Nadav Abrahami

Medstifter og VP client development

Nadav sto i spissen for Wix' avdeling for forskning og utvikling i sine første fire år. I 2011 skiftet Nadav fokus mot å bruke sin kreative teknologiske genialitet på Wix' hovedteknologi og produktarkitektur.

Som innovativ og vellykket programmerer har Nadav sørget for et unikt perspektiv og unikt syn på Wix' løsninger for nettpublisering, slik at den kompliserte teknologien som driver plattformen holdes i bakgrunnen og kundeopplevelsen er ren, enkelt og artig.

Da han var med på å grunnlegge Wix, bidro Nadav med over 10 års erfaring som programmeringssjef, programvareutvikler og spillutvikler i en rekke teknologiselskaper, inkluderte Oberon Media og ECB (Erik Cohen Books). Før det hadde Nadav utviklet flere programvareprodukter rettet mot sluttbrukeren, inkludert et tilpassende rammeverk for utdanningstitler, som ECB solgte over én million eksemplarer av.