top of page

Brukervilkår for Wix Partnerprogram

Oppdatert: 01. mars 2021

Velkommen til Wix Partnerprogram («partnerprogram»)! 

1. Introduksjon

Disse brukervilkårene for Wix Partnerprogram («vilkår for partnerprogrammet») er en juridisk avtale mellom Wix.com Ltd. (sammen med dets verdensomspennende tilknyttede selskaper – «Wix», «vi» eller «oss») og hvert medlem av partnerprogrammet (heretter kalt «du», «deg», «din», «ditt», «dine», «bruker» eller «deltaker») og angir vilkårene som styrer din deltakelse i partnerprogrammet.

 

UANSETT HVORDAN DU VELGER Å DELTA I PARTNERPROGRAMMET, SKAL DET UTGJØRE DITT SAMTYKKE TIL DISSE VILKÅRENE FOR PARTNERPROGRAMMET, SOM HERVED OMFATTER WIX BRUKERVILKÅR, PERSONVERNERKLÆRING OG BRUKERVILKÅR FOR WIX MARKETPLACE (AVHENGIG AV HVA SOM ER AKTUELT) (SAMLET «VILKÅRENE»), OG DET SKAL UTGJØRE EN BEKREFTELSE PÅ AT DU HAR LEST OG GODTATT VILKÅRENE. DERSOM DET SKULLE OPPSTÅ KONFLIKT ELLER UOVERENSSTEMMELSE MELLOM DISSE VILKÅRENE FOR PARTNERPROGRAMMET OG WIX BRUKERVILKÅR, BRUKERVILKÅR FOR MARKETPLACE ELLER PERSONVERNERKLÆRINGEN, SKAL DISSE VILKÅRENE FOR PARTNERPROGRAMMET VÆRE GJELDENDE. DU SAMTYKKER TIL Å JEVNLIG GÅ GJENNOM VILKÅRENE FOR Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ ENHVER ENDRING, OG DIN KONTINUERLIGE DELTAKELSE I PARTNERPROGRAMMET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIN BRUK AV PARTNERDASHBORDET OG PARTNERFORDELENE, SKAL ANSES SOM DITT SAMTYKKE TIL SLIKE ENDREDE VILKÅR. BEGREPER SOM ANGIS I ANFØRSELSTEGN I DETTE DOKUMENTET, SKAL MED MINDRE ANNET ANGIS, HA DEN BETYDNING DE ER GITT I WIX BRUKERVILKÅR OG PERSONVERNERKLÆRINGEN.

 

Disse vilkårene i partnerprogrammet ble utarbeidet og skrevet på engelsk, og er oversatt til andre språk for din bekvemmelighet. I tilfelle der det oppstår uoverensstemmelse mellom en oversatt (ikke-engelsk) versjon av disse vilkårene for partnerprogrammet og den engelske versjonen av disse vilkårene for partnerprogrammet, skal den engelske versjonen være gjeldende i en slik uoverensstemmelse.

2. Beskrivelse av partnerprogrammet

Ved å registrere deg og delta i partnerprogrammet kan du oppdage muligheter for å optimalisere og skalere bedriften din gjennom ulike ressurser og verktøy utviklet for å hjelpe deg med å møte dine forretningsbehov.

2.1 Deltakelse i partnerprogrammet

Byråer, frilansere og andre virksomheter som bygger nettsteder for kunder, kan delta i partnerprogrammet på forespørsel og godkjenning av Wix ved å registrere seg via partnerdashbordet i sin Wix-konto («deltaker» eller «deltakere»).

2.2 Fordeler med partnerprogrammet

Ved å melde deg på og delta i partnerprogrammet kan du være kvalifisert til å få tilgang til visse fordeler designet for å hjelpe bedriften din med å skalere, siden slike fordeler tilbys av Wix på https://support.wix.com/en/article/wix-partners-levels-in-the-partner-program som kan endres fra tid til annen og underlagt vilkårene angitt her («partnerfordelene»). 

For å opprettholde kvalifiseringen din, må du opprette og kjøpe som første eier (som definert nedenfor), minst ett nytt Wix Premium- eller Studio Premium Plan-nettsted fra datoen du ble med i partnerprogrammet eller fra 10. januar 2024 hvis du blir med i partnerprogrammet før 10. januar 2024 («Oppbevaringsbetingelser»). 

3. Lås opp fordeler ved å tjene poeng

Du kan få tilgang til bestemte fordeler som Wix tilbyr gjennom partnerprogrammet ved å tjene den nødvendige poengsaldoen for å nå et partnerprogramnivå (som beskrevet nedenfor). Hvert partnerprogramnivå gir spesifikke fordeler som er tilgjengelige for deg som deltaker så lenge du opprettholder den nødvendige poengsaldoen, underlagt disse vilkårene. Eventuelle endringer i poengsaldoen din kan til enhver tid føre til endring i partnerprogramnivået og dermed fordelene du er kvalifisert til å motta.

3.1 Hvilke nivåer finnes det i partnerprogrammet?

Partnerprogrammet inkluderer følgende partnerprogramnivåer som kan låses opp ved å tjene poeng:

 • Pionér: 0–900 poeng

 • Skaper: 1000–1900 poeng

 • Ikon: 2000–4900 poeng

 • Legende: 5000+ poeng

Du kan få tilgang til et partnerprogramnivå ved å tjene gjeldende poengsaldo som beskrevet ovenfor. Hvert nivå i partnerprogrammet vil avgjøre om du er berettiget til å motta visse fordeler, da Wix tilbyr slike fordeler på https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levels. Disse fordelene kan når som helst bli endret.

 

Benefits accessed through the Partner Program will be reflected in the Støtteartikkel om fordeler available in the “Partner Level” Section in the Wix Studio WorkSpace of your Wix account. The Partner Program, including the method of earning points, the balance of points required for each Partner Program Level, and the any and all benefits included therein, may be updated and/or modified from time to time in Wix’s sole discretion. 

3.2 Hvordan kan man tjene poeng?

3.2.1 Hvert Wix Premium-nettsted som du har bygget og lagt til i kontoen din, gir deg 100 poeng. For eksempel vil en deltaker med 50 aktive Wix Premium-nettsteder i kontoen sin ha en saldo på 5000 poeng. 

 

3.2.2 Hvert Wix Studio- eller Editor X Premium-nettsted built by you and added to your account will earn you 300 points. For example, a Participant with 50 live  Wix Studio eller Editor X premium sites added to its account will have a points balance of 15,000 points.

 

3.2.3. Hvert Wix Studio- eller Editor X premium-nettsted som legges til kontoen din, vil gi deg 100 poeng. 

 

3.2.4 Det totale antallet Wix premium-, Wix Studio premium- eller Editor X premium-nettsteder som du har opptjent poeng for vil være synlig i den deltakerens Wix Studio Workspace. 

 

3.2.5 Wix premium-, Wix Studio premium- eller Editor X premium-nettstedet som legges til kontoen din vil gi deg poeng enten det opprinnelig ble kjøpt under en årlig eller månedlig Wix-plan.

3.2.6 Wix premium-, Wix Studio premium- eller Editor X premium-nettstedet du bygger vil gi deg poeng enten det opprinnelig ble kjøpt med en kupong, verdibevis eller rabatt. 

 

3.2.7. Each completion and receipt of certification by any of your team members under your account will earn your account  100 points per certification type. You will not be able to receive extra points for two certifications of the same kind.  

3.2.8 Poeng for Wix premium eller Editor X premium-nettsteder bygget gjennom din egen Wix-konto, poeng for Wix premium eller Wix Studio premium eller Editor X premium-nettsteder du har bidratt til å bygge, utenfor din egen Wix-konto og poeng for fullføring av sertifiseringer vil krediteres Wix-kontoen din automatisk når Wix mottar betaling for Wix-premien, Wix Studio-premien eller Editor X-premieplanen kjøpt i forbindelse med det aktuelle nettstedet.


 

 Du vil ikke kunne motta poeng for noen Wix premium-, Wix Studio premium- eller Editor X premium-nettstedet du ikke har bidratt til å utvikle.  Merk at for å være kvalifisert til å motta omsetningsdeling på et bestemt nettsted, må du være den første eieren av det nettstedet, som beskrevet nedenfor. 

 

  Wix kan bestemme etter eget skjønn at du vil miste poeng for hvert Wix premium-, Wix Studio premium- eller Editor X premium-nettsted som ikke fornyes eller på annen måte kanselleres. For eksempel, hvis en av premiumnettstedene dine ikke blir fornyet eller kansellert, kan Wix redusere poengsaldoen din med 100 poeng, som beskrevet nedenfor. 

 

3.2.9 Du kan være kvalifisert til å tjene poeng gjennom partneravtaler: I henhold til vilkårene og betingelsene som er angitt her, kan deltakere som har kjøpt aktiveringskuponger for premiumplaner fra Wix i henhold til et godkjent og utført massekjøp eller abonnements- og tjenesteordre (hver en «partneravtale») gjennom partnerteamet vårt, motta poengene som er opptjent for disse kjøpte premiumsidene, så lenge premiumsidene som ble kjøpt som en del av en Partneravtale, ble aktivert og satt i drift ved hjelp av aktiveringskupongene. Vær oppmerksom på at nettsteder kjøpt gjennom partneravtaler ikke er kvalifisert for inntektsdeling.

 

3.2.10 Poeng har ingen kontantverdi og er ikke-overførbare, ikke-overførbare og kan ikke løses inn for noen Wix-produkter eller -tjenester.

3.3 Hva skjer hvis poengsaldoen min synker?

3.3.1 Til enhver tid kan poengsaldoen din endres, noe som påvirker partnerprogramnivået ditt. Enhver økning eller reduksjon i poengsaldoen kan føre til at du synker eller stiger til et nytt partnerprogramnivå, og derfor får eller mister du fordeler knyttet til ditt tidligere partnerprogramnivå. 

 

3.3.2 Endringer i poengsaldoen kan også påvirke din rett til å delta i og bruke Wix Marketplace. Hvis en reduksjon i poengsaldoen fører til at du synker til et partnerprogramnivå som ikke inkluderer Wix Marketplace-tilgang som en fordel, mister du tilgangen til Wix Marketplace. I slike tilfeller vil du ikke miste henvisninger du fikk via Wix Marketplace før du mistet Wix Marketplace-tilgang, men du vil imidlertid ikke få noen ytterligere eller nye henvisninger med mindre og før du tjener de nødvendige poengene som trengs for å få Wix Marketplace-tilgang igjen. Din kvalifikasjon for og bruk av Wix Marketplace er til enhver tid underlagt Brukervilkår for Wix Marketplace. Disse kan når som helst bli endret. 

4. Hvor kan jeg se min nåværende poengsaldo eller partnerprogramnivå?

Du kan se din nåværende poengsaldo og partnerprogramnivå ved å holde musepekeren på sidefeltet i Wix Studio Workspace når du bruker Wix Studio på Wix-kontoen din.

Merk at visse fordeler på bestemte partnerprogramnivåer kan variere og kan være underlagt ytterligere vilkår, inkludert blant annet Wix Marketplace. Ved å delta i og bruke Wix Marketplace godtar du Brukervilkår for Wix Marketplace

5. Wix Marketplace-tilgang

Deltakere som er Premier Partnere kan også være kvalifisert til å søke om å delta i Wix Marketplace, noe som gir dem en mulighet til å skalere bedriften sin ved å bli matchet med Wix-brukere som potensielle kunder. Etter en deltakers søknad til Wix Marketplace, er kvalifisering og godkjenning til å delta styrt av Brukervilkår for Wix Marketplace. Ved å søke, delta og bruke Wix Marketplace godtar deltakerne Brukervilkår.

6. Inntektsandel

Deltakere kan også bli kvalifisert til å tjene omsetningsdelinger fra Wix for inntekter generert fra kjøp av Wix Premium-planer og/eller Wix-spesifikke planer (både som definert nedenfor og alt sammen «Wix-planene») og/eller fra nettstedsgenererte netto behandlingsvolum (også kjent som «omsetningsdeling fra kunder») eid av deltakeren mens han/hun var påmeldt i partnerprogrammet, underlagt vilkårene angitt nedenfor («omsetningsdelingen»). Merk at ytterligere vilkår kan gjelde for inntektsdeling for bedriftsplaner, som beskrevet her

6.1 Kvalifisering for inntektsandel

En deltaker kan bli kvalifisert til å opptjene omsetningsdelinger som beskrevet nedenfor (hver enkelt en «kvalifisert deltaker»): 

 

6.1.1 For å være en kvalifisert deltaker til omsetningsdelingen til Wix Premium-planer, bør du kumulativt: 

 • Har nådd Legendenivået i partnerprogrammet; 

 • Opprette, være den første eieren av det kvalifiserte nettstedet (begge som definert nedenfor) og kjøpe en av Wix Premium-planene for det kvalifiserte nettstedet;

 • Generere og kjøpe minst ett nytt Wix Premium- eller Studio Premium-abonnement hvert år fra og med datoen du ble med i partnerprogrammet, eller fra og med 10. januar 2024 hvis du ble med i partnerprogrammet før 10. januar 2024, og 

 • Koble til en betalingsmåte i fanen omsetningsdeling i Wix Studio Workspace ditt i samsvar med bestemmelsene i punkt 6.3 i disse vilkårene.

 

6.1.2 For å være en kvalifisert deltaker i omsetningsdelingen for spesifikke planer, må du kumulativt: 

 • Opprette Wix Premium-nettstedet og være den første eieren av det kvalifiserte nettstedet (begge som definert nedenfor); 

 • Generere og kjøpe minst ett nytt Wix Premium- og Studio Premium-abonnement hvert år fra og med datoen du ble med i partnerprogrammet, eller fra og med 10. januar 2024 hvis du ble med i partnerprogrammet før 10. januar 2024, samt 

 • Koble til en betalingsmåte i fanen omsetningsdeling i Wix Studio Workspace ditt i samsvar med bestemmelsene i punkt 6.3 i disse vilkårene. 

 

6.1.3. Du kan være kvalifisert som kvalifisert deltaker for å opptjene omsetningsdeling for foretaksplaner, slik som beskrevet her

 

6.1.4 For å være kvalifisert som kvalifisert deltaker til å opptjene omsetningsdeling fra kundesalg, må du kumulativt: 

 • Opprette og være den første eieren av det kvalifiserte nettstedet (begge som definert nedenfor); 

 • Generere og kjøpe minst ett nytt Wix Premium- eller Wix Studio Premium-abonnement hvert år fra og med datoen du ble med i partnerprogrammet, eller fra og med 10. januar 2024 hvis du ble med i partnerprogrammet før 10. januar 2024, og 

 • Koble til en betalingsmåte i fanen omsetningsdeling i Wix Studio Workspace ditt i samsvar med bestemmelsene i punkt 6.3 i disse vilkårene.

 

Du kan miste din status som kvalifisert deltaker, og dermed din rett til å opptjene eller motta omsetningsdeling, dersom du ble kvalifisert for omsetningsdeling som beskrevet her: (a) hvis en reduksjon i poengsaldoen din fører til at du faller til et partnerprogramnivå som er lavere enn «Legende»-partnerprogramnivået når det er aktuelt, og/eller (b) hvis du slutter å være kvalifisert for omsetningsdelinger ved utløpet eller oppsigelsen av partnerpakkeavtalen din (etter hva som er aktuelt) og/eller (c) hvis du slutter å oppfylle vilkårene for en kvalifisert deltaker som definert i punkt 6.1 i disse vilkårene. 

 

Wix garanterer ikke at inntektsdeling vil være tilgjengelig på et bestemt sted eller språk. 

6.2 Beregning av inntektsandel

6.2.1 Beregning av omsetningsdeling på Wix Premium og spesifikke planer 

Wix vil betale hver kvalifisert deltaker en prosentandel av de kvalifiserte inntektene (som definert nedenfor) som Wix mottar fra det opprinnelige kjøpet av en Wix Premium-plan eller spesifikke planer (som definert nedenfor) innenfor kvalifiseringsperioden som definert for hver Wix-plan nedenfor, forutsatt at den kvalifiserte deltakeren er den første eieren av det kvalifiserte nettstedet på datoen for den opprinnelige opprettelsen (heretter kalt «første eier»). omsetningsdelingssatsen vil avhenge av typen Wix-planer som selges eller typen inntekt den gjelder for, som angitt nedenfor: 

omsetningsdeling skal kun utbetales for Wix Premium eller spesifikke pakker som ble kjøpt til den til enhver tid gjeldende fullpris som tilbudt av Wix på Wix-nettstedet eller kvalifisert 50 % rabatt som tilbys av Wix til alle brukere («Kvalifiserte salg»).

 

“Eligible Revenue” shall mean actual revenue generated by Wix from the purchase of an Eligible Site within the Eligibility Period, excluding any and all taxes, currency exchange rates and other governmental charges of any kind that may be imposed; hosting fees; third party fees; refunds or rebates; billing or processing fees; and amounts paid by Wix in connection with the reselling by Wix of any features included in any Eligible Site.

 

In some cases, an Eligible Participant who is also the First Owner of an Eligible Site will continue to earn Revenue Share if such Eligible Site has been transferred to a client or third party or if an Eligible Site they created  is upgraded to a Yearly, 2 Year, or 3 Year Wix Plan.  

6.2.2. Beregning av omsetningsdeling fra kundesalg

 

Wix vil betale hver kvalifisert deltaker en prosentandel av den samlede genererte netto behandlingsvoluminntekten for kvalifiserte nettsteder (som definert nedenfor) generert av alle kvalifiserte nettsteder på en kvalifisert deltakers partnerkonto innenfor kvalifiseringsperioden for omsetningsdeling for netto behandlingsvoluminntekten for nettsteder som definert nedenfor, forutsatt at den kvalifiserte deltakeren er den første eieren av det kvalifiserte nettstedet på datoen for den første opprettelsen (heretter kalt «førsteeieren«) og forutsatt at nettobearbeidingsvolumet for nettsteder behandles med Wix Payments i de relevante territoriene. 

«Samlede genererte netto behandlingsvoluminntekten for kvalifiserte nettsteder» betyr alle inntekter som genereres fra online-transaksjoner som behandles gjennom Wix Payments når de er koblet til et kvalifisert nettsted, minus alle refusjoner og tilbakeføringer, kanselleringer, reverseringer, vekslingskurser og andre statlige avgifter av noe slag, faktureringsgebyrer, vertsgebyrer og andre avgifter og gebyrer som er relevante for slike transaksjoner (hvis de pålegges av betalingsnettverk, innløser, betalingsbehandler eller betalingsleverandør), enten slike avgifter oppstod eller ble pålagt før eller etter beregningsdato eller betalingsdato. 

6.2.3 Generelle vilkår for beregning av omsetningsdeling 

 

 «Kvalifiserte nettsteder» skal ikke inkludere: 

 

(a) alle Wix-pakker på nettstedet som er lagt til den kvalifiserte deltakerens partnerkonto og som ble kjøpt med en rabattkode og/eller kupong, med unntak av kvalifiserte salg. 

 

(b) alle Premium-nettsteder med Wix-pakker som er lagt til den kvalifiserte deltakerens partnerkonto og som ble kjøpt i bulk som en del av en partneravtale eller bulkavtale eller en annen transaksjon der slike kvalifiserte nettsteders Wix-pakker ble kjøpt gjennom rabattkoder levert av Wix. 

 

(c) eventuelle Wix-pakker for nettstedet som er lagt til den kvalifiserte deltakerens partnerkonto og som opprinnelig ble kjøpt på en dato da deltakeren ikke var en kvalifisert deltaker. 

 

(d) alle Wix-pakker for nettstedet som er lagt til den berettigede deltakerens partnerkonto og som har en abonnementsperiode på mindre enn ett år, med mindre annet er spesifisert. 

 

(e) alle Wix-pakker for nettsteder som er lagt til den kvalifiserte deltakerens partnerkonto, og som ikke er aktive i en periode på minst tretti (30) dager fra datoen Wix mottok betaling for det opprinnelige kjøpet av nettstedets Wix-pakker. 


 

(f) Med unntak av omsetningsdeling for bedriftspakker, alle Wix-pakker for nettsteder som legges til den kvalifiserte deltakerens partnerkonto, og som den kvalifiserte deltakeren ikke er den første eieren av. For å unngå tvil, hvis den kvalifiserte deltakeren ikke er den første eieren av de kvalifiserte nettstedenes Wix-pakke, vil ikke slike kvalifiserte nettsteders Wix-pakke bli betraktet som et kvalifisert nettsted for å beregne den kvalifiserte deltakerens omsetningsdeling.

 

(k) For omsetningsdeling fra kundesalg, ethvert nettsted som ikke behandler nettsteder som genererer behandlingsvoluminntekter med Wix Payments. 

 

(l) For omsetningsdeling på spesifikke pakker og årlig Wix Studio Premium-pakke for 20 % inntektsandel for ikke-Legende-partnere og 30 % inntektsandel for Legende-partnere, alle nettsteder opprettet før 10. januar 2024.

 

(m) Ethvert nettsted der 14-dagers perioden ikke er fullført fra tidspunktet for kjøpet av Wix-pakken.   

 

Inntektsandelen beregnes den første dagen i hver kalendermåned for alle kvalifiserte nettsteder som den kvalifiserte deltakeren har kjøpt i løpet av den foregående kalendermåneden, og for inntektsandelen fra kundesalg den første dagen i hver kalendermåned etter måneden da transaksjonene ble behandlet på det kvalifiserte nettstedet («beregningsdatoen«).  Merk at beregningen av omsetningsdeling for bedriftspakker skjer etter at Wix har mottatt hele betalingen for de kjøpte pakkene. 

Hver kvalifiserte deltaker kan se sine kvalifiserte sider og eventuell omsetningsdeling som den kvalifiserte deltakeren har opptjent i forbindelse med disse, ved å se den kvalifiserte deltakerens Studio-arbeidsområde.  

6.3 Betaling av inntektsandel

Hver kvalifisert deltaker vil få utbetalt omsetningsdeling på kvalifisert omsetning og/eller netto behandlingsvoluminntekten for kvalifiserte nettsted på månedlig basis innen seksti (60) dager fra beregningsdatoen (hver av dem en «betalingsdato«). For omsetningsdelingen for bedriftspakker skal beregningsdatoen være som angitt her.  For omsetningsdeling fra kundesalg og i tilfelle fradrag som ble inkludert i beregningen av omsetningsdeling, uansett årsak, vil Wix trekke det aktuelle beløpet fra neste omsetningsdeling som skal betales til den kvalifiserte deltakeren, eller ha rett til å fakturere partneren for et slikt beløp, som skal betales av partneren innen 14 dager etter utstedelse av en slik faktura. For formålet med denne seksjon 6.3, skal «fradrag» bety ethvert økonomisk tap påført av Wix som følge av en ubetalt negativ saldo knyttet til det kvalifiserte nettstedet.

 

For å motta betaling av omsetningsdeling må en kvalifisert deltaker logge seg på Wix Studio og Wix Studio Workspace. Enhver omsetningsdeling skal betales på betalingsdatoen gjennom en tredjeparts betalingsplattform. Før en kvalifisert deltaker kan motta betaling av inntektsandelen, må vedkommende koble sin foretrukne betalingskonto til tredjepartsplattformen via Wix Studio Workspace. Enhver omsetningsdeling som er påløpt av en kvalifisert deltaker før bytte til Wix Studio, forfaller først når den kvalifiserte deltakeren har gått over og registrert seg på Wix Studio.

 

 Din inntektsandel for måneden må være lik minst 200,00 amerikanske dollar for å motta betaling av inntektsandel på gjeldende betalingsdato for en slik måned. I tilfelle en kvalifisert deltakers inntektsandel for måneden er mindre enn 200,00 amerikanske dollar, skal den kvalifiserte deltakers inntektsandel for den måneden overføres og utbetales i den neste måneden hvor saldoen er minst 200,00 amerikanske dollar. Merk at kvalifiserte partnere kan tilpasse terskelen til et beløp høyere enn 200,00 amerikanske dollar, som beskrevet her

 

Du har rett til å bestride enhver betaling av inntektsandel ved å gi Wix opplysninger som støtter et slikt tvistekrav innen femten (15) dager fra betalingsdatoen. I tilfelle det blir fremsatt et tvistemål, skal partene med rimelighet samarbeide om å gjennomgå og avgjøre en slik tvist, og hvis Wix fastslår at en slik tvist er gyldig, skal Wix etter Wix sitt eget skjønn betale partneren et beløp som er i samsvar med partenes avgjørelse. Hvis du ikke innleder en slik tvist innen den gjeldende 15-dagers perioden, skal inntektsandelen betraktes som godtatt, og Wix skal ikke ha ytterligere ansvar med hensyn til betalingen av inntektsandelen. 

7. Endringer og oppsigelse av partnerprogram

Wix har rett til etter eget skjønn å endre, oppdatere, suspendere eller si opp partnerprogrammet, eller deler av det, fra tid til annen, inkludert, men ikke begrenset til, partnerfordelene, Premier Partner-fordelene og/eller inntektsandelen, med eller uten forvarsel til deltakerne. Wix kan etter eget skjønn når som helst suspendere eller si opp deltakerens medlemskap i partnerprogrammet, inkludert fordeler som en deltaker får i henhold til partnerprogrammet, når som helst og med eller uten varsel, dersom vi etter eget skjønn avgjør at deltakeren har brutt vilkårene, inkludert uten begrensning, med hensyn til deltakere som har flere tilfeller av kanselleringer av nettstedet, anses å ha engasjert seg i mistenkelig oppførsel, og/eller er knyttet til kontoer med tilbakeføringer.

 

BRUDD PÅ NOEN AV VILKÅRENE ELLER ETHVERT DOKUMENT SOM ER INNEHOLDT HER, KAN RESULTERE I UMIDDELBART AVSLUTNING AV DIN DELTAKELSE I PARTNERPROGRAMMET, MED ELLER UTEN VARSEL. DU SAMTYKKER Å DELTA I PROGRAMMET PÅ EGEN RISIKO OG KOSTNAD.

8. Deltakeransvar

8.1 Overholdelse av lover

Ved å bli med og delta i partnerprogrammet, og bruke partnerfordelene som tilbys av Wix under partnerprogrammet, (a) vil deltakeren utføre alle sine aktiviteter i full overensstemmelse med alle gjeldende lover, vedtekter, regler, forskrifter og direktiver, inkludert men ikke begrenset til personvern- og databeskyttelseslover (inkludert, uten begrensning, TCPA, GDPR, CCPA og andre gjeldende personvernforskrifter) (samlet kalt «gjeldende lover»); (b) Deltakeren skal skaffe og vedlikeholde, for egen regning, alle regulatoriske og juridiske lisenser og sertifiseringer, statlige eller på annen måte, som er nødvendige for at deltakeren, dens ansatte, agenter og distributører skal kunne bruke partnerfordelene og/eller Premier Partner-fordelene, og for å ellers delta i partnerprogrammet; og (c) Deltakeren skal unngå villedende, villedende eller uetisk praksis, og ikke nedvurdere Wix eller dets plattform eller noen av tjenestene eller produktene som tilbys av Wix på noen måte.

8.2 Deltakerens bruk av Wix Payments

Dersom deltaker kobler  Wix Payments  til deltakerens partnerkonto for å godta betalinger fra deltakerens kunder, forstår og godtar deltakeren at Wix Payments kun kan brukes til å fakturere kunder for følgende godkjente typer tjenester utført av deltakeren: (a) annonseoppsett og e-postmarkedsføring; (b) animasjon, video, fotografi, 3D-modellering; (c) merkevareutvikling; (d) design og utvikling av nettbutikk/e-handel, mobilnettsted; (e) grafisk design; (f) markedsføring og promotering; (g) SEO; (h) oppretting av visuelt innhold; (i) webanalyse; (j) webdesign, UX/UI; (k) webutvikling, programmering; (l) vedlikehold av nettsted/nettbutikk; og (m) skriftlig innhold og UX-tekster (samlet kalt «godkjente Wix-betalingstjenester for partnere»). Dersom deltakeren utfører andre typer tjenester for deltakerens kunder, som ikke er godkjente Wix-betalingstjenester for partnere, må deltakeren bruke en alternativ betalingsleverandør for å fakturere kunder for slike tjenester. Ved å bruke Wix Payments godtar deltakerne brukervilkårene for Wix Payments .

8.3 Tilgang til kontoer: Roller og tillatelser

Deltakere kan gi eller få roller og tillatelser til å utføre visse aktiviteter innenfor Wix-brukerkontoer, som beskrevet i avsnitt 1.3 og 1.4 i Wix-bruksvilkårene, og forklart her. Dersom en deltaker gir eller får tilgang til en brukerkonto, forplikter deltakeren seg til å bruke slik tilgang med forsiktighet.  Hvis noen andre enn eieren av brukerkontoen får tilgang til brukerkontoen og/eller brukerplattformenes innstillinger og foretar endringer, anses alle slike aktiviteter å ha skjedd på vegne av og i navnet til eieren av brukerkontoen, uavhengig av om de er spesifikt autorisert av eieren av brukerkontoen eller ikke.   Begrepene «Brukerkonto og brukerplattform som brukt her har betydningen som er tilskrevet dem i Wix-vilkårene for bruk.» 

8.4 Deltakers salgsfremmende aktivitet

I tilfelle deltakeren engasjerer seg i noen markedsførings- og/eller annonseaktivitet av Wix eller i forbindelse med deltakerens bruk av Wix («deltakermarkedsføring»), samtykker deltakeren å: (a) Overholde alle gjeldende lover, inkludert men ikke begrenset til de styrer e-postmarkedsføring, «velge» og samtykke til e-postmarkedsføring, «melde seg ut» og avmelding av e-postmarkedsføring og spamming; (b) ikke bryte åndsverk eller andre rettigheter til noen tredjepart; (c) ikke bruke Wix-merket eller varemerkene på en måte som nedvurderer eller gir en feilaktig fremstilling av Wix eller forårsaker forvirring for deltakerens eller Wix sine kunder; og (d) overholde alle retningslinjer og krav som regulerer bruken av Wix-merket og varemerkene, som utarbeidet av Wix og endret fra tid til annen. 

8.5 Taushetsplikt 

Wix kan gi deltakeren visse opplysninger som følge av deltakerens deltakelse i partnerprogrammet, og disse opplysningene anser vi som konfidensielle (her kalt «konfidensiell informasjon»). Konfidensiell informasjon skal ikke omfatte informasjon som deltaker kan vise gjennom skriftlig dokumentasjon er: (i) allerede kjent for deltaker på tidspunktet for offentliggjøring, eller er offentlig tilgjengelig på tidspunktet for offentliggjøring; (ii) blir generelt kjent for offentligheten etter avsløring uten handling eller unnlatelse fra deltakeren i strid med denne avtalen; (iii) avsløres til deltakeren av en tredjepart som ikke bryter en forpliktelse om konfidensialitet; eller (iv) ble, er eller vil bli utviklet uavhengig av deltakeren uten bruk av den konfidensielle informasjonen.

 

Deltakeren skal til enhver tid oppbevare og lagre den konfidensielle informasjonen strengt konfidensielt, og skal ikke bruke slik konfidensiell informasjon til noe formål uten Wix sitt skriftlige samtykke på forhånd, med unntak av det som med rimelighet er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene i henhold til vilkårene, eller som kreves av lov, forskrift eller kjennelse fra en domstol med riktig jurisdiksjon (men forutsatt at deltakeren, hvis det er lovlig tillatt, vil gi Wix umiddelbar skriftlig varsel om slike krav eller rettskjennelse og vil bruke rimelige anstrengelser for kun å sikre minimum avsløring av konfidensiell informasjon etter behov.

9. Ingen garantier

Partnerprogrammet garanterer deg verken fortjeneste, inntekter, besparelser, salg, forretningsmuligheter eller annen suksess.

 

Alle tvister som oppstår i forbindelse med partnerprogrammet og eventuelle deltakere, privatpersoner, selskaper eller nettstedseiere, skal være de involverte partenes eneansvar. Du fraskriver deg herved alle rettigheter eller krav du måtte ha, nå eller i fremtiden, i forbindelse med tvister mellom deg og enhver deltaker, nettstedseier, bidragsyter eller annen person eller virksomhet i forbindelse med partnerprogrammet og eventuelle fordeler i det, inkludert blant annet inntektsandelen. Du samtykker herved i at Wix ikke skal holdes ansvarlig på noen som helst måte for skader, tap eller krav som oppstår i forbindelse med partnerprogrammet. 

 

Vi tilbyr partnerprogrammet (og alle deler, funksjoner eller fordeler i det) «som det er», «med alle feil» og «med forbehold om tilgjengelighet» uten noen form for garantier, inkludert underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, fagmessig utførelse, fravær av immaterialrettighetskrenkelse eller annen garanti i den grad det er tillatt etter loven. Vi erklærer spesifikt ikke at partnerprogrammet (eller deler, funksjoner eller fordeler av det) tilbys i samsvar med noen av dine forespørsler eller instruksjoner. Deltaker samtykker herved i at Wix etter eget skjønn kan tilby partnerprogrammet og alle fordeler eller funksjoner i det basert på tilgjengelige ressurser, begrensninger, restriksjoner og andre forretningsmessige eller lignende faktorer.

 

Partnerprogrammet (og alle deler, funksjoner eller fordeler i det) kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder og/eller -plattformer (sammen «tredjepartsnettsteder»). Disse tredjepartsnettstedene eies, kontrolleres og/eller vedlikeholdes utelukkende av tredjeparter som Wix ikke har kontroll over. Følgelig fraskriver Wix seg og skal ikke ha ansvar for (i) tredjepartsnettsteder som vises på eller innenfor partnerprogrammet, eller (ii) produktene eller tjenestene som tilbys av, er tilgjengelige gjennom eller annonseres på tredjepartsnettsteder som er tilgjengelige via partnerprogrammet, eller innhold, materiale eller tilhørende informasjon. Implementeringen av tredjepartsnettsteder i partnerprogrammet innebærer ikke at Wix går god for en tredjepart, tredjepartsinnhold eller tredjeparts produkter eller -tjenester.

 

WIX GIR INGEN GARANTI OM RESULTATENE ELLER FORDELENE SOM KAN FÅS FRA DELTAKELSE I WIX SITT PARTNERPROGRAM, OG INGEN OPPLYSNINGER, RAPPORTER, RÅD ELLER FORDELER DU HAR FÅTT AV WIX ELLER GJENNOM WIX SITT PARTNERPROGRAM, SKAL UTGJØRE NOEN FORM FOR GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG NEVNT I DISSE VILKÅRENE. MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD FRA WIX ELLER WIX SIN AUTORISERTE REPRESENTANT SKAL IKKE UTGJØRE EN GARANTI. WIX GIR VIDERE INGEN GARANTI FOR TJENESTER SOM UTFØRES GJENNOM TREDJEPART, ELLER AV TREDJEPART I SAMMENHENG MED WIX SINE TJENESTER, OG DU FORSTÅR ​OG SAMTYKKER AT SLIKE TREDJEPARTSTRANSAKSJONER UTFØRES HELT PÅ DIN EGEN RISIKO.

10. Skadesløsholdelse

I tillegg til din skadesløsholdelsesplikt i henhold til Wix sine vilkår og vilkårene for Wix Marketplace godtar du å forsvare, godtgjøre og skadesløsholde Wix, Wix sine tillitsmenn, styremedlemmer, aksjonærer, ansatte, tilknyttede selskaper og agenter mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, ansvar, kostnader, gjeld og utgifter (inkludert advokatsalærer) som oppstår som følge av (i) ditt brudd av tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, eiendomsrett eller personvernrett som følge av din deltakelse i partnerprogrammet, (ii) enhver avtale signert med kundene dine i forbindelse med Wix sine tjenester, (iii) enhver utelatelse eller unøyaktighet i dine annonser og/eller ditt reklamemateriell overfor kundene dine i forbindelse med Wix sine tjenester og (iv) ethvert brudd på disse vilkårene, inkludert blant annet erklæringer eller garantier fra deg eller manglende overholdelse av krav i henhold til lov eller forskrift.  Dette avsnittet skal ikke tolkes som en begrensning eller utelukkelse, men skal være et tillegg til andre krav eller beføyelser som Wix kan gjøre gjeldende etter loven.

11. ANSVARSBEGRENSNING

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL WIX, WIX SINE TILLITSMENN, STYREMEDLEMMER, AKSJONÆRER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEN ANDRE PARTEN I FORBINDELSE MED YTTERLIGERE, INDIREKTE ELLER STRAFFEUTLØSENDE SKADER, FORUTSIGELIGE ELLER IKKE, BASERT PÅ PÅSTANDER FRA DELTAKERE ELLER DERES KUNDER (INKLUDERT BLANT ANNET PÅSTANDER OM TAP AV DATA, OMDØMME, FORTJENESTE, BRUK AV PENGER ELLER BRUK AV LØSNINGENE, AVBRUDD I BRUK ELLER TILGJENGELIGHET AV DATA, STANS I ANNET ARBEID ELLER SVEKKELSE AV ANDRE EIENDELER) SOM SKYLDES BRUDD PÅ EN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, KONTRAKTSBRUDD, URIKTIGE OPPLYSNINGER, FORSØMMELSE, OBJEKTIVT ERSTATNINGSANSVAR ELLER LIGNENDE. 

bottom of page