretti (30) dager før slik endring via e-post og/eller via partnerdashbordet.

7. Inntektsandel

Som deltaker i partnerprogrammet kan du være berettiget til å tjene en inntektsandel fra Wix for inntekter som genereres fra kjøp av Wix Premium-nettsteder som du bygger, med forbehold om vilkårene nedenfor («inntektsandel»): 

7.1 Kvalifisering

7.1.1 Du kan kvalifiseres til å tjene en inntektsandel som angitt i dette dokumentet dersom du enten (a) tjener poeng som kreves for å få «Legend»-partnerprogramnivået, eller (b) undertegner en partnerpakkeavtale som inkluderer vilkår for inntektsandel («kvalifisert deltaker»). 

 

7.1.2 Du kan miste statusen din som kvalifisert deltaker og retten til å tjene eller motta inntektsandel, på følgende måte: (a) Dersom du ble kvalifisert for en inntektsandel som beskrevet i punkt 7.1.1 (a) ovenfor, dersom en reduksjon i poengsaldoen din får deg til å falle til et partnerprogramnivå som er under «Legend», og/eller (b) dersom du ble kvalifisert for en inntektsandel som angitt i punkt 7.1.1 (b) ovenfor, når partnerpakkeavtalen utløper eller sies opp (avhengig av hva som er relevant). 

 

7.1.3 Wix garanterer ikke at inntektsandelen kan brukes på et bestemt sted eller språk. Inntektsdelingen er for øyeblikket ment for deltakere i partnerprogrammet som krever at disse funksjonene og fordelene tilbys på engelsk. 

7.2 Beregning

7.2.1 Wix betaler deg tjue prosent (20 %) av den kvalifiserte inntekten (slik begrepet er definert nedenfor) som Wix får fra det opprinnelige kjøpet og fornyelser av ett av følgende Wix Premium-nettsteder som tilbys på: https://no.wix.com/upgrade/website eller på https://no.editorx.com/upgrade/website som Wix til enhver tid kan endre etter eget skjønn (samlet «Wix Premium-pakker»), eller en annen pakke som partene kan inngå etter gjensidig, skriftlig avtale i henhold til punkt 7.2.2 nedenfor (hvert et «kvalifisert pakke» og samlet «kvalifiserte pakker»).

 

7.2.2 «Kvalifiserte pakker» inkluderer ikke: 

 

(a) Wix Premium-pakker som er kjøpt med en rabattkode og/eller kupong. For å unngå tvil skal kun Wix Premium-pakker som ble kjøpt til den gjeldende prisen som tilbys av Wix på Wix-nettstedet, anses som kvalifiserte pakker.

 

(b) Wix Premium-pakker som er kjøpt i bulk som en del av en partneravtale eller bulk-avtale, eller en annen transaksjon der slike Wix Premium-pakker ble kjøpt med rabattkoder fra Wix. 

 

(c) Wix Premium-pakker som er kjøpt på en hvilken som helst dato der du ikke var en kvalifisert deltaker. 

 

(d) Wix Premium-pakker med en abonnementsperiode på mindre enn ett år. 

 

(e) Wix Premium-pakker som ikke er aktive i en periode på minst tretti (30) dager fra datoen Wix mottar betaling for slike Wix Premium-pakker. 

 

(f) Wix Premium-pakker som du ikke eier (eller dersom det ikke er noen eier, som du ikke er hovedbidragsyter til). Dersom du ikke er den første eieren eller bidragsyteren som er tilknyttet Wix Premium-pakken, skal en slik Wix Premium-pakke – for å unngå tvil – ikke anses som en kvalifisert pakke for beregning av inntektsandelen din.

 

7.2.3 «Kvalifiserte inntekter» vil si faktiske inntekter som Wix genererer fra kjøpet av en kvalifisert pakke, eksklusive alle skatter, valutakurser og andre statlige avgifter av noe som helst slag som kan pålegges, avgifter for webhotell, tredjeparts gebyrer, refusjoner eller rabatter, fakturerings- eller behandlingsgebyrer og beløp som Wix har betalt i forbindelse med Wix sitt videresalg av funksjoner som er inkludert i en kvalifisert pakke).

 

7.2.4 Beregning av inntektsandel skjer den første dagen i hver kalendermåned for alle kvalifiserte pakker som er kjøpt i løpet av forrige kalendermåned («beregningsdato»). 

 

7.2.5 Du kan be om en rapport som angir inntektsandelen din ved å kontakte din success manager for partner.

7.3. Betaling

7.3.1 Du får betalt en inntektsandel på kvalifiserte inntekter hver måned innen førtifem (45) dager fra beregningsdatoen (hver «betalingsdato»).

 

7.3.2 En inntektsandel skal betales til deg på betalingsdatoen via en tredjeparts betalingsplattform. Før du mottar inntektsandel, må du tilknytte din foretrukne betalingskonto til en slik tredjeparts plattform via partnerdashbordet.

 

7.3.3 Din inntektsandel for måneden må være lik minst 50,00 dollar for å motta betaling av inntektsandel på gjeldende betalingsdato for en slik måned. Dersom inntektsandelen for måneden er mindre enn 50,00 dollar, overføres saldoen for inntektsandelen for den måneden til neste måned.

 

7.3.4 Du har rett til å bestride enhver betaling av inntektsandel ved å gi Wix opplysninger som støtter et slikt tvistekrav innen femten (15) dager fra betalingsdato. I tilfelle det blir fremsatt et tvistekrav, skal partene med rimelighet samarbeide om å gjennomgå og avgjøre en slik tvist, og dersom Wix fastslår at en slik tvist er gyldig, skal Wix etter Wix sitt eget skjønn betale partneren et beløp som er i samsvar med partenes overensstemmelse. Dersom du ikke innleder en slik tvist innen den gjeldende 15-dagers perioden, skal inntektsandelen betraktes som akseptert, og Wix skal ikke ha ytterligere ansvar med hensyn til betaling av inntektsandelen. 

8. Fordeler

8.1 Wix har når som helst etter eget skjønn rett til å kansellere, suspendere eller endre partnerprogrammet eller fordeler på et partnerprogramnivå eller i en partnerpakke uten ytterligere forpliktelser overfor deltakerne.

 

8.2 Enkelte fordeler kan være underlagt visse begrensninger, restriksjoner eller ressurser som Wix bestemmer etter eget skjønn. Wix kan etter eget skjønn avvise enhver deltakers anmodning om å motta en fordel.

 

8.3 Wix har rett til å ta den endelige avgjørelsen om et Wix Premium-nettsted kvalifiserer for poeng i henhold til partnerprogrammet.

9. Retningslinjer for oppsigelse av partnerprogrammet

Wix kan etter eget skjønn når som helst suspendere eller si opp deltakerens medlemskap i partnerprogrammet, inkludert fordeler som en deltaker får i henhold til partnerprogrammet, med eller uten varsel, dersom vi etter eget skjønn avgjør at deltakeren har brutt vilkårene for partnerprogrammet, Wix brukervilkår eller brukervilkår for Wix Marketplace, inkludert blant annet med hensyn til deltakere som har flere forekomster av kansellering av nettsted, som anses å ha oppført seg mistenkelig, er knyttet til kontoer med tilbakeføring av penger og har innsendinger som konsekvent er blitt avvist av nettstedseiere.

 

OVERTREDELSE AV NOEN AV DISSE VILKÅRENE, WIX BRUKERVILKÅR ELLER BRUKERVILKÅR FOR WIX MARKETPLACE ELLER DOKUMENTER SOM ER INKLUDERT HER, KAN RESULTERE I AT DIN DELTAKELSE I PARTNERPROGRAMMET BLIR AVSLUTTET UMIDDELBART, MED ELLER UTEN VARSEL. DU SAMTYKKER I Å DELTA I PROGRAMMET PÅ EGEN RISIKO OG KOSTNAD.

10. Taushetsplikt

Wix kan gi deltakeren informasjon som følge av deltakerens deltakelse i partnerprogrammet, og disse opplysningene anser vi som konfidensielle (kalt «konfidensiell informasjon» i dette dokumentet). Konfidensiell informasjon skal ikke omfatte informasjon som (a) tidligere er kjent for den andre parten uten taushetsplikt eller brudd på vilkårene, (b) er offentliggjort (av andre enn deltakeren) enten før eller etter at deltakeren mottar slik informasjon, (c) den andre parten krever offentliggjort etter loven eller kjennelse fra en domstol eller lignende rettslig eller administrativt organ.

 

Deltakeren skal til enhver tid behandle slik konfidensiell informasjon strengt fortrolig og skal ikke bruke slik konfidensiell informasjon til andre formål enn det som er rimelig nødvendig for å oppfylle sine plikter i henhold til disse vilkårene, uten forutgående skriftlig samtykke fra Wix. Taushetsplikten kommer i tillegg til og ikke i stedet for forpliktelsene fastsatt i vilkårene, som er inkludert i dette dokumentet.

11. Deltakernes forpliktelser 

11.1 Ved å delta i partnerprogrammet erklærer deltakeren følgende overfor Wix: 

11.1.1 Ved bruk av tjenestene som Wix tilbyr, og fordelene som tilbys i henhold til partnerprogrammet, vil deltakeren utføre alle sine aktiviteter (i) i fullt samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert blant annet personvernlovgivningen (inkludert blant annet TCPA, GDPR, CCPA og andre relevante personvernlover) og (ii) på en slik måte at deltakeren unngår villedende, uriktig eller uetisk praksis, og ikke på noen som helst måte snakke nedsettende om Wix eller Wix sin plattform eller noen av tjenestene eller produktene som Wix tilbyr.

 

11.1.2 Deltakeren har og skal, for egen regning, inneha alle forskriftsmessige og lovfestede lisenser og sertifiseringer, offentlige eller andre, som er nødvendige for at deltakeren, dens ansatte, agenter og distributører kan bruke Wix sine tjenester og fordeler i henhold til partnerprogrammet.

12. Ingen garantier

Partnerprogrammet garanterer deg verken fortjeneste, inntekter, besparelser, salg, forretningsmuligheter eller annen suksess.

 

Alle tvister som oppstår i forbindelse med partnerprogrammet og eventuelle deltakere, privatpersoner, selskaper eller nettstedseiere, skal være de involverte partenes eneansvar. Du fraskriver deg herved alle rettigheter eller krav du måtte ha, nå eller i fremtiden, i forbindelse med tvister mellom deg og enhver deltaker, nettstedseier, bidragsyter eller annen person eller bedrift i forbindelse med partnerprogrammet og eventuelle fordeler i det, inkludert blant annet inntektsandelen. Du samtykker herved i at Wix ikke skal holdes ansvarlig på noen som helst måte for skader, tap eller krav som oppstår i forbindelse med partnerprogrammet. 

 

Vi tilbyr partnerprogrammet (og alle deler, funksjoner eller fordeler i det) «som det er», «med alle feil» og «med forbehold om tilgjengelighet» uten noen form for garantier, inkludert underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, fagmessig utførelse, fravær av immaterialrettighetskrenkelse eller annen garanti i den grad det er tillatt etter loven. Vi erklærer spesifikt ikke at partnerprogrammet (eller deler, funksjoner eller fordeler av det) tilbys i samsvar med noen av dine forespørsler eller instruksjoner. Du samtykker herved i at Wix etter eget skjønn kan tilby partnerprogrammet og alle fordeler eller funksjoner i det basert på tilgjengelige ressurser, begrensninger, restriksjoner og andre forretningsmessige eller lignende faktorer.

 

Partnerprogrammet (og alle deler, funksjoner eller fordeler i det) kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder og/eller -plattformer (sammen «tredjepartsnettsteder»). Disse tredjepartsnettstedene eies, kontrolleres og/eller vedlikeholdes utelukkende av tredjeparter som Wix ikke har kontroll over. Følgelig fraskriver Wix seg og skal ikke ha ansvar for (i) tredjepartsnettsteder som vises på eller innenfor partnerprogrammet, eller (ii) produktene eller tjenestene som tilbys av, er tilgjengelige gjennom eller annonseres på tredjepartsnettsteder som er tilgjengelige via partnerprogrammet, eller innhold, materiale eller tilhørende informasjon. Implementeringen av tredjepartsnettsteder i partnerprogrammet innebærer ikke at Wix går god for en tredjepart, tredjepartsinnhold eller tredjeparts produkter eller -tjenester.

 

WIX GIR INGEN GARANTI OM RESULTATENE ELLER FORDELENE SOM KAN FÅS FRA DELTAKELSE I WIX SITT PARTNERPROGRAM, OG INGEN OPPLYSNINGER, RAPPORTER, RÅD ELLER FORDELER DU HAR FÅTT AV WIX ELLER GJENNOM WIX SITT PARTNERPROGRAM, SKAL UTGJØRE NOEN FORM FOR GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG NEVNT I DISSE VILKÅRENE. MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD FRA WIX ELLER WIX SIN AUTORISERTE REPRESENTANT SKAL IKKE UTGJØRE EN GARANTI. WIX GIR VIDERE INGEN GARANTI FOR TJENESTER SOM UTFØRES GJENNOM TREDJEPARTER, ELLER AV TREDJEPARTER I FORBINDELSE MED WIX SINE TJENESTER, OG DU FORSTÅR OG SAMTYKKER TIL AT SLIKE TREDJEPARTS TRANSAKSJONER UTFØRES HELT PÅ DIN EGEN RISIKO.

13. Skadesløsholdelse

I tillegg til din skadesløsholdelsesplikt i henhold til Wix sine vilkår og vilkårene for Wix Marketplace godtar du å forsvare, godtgjøre og skadesløsholde Wix, Wix sine tillitsmenn, styremedlemmer, aksjonærer, ansatte, tilknyttede selskaper og agenter mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, ansvar, kostnader, gjeld og utgifter (inkludert advokatsalærer) som oppstår som følge av (i) din krenkelse av tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, eiendomsrett eller personvernrett som følge av din deltakelse i partnerprogrammet, (ii) enhver avtale signert med kundene dine i forbindelse med Wix sine tjenester, (iii) enhver utelatelse eller unøyaktighet i dine annonser og/eller ditt reklamemateriell overfor kundene dine i forbindelse med Wix sine tjenester og (iv) ethvert brudd på disse vilkårene, inkludert blant annet erklæringer eller garantier fra deg eller manglende overholdelse av krav i henhold til lov eller forskrift.  Dette avsnittet skal ikke tolkes som en begrensning eller utelukkelse, men skal være et tillegg til, andre krav eller beføyelser som Wix kan gjøre gjeldende etter loven.

14. ANSVARSBEGRENSNING

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL WIX, WIX SINE TILLITSMENN, STYREMEDLEMMER, AKSJONÆRER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEN ANDRE PARTEN I FORBINDELSE MED YTTERLIGERE, INDIREKTE ELLER STRAFFEUTLØSENDE SKADER, FORUTSIGELIGE ELLER IKKE, BASERT PÅ PÅSTANDER FRA DELTAKERE ELLER DERES KUNDER (INKLUDERT BLANT ANNET PÅSTANDER OM TAP AV DATA, OMDØMME, FORTJENESTE, BRUK AV PENGER ELLER BRUK AV LØSNINGENE, AVBRUDD I BRUK ELLER TILGJENGELIGHET AV DATA, STANS I ANNET ARBEID ELLER SVEKKELSE AV ANDRE EIENDELER) SOM SKYLDES BRUDD PÅ EN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, KONTRAKTSBRUDD, URIKTIGE OPPLYSNINGER, FORSØMMELSE, OBJEKTIVT ERSTATNINGSANSVAR ELLER LIGNENDE.