Freddy Fix
Freddy Fix
Din partner for perfekte WIX nettsider
Ingen anmeldelser

13
fullførte prosjekter

NO
Norsk

Om Freddy Fix

Tiden er forbi da suksessen til en nettside ble bestemt av utseendet og funksjonen på en stasjonær datamaskin. Mobiltelefonen har blitt den foretrukne enheten for å surfe på internett, og det er beregnet at 95% av alle som besøker en nettside i 2025 gjør dette via telefonen sin. Jeg bygger nettsider med fokus på prinsippet "mobiltelefon først." Det betyr at jeg setter opp nettsiden slik at den har den beste innholdsmessige kvaliteten når det gjelder å finne frem både med mobiltelefoner, iPads og vanlige dataskjermer. Dette er også mer og mer viktig for å kunne hevde seg i søkemotorene (SEO), da disse ser stadig mer på hvordan brukeropplevelsen er basert på oppsett for de forskjellige typer skjermer. Kontakt meg i dag for en uforpliktende samtale, enten du allerede har en WIX-nettside du ønsker å forbedre, eller om du er i ferd med å opprette en. -------------------------- The time has passed when the success of a website was determined by its appearance and functionality on a desktop computer. The mobile phone has become the preferred device for internet browsing, and it is estimated that by 2025, 95% of all website visitors will do so via their phones. I build websites with a focus on the "mobile-first" principle. This means that I set up the website so that it has the best content quality when it comes to navigating on both mobile phones, iPads, and regular computer screens. This is also increasingly important for ranking well in search engines (SEO), as they pay more and more attention to user experience based on the layout for different types of screens. Contact me today for a non-binding conversation, whether you already have a WIX website that you want to improve or if you are in the process of creating one....

Tjenester og satser


Anmeldelser

Denne spesialisten har ikke fått noen anmeldelser ennå.