Ledende nettsidebygger

Medstifter og adm.dir.

Avishai Abrahami

Markedsdirketør

VP for design og varemerke

Medstifter og CTO

CFO

Produktsjef

VP for kundeløsninger

Medstifter og VP for klientutvikling

VP FoU

Personalsjef

VP og juridisk direktør