top of page

Brukervilkår for Wix Partnerprogram

Oppdatert: 1. juli 2022

Velkommen til Wix Partnerprogram («partnerprogram»)! 

1. Introduksjon

Disse brukervilkårene for Wix Partnerprogram («vilkår for partnerprogrammet») er en juridisk avtale mellom Wix.com Ltd. (sammen med dets verdensomspennende tilknyttede selskaper – «Wix», «vi» eller «oss») og hvert medlem av partnerprogrammet (heretter kalt «du», «deg», «din», «ditt», «dine», «bruker» eller «deltaker») og angir vilkårene som styrer din deltakelse i partnerprogrammet.

 

UANSETT HVORDAN DU VELGER Å DELTA I PARTNERPROGRAMMET, SKAL DET UTGJØRE DITT SAMTYKKE TIL DISSE VILKÅRENE FOR PARTNERPROGRAMMET, SOM HERVED OMFATTER WIX BRUKERVILKÅR, PERSONVERNERKLÆRING OG BRUKERVILKÅR FOR WIX MARKETPLACE (AVHENGIG AV HVA SOM ER AKTUELT) (SAMLET «VILKÅRENE»), OG DET SKAL UTGJØRE EN BEKREFTELSE PÅ AT DU HAR LEST OG GODTATT VILKÅRENE. DERSOM DET SKULLE OPPSTÅ KONFLIKT ELLER UOVERENSSTEMMELSE MELLOM DISSE VILKÅRENE FOR PARTNERPROGRAMMET OG WIX BRUKERVILKÅR, BRUKERVILKÅR FOR MARKETPLACE ELLER PERSONVERNERKLÆRINGEN, SKAL DISSE VILKÅRENE FOR PARTNERPROGRAMMET VÆRE GJELDENDE. DU SAMTYKKER TIL Å JEVNLIG GÅ GJENNOM VILKÅRENE FOR Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ ENHVER ENDRING, OG DIN KONTINUERLIGE DELTAKELSE I PARTNERPROGRAMMET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIN BRUK AV PARTNERDASHBORDET OG PARTNERFORDELENE, SKAL ANSES SOM DITT SAMTYKKE TIL SLIKE ENDREDE VILKÅR. BEGREPER SOM ANGIS I ANFØRSELSTEGN I DETTE DOKUMENTET, SKAL MED MINDRE ANNET ANGIS, HA DEN BETYDNING DE ER GITT I WIX BRUKERVILKÅR OG PERSONVERNERKLÆRINGEN.

 

Disse vilkårene i partnerprogrammet ble utarbeidet og skrevet på engelsk, og er oversatt til andre språk for din bekvemmelighet. I tilfelle der det oppstår uoverensstemmelse mellom en oversatt (ikke-engelsk) versjon av disse vilkårene for partnerprogrammet og den engelske versjonen av disse vilkårene for partnerprogrammet, skal den engelske versjonen være gjeldende i en slik uoverensstemmelse.

2. Beskrivelse av partnerprogrammet

Ved å registrere deg og delta i partnerprogrammet kan du oppdage muligheter for å optimalisere og skalere bedriften din gjennom ulike ressurser og verktøy utviklet for å hjelpe deg med å møte dine forretningsbehov.

2.1 Deltakelse i partnerprogrammet

Byråer, frilansere og andre virksomheter som bygger nettsteder for kunder, kan delta i partnerprogrammet på forespørsel og godkjenning av Wix ved å registrere seg via partnerdashbordet i sin Wix-konto («deltaker» eller «deltakere»).

2.2 Fordeler med partnerprogrammet

Ved å melde deg på og delta i partnerprogrammet kan du være kvalifisert til å få tilgang til visse fordeler designet for å hjelpe bedriften din med å skalere, siden slike fordeler tilbys av Wix på https://support.wix.com/en/article/wix-partners-levels-in-the-partner-program som kan endres fra tid til annen og underlagt vilkårene angitt her («partnerfordelene»). 

3. Lås opp fordeler ved å tjene poeng

Du kan få tilgang til bestemte fordeler som Wix tilbyr gjennom partnerprogrammet ved å tjene den nødvendige poengsaldoen for å nå et partnerprogramnivå (som beskrevet nedenfor). Hvert partnerprogramnivå gir spesifikke fordeler som er tilgjengelige for deg som deltaker så lenge du opprettholder den nødvendige poengsaldoen, underlagt disse vilkårene. Eventuelle endringer i poengsaldoen din kan til enhver tid føre til endring i partnerprogramnivået og dermed fordelene du er kvalifisert til å motta.

3.1 Hvilke nivåer finnes det i partnerprogrammet?

Partnerprogrammet inkluderer følgende partnerprogramnivåer som kan låses opp ved å tjene poeng:

  • Explorer: 0–300 poeng

  • Pioneer: 400–900 poeng

  • Creator: 1000–1900 poeng

  • Icon: 2000–4900 poeng

  • Legend: 5000+ poeng

Du kan få tilgang til et partnerprogramnivå ved å tjene gjeldende poengsaldo som beskrevet ovenfor. Hvert nivå i partnerprogrammet vil avgjøre om du er berettiget til å motta visse fordeler, da Wix tilbyr slike fordeler på https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levels. Disse fordelene kan når som helst bli endret.

 

Fordelene du får tilgang til via partnerprogramnivået ditt, gjenspeiles i fanen «Fordeler» på partnerdashbordet i Wix-kontoen din. Partnerprogramnivåene, inkludert metoden for å tjene poeng, poengsaldoen som kreves for hvert partnerprogramnivå, og fordelene på det aktuelle nivået, kan til enhver tid bli oppdatert og/eller endret etter Wix sitt eget skjønn. 

3.2 Hvordan kan man tjene poeng?

3.2.1 Hvert Wix Premium-nettsted som du har bygget og lagt til i kontoen din, gir deg 100 poeng. For eksempel vil en deltaker med 50 aktive Wix Premium-nettsteder i kontoen sin ha en saldo på 5000 poeng. 

 

3.2.2 Hvert Wix Editor X Premium-nettsted som du har bygget og lagt til i kontoen din, gir deg 300 poeng. For eksempel vil en deltaker med 50 aktive Wix Editor X Premium-nettsteder i kontoen sin ha en saldo på 15 000 poeng.

 

3.2.3 Det totale antallet Wix Premium- eller Editor X premium-nettsteder som er lagt til kontoen din, vil være synlig i deltakerens partnerdashbord. 

 

3.2.4 Premium- eller Editor X-nettstedet du bygger, vil gi deg poeng, enten du opprinnelig kjøpte den i henhold til en årlig eller månedlig Wix Premium-pakke.

3.2.5 Premium- eller Editor X Premium-nettstedet du bygger, vil gi deg poeng, enten du opprinnelig kjøpte den med en kupong eller rabatt.

3.2.6 Når mer enn én deltaker eller Wix-bruker er utpekt som en bidragsyter til et Wix Premium-nettsted, kan bare maksimalt to (2) av disse bidragsyterne være kvalifisert for å få det Wix Premium-nettstedet til å telle mot deres kvalifisering for Premier Partner-fordeler. 

3.2.7 Poeng for Premium- eller Editor X Premium-nettsteder som bygges gjennom din egen Wix-konto, blir automatisk kreditert Wix-kontoen din etter at Wix har mottatt betaling for Premium- eller Editor X Premium-pakke som er kjøpt i forbindelse med det aktuelle nettstedet.

 

Poeng for Premium- eller Editor X Premium-nettsteder du har bidratt til å bygge, utenfor din egen Wix-konto, blir kun kreditert Wix-kontoen din etter at du har sendt inn en forespørsel om å bli kreditert disse poengene gjennom skjemaet «Send inn et nettsted som er bygget utenfor kontoen din» i fanen «Hjem» på partnerdashbordet. Du vil ikke kunne sende inn et skjema og be om poeng for et Wix Premium- eller Editor X Premium-nettsted du ikke har bidratt til.  Merk at for å være kvalifisert til å motta inntektsandel på et bestemt nettsted, må du være den første eieren av det nettstedet, som beskrevet nedenfor. 

 

  Du taper poeng for hvert Wix Premium- eller Editor X Premium-nettsted som ikke fornyes eller kanselleres på andre måter. For eksempel, dersom ett av dine Premium-nettsteder ikke fornyes eller blir kansellert, vil poengsaldoen din reduseres med 100 poeng. 

 

3.2.8 Du kan kvalifiseres til å tjene poeng gjennom partneravtaler: Med forbehold for vilkårene i dette dokumentet kan deltakere som kjøpte aktiveringskuponger for Premium-pakker fra Wix i henhold til et godkjent og gjennomført bulkkjøp eller pakker og tjenestebestilling, avhenging av hva som er aktuelt (hver en «partneravtale») gjennom partnerteamet vårt, motta poengene som er opptjent for disse kjøpte Premium-nettstedene, så lenge Premium-nettstedene som er kjøpt som en del av en partneravtale, ble aktivert og gjort aktive ved hjelp av aktiveringskupongene. Vær oppmerksom på at nettsteder kjøpt gjennom partneravtaler ikke er kvalifisert for inntektsandel.

 

3.2.9 Poeng har ingen kontantverdi, kan ikke overføres eller overdras og kan ikke innløses i Wix-produkter eller -tjenester.

3.3 Hva skjer hvis poengsaldoen min synker?

3.3.1 Til enhver tid kan poengsaldoen din endres, noe som påvirker partnerprogramnivået ditt. Enhver økning eller reduksjon i poengsaldoen kan føre til at du synker eller stiger til et nytt partnerprogramnivå, og derfor får eller mister du fordeler knyttet til ditt tidligere partnerprogramnivå. 

 

3.3.2 Endringer i poengsaldoen kan også påvirke din rett til å delta i og bruke Wix Marketplace. Hvis en reduksjon i poengsaldoen fører til at du synker til et partnerprogramnivå som ikke inkluderer Wix Marketplace-tilgang som en fordel, mister du tilgangen til Wix Marketplace. I slike tilfeller vil du ikke miste henvisninger du fikk via Wix Marketplace før du mistet Wix Marketplace-tilgang, men du vil imidlertid ikke få noen ytterligere eller nye henvisninger med mindre og før du tjener de nødvendige poengene som trengs for å få Wix Marketplace-tilgang igjen. Din kvalifikasjon for og bruk av Wix Marketplace er til enhver tid underlagt Brukervilkår for Wix Marketplace. Disse kan når som helst bli endret. 

4. Hvor kan jeg se min nåværende poengsaldo eller partnerprogramnivå?

Du kan se nåværende poengsaldo og partnerprogramnivå via fanen «Hjem» i partnerdashbordet på Wix-kontoen din, eller i partnerprogram-delen av Wix-kontoen.

 

Merk at visse fordeler på bestemte partnerprogramnivåer kan variere og kan være underlagt ytterligere vilkår, inkludert blant annet Wix Marketplace. Ved å delta i og bruke Wix Marketplace godtar du Brukervilkår for Wix Marketplace

5. Wix Marketplace-tilgang

Deltakere som er Premier Partnere kan også være kvalifisert til å søke om å delta i Wix Marketplace, noe som gir dem en mulighet til å skalere bedriften sin ved å bli matchet med Wix-brukere som potensielle kunder. Etter en deltakers søknad til Wix Marketplace, er kvalifisering og godkjenning til å delta styrt av Brukervilkår for Wix Marketplace. Ved å søke, delta og bruke Wix Marketplace godtar deltakerne Brukervikår for Wix Marketplace.

6. Inntektsandel

Deltakere som når Legend Partner Program-nivået kan også bli kvalifisert til å tjene inntektsandel fra Wix for inntekter generert fra kjøp av Wix Premium-nettsteder som eies av deltakeren mens de er registrert i partnerprogrammet, underlagt vilkårene angitt nedenfor («inntektsandel»): 

6.1 Kvalifisering for inntektsandel

En deltaker kan bli kvalifisert til å tjene inntektsandel som angitt her ved å tjene poeng som kreves for å låse opp «Legend»-partnerprogramnivået (hver en «kvalifisert deltaker»). 

 

Du kan miste statusen din som kvalifisert deltaker og retten til å tjene eller motta inntektsandel, på følgende måte: (a) Dersom du ble kvalifisert for en inntektsandel, dersom en reduksjon i poengsaldoen din får deg til å falle til et partnerprogramnivå som er under «Legend», og/eller (b) dersom du ble kvalifisert for inntektsandel som angitt heri, ved utløpet eller oppsigelsen av partnerpakkeavtalen din (avhenging av hva som aktuelt). 

 

Wix garanterer ikke at inntektsandelen kan være tilgjengelig i et bestemt sted eller språk. Inntektsandel er for øyeblikket ment for deltakere i partnerprogrammet som krever at disse funksjonene og fordelene tilbys på engelsk. 

6.2 Beregning av inntektsandel

Wix vil betale hver kvalifisert deltaker tjue prosent (20 %) av den kvalifiserte inntekten (som begrepet er definert nedenfor) mottatt av Wix fra det opprinnelige kjøpet og for alle årlige fornyelser av hvert kvalifisert nettsted, forutsatt at den kvalifiserte deltakeren er den første eieren av det kvalifiserte nettstedet på datoen for dets første opprettelse (heretter «første eier»).  Inntektsandel skal kun betales for Wix Premium-nettsteder som ble kjøpt for den da gjeldende fullprisen som tilbys av Wix på Wix-nettstedet eller kvalifiserte 50 % rabatt på salg som tilbys av Wix til alle brukere («kvalifiserte salg»).

 

 «Kvalifiserte nettsteder» inkluderer ikke: 

 

(a) eventuelle Wix Premium-nettsteder lagt til den kvalifiserte deltakerens partnerkonto som ble kjøpt med en rabattkode og/eller kupong, med unntak av kvalifiserte salg. 

 

(b) eventuelle Wix Premium-nettsteder lagt til den kvalifiserte deltakerens partnerkonto som ble kjøpt i bulk som en del av en partneravtale eller masseavtale, eller en annen transaksjon der slike Wix Premium-nettsteder ble kjøpt gjennom rabattkoder levert av Wix. 

 

(c) eventuelle Wix Premium-nettsteder lagt til den kvalifiserte deltakerens partnerkonto som opprinnelig ble kjøpt på en hvilken som helst dato hvor deltakeren ikke var en kvalifisert deltaker. 

 

(d) eventuelle Wix Premium-nettsteder lagt til den kvalifiserte deltakerens partnerkonto som har en abonnementsperiode på mindre enn ett år. 

 

(e) eventuelle Wix Premium-nettsteder som er lagt til den kvalifiserte deltakerens partnerkonto som ikke er aktive i en periode på minst tretti (30) dager fra datoen Wix mottok betalingen for det opprinnelige kjøpet av Wix Premium-nettstedet. 

 

(f) eventuelle Wix Premium-nettsteder som legges til den kvalifiserte deltakerens partnerkonto, som den kvalifiserte deltakeren ikke er den første eieren av. For å unngå tvil, hvis den kvalifiserte deltakeren ikke er den første eieren av Wix Premium-nettstedet, vil et slikt Wix Premium-nettsted ikke bli ansett som et kvalifisert nettsted for å beregne den kvalifiserte deltakerens inntektsandel.

 

(g)  G-Suite, Ascend, App-oppgraderinger og andre slike kjøp kvalifiserer ikke for inntektsandel.

 

«Kvalifiserte inntekter» vil si faktiske inntekter som Wix genererer fra kjøpet av et kvalifisert nettsted, eksklusive alle skatter, valutakurser og andre statlige avgifter av noe som helst slag som kan pålegges, avgifter for webhotell, tredjeparts gebyrer, refusjoner eller rabatter, fakturerings- eller behandlingsgebyrer og beløp som Wix har betalt i forbindelse med Wix sitt videresalg av funksjoner som er inkludert i en kvalifisert nettsted).

 

En kvalifisert deltaker som også er den første eieren av et kvalifisert nettsted vil fortsette å tjene inntektsandel hvis et slikt kvalifisert nettsted har blitt overført til en klient eller tredjepart eller hvis et kvalifisert nettsted de opprettet oppgraderes til en årlig, 2-års eller 3-års Premium-pakke.  

Beregning av inntektsandel skjer den første dagen i hver kalendermåned for alle kvalifiserte nettsteder som er kjøpt i løpet av forrige kalendermåned («beregningsdato»). 

 

Hver kvalifisert deltaker kan se sine kvalifiserte nettsteder, og eventuell inntektsandel opptjent av den kvalifiserte deltakeren i forbindelse med dette, ved å se den kvalifiserte deltakerens partnerdashbord.

6.3 Betaling av inntektsandel

Du får betalt en inntektsandel på kvalifiserte inntekter hver måned innen førtifem (45) dager fra beregningsdatoen (hver en «betalingsdato»).

 

En inntektsandel skal betales til deg på betalingsdatoen via en tredjeparts betalingsplattform. Før en kvalifisert deltaker mottar betaling av inntektsandel, må en kvalifisert deltaker koble sin foretrukne betalingskonto til en slik tredjepartsplattform gjennom partnerdashbordet.

 

 Din inntektsandel for måneden må være lik minst 200,00 amerikanske dollar for å motta betaling av inntektsandel på gjeldende betalingsdato for en slik måned. I tilfelle en kvalifisert deltakers inntektsandel for måneden er mindre enn 200,00 amerikanske dollar, skal den kvalifiserte deltakers inntektsandel for den måneden overføres og utbetales i den neste måneden hvor saldoen er minst 200,00 amerikanske dollar. Merk at kvalifiserte partnere kan tilpasse terskelen til et beløp høyere enn 200,00 amerikanske dollar, som beskrevet her

 

Du har rett til å bestride enhver betaling av inntektsandel ved å gi Wix opplysninger som støtter et slikt tvistekrav innen femten (15) dager fra betalingsdatoen. I tilfelle det blir fremsatt et tvistemål, skal partene med rimelighet samarbeide om å gjennomgå og avgjøre en slik tvist, og hvis Wix fastslår at en slik tvist er gyldig, skal Wix etter Wix sitt eget skjønn betale partneren et beløp som er i samsvar med partenes avgjørelse. Hvis du ikke innleder en slik tvist innen den gjeldende 15-dagers perioden, skal inntektsandelen betraktes som godtatt, og Wix skal ikke ha ytterligere ansvar med hensyn til betalingen av inntektsandelen. 

7. Endringer og oppsigelse av partnerprogram

Wix har rett til etter eget skjønn å endre, oppdatere, suspendere eller si opp partnerprogrammet, eller deler av det, fra tid til annen, inkludert, men ikke begrenset til, partnerfordelene, Premier Partner-fordelene og/eller inntektsandelen, med eller uten forvarsel til deltakerne. Wix kan etter eget skjønn når som helst suspendere eller si opp deltakerens medlemskap i partnerprogrammet, inkludert fordeler som en deltaker får i henhold til partnerprogrammet, når som helst og med eller uten varsel, dersom vi etter eget skjønn avgjør at deltakeren har brutt vilkårene, inkludert uten begrensning, med hensyn til deltakere som har flere tilfeller av kanselleringer av nettstedet, anses å ha engasjert seg i mistenkelig oppførsel, og/eller er knyttet til kontoer med tilbakeføringer.

 

BRUDD PÅ NOEN AV VILKÅRENE ELLER ETHVERT DOKUMENT SOM ER INNEHOLDT HER, KAN RESULTERE I UMIDDELBART AVSLUTNING AV DIN DELTAKELSE I PARTNERPROGRAMMET, MED ELLER UTEN VARSEL. DU SAMTYKKER Å DELTA I PROGRAMMET PÅ EGEN RISIKO OG KOSTNAD.

8. Deltakeransvar

8.1 Overholdelse av lover

Ved å bli med og delta i partnerprogrammet, og bruke partnerfordelene som tilbys av Wix under partnerprogrammet, (a) vil deltakeren utføre alle sine aktiviteter i full overensstemmelse med alle gjeldende lover, vedtekter, regler, forskrifter og direktiver, inkludert men ikke begrenset til personvern- og databeskyttelseslover (inkludert, uten begrensning, TCPA, GDPR, CCPA og andre gjeldende personvernforskrifter) (samlet kalt «gjeldende lover»); (b) Deltakeren skal skaffe og vedlikeholde, for egen regning, alle regulatoriske og juridiske lisenser og sertifiseringer, statlige eller på annen måte, som er nødvendige for at deltakeren, dens ansatte, agenter og distributører skal kunne bruke partnerfordelene og/eller Premier Partner-fordelene, og for å ellers delta i partnerprogrammet; og (c) Deltakeren skal unngå villedende, villedende eller uetisk praksis, og ikke nedvurdere Wix eller dets plattform eller noen av tjenestene eller produktene som tilbys av Wix på noen måte.

8.2 Deltakerens bruk av Wix Payments

Dersom deltaker kobler  Wix Payments  til deltakerens partnerkonto for å godta betalinger fra deltakerens kunder, forstår og godtar deltakeren at Wix Payments kun kan brukes til å fakturere kunder for følgende godkjente typer tjenester utført av deltakeren: (a) annonseoppsett og e-postmarkedsføring; (b) animasjon, video, fotografi, 3D-modellering; (c) merkevareutvikling; (d) design og utvikling av nettbutikk/e-handel, mobilnettsted; (e) grafisk design; (f) markedsføring og promotering; (g) SEO; (h) oppretting av visuelt innhold; (i) webanalyse; (j) webdesign, UX/UI; (k) webutvikling, programmering; (l) vedlikehold av nettsted/nettbutikk; og (m) skriftlig innhold og UX-tekster (samlet kalt «godkjente Wix-betalingstjenester for partnere»). Dersom deltakeren utfører andre typer tjenester for deltakerens kunder, som ikke er godkjente Wix-betalingstjenester for partnere, må deltakeren bruke en alternativ betalingsleverandør for å fakturere kunder for slike tjenester. Ved å bruke Wix Payments godtar deltakerne brukervilkårene for Wix Payments .

8.3 Deltakers salgsfremmende aktivitet

I tilfelle deltakeren engasjerer seg i noen markedsførings- og/eller annonseaktivitet av Wix eller i forbindelse med deltakerens bruk av Wix («deltakermarkedsføring»), samtykker deltakeren å: (a) Overholde alle gjeldende lover, inkludert men ikke begrenset til de styrer e-postmarkedsføring, «velge» og samtykke til e-postmarkedsføring, «melde seg ut» og avmelding av e-postmarkedsføring og spamming; (b) ikke bryte åndsverk eller andre rettigheter til noen tredjepart; (c) ikke bruke Wix-merket eller varemerkene på en måte som nedvurderer eller gir en feilaktig fremstilling av Wix eller forårsaker forvirring for deltakerens eller Wix sine kunder; og (d) overholde alle retningslinjer og krav som regulerer bruken av Wix-merket og varemerkene, som utarbeidet av Wix og endret fra tid til annen. 

8.4 Taushetsplikt 

Wix kan gi deltakeren visse opplysninger som følge av deltakerens deltakelse i partnerprogrammet, og disse opplysningene anser vi som konfidensielle (her kalt «konfidensiell informasjon»). Konfidensiell informasjon skal ikke omfatte informasjon som deltaker kan vise gjennom skriftlig dokumentasjon er: (i) allerede kjent for deltaker på tidspunktet for offentliggjøring, eller er offentlig tilgjengelig på tidspunktet for offentliggjøring; (ii) blir generelt kjent for offentligheten etter avsløring uten handling eller unnlatelse fra deltakeren i strid med denne avtalen; (iii) avsløres til deltakeren av en tredjepart som ikke bryter en forpliktelse om konfidensialitet; eller (iv) ble, er eller vil bli utviklet uavhengig av deltakeren uten bruk av den konfidensielle informasjonen.

 

Deltakeren skal til enhver tid oppbevare og lagre den konfidensielle informasjonen strengt konfidensielt, og skal ikke bruke slik konfidensiell informasjon til noe formål uten Wix sitt skriftlige samtykke på forhånd, med unntak av det som med rimelighet er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene i henhold til vilkårene, eller som kreves av lov, forskrift eller kjennelse fra en domstol med riktig jurisdiksjon (men forutsatt at deltakeren, hvis det er lovlig tillatt, vil gi Wix umiddelbar skriftlig varsel om slike krav eller rettskjennelse og vil bruke rimelige anstrengelser for kun å sikre minimum avsløring av konfidensiell informasjon etter behov.

9. Ingen garantier

Partnerprogrammet garanterer deg verken fortjeneste, inntekter, besparelser, salg, forretningsmuligheter eller annen suksess.

 

Alle tvister som oppstår i forbindelse med partnerprogrammet og eventuelle deltakere, privatpersoner, selskaper eller nettstedseiere, skal være de involverte partenes eneansvar. Du fraskriver deg herved alle rettigheter eller krav du måtte ha, nå eller i fremtiden, i forbindelse med tvister mellom deg og enhver deltaker, nettstedseier, bidragsyter eller annen person eller virksomhet i forbindelse med partnerprogrammet og eventuelle fordeler i det, inkludert blant annet inntektsandelen. Du samtykker herved i at Wix ikke skal holdes ansvarlig på noen som helst måte for skader, tap eller krav som oppstår i forbindelse med partnerprogrammet. 

 

Vi tilbyr partnerprogrammet (og alle deler, funksjoner eller fordeler i det) «som det er», «med alle feil» og «med forbehold om tilgjengelighet» uten noen form for garantier, inkludert underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, fagmessig utførelse, fravær av immaterialrettighetskrenkelse eller annen garanti i den grad det er tillatt etter loven. Vi erklærer spesifikt ikke at partnerprogrammet (eller deler, funksjoner eller fordeler av det) tilbys i samsvar med noen av dine forespørsler eller instruksjoner. Deltaker samtykker herved i at Wix etter eget skjønn kan tilby partnerprogrammet og alle fordeler eller funksjoner i det basert på tilgjengelige ressurser, begrensninger, restriksjoner og andre forretningsmessige eller lignende faktorer.

 

Partnerprogrammet (og alle deler, funksjoner eller fordeler i det) kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder og/eller -plattformer (sammen «tredjepartsnettsteder»). Disse tredjepartsnettstedene eies, kontrolleres og/eller vedlikeholdes utelukkende av tredjeparter som Wix ikke har kontroll over. Følgelig fraskriver Wix seg og skal ikke ha ansvar for (i) tredjepartsnettsteder som vises på eller innenfor partnerprogrammet, eller (ii) produktene eller tjenestene som tilbys av, er tilgjengelige gjennom eller annonseres på tredjepartsnettsteder som er tilgjengelige via partnerprogrammet, eller innhold, materiale eller tilhørende informasjon. Implementeringen av tredjepartsnettsteder i partnerprogrammet innebærer ikke at Wix går god for en tredjepart, tredjepartsinnhold eller tredjeparts produkter eller -tjenester.

 

WIX GIR INGEN GARANTI OM RESULTATENE ELLER FORDELENE SOM KAN FÅS FRA DELTAKELSE I WIX SITT PARTNERPROGRAM, OG INGEN OPPLYSNINGER, RAPPORTER, RÅD ELLER FORDELER DU HAR FÅTT AV WIX ELLER GJENNOM WIX SITT PARTNERPROGRAM, SKAL UTGJØRE NOEN FORM FOR GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG NEVNT I DISSE VILKÅRENE. MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD FRA WIX ELLER WIX SIN AUTORISERTE REPRESENTANT SKAL IKKE UTGJØRE EN GARANTI. WIX GIR VIDERE INGEN GARANTI FOR TJENESTER SOM UTFØRES GJENNOM TREDJEPART, ELLER AV TREDJEPART I SAMMENHENG MED WIX SINE TJENESTER, OG DU FORSTÅR ​OG SAMTYKKER AT SLIKE TREDJEPARTSTRANSAKSJONER UTFØRES HELT PÅ DIN EGEN RISIKO.

10. Skadesløsholdelse

I tillegg til din skadesløsholdelsesplikt i henhold til Wix sine vilkår og vilkårene for Wix Marketplace godtar du å forsvare, godtgjøre og skadesløsholde Wix, Wix sine tillitsmenn, styremedlemmer, aksjonærer, ansatte, tilknyttede selskaper og agenter mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, ansvar, kostnader, gjeld og utgifter (inkludert advokatsalærer) som oppstår som følge av (i) ditt brudd av tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, eiendomsrett eller personvernrett som følge av din deltakelse i partnerprogrammet, (ii) enhver avtale signert med kundene dine i forbindelse med Wix sine tjenester, (iii) enhver utelatelse eller unøyaktighet i dine annonser og/eller ditt reklamemateriell overfor kundene dine i forbindelse med Wix sine tjenester og (iv) ethvert brudd på disse vilkårene, inkludert blant annet erklæringer eller garantier fra deg eller manglende overholdelse av krav i henhold til lov eller forskrift.  Dette avsnittet skal ikke tolkes som en begrensning eller utelukkelse, men skal være et tillegg til andre krav eller beføyelser som Wix kan gjøre gjeldende etter loven.

11. ANSVARSBEGRENSNING

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL WIX, WIX SINE TILLITSMENN, STYREMEDLEMMER, AKSJONÆRER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEN ANDRE PARTEN I FORBINDELSE MED YTTERLIGERE, INDIREKTE ELLER STRAFFEUTLØSENDE SKADER, FORUTSIGELIGE ELLER IKKE, BASERT PÅ PÅSTANDER FRA DELTAKERE ELLER DERES KUNDER (INKLUDERT BLANT ANNET PÅSTANDER OM TAP AV DATA, OMDØMME, FORTJENESTE, BRUK AV PENGER ELLER BRUK AV LØSNINGENE, AVBRUDD I BRUK ELLER TILGJENGELIGHET AV DATA, STANS I ANNET ARBEID ELLER SVEKKELSE AV ANDRE EIENDELER) SOM SKYLDES BRUDD PÅ EN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, KONTRAKTSBRUDD, URIKTIGE OPPLYSNINGER, FORSØMMELSE, OBJEKTIVT ERSTATNINGSANSVAR ELLER LIGNENDE. 

bottom of page