Ledende nettsidebygger

Medstifter og adm.dir.

Markedsdirketør

VP for design og varemerke

Medstifter og CTO

CFO

Produktsjef

VP customer solutions

Medstifter og VP client development

VP FoU

Personalsjef

VP og juridisk direktør