Brukervilkår for Wix Partnerprogram

Oppdater: 18. januar 2021

Velkommen til Wix Partnerprogram! 

 

Wix Partnerprogram er utviklet for å hjelpe deg å utvide virksomheten med fordeler slik som egen success manager, opplæring og prioritert støtte.

 

Disse  brukervilkårene for Wix Partnerprogram («vilkårene for partnerprogrammet») er en juridisk avtale mellom Wix.com Ltd. (sammen med dets verdensomspennende tilknyttede selskaper – «Wix», «vi» eller «oss») og hvert medlem av partnerprogrammet (heretter kalt «du», «deg», «din», «ditt», «dine», «bruker» eller «deltaker») og angir vilkårene som styrer din deltakelse i partnerprogrammet.

DIN DELTAKELSE I PARTNERPROGRAMMET SKAL PÅ HVILKEN SOM HELST MÅTE  UTGJØRE DITT SAMTYKKE AV DISSE VILKÅRENE FOR PARTNERPROGRAMMET, SOM HERVED VED HENVISNING OPPTAR WIX BRUKERVILKÅR, PERSONVERNERKLÆRING OG BRUKERVILKÅR FOR WIX MARKETPLACE (AVHENGIG AV HVA SOM ER RELEVANT) (SAMLET «VILKÅRENE»), OG BEKREFTELSE PÅ AT DU HAR LEST OG AKSEPTERT VILKÅRENE. DERSOM DET SKULLE OPPSTÅ KONFLIKT ELLER UOVERENSSTEMMELSE MELLOM DISSE VILKÅRENE FOR PARTNERPROGRAMMET OG WIX BRUKERVILKÅR, BRUKERVILKÅR FOR MARKETPLACE ELLER PERSONVERNERKLÆRING, SKAL DISSE VILKÅRENE FOR PARTNERPROGRAMMET VÆRE GJELDENDE. DU SAMTYKKER I REGELMESSIG Å GJENNOMGÅ VILKÅRENE FOR Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ EVENTUELLE ENDRINGER, OG DIN FORTSATTE DELTAKELSE I PARTNERPROGRAMMET, INKLUDERT BLANT ANNET DIN BRUK AV PARTNER-DASHBORDET OG FORDELENE I PARTNERPROGRAMMET, SKAL ANSES SOM DITT SAMTYKKE TIL SLIKE ENDREDE VILKÅR. BEGREPER SOM ANGIS I ANFØRSELSTEGN I DETTE DOKUMENTET, SKAL MED MINDRE ANNET ANGIS, HA DEN BETYDNING DE ER GITT I  WIX BRUKERVILKÅR OG PERSONVERNERKLÆRING.

Disse vilkårene i partnerprogrammet ble utformet og skrevet på engelsk, og er blitt oversatt til andre språk for å gjøre det enklere for deg å forstå dem. I tilfelle der det oppstår uoverensstemmelser mellom en oversatt (ikke-engelsk) versjon av disse vilkårene for partnerprogrammet og den engelske versjonen av disse vilkårene for partnerprogrammet, skal den engelske versjonen være gjeldende i forhold til en slik uoverensstemmelse.

Hvem er kvalifisert til å delta i partnerprogrammet?

Byråer, frilansere og andre virksomheter som bygger nettsider for kunder, kan delta i partnerprogrammet på forespørsel og godkjenning av Wix ved å registrere seg via partner-dashbordet i deres Wix-konto («deltaker» eller «deltakere»). I tillegg til andre rettigheter og beføyelser kan Wix uten videre med eller uten varsel til deg suspendere, avslutte eller diskvalifisere din deltakelse i eller tilgang til partnerprogrammet eller fordeler i det dersom Wix etter eget skjønn avgjør at du har brutt vilkårene på en eller annen måte. Partnerprogrammet er for øyeblikket beregnet på deltakere som krever at partnerprogrammet er på engelsk. Wix garanterer ikke at partnerprogrammet kan brukes på et bestemt sted eller språk.  

Hvordan fungerer partnerprogrammet? 

Ved å delta i partnerprogrammet kan du være kvalifisert for å få tilgang til visse fordeler og ressurser som Wix tilbyr, for eksempel prioritert støtte og teamledelse. Du blir kvalifisert for slike fordeler og ressurser ved enten å   (1) tjene poeng som kreves for å få fordelene, og/eller (2) abonnere på en partnerpakke (som beskrevet nedenfor). 

Lås opp fordeler ved å bygge og vedlikeholde nettsider og tjene poeng

Hvert Wix Premium-nettside som du har bygget og lagt til i kontoen din, gir deg 100 poeng. Det totale antallet Wix Premium-nettsider som du har bygget og lagt til i kontoen din, angis i partner-dashbordet («totalt antall Wix Premium-nettsider») og vil bestemme poengsaldoen din. Du kan få tilgang til spesifiserte fordeler som Wix tilbyr gjennom partnerprogrammet ved å tjene den nødvendige poengsaldoen for å nå et partnerprogramnivå (som beskrevet nedenfor). Hvert partnerprogramnivå gir spesifikke fordeler som er tilgjengelige for deg som deltaker så lenge du opprettholder den nødvendige poengsaldoen med forbehold om disse vilkårene. Eventuelle endringer i  poengsaldoen din kan til enhver tid føre til endring i partnerprogramnivået og dermed fordelene du er kvalifisert til å motta (som beskrevet nedenfor). Etter Wix sitt eget skjønn kan Wix innføre nye metoder som du kan tjene poeng på, eller gi deg et høyere partnerprogramnivå og tilhørende fordeler, til tross for poengsaldoen din.

Få fordeler ved å abonnere på en partnerpakke

Du kan også få tilgang til spesifiserte fordeler ved å abonnere på en partnerpakke mot en månedlig partnerpakkeavgift (slik disse begrepene er definert nedenfor). Hver partnerpakke har spesifiserte fordeler som er tilgjengelige for deg som deltaker så lenge du opprettholder abonnementet ditt på partnerpakken ved å betale den månedlige partnerpakkeavgiften i tråd med disse vilkårene, og den gjeldende avtalen om abonnement på partnerpakken mellom deg og Wix. Fordelene som tilbys i en partnerpakke, kan avvike fra fordelene på et bestemt partnerprogramnivå.

Hvilke nivåer finnes i partnerprogrammet?

Partnerprogrammet inkluderer følgende partnerprogramnivåer:

 • Explorer: 0–300 poeng

 • Pioneer: 400–900 poeng

 • Creator: 1000–1900 poeng

 • Icon: 2000–4900 poeng

 • Legend: 5000+ poeng

Du kan få tilgang til et partnerprogramnivå ved å tjene gjeldende poengsaldo som beskrevet ovenfor. Hvert partnerprogramnivå vil avgjøre om du er berettiget til å motta visse fordeler, da Wix tilbyr slike fordeler på https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levels, som til enhver tid kan bli endret. Fordelene du får tilgang til via partnerprogramnivået ditt, gjenspeiles på fanen «Fordeler på partner-dashbordet» på Wix-kontoen din. Partnerprogramnivåene, inkludert metoden for å tjene poeng, poengsaldoen som kreves for hvert partnerprogramnivå, og fordelene på det aktuelle nivået, kan til enhver tid bli oppdatert og/eller endret etter Wix sitt eget skjønn. 

Hva er partnerpakker?

Partnerprogrammet gjør det mulig å abonnere på følgende partnerpakker mot en månedlig partnerpakkeavgift:

 • Icon

 • Icon+

 • Legend

 

Hvis du abonnerer på en partnerpakke, vil du være kvalifisert til å motta fordelene i en slik partnerpakke, ettersom Wix tilbyr slike fordeler på https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-benefits-2555459, som til enhver tid kan bli endret. Fordelene du får tilgang til via partnerpakken din, gjenspeiles på fanen Fordeler på partner-dashbordet på Wix-kontoen din. Hver partnerpakke, inkludert partnerpakkeavgiften som kreves for hver partnerpakke og fordelene som i den, kan til enhver tid bli oppdatert og/eller endret etter Wix sitt eget skjønn. For å abonnere på en partnerpakke må du undertegne en egen avtale om abonnement på partnerpakke med Wix («abonnementsavtale»). Dersom det skulle oppstå konflikt mellom betingelsene i abonnementsavtalen og vilkårene, skal vilkårene i abonnementsavtalen være gjeldende.

Hvor kan jeg se nåværende poengsaldo, partnerprogramnivå eller partnerpakke? 

Du kan se nåværende poengsaldo, partnerprogramnivå eller partnerpakke via fanen  «Startside» i partner-dashbordet på Wix-kontoen din, eller i partnerprogram-delen av Wix-kontoen.

 

Merk at visse fordeler på spesifiserte partnerprogramnivåer og/eller i spesifiserte partnerpakker kan variere og kan være underlagt ytterligere vilkår, inkludert blant annet Wix Marketplace. Ved å bli med og bruke Wix Marketplace godtar du brukervilkår for Wix Marketplace. Ytterligere vilkår som gjelder partnerpakker, fastsettes i en egen avtale om abonnement på partnerpakke.

Hvilke Wix Premium-nettsider gir meg poeng?

 Hver aktiv Wix Premium-nettside du bygger, vil gi deg 100 poeng, med forbehold om følgende: 

 1. Premium-nettsiden du bygger, vil gi deg poeng, enten du opprinnelig kjøpte det i henhold til en årlig eller månedlig Wix Premium-abonnement.

 2. ​Premium-nettsiden du bygger, vil gi deg poeng, uansett om du opprinnelig kjøpte det med en kupong eller med rabatt.

 3. ​Når mer enn én deltaker eller Wix-bruker bidrar til å bygge en Wix Premium-nettside, kan bare maksimalt to (2) av disse bidragsyterne være kvalifisert til å tjene poeng for den samme Wix Premium-nettside (som beskrevet nedenfor).

 4. ​Poeng har ingen kontantverdi, kan ikke overføres eller overdras og kan ikke innløses i Wix-produkter eller -tjenester.

 5. Poeng for Premium-nettsider som bygges gjennom din egen Wix-konto, blir uten videre kreditert Wix-kontoen din 14 dager etter at Wix har mottatt betaling for Premium-abonnement som er kjøpt i forbindelse med den aktuelle Premium-nettsiden.

 6. Poeng for Premium-nettsider du har bidratt til å bygge, utenfor din egen Wix-konto, blir kun kreditert Wix-kontoen din etter at du har sendt inn en forespørsel om å bli kreditert disse poengene gjennom skjemaet «Send inn en nettside som er bygget utenfor kontoen din» på fanen «Startside» i partner-dashbordet. Du vil ikke kunne sende inn et skjema og be om poeng for  en Wix Premium-nettside du ikke har bidratt til. 

 7. Tjene poeng gjennom partneravtaler: Med forbehold for vilkårene i dette dokumentet kan deltakere som kjøpte aktiveringskuponger for Premium-abonnementer fra Wix i henhold til et godkjent og gjennomført bulkkjøp eller abonnementer og tjenestebestilling, alt etter hva som er aktuelt (hver en «partneravtale») gjennom partnerteamet vårt, motta poengene som er opptjent for disse kjøpte Premium-nettsidene, så lenge Premium-nettsidene som er kjøpt som en del av en partneravtale, ble aktivert og gjort aktive ved hjelp av aktiveringskupongene.

Hvordan blir poengsaldoen min regnet ut? 

Poengsaldoen din regnes ut som fastsatt nedenfor: 

 1. Du tjener 100 poeng for hver Wix Premium-nettside du bygger og vedlikeholder som angitt ovenfor. For eksempel vil en deltaker med 50 aktive Wix Premium-nettsider ha en saldo på 5000 poeng. 

 2. Du taper 100 poeng for  hver Wix Premium-nettside som ikke fornyes eller kanselleres på andre måter. 

 3. I tråd med det ovennevnte kan poengsaldoen endres til enhver tid og påvirke partnerprogramnivået ditt. Enhver økning eller reduksjon i poengsaldoen kan føre til at du synker eller stiger til et nytt partnerprogramnivå og derfor får eller mister fordeler knyttet til ditt tidligere partnerprogramnivå.

 4. Endringer i poengsaldoen kan også påvirke din rett til å delta i og bruke Wix Marketplace. Hvis en reduksjon i poengsaldoen fører til at du faller til et partnerprogramnivå som ikke inkluderer Wix Marketplace-tilgang som en fordel, mister du tilgangen til Wix Marketplace. I slike tilfeller vil du ikke miste henvisninger du fikk via Wix Marketplace før du mistet Wix Marketplace-tilgang; du vil imidlertid ikke få noen ekstra eller nye henvisninger med mindre og før du tjener de nødvendige poengene som trengs for å få Wix Marketplace-tilgang igjen. Din kvalifikasjon for og bruk av Wix Marketplace er til enhver tid underlagt brukervilkårene for Wix Marketplace, som til enhver tid kan bli endret. 

Sett at jeg vil avslutte abonnementet på partnerpakken min?

For å abonnere på en partnerpakke må du undertegne og godta en egen avtale om abonnement på partnerpakke. Du kan avslutte abonnementet på partnerpakken som angitt i vilkårene for slik avtale om abonnement på partnerpakke. Hvis du avslutter abonnementet på partnerpakken din, mister du tilgangen til fordelene knyttet til en slik partnerpakke; du kan imidlertid fremdeles være kvalifisert til å delta i partnerprogrammet ved å tjene nok poeng for å få tilgang til et partnerprogramnivå med forbehold om disse vilkårene.

Endringer i partnerprogrammet 

Wix har rett til enhver tid etter eget skjønn å endre partnerprogrammet, inkludert blant annet oppdatere eller endre poengsystemet, kvalifiseringen for partnerprogramnivå, kvalifiseringen for partnerpakke, fordeler og partnerpakkeavgifter. I slike tilfeller vil Wix treffe rimelige tiltak for å sende deg et varsel minst tretti (30) dager før slik endring via e-post og/eller via partner-dashbordet..

Inntektsandel

Som deltaker i partnerprogrammet kan du være berettiget til å tjene en inntektsandel fra Wix for inntekter som genereres fra kjøp av Wix Premium-abonnementer som du bygger, med forbehold om vilkårene nedenfor («inntektsandel»): 

1. Kvalifisering

1.1. Du kan bli kvalifisert til å tjene en inntektsandel som angitt i dette dokumentet hvis du enten (a) tjener poeng som kreves for å få «Legend»-partnerprogramnivået, eller (b) undertegner en avtale om abonnement på en partnerpakke som inkluderer vilkår for inntektsandel («kvalifisert deltaker»).

1.2. Du kan miste statusen din som kvalifisert deltaker, og retten til å tjene eller motta inntektsandel, på følgende måte: (a) hvis du ble kvalifisert for en inntektsandel som beskrevet i punkt 1.1 (a) ovenfor, hvis en reduksjon i poengsaldoen din får deg til å falle til et partnerprogramnivå som er under «Legende», og/eller (b)hvis du ble kvalifisert for en inntektsandel som angitt i punkt 1.1 (b) ovenfor, når abonnementsavtalen utløper eller sies opp (avhengig av hva som er relevant). 

2. Beregning

2.1. Wix betaler deg tjue prosent (20 %) av den kvalifiserte inntekten (slik begrepet er definert nedenfor) som Wix får fra det opprinnelige kjøpet og fornyelser av et av følgende Premium-abonnementer som tilbys på: https://www.wix.com/upgrade/website#/, som Wix til enhver tid kan endre etter eget skjønn, eller et annet abonnement som partene kan inngå etter gjensidig, skriftlig avtale i henhold til punkt 2.2 nedenfor (hvert et «kvalifisert abonnement» og samlet «kvalifiserte abonnementer»).

2.2. «Kvalifiserte abonnementer» inkluderer ikke: 

(a) Premium-abonnementer som er kjøpt med en rabattkode og/eller kupong. For å unngå tvil skal kun Premium-abonnementer som ble kjøpt til den gjeldende prisen som tilbys av Wix på Wix-nettsiden, anses som kvalifiserte abonnementer.
 

(b) Premium-abonnementer som er kjøpt i bulk som en del av en partneravtale eller Bulx-avtale, eller en annen transaksjon der slike Premium-abonnementer ble kjøpt med rabattkoder fra Wix.
 

(c) Premium-abonnementer som er kjøpt på en hvilken som helst dato der du ikke var kvalifisert deltaker. 

(d) Premium-abonnementer med en abonnementsperiode på mindre enn ett år.
 

(e) Premium-abonnementer som ikke er aktive i en periode på minst tretti (30) dager fra datoen Wix mottar betaling for slikePremium-abonnementer. 

(f) Premium-abonnementer som du ikke eier (eller hvis det ikke er noen eier, som du ikke hovedbidragsyter til). Hvis du ikke er den første eieren eller bidragsyteren som er tilknyttetPremium-abonnementer, skal et  slikt Premium-abonnementer – for å unngå tvil – ikke anses som en kvalifisert plan for beregning av inntektsandelen din.

2.3. «Kvalifiserte inntekter» vil si faktiske inntekter som Wix genererer fra kjøpet av et kvalifisert abonnement, eksklusive alle skatter, valutakurser og andre statlige avgifter av noe som helst slag som kan pålegges, avgifter for webhotell, tredjeparts gebyrer, refusjoner eller rabatter, fakturerings- eller behandlingsgebyrer og beløp som Wix har betalt i forbindelse med Wix’ videresalg av funksjoner som er inkludert i  et kvalifisert abonnement).

2.4. Beregning av inntektsandel skjer den første dagen i hver kalendermåned for alle kvalifiserte  abonnementer som er kjøpt i løpet av forrige kalendermåned («beregningsdatoen»).

2.5. Du kan be om en rapport som angir inntektsandelen din ved å kontakte din kontoansvarlig.

3. Betaling

3.1. Du får betalt en inntektsandel på kvalifiserte inntekter hver måned innen førtifem (45) dager fra beregningsdatoen (hver «betalingsdato»).

3.2. En inntektsandel skal betales til deg på betalingsdatoen via en tredjeparts betalingsplattform . Før du mottar en inntektsandel, må du koble din foretrukne betalingskonto til en slik tredjeparts plattform via partner-dashbordet.

3.3. Din inntektsandel for måneden må være lik minst 50,00 dollar for å motta betaling av inntektsandel på gjeldende betalingsdato for en slik måned. Hvis inntektsandelen for måneden er mindre enn 50,00 dollar, overføres inntektsandelssaldo for den måneden til neste måned.

3.4. Du har rett til å bestride enhver betaling av inntektsandel ved å gi Wix data som støtter et slikt tvistekrav innen femten (15) dager fra betalingsdatoen. I tilfelle det blir fremsatt et tvistemål, skal partene med rimelighet samarbeide om å gjennomgå og avgjøre en slik tvist, og hvis Wix fastslår at en slik tvist er gyldig, skal Wix etter Wix sitt eget skjønn betale partneren et beløp som er i samsvar med partenes avgjørelse. Hvis du ikke innleder en slik tvist innen den gjeldende 15-dagers perioden, skal inntektsandelen betraktes som akseptert, og Wix skal ikke ha ytterligere ansvar med hensyn til inntektsandelsbetalingen. 

Fordeler
 1. Wix har når som helst etter eget skjønn rett til å kansellere, suspendere eller endre partnerprogrammet eller fordeler på et partnerprogramnivå eller i en partnerpakke uten ytterligere forpliktelser overfor deltakerne.

 2. Enkelte fordeler kan være underlagt visse begrensninger, restriksjoner eller ressurser som Wix bestemmer etter eget skjønn. Wix kan etter eget skjønn avvise enhver deltakers anmodning om å motta en fordel.

 3. Wix har rett til å ta den endelige avgjørelsen om en Wix Premium-nettside kvalifiserer for poeng i henhold til partnerprogrammet.

Retningslinjer for oppsigelse av partnerprogrammet

Wix kan etter eget skjønn når som helst suspendere eller si opp deltakerens medlemskap i partnerprogrammet, inkludert fordeler som en deltaker får i henhold til partnerprogrammet, med eller uten varsel, hvis vi etter eget skjønn avgjør at deltakeren har brutt vilkårene for partnerprogrammet,  Wix brukervilkår eller brukervilkår for Wix Marketplace, inkludert blant annet med hensyn til deltakere som har flere forekomster av kansellering av nettside, som anses å ha oppført seg mistenkelig, er knyttet til kontoer med tilbakeføring av penger og har innsendinger som konsekvent er blitt avvist av nettsideeierne.

 

OVERTREDELSE AV NOEN AV DISSE VILKÅRENE, WIX BRUKERVILKÅR ELLER BRUKERVILKÅR FOR WIX MARKETPLACE ELLER DOKUMENTER SOM ER OPPTATT HER, KAN RESULTERE I AT DIN DELTAKELSE I PARTNERPROGRAMMET BLIR AVSLUTTET UMIDDELBART MED ELLER UTEN VARSEL. DU SAMTYKKER I Å DELTA I PROGRAMMET FOR EGEN RISIKO OG KOSTNAD.

Taushetsplikt

Wix kan gi deltakeren visse opplysninger som følge av deltakerens deltakelse i partnerprogrammet, og disse opplysningene anser vi som konfidensielle (kalt «konfidensiell informasjon» i dette dokumentet). Konfidensiell informasjon skal ikke omfatte informasjon som (a) tidligere er kjent for den andre parten uten taushetsplikt eller brudd på vilkårene, (b) er offentliggjort (av andre enn deltakeren) enten før eller etter at deltakeren mottar slik informasjon, (c) den andre parten krever offentliggjort etter loven eller kjennelse fra en domstol eller lignende rettslig eller administrativt organ.

 

Deltakeren skal til enhver tid behandle slik konfidensiell informasjon strengt fortrolig og skal ikke bruke slik konfidensiell informasjon til andre formål enn det som er rimelig nødvendig for å oppfylle sine plikter i henhold til disse vilkårene, uten forutgående skriftlig samtykke fra Wix. Disse taushets forpliktelsene kommer i tillegg til og ikke i stedet for forpliktelsene fastsatt i vilkårene, som er opptatt i dette dokumentet.

Deltakernes forpliktelser 
 1. Ved å delta i partnerprogrammet erklærer deltakeren følgende overfor Wix:  

1.1. Ved bruk av tjenestene som Wix tilbyr, og fordelene som tilbys i henhold til partnerprogrammet, vil deltakeren utføre alle sine aktiviteter (i) i fullt samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert blant annet personvernlovgivningen (inkludert blant annet TCPA, GDPR, CCPA og andre relevante personvernlover) og (ii) på en slik måte at deltakeren unngår villedende, uriktig eller uetisk praksis, og ikke på noen som helst måte snakke nedsettende om Wix eller Wix sin plattform eller noen av tjenestene eller produktene som Wix tilbyr.

1.2. Deltakeren har og skal for egen regning inneha alle forskriftsmessige og lovfestede lisenser og sertifiseringer, offentlige eller andre, som er nødvendige for at deltakeren, dens ansatte, agenter og distributører kan bruke Wix sine tjenester og fordeler i henhold til partnerprogrammet.

Ingen garantier

Partnerprogrammet garanterer deg verken fortjeneste, inntekter, besparelser, salg, forretningsmuligheter eller annen suksess.

 

Alle tvister som oppstår i forbindelse med partnerprogrammet og eventuelle deltakere, privatpersoner, selskaper eller nettsideeiere, skal være de involverte partenes eneansvar. Du fraskriver deg herved alle rettigheter eller krav du måtte ha, nå eller i fremtiden, i forbindelse med tvister mellom deg og enhver deltaker, nettsideeier, bidragsyter eller annen person eller bedrift i forbindelse med partnerprogrammet og eventuelle fordeler i det, inkludert blant annet inntektsandelen. Du samtykker herved i at Wix ikke skal holdes ansvarlig på noen som helst måte for skader, tap eller krav som oppstår i forbindelse med partnerprogrammet. 

 

Vi tilbyr partnerprogrammet (og alle deler, funksjoner eller fordeler i det) «som det er», «med alle feil» og «med forbehold om tilgjengelighet» uten noen form for garantier, inkludert underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, fagmessig utførelse, fravær av immaterialrettighetskrenkelse eller annen garanti i den grad det er tillatt etter loven. Vi erklærer spesifikt ikke at partnerprogrammet (eller deler, funksjoner eller fordeler av det) tilbys i samsvar med noen av dine forespørsler eller instruksjoner. Du samtykker herved i at Wix etter eget skjønn kan tilby partnerprogrammet og alle fordeler eller funksjoner i det basert på tilgjengelige ressurser, begrensninger, restriksjoner og andre forretningsmessige eller lignende faktorer.

 

Partnerprogrammet (og alle deler eller funksjoner eller fordeler i det) kan inneholde lenker til  tredjeparts nettsider og/eller -plattformer (sammen «tredjeparts nettsider»). Disse  tredjeparts nettsidene eies, kontrolleres og/eller vedlikeholdes utelukkende av tredjeparter som Wix ikke har kontroll over. Følgelig fraskriver Wix seg og skal ikke ha ansvar for (i)  tredjeparts nettsider som vises på eller innenfor partnerprogrammet, eller (ii) produktene eller tjenestene som tilbys av, er tilgjengelige gjennom eller annonseres på  tredjeparts nettsider som er tilgjengelige via partnerprogrammet, eller innhold, materiale eller tilhørende informasjon. Implementeringen av  tredjeparts nettsider i partnerprogrammet innebærer ikke at Wix går god for en tredjepart, tredjepartsinnhold eller tredjeparts produkter eller -tjenester.

 

WIX GIR INGEN GARANTI OM RESULTATENE ELLER FORDELENE SOM KAN FÅS FRA DELTAKELSE I WIX PARTNERPROGRAM, OG INGEN OPPLYSNINGER, RAPPORTER, RÅD ELLER FORDELER DU HAR FÅTT AV WIX ELLER GJENNOM WIX PARTNERPROGRAM, SKAL UTGJØRE NOEN FORM FOR GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG NEVNT I DISSE VILKÅRENE. MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD FRA WIX ELLER WIX SIN AUTORISERTE REPRESENTANT SKAL IKKE UTGJØRE EN GARANTI. WIX GIR VIDERE INGEN GARANTI FOR TJENESTER SOM UTFØRES GJENNOM TREDJEPART, ELLER AV TREDJEPART I SAMMENHENG MED WIX’ TJENESTER, OG DU FORSTÅR ​​OG SAMTYKKER I AT SLIKE TREDJEPARTS TRANSAKSJONER GJENNOMFØRES UTELUKKENDE FOR EGEN RISIKO.

Skadesløsholdelse

I tillegg til din skadesløsholdelsesplikt i henhold til Wix sine vilkår og vilkårene for Wix Marketplace godtar du å forsvare, godtgjøre og skadesløsholde Wix, Wix sine tillitsmenn, styremedlemmer, aksjonærer, ansatte, tilknyttede selskaper og agenter mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, ansvar, kostnader, gjeld og utgifter (inkludert advokatsalær) som oppstår som følge av (i) din krenkelse av tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, eiendomsrett eller personvernrett som følge av din deltakelse i partnerprogrammet, (ii) enhver avtale signert med kundene dine i forbindelse med Wix’ tjenester, (iii) enhver utelatelse eller unøyaktighet i dine annonser og/eller ditt reklamemateriell overfor kundene dine i forbindelse med Wix sine tjenester og (iv) ethvert brudd på disse vilkårene, inkludert blant annet erklæringer eller garantier fra deg eller manglende overholdelse av krav i henhold til lov eller forskrift.  Dette avsnittet skal ikke tolkes som en begrensning eller utelukkelse, men skal være et tillegg til, andre krav eller beføyelser som Wix kan gjøre gjeldende etter loven.

ANSVARSBEGRENSNING

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL WIX, WIX SINE TILLITSMENN, STYREMEDLEMMER, AKSJONÆRER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEN ANDRE PARTEN I FORBINDELSE MED YTTERLIGERE, INDIREKTE ELLER STRAFFEUTLØSENDE SKADER, FORUTSIGELIGE ELLER IKKE, BASERT PÅ PÅSTANDER FRA DELTAKERE ELLER DERES KUNDER (INKLUDERT BLANT ANNET PÅSTANDER OM TAP AV DATA, OMDØMME, FORTJENESTE, BRUK AV PENGER ELLER BRUK LØSNINGENE, AVBRUDD I BRUK ELLER TILGJENGELIGHET AV DATA, STANS I ANNET ARBEID ELLER SVEKKELSE AV ANDRE EIENDELER) SOM SKYLDES BRUDD PÅ EN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, KONTRAKTSBRUDD, URIKTIGE OPPLYSNINGER, FORSØMMELSE, OBJEKTIVT ERSTATNINGSANSVAR ELLER LIGNENDE.