Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
bettbutikk
Bestillinger
arrangementer
Popup
Back Button: Go Previous Page
fra Certified Code
Gratis

Back Button: Go Previous Page

fra Certified Code
Navigate effortlessly with Back Button
4.3 (6)
Gratis

Back Button: Go Previous Page-oversikt

    Instant Navigation: Seamlessly return to the previous page with a single click, streamlining user experience
    Effortless Integration: Easily incorporate the Back Button into your site, enhancing user accessibility without hassle
    Customizable Design: Tailor the button to match your site's aesthetics, ensuring a cohesive and visually pleasing user interface
    Enhanced User Engagement: Keep visitors engaged by providing a user-friendly tool that simplifies navigation, fostering a positive interaction with your site
Back Button: Go Previous Page" is a user-friendly web application designed to enhance the navigation experience for site visitors. With a simple click, users can effortlessly return to the previous page, eliminating the need for multiple clicks or browser functions. The app offers seamless integration, allowing easy implementation into your website without any complex setup. Moreover, the button's design is customizable, ensuring it aligns with the visual aesthetics of your site. By providing this intuitive tool, Back Button aims to improve user engagement by simplifying navigation and contributing to a positive overall browsing experience.
Tilgjengelighet:Denne appen er tilgjengelig over hele verden.
Appspråk:
engelsk
Du kan oversette alt appinnholdet som vises på siden din, til hvilket som helst språk.

Gjennomsnittlig rangering på

(Basert på anmeldelser)
20
20
20
20
20
Sorter  anmeldelser etter

Bygg og lanser din neste app for mer enn 230 mill. Wix-brukere