top of page

Vilkår for bruk av Wix Email Marketing

27. november 2018

Disse Wix Email Marketing-vilkårene for bruk (heretter kalt disse "Email Marketing-vilkårene") mellom Wix.com Ltd. (heretter kalt "Wix", "oss" eller "vi") og deg, beskriver vilkårene som regulerer din bruk av Email Marketing-programmet og/eller tilknyttede tjenester (heretter kalt "Tjeneste") levert av Wix. Disse Email Marketing-vilkårene kommer i tillegg til Vilkårene for bruk, som også regulerer bruken av tjenesten, og skal i fellesskap kalles "Vilkårene". Hvis noen av disse Email Marketing-vilkårene kommer i konflikt med Vilkårene for bruk, skal vilkårene som er beskrevet her, gjelde i den utstrekning de bare gjelder din bruk av tjenesten, ellers skal Vilkårene for bruk gjelde.

 

VENNLIGST LES VILKÅRENE GRUNDIG FØR DU FÅR TILGANG TIL ELLER BRUKER TJENESTEN. VED Å FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTEN, SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE FASTSATT I VILKÅRENE. HVIS DU IKKE ØNSKER Å BLI BUNDET AV VILKÅRENE, MÅ DU IKKE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTEN OG MÅ UMIDDELBART OPPHØRE MED SLIK BRUK. WIX KAN MODIFISERE DISSE EMAIL MARKETING-VILKÅRENE NÅR SOM HELST, OG SLIKE ENDRINGER SKAL HA VIRKNING UMIDDELBART ETTER ET VARSEL, NOE SOM KAN GJØRES VED Å PUBLISERE DE MODIFISERTE EMAIL MARKETING-VILKÅRENE PÅ NETTSTEDET ELLER VIA E-POST. DIN BRUK AV TJENESTEN ETTER ET SLIKT VARSEL SKAL ANSES SOM DIN AKSEPT AV SLIKE ENDRINGER. DU GODTAR AT DU MÅ LESE GJENNOM VILKÅRENE REGELMESSIG FOR Å BLI KJENT MED EVENTUELLE MODIFIKASJONER, OG DIN FORTSATTE TILGANG TIL ELLER BRUK AV TJENESTEN SKAL ANSES SOM DIN KONKLUDENTE AKSEPT AV DE MODIFISERTE VILKÅRENE.

 

1. Begrenset lisens: Bruk av tjenesten

1.1. Wix gir deg en begrenset personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett og lisens til å få tilgang til og bruke tjenesten til dine interne formål, og du må ikke bruke tjenesten som timeshare- eller servicebyråformål eller på annen måte til fordel for en tredjepart.

1.2. Tjenesten skal inneholde, uten begrensning, e-postdesign- og leveringstjenester, markedsføringstjenester, gjennomgangs- og meldingstavler og ulike andre kommunikasjonsprogrammer.

 

 

2. Forbud mot søppelpost: Tillatelsespraksis

2.1. Tjenesten må ikke brukes til å sende uønskede e-postmeldinger (heretter kalt "Søppelpost"). Alle meldinger som sendes via tjenesten skal være i samsvar med vilkårene. Du må sørge for at alle mottakere som du har tenkt å sende e-post til (heretter kalt "Mottaker"), har fullstendig "valgt" og uttrykkelig samtykket i å motta e-post fra deg og derfor spesifikt har bekreftet at du kan sender dem e-post. Alle e-postadresser må være gyldige. Du kan ikke sende meldinger til en mottaker som har "valgt bort" via "avslutte abonnement"-koblingen eller på annen måte, eller mottakere som aldri uttrykkelig har samtykket i mottak av e-postmeldinger.

 

2.2. Du er ansvarlig for at din bruk av tjenesten ikke genererer et antall søppelpostmeldinger eller andre klager som overstiger bransjestandarder. Klager fra mottakere eller andre personer som er knyttet til søppelpost, blir ansett som direkte brudd på disse vilkårene og kan føre til umiddelbart opphør av tjenesten eller oppsigelse av tjenesten.

 

2.3. Du godtar ikke å sende meldinger via tjenesten til distribusjonslister, nyhetsgrupper, offentlig tilgjengelige presse- eller medieadresser eller kjøpte/leide e-postadresser.

 

2.4. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å iverksette alle tiltak av alle slag (enten lovlige, tekniske eller på annen måte) for å hindre uønsket masse-e-post og/eller annen uautorisert e-post, meldinger eller kampanjer fra å komme inn i, bruke eller forbli i tjenesten.

2.5. Ved din bruk av tjenesten skal du representere deg selv og/eller din organisasjon nøyaktig, og du må ikke gi deg ut for noen annen person, verken faktisk eller fiktivt.

 

2.6. Du forstår at du er den eneste eller beregnede avsenderen/e-postmarkedsføreren av all e-postkommunikasjon sendt av deg gjennom vår tjeneste, i henhold til lovbestemmelse eller handling og eventuelle regler eller forskrifter som er formidlet iht. slike, som gjelder din bruk av tjenestene (f.eks. CAN-SPAM-loven av 2003, Canadas Anti-Spam-lovgivning, S.C. 2010, c. 23 og Europa-parlamentets og -rådets direktiv 2002/58/EU av 12. juli 2002) og som sådan må du overholde slike lover og andre lover i andre jurisdiksjoner som kan gjelde for din bruk av tjenesten og være ansvarlig for eventuelle brudd på slike gjeldende lover.

 

2.7. Du må sørge for at alle e-postadresser er i samsvar med eventuelle opplysningskrav som gjelder for avsender/e-postmarkedsfører (f.eks. enhetstype, forretningssted etc.) i henhold til lovene som gjelder for deg, din e-post eller dine mottakere. Uten å fravike det generelle med det foregående samtykker du i at for all e-post sendt av deg med hjelp av tjenesten, (i) vil e-postadressen som vil vises som avsenderens e-postadresse for en e-postmelding sendt av deg med hjelp av tjenesten, nøyaktig og på en ikke-misvisende måte identifisere din eller organisasjonens identitet, og den må være gyldig (dvs. vi tillater ikke engangs-, midlertidige eller uoverførbare e-postadresser som brukes som avsenderens e-postadresse). Vær oppmerksom på at avsenderens e-postadresse bare kan knyttes til ett nettsted. og at (ii) "Emnelinjen" på en e-postmelding sendt av deg, ikke må inneholde noe villedende eller villedende innhold om det generelle emnet i e-postmeldingen, og (iii) du må inkludere din gyldige fysiske adresse.

 

2.8. Alle e-postmeldinger som sendes med hjelp av tjenesten, må inneholde en "avslutt abonnement"-kobling som gjør det mulig for abonnenten å fjerne seg fra din adresseliste. Alle slike koblinger må være operativ i minst 60 dager etter datoen du sender meldingen. "Avslutt abonnement"-koblingen som er angitt som standard for all e-postkommunikasjon som sendes gjennom tjenesten, eies av Wix. Du godtar at du ikke må fjerne, deaktivere eller forsøke å fjerne eller deaktivere, slike koblinger. Du må overvåke og behandle avslutt abonnement-forespørsler mottatt av deg direkte innen 7 dager etter innsending og oppdatere e-postadressene som meldinger sendes til via tjenesten. Du kan ikke kreve avgift, kreve at mottakeren gir deg personlig identifiserende informasjon utover en e-postadresse, eller få mottakeren til å gjøre noe annet enn å sende en svar-e-post eller besøke en enkelt side på et nettsted som betingelse for å oppfylle en avslutt abonnement-anmodning. I henhold til gjeldende lovgivning er du ansvarlig for å opprettholde og oppfylle listen over avslutt abonnement-anmodninger før og etter en avslutning av tjenesten, av en hvilken som helst grunn.

 

 

3. Forbudte aktiviteter: Ulovlig innhold

For å opprettholde vår høye grad av e-postlevering og gode omdømme samt vår forpliktelse til å overholde lovene som gjelder for tjenesten, bekrefter og aksepterer du at du ikke vil:

 • bruke tjenesten i strid med vilkårene eller loven som gjelder for deg eller dine mottakere;

 • kopiere, omvendt konstruere, omvendt sette sammen ellers forsøke å oppdage kildekoden, distribuere, overføre, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, opprette avledede verk fra, overføre eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester ervervet gjennom tjenestene;

 • sende meldinger, informasjon, data, tekst, programvare eller bilder eller annet innhold som ikke eies av deg eller er lovlig lisensiert til deg, eller er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, plagsom, trakasserende, ærekrenkende, vulgær, uanstendig, injurierende, eller på annen måte støtende som kan krenke andres rett til personvern eller publisitet;

 • sende e-postannonser for flere selskaper til samme liste;

 • sende gjennom tjenesten uetisk, falsk eller villedende reklame, kampanjer eller markedsføring og praksis.

 • legge inn eller sende materiell som inneholder virus eller skadde data;

 • slette eventuelle forfattertilleggelser, juridiske merknader eller proprietære betegnelser eller etiketter du laster opp til en kommunikasjonsfunksjon

 • legge inn eller sende uønsket reklame, reklamemateriell, "søppelpost", "spam", "kjedebrev", "pyramideordninger" eller annen form for oppfordring eller annen informasjon som ikke er gjenopptatt, for eksempel meninger eller merknader, kommersielt eller på annen måte.

 • laste opp eller overføre materiell som krenker, tilegner seg urettmessig eller på annen måte patenter, varemerker, handelshemmeligheter, opphavsrett eller andre intellektuelle rettigheter tilhørende en part.

 • manipulere eller på annen måte vise tjenesten med hjelp av innramming eller lignende navigasjonsteknologi.

 • importere eller integrere noen av disse opplysningene i lister, e-post eller opplastinger til våre servere: personnumre, passord, sikkerhetsopplysninger eller sensitiv personlig informasjon av noe slag.

 • selge eller reklamere for produkter eller tjenester som er ulovlige på stedet der innholdet blir lagt ut eller mottatt.

 • sende, tilby eller selge noe av følgende innhold, produkter og/eller tjenester:

  • pornografi eller ulovlig pornografiske seksuelle produkter, innhold og/eller tjenester, inkludert men ikke begrenset til, barnepornografi, pornoblader, video og programvare eller eskortetjenester.

  • ulovlige stoffer, ulovlige varer i en hvilken som helst form.

  • som på noen måte er injurierende, ærekrenkende, skandaløst, truende eller trakasserende.

  • produkter, tjenester eller innhold som ofte er knyttet til nettsøppel, for eksempel: online og direkte farmasøytisk salg, gjeldssamlinger, kredittreparasjoner og tilbud om gjeldsettergivelser, arbeidstjenester som markedsfører "bli rik raskt", "bygg rikdom" og "økonomisk uavhengighet", og spill/gamblingtjenester;

  • bruker et bilde vi gjør tilgjengelig i forbindelse med tjenesten eller et annet bilde som er lastet opp av deg, på en måte som plasserer personer som er avbildet i bildet, på en måte som en rimelig person ville finne støtende, inkludert bruk av bilder (i) i pornografi eller seksuelle produkter; (ii) i annonser for tobakksprodukter på en måte som antyder at en slik person er en bruker av tobakksprodukter, (iii) i forbindelse med politiske anerkjennelser på en måte som antyder at en slik person er tilhenger av en bestemt politiker; (iv) i reklame og/eller reklamemateriell for farmasøytiske produkter, helsetjenester, urter eller medisinske produkter dersom slik bruk innebærer at den avbildede personen lider av en fysisk eller psykisk svakhet, lidelse eller tilstand eller (v) på noen måte som er injurierende, ærekrenkende, skandaløs, truende eller plagsom; eller

  • bruker et bilde vi gjør tilgjengelig i forbindelse med våre produkter eller tjenester som varemerke, servicemerker eller logo.

 

 

4. Tredjepartstjenester

4.1. Tjenesten kan inneholde koblinger til nettsteder som er kontrollert av tredjeparter og tilgang til visse tredjepartstjenester (inkludert våre partnere), som kan omfatte, uten begrensning, API-plattformer, markedsførings- og annonseringstjenester, sosiale bokmerketjenester, sosiale nettverkplattformer, publiserings- og leveringstjenester, betalingsbehandlingstjenester og andre betalingsformidlere (i fellesskap kalt en "Tredjepartstjeneste"). Vi er ikke tilknyttet eller ansvarlige for innhold, handlinger eller ytelser fra tredjepartstjenester, og du bruker slike nettsteder eller tjenester på egen risiko. Enhver tredjepartstjeneste som er tilgjengelig via tjenesten, er uavhengig av oss, og vi har ingen kontroll over og påtar oss ikke noe ansvar for innhold, personvernregler, bruksvilkår og praksis for slike nettsteder eller tjenester. Enhver slik tredjepartstjeneste kan ha bruksvilkår og en personvernpolicy som styrer de aktuelle tredjepartstjenestene, annerledes enn våre, og du bør gjennomgå de gjeldende vilkårene og retningslinjene og overholde dem, herunder personvern og datainnsamling, før du fortsetter.

 

4.2. Vi kan avslutte tredjepartstjenestene etter eget skjønn når som helst, med eller uten varsel til deg og uten ansvar overfor deg eller tredjeparten. Enhver slik oppsigelse eller enhver handling fra en tredjepartstjeneste kan påvirke vår evne til å levere noen eller alle funksjonene til tjenesten til enhver tid, med eller uten varsel, og vi vil ikke være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for slike handlinger.

 

4.3.Under ingen omstendigheter skal noen henvisning til tredjepart eller tredjepartsprodukter eller tredjepartstjenester tolkes som en godkjennelse eller anbefaling fra oss om tredjeparten eller produkter eller tjenester som tilbys av en tredjepart.

 

5. Dine produkter og tjenester: Dine kampanjer

5.1. Du er eneansvarlig for dine produkter og tjenester ("Produkter og tjenester") og andre kampanjer og innhold som er angitt eller omtalt i e-postene dine og som sendes via tjenesten ("Kampanje"). Du skal bære alle kostnader ved å anskaffe og levere dine produkter og tjenester og levere kampanjene dine.

 

5.2. Du er eneansvarlig for å levere produkter og tjenester og drive kampanjene på en sikker og profesjonell måte og i samsvar med beste praksis i bransjen, inkludert å føre pålitelige opptegnelser.

 

5.3. Du er eneansvarlig for alle uttalelser og løfter du gir og for all brukerassistanse, garanti og støtte for produktene og tjenestene og for å overholde eventuelle uttalelser du gir til dine kunder og/eller brukere. Du skal gi kontaktinformasjon i kampanjene dine for eventuelle spørsmål, klager eller krav.

 

5.4. Hvis du bruker tjenesten til en kampanje, må du sørge for at reglene for hver kampanje (i) angir at hver aktør betingelsesløst frigjør oss fra ethvert ansvar som utspringer fra kampanjen, og (ii) informerer deltakerne om at kampanjen ikke på noen måte er sponset, godkjent eller administrert av eller tilknyttet oss.

 

 

6. Ditt innhold og din kontaktliste

6.1. Vi vil innhente informasjon du gir oss i forbindelse med din bruk av tjenesten, for eksempel kontaktlister (inkludert e-postadresser og annen informasjon som finnes i slike lister) og innhold (som et slikt begrep er definert i Vilkårene for bruk) og lagt inn eller brukt av deg i kampanjen eller på annen måte. Vi anerkjenner dine eiendomsrett til slike kontaktlister og slikt innhold ("Kundeinformasjon"). Vi vil aldri selge eller leie ut din kundeinformasjon til noen uten å få din uttrykkelige tillatelse først, og vi vil aldri bruke kundeinformasjonen din til noe annet enn det som er beskrevet i vår Personvernerklæring og i del 6. Dersom vi endrer del 6 eller vår Personvernerklæring på en måte som påvirker måten vi samler inn og/eller bruker kundeinformasjon på, vil vi gi varsel om en slik endring eller modifikasjon.

 

6.2. Du gir oss herved en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspennende lisens, med rett til å gi underlisenser til bruk, reproduksjon, publisering, distribusjon, utførelse og visning av kundeinformasjon, kun som krevd av oss til å tilby og drive tjenesten.

 

6.3. Du er eneansvarlig for nøyaktigheten, kvaliteten, integriteten, lovligheten, påliteligheten og hensiktsmessigheten til all kundeinformasjon, og du er ansvarlig for å opprettholde, sikre og lagre all kundeinformasjon i samsvar med gjeldende lovgivning og eventuelle kontraktsforpliktelser du måtte ha, inkludert vilkårene. Du erklærer og garanterer at du eier eller har sikret alle rettigheter og interesser i og til kundeinformasjonen som kreves av oss, til å bruke kundeinformasjonen som omtalt i vilkårene.

 

6.4. Når du bruker tjenesten, godtar du at enhver kampanje og innhold der er ikke-konfidensiell til alle formål, og du gir automatisk eller garanterer at eieren av slikt innhold eller immaterielle rettigheter uttrykkelig har gitt oss en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, overførbar, verdensomspennende lisens, med rett til underlisens til bruk, gjengivelse og opprette avledede verk fra, modifisere, publisere, redigere, oversette, distribuere, utføre og vise slikt innhold eller immaterielle rettigheter på enhver måte eller i media som er kjent nå eller opprettes senere, inkludert i forbindelse med markedsførings- og salgsfremmende aktiviteter.

 

6.5. I den utstrekning det er tillatt i gjeldende lovgivning kan vi lagre og oppbevare kopier av all kundeinformasjon som er nødvendig for å levere tjenesten og opprettholde intern sikkerhetskopiering og andre juridiske eller regulatoriske formål. Vi er imidlertid ikke forpliktet til å oppbevare kopier av kundeinformasjon, kampanjer, Innhold eller andre data. Dermed er du ansvarlig for å foreta hyppig sikkerhetskopiering av kundeinformasjonen din. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør det.

 

 

7. Overvåking og fjerning

Selv om vi ikke har noen forpliktelse til å overvåke innholdet levert av deg eller din bruk av tjenesten, kan vi gjøre det, og vi kan blokkere alle e-postadresser og/eller kampanjer, fjerne innhold eller forby enhver bruk av tjenesten som vi tror kan være i strid med det foregående eller andre bestemmelse i vilkårene (inkludert andre vilkår fra andre tredjepartstjenester). Du forstår og godtar at vi og enhver annen tredjepart som støtter, legger inn, publiserer eller distribuerer kampanjer, innhold eller på annen måte leverer tredjepartstjenester, også har rett til å omformatere, redigere, overvåke, avvise, blokkere eller fjerne kampanjene dine og suspendere eller avslutte tjenesten helt eller delvis, permanent eller i en viss periode. Ikke i noe tilfelle vil det foregående gjøre oss ansvarlige eller erstatningsansvarlige for å overholde slike lover eller forpliktelser, som du fortsatt er eneansvarlig og erstatningsansvarlig for.

 

 

8. Eiendomsrett eid av oss

Du erklærer og godtar at tjenesten (inkludert, uten begrensning, de tilbudte målsidene og innholdet der) og alle opphavsrettigheter, patenter, varemerker, servicemerker og alle andre verdensomspennende immaterielle rettigheter i forbindelse med dette, eies av eller er lisensiert til oss. Din bruk av tjenesten gir ingen rett eller eiendomsrett til tjenesten, og er ikke et salg av rettigheter til tjenesten. All eiendomsrett forblir i Wix' eller dets tredjepartsleverandørers eie, alt etter omstendighetene.

 

 

9. Eiendomsrett eid av deg

Du erklærer og garanterer at du enten eier eller har tillatelse til å bruke alt materiell i e-postene dine, inkludert, uten begrensning, kundeinformasjon. Du beholder eiendomsretten til materiellet du laster opp til tjenesten (unntatt materiell du har gitt oss). Vi kan bruke eller fremlegge materiellet ditt som beskrevet i vilkårene og vår Personvernerklæring.

 

 

10. Oppsigelse

Løpetiden for tjenesten begynner når du registrerer deg for tjenesten og fortsetter så lenge du bruker tjenesten. Vi kan si opp tjenesten og vilkårene når som helst og av en hvilken som helst grunn ved å varsle deg. Vi eller enhver annen tredjepart kan stanse tjenesten eller en bestemt kampanje og hhv. tredjepartstjenesten når som helst med eller uten grunn. Når kontoen din er avsluttet, kan vi permanent slette den og alle data knyttet til den.

 

 

11. Problemstillinger med jurisdiksjon

Vi erklærer ikke eller garanterer for at innholdet og materiellet på vårt nettsted og/eller tjenesten er egnet til bruk på steder utenfor USA. De som velger å få tilgang til tjenesten fra andre steder, gjør dette på eget initiativ og på egen risiko og er ansvarlige for å overholde lokale lover, hvis og i den grad det er aktuelt. Vi forbeholder oss retten til når som helst, etter eget skjønn, å begrense tilgjengeligheten til og muligheten til bruk av tjenesten til personer, geografiske områder eller jurisdiksjoner vi ønsker og begrense omfanget av en slik tjeneste.

 

 
12. BETA-testadvarsel

Vær oppmerksom på at tjenesten er i BETA-versjon og gjennomgår BETA-testing. Du forstår og godtar at tjenesten kan inneholde programfeil, lider av forstyrrelser og ikke fungerer som beregnet eller forutsatt. Din bruk av tjenesten på dette stadiet betyr at du har forståelse for og godtar å delta i tjenestens BETA-testing.

bottom of page